מחלת העצלות והבטלה – חובת התלמידים והתלמידות – פרק שלישי – 15 – הרב גוטליב