נמרוד – הוא היה גיבור ציד – זוהר נח – 93 – אות ש"כ – הרב גוטליב