תע"ס חלק ח' – שאלות לפירוש המילות – שאלה ק"ח – הרב גוטליב