מועדי ישראל האדם ומה שביניהם | דרושי ראש השנה | שער הכוונות | שיעור 7 | תשפ"ב