חסדים שאינם קשורים לבורא – אהבה עצמית – הרב גוטליב