מהו בעבודת ה' אם בלע את המרור לא יצא? – מאמרי הלב 56 – תשמ"ט מאמר כ"ג חלק א – הרב גוטליב