"והאבן הזאת אשר שמתי מצבה" – זוהר נח – 87 – אות רפ"ב – הרב גוטליב