המשל והעצה לזריזות וחריצות בעבודת ה' – חובת התלמידים והתלמידות – פרק רביעי – 17 – הרב גוטליב