שופר – שפרו את מעשיכם – זהר ראש השנה – פרשת וירא אות שפ"א – הרב גוטליב