מאמר רמז' מאת הרב"ש זצ"ל בעניין פרשת כי תצא מתוך "ברכת שלום על התורה"