בריאה יצירה ועשיה המדרגות הרוחניות – שיעור בספר התניא – פרק ל"ט – 47 – הרב גוטליב