מאמר שכל הפועל מאת בעל הסולם – הרב יהודה ליב אשלג זצ"ל