"ועל הכסא דמות כמראה אדם" – זוהר נח – 83 – אות רע"ב – הרב גוטליב