תשעה באב – מדוע חרב בית המקדש?

לנוהגים ללמוד דברי מוסר התעוררות ותשובה