מאמרים קסא'-קסב' מאת הרב"ש זצ"ל בעניין פרשת בהר מתוך "ברכת שלום על התורה"