"עיר ומגדל" – סיתרי תורה – זוהר נח – 98 – אות שמ"ז – הרב גוטליב