Category: חלק י'

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

026- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקי"ז – תתקי"ח

58 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

025- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקטו-תתקטז

47 Views0 Comments

1. מדוע בצ"ב צריכים לעשות סיומים חדשים בשונה מצ"א ומהם ב' הסיומים בצ"א? 2. מהם ב' הסיומים בצ"ב? מה ההגבלה שלהם לצ"א? 3. מדוע הנקבא שנולדה בעולם הנקודים נשברה? "הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebo...

024- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקיג-תתקיד

48 Views0 Comments

1. מהו שלכל עליון ישנן רק ב' בחינות, פנימיות וחיצוניות? 2. מהיכן מקבל התחתון את הגדלות שלו ביחס לעליון ומדוע? ומה הנפקא מינה מכך לדרכי עבודה? 3. מה תפקיד של פרצוף המלביש את בריח התיכון? 4. מה התפקיד של זו"ן דאצילות...

023- הדף היומי בתע"ס – חלק י – תתקיא-תתקיב

45 Views0 Comments

מהן ד' הבחינות של תבונה במקורן וכיצד הן מתבטאות בעולם אצילות? מה ההבדל בין ס' של או"א ל-ס' של ישסו"ת? מה ההבדל בין ם' של או"א ל-ם' של ישסו"ת? לאילו ב' בחינות תחתונות מתחלקת המלכות דתבונה? "הסולם"- http://hasulam....

022- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקט-תתקי

44 Views0 Comments

1. במה דומה המעבר מבינה דתבונה של ס"ג הכולל לז"א דתבונה דס"ג הכולל למעבר בין מלכות דתבונה דס"ג הכולל לז"א הכולל? 2. מהיכן נותנת כל בחינה לתחתון שלה וכיצד הבנה זו מראה לנו שאינה נותנת חלקים ממה שקיבלה כלבושי מוחין מהעל...

021- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקז-תתקח

62 Views0 Comments

1. מהי הגדרה של פנימיות וחיצוניות והיכן היא מצויה? 2. מהם ג' ה-ההין ומהיכן הם נובעים של ה' ראשונה דס"ג דהוי"ה הכללית דאצילות. 3. מדוע ג' ההין דחיצוניות שנותנת ה' ראשונה דס"ג דהוי"ה דאצילות ל-ו' ד-ה' ראשונה דהוי"ה דאצי...

020- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקה-תתקו

55 Views0 Comments

1. לאילו בחינות מתחלקת אמא עפ"י הזהר ולאילו עפ"י כתבי האר"י? 2. הסבר את ההבדל בין מקום השפעה למקום הלבשה. 3. מהו החילוק בין חלוקה ל-ג' חלקים לבין החלוקה ל-ד' חלקים של האמא? 4. לאילו ב' בחינות עיקריות נחלקת אמא? וכיצד ...

019- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקג-תתקד

44 Views0 Comments

1. באיזה מצב ומדוע חב"ד דתבונה הם דינים ואחוריים ובאיזה מצב הם פנים? 2. על מה מצביעה העובדה שהשם בוכ"ו שבמקורו שייך לבינה מצטרף לה' פעמים אלוקים להיות תבונה עם הכולל - לשם מה צריך אותו במציאות התבונה? 3. סכם את ההבדל ...

018- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקא-תתקב

89 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

017- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתצט-תתק

76 Views0 Comments

1. מה ההבדל בין אחוריים שהם ישסו"ת כאשר הם במקום הבינה לעומת המצב שהם במקומם ולמטה מחזה דא"א? 2. מהו סומך ה' לכל הנופלים? מי הם הנופלים? מדוע נקראים כך? מי סומך אותם ובאיזה מצב? 3. היכן יש אחיזה לחיצונים והיכן אין ומ...

016- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתצז-תתצח

64 Views0 Comments

1. הדגם את היחס בין קומת נה"י לקומת יניקה ובין קומת יניקה לקומת נשמה בפרצוף אחד. 2. מה היחס בין עליון לתחתון כאשר התחתון עולה לעליון ומדוע? 3. מהו החוק שדרכו מקבל העליון דרך התחתון בזמן שעלה לעליון? 4. האם התחתון בעת ...

015- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתצה-תתצו

73 Views0 Comments

1. מה הקשר בין המ"ן שמעלים נשמות הצדיקים לקבלת אורות בפרצופים העליונים של אצילות עתיק, א"א, או"א וכו' 2. אילו ג' מערכות של גדלות יש בכל אחד מהפרצופים? מה היחס ביניהם לבין העליון של אותו פרצוף? ולתהליך מעיבור עד גדלות ...

014- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתצג-תתצד

65 Views0 Comments

1. עפ"י מה מקבל התחתון מהעליון לאחר שיורד למקומו? 2. מדוע צריך לעלות שוב לעלי עליון כדי לקבל שוב אור קומת חיה, לאחר שקיבל אור דקומת נשמה? 3. מדוע הכל תלוי בשיעור המ"ן שהעלו נשמות הצדיקים? "הסולם"- http://hasulam.co....

013- הדף היומי בתע"ס – חלק י – תתצ"א-תתצ"ב

103 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

012- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתפט-תתצ

87 Views0 Comments

1. מה ההבדל בין אמא עילאה לאבא עילאה, מי מהם גדול יותר ומדוע? 2. אם אמא עילאה היא בחינת עצם חוכמה מדוע אנו אומרים שהיא ו"ק ולא ג"ר? 3. הסבר עפ"י תפקיד הכלי שבאו"א עילאין מדוע יש שם חסדים מכוסים, וכן בישסו"ת עפ"י אותו ...

011- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתפז-תתפח

79 Views0 Comments

1. מהם ב' מיני החסד שיש בבינה? 2. מהי בחינה ה-ג' שבבינה? האם היא גדולה בטבעה מחסד ה-א' מדוע? 3. מה הבדל בין גרון לבין או"א? 4. מה ההבדל בין או"א וישסו"ת? 5. מדוע ממוקמים או"א למעלה מחזה בעוד שישסו"ת גם שייכים לאו"א ממ...

010- הדף היומי בתע"ס – חלק י – תתפה-תתפו

111 Views0 Comments

שאלות חזרה - תע"ס חלק י - תתפה-תתפו 1. היכן היא פרסא גוי מעוי דעתיק? 2. אילו ב' בחינות נשארו בראש דא"א, מה הקשר שלהם להארה שמקבלים מעתיק? 3. הסבר מדוע מסתיימים נה"י דעליון במקום חזה דתחתון, ומה זה מורה לנו על הארת הע...

009- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתפג-תתפד

91 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

008- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתפא-תתפב

84 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

007- הדף היומי בתע"ס – חלק י – תתע"ט-תת"פ

77 Views0 Comments

שאלות חזרה - תע"ס חלק י - תתע"ט-תת"פ 1. אילו ג' בחינות הם הנקראים "ס", "ם" ו-"ד"? 2. מי הנקרא "ס", ומי הנקרא "ם" ומדוע? 3. מדוע מתחלקים ג"ר דבינה וז"ת דבינה לפרצופים נבדלים זה מזה, ומתי יתחברו בחזרה? 4. מהו "סומך ה' ...

006- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתעז-תתעח

68 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

005- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתעה-תתעו

79 Views0 Comments

תתעה-תתעו 1. מדוע אין העליון יכול למדוד לתחתון, אלא רק נרנח"י דנפש ונרנח"י דרוח? 2. על מה מצביעה העובדא שנערה עולה בחשבון שכ"ה? 3. מהיכן מקבלת כל בחינה את מנצפ"ך ה-ב' ומדוע? ---- "הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייס...

004- הדף היומי בתע"ס – חלק י – תתע"ג-תתע"ד

88 Views0 Comments

שאלות חזרה - תע"ס חלק י - תתע"ג-תתע"ד 1. כיצד נגיע לחשבון של שט"ו ניצוצים? 2. מדוע כולל את הזו"ן והנוקבה יחד בעניין קבלת המנצפ"ך, והרי זה נעשה בזמן שונה לגמרי? 3. מהיכן מקבלים הזו"ן את מנצפ"ך הא' ומהיכן את מנצפ"ך הב'...

003- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתעא-תתעב

87 Views0 Comments

תתעא-תתעב 1. איזה ברור חייב לעשות בכל בחינה שעולה לברור בעולם אצילות? 2. מה התיקון שצריך לעשות עד ימי המשיח ומה התיקון שצריך לעשות בזמן ימי המשיח? 3. כיצד אפשר להשתמש במלכות למרות שמאסו בה הבונים, למרות שיש עליה סיגים...

002- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתסט-תתע

102 Views0 Comments

שאלות חזרה - תתסט-תתע 1. מה היתה עיקר סיבת שבירת הכלים וכיצד מבטלים סיבה זו ע"י העיבור? וכיצד ניתן להשליך ענין זה על עבודת נפש בסוד התבטלות? 2. מה ההבדל בין סיגים לקליפות? 3. מה ההבדל בין ארץ תחתונה לארץ עליונה? ...

002- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתסז-תתסח

92 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

001- דף היומי בתע"ס – חלק י עמודים תתסה-תתסו

83 Views0 Comments

תתסה-תתסו 1. לשם מה נצרך עיבור כתוספת בעולם אצילות? 2. מדעו זו"ן מתתקנים במקום הבטן דאמא ולא למעלה מחזה? 3. מה היחס בין צד המ"ה לצד הב"ן בתיקון הכלים דעולם הנקודים בעולם האצילות? מה יכול להיתקן ומה כלל לא? 4. מהו ימין...

עמוד 2 מתוך 212