כל אחד ואחד הוא נשמה טהורה – דברי תורה מאוהל אברהם צומת גולני הרב גוטליב