קליפת כנען – חם אבי כנען קליפת השמאל – זוהר נח – 90 – אות רצ"ח – הרב גוטליב