תע"ס חלק ח' – שאלות לפירוש המילות – שאלה ס"ט – הרב גוטליב