אשא עיני אל ההרים – ההירהורים שלנו – הרב גוטליב אצל אברהם לוונטל