הקשר בין האדם לספירות – סודות מחדרו של בעל הסולם – שמעתי מאמר ל"ד – הרב גוטליב