מכתב לחנוכה מאת הרב"ש זצ"ל מתוך "ברכת שלום מכתבים"