מהו בעבודה – "מי שמטמא עצמו, מטמאים אותו מלמעלה" – מאמרי הלב 69 – תשמ"ט מאמר כ"ו חלק ד – הרב גוטליב