מאמר קסט' מאת הרב"ש זצ"ל בענין פרשת נשא מתוך "ברכת שלום על התורה"