מהו "שכור לא יתפלל" בעבודה – מאמרי הלב 52 – תשמ"ט מאמר כ"א חלק ב – הרב גוטליב