מדוע התקשורת בינינו לבין הבורא נקראת אמונה – הרב גוטליב