מהו בעבודת "איש אשר בו מום לא יקרב" – מאמרי הלב 64 – תשמ"ט מאמר כ"ה חלק ב – הרב גוטליב