אצילות , להיות אצל הקב"ה – שיעור בספר התניא – פרק ל"ט חלק ב' – 48 – הרב גוטליב