מאמר קכה" מאת הרב"ש זצ"ל בעניין פרשת ויקהל מתוך "ברכת שלום על התורה"