הכנה לחודש אלול – מתוך סעודת ראש חודש אלול – הרב גוטליב שליט"א