עקרי מחלות הנפש ותרופותיהן – חובת התלמידים והתלמידות – פרק שלישי – 13 – הרב גוטליב