סימני ליל ראש השנה על פי תורת הנפש – זהר ראש השנה – פרשת וירא אות שפ"ו – הרב גוטליב