שלשה אלה בני נח / השתכרות נח – זוהר נח – 92 – אות ש"ו – הרב גוטליב