תגים הודעות שתייג עם "כל המלמד את בתו גמרא כאילו לומדה תפלות"

תג: כל המלמד את בתו גמרא כאילו לומדה תפלות

sh (1)