עולם האצילות – תע"ס חלק ח' – סדר סבה ומסובב – 60 – אות ח – הרב גוטליב