שמחה של קדושה מול שמחה של ילדים קטנים – הרב גוטליב