תשעה באב – הקשר בין החורבן הפנימי לחיצוני

לנוהגים ללמוד דברי מוסר התעוררות ותשובה