תע"ס חלק ח' – שאלות לפירוש המילות – שאלה קמ"ח פעולה י'ב – הרב גוטליב