זוהר חדש בראשית אות א – הקלטה בקולו המקורי של בעל הסולם