הטוב והמטיב מרוצץ גולגלות של ילדים – סודות מחדרו של בעל הסולם – שמעתי כרך ב' מאמר כא – הרב גוטליב