תע"ס חלק ח' – שאלות לפירוש המילות – שאלה קכ"ג – הרב גוטליב