ללמוד בכולל או ללכת לעבודה – מה עדיף ומה כדאי ? הרב גוטליב