מאמר החומר והצורה בחכמת הקבלה מאת בעל הסולם – הרב יהודה לייב אשלג זצ"ל