עצלות הנערים – חובת התלמידים והתלמידות – פרק שלישי – 14 – הרב גוטליב