יסודות בלימוד פנימיות התורה – ההבדל בן עבודת אדם לעבודת בהמה

קבלה – חכמת הקבלה #קבלה #חכמת #הקבלה #חסידות | 📌 הירשמו לערוץ בקליק והפעילו את הפעמון 🔔 לקבלת עדכונים | שיעורים | ושידורים חיים | הצטרפו לטלגרם לעדכונים נבחרים ותוכן יחודי: http://telkb.net | אתר הבית: https://kabbalah.pw | פייסבוק: https://bit.ly/3JVlHvk
הצטרפו כחברי מועדון לתמוך בהפצת התכנים וקבלת הטבות:
https://www.youtube.com/channel/UCovbRZ0_1kCiFe7SEkd8ciA/join
שלום ברכה יסודות בלימוד פנימיות
התורה התורה אדם מה שביניהם פרשת אמור

בער ההבדל בין עבודת האדם לעבודת הבהמה

בפנימיות ישנם מספר אופנים ללימוד התורה
השוני בן צורות הלימוד תלוי במטרה אותה

האדם מבקש להשיג
בלימודו

האדם יכול
ללמוד את התורה

מכיוון שהלימוד מענה
אותו יכול הו ללמוד כדי להוסיף

ידיעות יכול הו אף
ללמוד כי לימוד תורה היא מצווה הטומנת

בעשייתה

שכר יכולו
ללומדה כי מחפש

הו הוראות עבודה כייצד להתקרב
להשם למה שירצה להתקרב להשם

בכלל זה שלבים של התפתחות זאת
אומרת

הצד הגבוה
שבאדם זה הרצון להידבק בזולת

בבורא אהבת אלוקים
ואדם זה תכליתו זה טבעו אבל כדי להשיג את

זה הוא צריך להתייגע
ולבחור

בזה וזה תהליך ההתפתחות עכשיו יש בזה
שלבים הדם צריך לכוון את עצמו להתפתח למצב

הגבוה
והשלם אבל אננו אנחנו מעורבים כמו שאומר

בהקדמה לפנים מהירות

ומסבירות אומנם הנשארים
בלי שום

סגולה ו מפני שג הנטיות משמשים אצלם
בערבוביה לפעמים תוים לפעמים מתקנאים

ולפעמים חושקים

כבוד
ורצונם נשבר

לרסיסים ודומים ל
שכל מה שרואים

חושקים ולא ייעלה בידם מהשגת של כלום
ולפיכך יהיה הרקם כקש וכ סובין הנשארים

אחרי
הקמח אני יודע סיבים תזונתיים זה בריא אבל

זה לא עיקר האוכל יהיה לך כאב
בטן עיקר האוכל זה

החיטה
לכן מה הוא אומר לנו פה כי הסיבים זה

קליפה זה קליפה ד הקדושה כמובן כי היום י
יותר מדי חיטה אבל נישאר בפנימיות ולא

בבריאות
טבעית שאנחנו מעורבים מכל הרצונות א אנחנו

צריכים לנסות לכוון אל תוך הנקודה הפנימית
זה נקרא ש עם ישראל בין

העמים לכן כשניגשים לתורה צריך לכוון
שאנחנו רוצים להשיג הוראת דרך לעבוד את

השם אבל אם אדם יבדוק את עצמו הוא מחפש
הוראת דרך לקבל תענוגים והורות ואז הוא

בפלנטר מה הוא

יעשה צריך להתפלל על זה לקבל מאור

מהתורה היות ואדם לא בא לתקן את הגשמיות
שלו זה יסוד

חשוב וקשה להבנה
בהתחלה שממילא נפסדת היא ועומדת להירקב

באפה גם לא צריך לחכות 70 שנה שבע דקות
אתה מחכה אתה כבר משעמם

לך ראוי שאדם יחפש את העבודה והתמורה
הנובעת עבודה זו

בפנימיותו לא רק כמעשה חיצוני מעשה
החיצוני נועד לעורר את האדם לגרות אותו

לעשות תנועה פנימית על האדם לכוון
לפנימיות את כל

מהוויו זה דבר
חזק זאת אומרת האדם צריך לראות

מה הוא רוצה להפיק מעבודתו
ויגיעו ולפי מה שהוא כוון את ליבו זה גם

מה שיאיר לו אור
מקיף זה לא אומר שהוא יקבל את האור מקיף

הזה אבל זה יצור בו
תפילה ואם התפילה לטובתו היא

תתקבל לעתים לילדים קטנים עונים על התפילה
אבל זה

עונש נאמר על זה
משלם לשוני על פניו לאבידו זה לא טוב

לאדם למרות שהוא מבין את זה
אחרת אין ברירה צריכים לעסוק בתורה בחוכמת

האמת האלוקית כדי לזכות להבין את המצי
בצורה אמיתית

וטהורה לכן לאן צריך לכוון את הכל
לפנימיות מה זה

פנימיות או פה נכנסת חוכמת הקבלה היא
מלמדת את האדם על הפנימיות שבו

והתורה ומצוות החיצוניים שהם מאוד חשובים
אגב הם לא מספיקים ללמוד על הפנימיות צריך

להתעסק בהם גם

בפנימיות הוא שהזכרנו אז התחילו לצאת
לי שיערות נפש

לבנות
או שזה התאורה החדשה פה שאלה הו שהזכרנו

פעמים רבות שעלה האדם בשונה
מהבהמה להעדיף את נותן המתנה ולא את

המתנה כך מובחן
הדבר שאת השם הוא עובד ולא את עצמו יש

עובד בבחינת המעשה בלי כוונה ונותן את כל
מרצו וכוחו כיצד לקיים תורה ומצוות בכל

פרטן
ודקדוק ובנוסף מקבל על עצמו עוד איזה

חומרות נוספות למצוות בדרך של החיצוניות
לכאורה יש הרבה כוח להרבה מעשים להרבה

חרות חומרות למצוות שניתנו לו הוא מרגיש
עצמו בכך

לשלם ואין רואה בעצמו חיסרון שצריך עוד
לתקן למה כי הוא אפילו מחמיר לא רק שהוא

מקיים את

ההלכה אבל שאן רואו את המלחמה הנצרכת
בעניין הכוונה שבמצוות עליו נאמר בהמה רו

בתיקוני הזוהר נתיב תנינה תיקון
ל הרחבנו בזה

שמה יש

גם שיעור שקראתי לו תורת מה הרחיבו בזה גם
שמה ויש עוד הרבה שיעורים אני לא זוכר את

השמות

כבר לכן מי שעושה את המצוות רק מבחינה
חיצונית טכנית קוראה לזה הזוהר תיקוני

הזוהר כבהמות שאוכלים חציר כמצוות אנשים
לומדה כי עושה רק את הפעולה הטכנית וחושב

רק על השכר ולא על תיקון הפנימיות הנפש
והמידות הגשמיות וכל שכן הרוחניות ואם זה

הגשמיות זה כדי לקבל כבוד כדי שיהיה נחמד
אז זה לא מה שה זה לא

המטרה בזה הגענו להבנה ברורה בהבדל שבין
עבודת הפרט לעבודת הכלל

שהוא נבחן להבדל האמור בין אדם
לבהמה שכן העובד בבחינת המעשה בלבד כל

תכלית
עבודתו שהיא רצונו לקבל תענוג אינה משתנת

אלא נשארת גבוהה בבחינת רצון לקבל לעצמו
כמו

בהמה מה שאין כן העובד כדי לשנות את כוונת
פעולתו דהיינו מנסה לקנות טבע חדש של

השפעה הוא הנקרא אדם היות שעובדת כונו
מטעם גדולת

אדונו וזה המדרגה שצריך להגיע אליה השגת
אלוקות לשם שמיים אבל זה לא פשוט על גלידה

אנחנו לא מוותרים אז השגת אלוקות אז באמת
זה התפתחות של ה

נשמה פעם היינו ברברים המציאות היייתה
ברברית היו שוחטים אחד את השני

היום מעשים ברברים בפרסה מגנים אותם העולם
פעם זה היה מקובל לגמרי בן אדם היה שוחט

שבט שלם אחר כך הולך לאכול עם המשפחה את
האוכל שהוא בזז להם אחרי שהוא הנס אותם

רצח אותם ושחט אותם זה היה מקובל אבל הנוש
התפתחה הם זה דבר נורא לעשות דברים כאלה

פעם זה היה
סטנדרט באמת אנחנו מתפתחים ומתקדמים

ויורדים כללים חדשים לעולם תפיסות אחרות
ודעות אחרות היום התודעה היא במקום אחר אז

רואים דבר ברברי בפרהסיה כדבר
מגונה אולי לא כולם כולם אבל רוב העולם כי

התפתחנו וגם האדם התפתח מבחינה
רוחנית אז לאט לאט הוא מבין שהוא צריך

לפעול לשם שמיים ההתפתחות האמיתית זה
להבין שלקבל לעצמי או לעבוד רק כדי לקבל

לעצמי זה דבר רע באופן רגיל האדם לא רואה
את זה כדבר רעוא מנסה להגדיל את זה הוא

עושה חשבון כמה שכר ותמורה הוא יקבל
מלעסוק בתור א המצוות אבל מותר להתחיל מע

זה זה נקרא שלא
לשמע ו צריך לכוון להתפתח לללא לשמה

המשובח כי אחרת כתוב נעשת לו סם המוות טוב
לש תהפך שלייתו על פניו טוב לשלא

נברא ועוד הרבה

הרבה בזה הגענו להבנה ברורה בהבדל שבין
עבודת הפרט לעבודת הכלל מה זה עבודת הפרט

חוזר על זה הרבה הבן של בעל הסולם
במאמרים הרי הכלל זה הדבר החשוב אז למה

אתה קורא לזה עבודת

הפרט
אלא זה עניין של

מונח עבודת הכלל הכוונה כלל ישראל שאני
מתייחס אלי דומם

דקדושה ועבודת
הפרט זה הפרטים כמובן מטעם הכלל שהם

מעמיקים
פנימה לכן זה נקרא פרט אבל פרט מיוחד לא

פרד פרט באופן
ייחודי וגם פרט של מדרגה עליונה הוא גדול

מהכלל של המדרגה
התחתונה

לכן זה נקרא עבודת
הפרט דהיינו שזה יחידי סגולה אפסים כי

הכלל הוא באנוכיות
אבל הכלל האמיתי כמובן זה השפעה וקדושה

אבל אנחנו מדברים מעולם העשייה אז פה זה
הפוך פה הכלל הרבים זה לכאורה הקליפות

והמעטים זה הקדושה אבל מסרת חלשים ביד

גיבורים ורבים ביד

מעטים לכן יש הבדל בין עבודת הפרט לעבודת
הכלל שהוא נבחן להבדל האמור בין אדם

לבהמה שכן העובד בבחינת המעשה בלבד כל
תכלית עבודתו שיא רצונו לקבל תענוג אינה

משתנת אלא נשארת קבועה בבחינת רצון לקבל ע
עצמו כמו בהמה כן מה ההבדל דתי רוצה

חילוני רוצה את העולם הזה דתי רוצה גם את
העולם הזה וגם את העולם

הבא אז אז מבחינת
התודעה שניהם בתודעת בהמה דהיינו

באמה בא זה מה יצא לי
מזה אבל אדם זה גימטריה מה הוא מחפש מה

האמת אבל בהמה באמה כבר מובנה בא אין לה
מה לחפש מה שיש זה מה שיש לכן כסימן בהמה

נולדת במצב די מפותח ותינוק הוא חסר
עונים תינוק של אדם אדם מה שאין כן העובד

כדי לשנות את כוונת
פעולתו דהיינו ה מנסה לקנות טבע חדש של

השפעה הוא הנקרא אדם היות שעובד את קונו
מטעם גדלות אדונה זאת אומרת הוא לא עושה

רק פעולות שנראים בחוץ כנתינה אלא הכוונה
הפנימית שלו הלב שלו המידות שלו המחשבה

והנשמה הם בנתינה וזה מה שהבורא רוצה לא
שנשחק בסרט של נתינה אלא שנחייה

נתינה

אוקיי פה נגמרו

היסודות אבל יש פה דבר חשוב אז אני אקרא
אותו בכל

זאת זאת אומרת אני גולש מהיסודות לשאלות
אני תמיד מלמד את היסודות השאלות תקנו את

הספר תראו שיעורים של
הרב אני לקחתי על

עצמי את העניין הזה ואני אסיים אותו בלי
נדר שיהיה את

היסודות

מה

אוקיי אה הוא מביא פה מה ההבדל בין עבודת
הכלל לבין עבודת

הפרט אז זה תראו במאמר
שנקרא תורת תמה קראתי לזה אני מדלג טיפה

הנה בהקדמת ספר הזוהר בסולם אותיות ק
קצא אנו רואים בדברי רשבי כפי שמסביר בעל

הסולם ג' אופנים ביראת
השם א' שמתירה מהקדוש ברוך הוא ושומר

מצוותיו כדי שיחיו בניו ויהיה נשמר מעונש
גופו או ממונו דהיינו יראה מעונשים שבעולם

הזה
ב

שמתייגים העונשים של גיהנום הר מהשם מפחד
עונש העולם

הבא ג' היראה מפני השם משום שהוא רע ושליט
מפני עירת הרוממות

מטעם כבוד ולא מטעם פחד זאת אומרת זה לא
עירה גופנית חיצונית כי אני לא אירה ממנו

אני אראה ממה שהוא יקח לי ממה שאני לא
אקבל או יש שאני אראה

מכבודו וזה שתי דברים רחוקים מני ים כמו
בהמה שהיא מפחדת

ולא אכפת לה מה
נותן היא רוצה

לקבל עם זאת אין לנו בעיה עם בהמה בהמה זה
הטבע שלה גם עצלן זה חיה מתוקה לגמרי אבל

אדם שהוא עצלן זה לא מתוק לכן אנחנו לא
באנו לגנות בהמות לכל חובבי הבעלי חיים

אנחנו מדברים על סוגי
תודעה כי לבהמה זה בסדר להיות זה הטבע שלה

אבל אדם שהוא בהמה זה לא בסדר רק כיות
והאדם הוא כללות הבריאה אז יש בו את כל

הבהמות החיות הכלבים התכונות ועל זה אנחנו
מדברים אין מה לנסות שהכלב יאהב אותך

ויהיה משפיע הוא לא יש בו את הטורף לא
יהיה לו מה לאכול הוא יאכל אותך והיו

מקרים ואם המקרים שהוא לא
אכל היה לך מזל בתת

מודה משהו אחר מצד האינסטינקטים החזיק
אותו אבל אם התורף שבו תעורר ישחט אותך על

המקום כדי לאכול רואים את זה בכלבי ציד
למשל או בכלבים יותר רעים כביכול רעים

הכוונה
פראים ברברים טורפים כי שמה הביו שבהם חלש

יותר וצד התורף שבהם חזק הוא בדרך כלל
רדום כלפי בעל הבית שלהם למה כי הם מקבלים

את האור אז כל וד הם מקבלים את האור אז הם
מבינים את זה

זה המקור אור
שלי מכבד אותו אבל אם משהו מצייר להם

בתודעה שהם לא יקבלו את האור מהבעל הבית
שזה קורה במצבים חיצוניים והם רעבים אז הם

יחלו את הבעל הבית כי זה תבע הגוף בכל

אופן
א אז זה ההבדל בנראה של בהמה דהיינו במה

אוירת הרוממות זה הבדל שמיים וארץ ורוב
התורה החיצונית הלא לשמה כל הזמן מדברים

על עירת הגוף או על שכר הגוף תניח
תפילין תקבל פרי באטן גשמי תגיד תיקון

חצות תראה היהודי הזה סגר עשקה טובה על
דירה זה עבודה זרה זה מה זה הדבר הזה אבל

לתינוקות מותר אבל לא לשאר תינוקות כל
החיים חייב להתפתח ואם לא יבואו ייסורים

קשים לפתח אותנו רגע הנה אני מפחיד אתכם
עם ייסורים לא אנחנו לא

אומרים שהסיבה שתעשו את זה יהיה בגלל
הייסורים וגם אם נעשה את זה בגלל זה אז זה

לא מספיק טוב אבל זה כן יכול לדחוף אותנו
להתעורר ולשנות

תודעה כי ברגע שאיין לאדם תענוג או שרע
לווא מתחיל לחשוב על התכלית אומר הרבש אם

האדם נהנה באמת הנאה שלמה הוא לא עושה
יותר מידי

חשבונות אבל אם הוא מתחיל לחשוב משמ שהוא
לא נהנה מספיק לכן יש סגולה בייסורים זה

סגולה כי אנחנו בכל זאת לא רוצים לבטל דם
את

הבחירה אחרת מה
הועילו חכמים

בתקנתם
אבל אנחנו רוצים

לאפשר לו מקום בחירה לעבודה אז אם דרך
האור הוא לא מבין אז דרך החושך הוא יבין

ודרך זעזוע קשה שיגרום לו לעשות שינוי
מחשבה העונש הוא התיקון למרות שזה קשה לנו

להבין את זה
לכן אומר רשבי שאם לא נתפתח לנקודה

הפנימית יבוא ייסורים או נפשיים או גשמיים
או רוחניים שיכריחו אותנו לחזור לתלם אבל

על ידי בחירה ודרך תורה ממהרים את הזמן
וחוסכים את הסבל כמו ללמוד על בריאות

להשתדל בבריאות או לחכות שתשמיד שתהיה
מוראל שתהיה

חולה ואז תתחיל לעשות אבל אז גם מאוחר ויש
ריבית וזה קשה אבל ה הבחירה ביד אדם ובכל

מצב צריך להפיק את המיטה ולהתקדם

שנזכה מה היראה אמיתית היראה בבחינה ג'
היא רק רק היא שורש ראוי לעבודת האדם מצד

האמת זאת אומרת היראה הגשמית או העולם הזה
עולם הבא זה אפילו לא שורש ההוא אומר כמו

שאומר בעל הסולם זה לא נחשב בחשבון הת
שנים הסברנו את זה

ב באחד השיעורים למה זה לא
נחשב יש לזה תועלת כלשהי כי הכל מכין

לסעודה אבל זה זה כמו
שאני עושה חימום החימום מאוד חשוב אבל זה

לא נקרא גול רק עגול על זה אני מקבל שכר
דהיינו

נקודות אז כל העירה החיצונית הגשמית העולם
הזה העולם הבא כל הדמיונות ברכה פרנסה

סגולות
זה גולות לילדים אבל מה באמת מתקן את

הנשמה שאני עושה כדי להשפיע נחת רוח לבורא
או לפחות מנסה גם אם לא הצלחתי זה טוב אני

בכיוון בבחינת עיב חוכמת לחכימין
לכן רק העירה בגין דיור רה ושליט זה השורש

לעיירה אבל אם האדם אבדוק את עצמו הוא
יראה שהוא רחוק יפה זה נקרא הכרת הרע

בראתי יצר
הרע בראתי לו תורת תבלין מה זה

בראתי לאו דווקא הכוונה לבריאה בבחינת יש
מעין בריאה זה ש הושאל הרבה פעמים כתוב

בריאה כמו עולם הבריאה אבל עולם הבריאה
הוא לא נברא הייו הרבה עולמות לפניו אלא

הבריאה באה להראות עניין של חידוש או של
אסתר או של

העלם זה מושג שעל דרך היצירה הוא מבטא עוד
אופנים לכן מה זה

בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין דהיינו
הבורא גילה חידש לאדם את המצב שיש לו יצ

יצר הרע אבל הוא גם גילה לו שיש תבלין שזה

התורה לכן להשפיע נחת כוח לבורא עם מטרתו
כיוון

שראה בגדלות המלך דהיינו שורה ושליט שזו
הסיבה המחייבת אותו לעבוד אף אם אין לו

שום תועלת עצמית
בכך וזה בטבע אדם שקטן בטל בפני גדול כמו

שאפילו בטלים לזמרים

אבל מה הקושי ברוחניות שזה מוסתר מהאדם אם
זה לא היה מוסתר אז מה

החוכמה רודפים כרטים אחרי האש היו אחרי
התורה המצוות והבורא הוא הסתיר את עצמו

כדי שזה תהיה אהבה שלא תלויה
בדבר אבל אז האדם מתאמן מוכן לעבוד גם

במדבר מכין את עצמו מכשיר את עצמו בונה
כלים ואז גם יכול להיות ראוי לגילוי אלוקי

ואז רב ושליט דהיינו במיילים אחרות שהוא
הכלל של

הכל זו הסיבה המחייבת אותו לעבוד אף אם
אין לו שום תועלת עצמית

בכך וזה קיים באדם הוא רק צריך לגלות את
הצד האלוקי הזה

שבו במצב זה יש חשש לאדם אולי לא אוכל
לעשות את הנצרך ממני לא אוכל לעשות את

התיקון שנקרא השתוות הצורה
שההשפעה היא המניעה את

האדם בעירה
הג ולא כמו בבית העיירות הקודמות שהקבלה

היא מטריה היא מטרתן היא המניעה אותן
דהיינו הקבלה העצמית אז אני לא אראה אותו

אני אראה את עצמי צון לא אקבל את
התמורה לא אכפת לי

ממנו והאדם אומר לא אכפת לי מהבורא כי
ברור לו שאני אקבל שכר אז מה בחיצוניות

בפנימיות הוא כבר לא אומר את זה כי מגלים
לו את האמת אבל בדרך החיצונית אומר לא

ברור אני רוצה לשפן חתוך לבורא ברור כי
כאילו בתת מודה מונח לו שוודאי הוא יקבל

שכר אז אז אין לו מה להפסיד אבל אם יגלו
לו את האמת מלמעלה אז לא היה לו כוח לעבוד

לכן גם לא מגלים לכל
אחד רק שהוא טיפה תפתח מראים לו את

האמת מה זה מגלים מגלים לא בתודעה כי אפשר
לדבר על זה כל ה לשמ וכולם אומרים את זה

אגב טוב לא כולם אבל כתוב בספרים אבל לא
מצליחים לשמוע את זה בכל יום יוצאת בת קול

מהר חורב מלשון חירבון או להם לבריות
מלבנה של תורה מה עלבון שלא עוסקים ב

לשמה לאחר הברה זו בעניין ההבדל בין עבודת
הפרט לכלל נסיה כל זאת במה שאומר הרמבם

כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי
הארץ אין מלמדים אותן אלא לעבוד מהירה

וכדי לקבל שכר עד שתתריע אתן והתחכום
ייתרה מגלים להם רע זה מעט מעט ומרגילים

אותן לעניין זה בנחת עד שישיגו ודו ויעבדו
מאהבה זאת אומרת אפילו את האנשים והקטנים

צריך ללמד לשמה רק לאט לאט כל שכן את
הגדולים את התלמידי

חכמים אבל באמת לשמה זה תנה מלמעלה אנחנו
רק מכינים את הכלים

לזה ופה העבודה האם הכנו את הכלי לשמה או
שלא

הכנו לכן מה ההבדל בין בהמה לאדם בהמה
באמה רוצה למלות את הרצון לקבל את

השכר ואדם מלשון אדמה אדמה לעליון אדמה

להשם הוא רוצה להיות
משפיע כמו הנותן למה שהוא ירצה להיות זה

קיים בו בגנטיקה הרוחנית שלו מצד הנשמה
שבו אבל הוא צריך

לבחור לפתח ולהגדיל את זה

בתוכו על ידי היגיעה הוא ממהר את
ההתפתחות בשם קר הבחירה של

האדם בסוף אבל כולנו נגיע לזה זה יכול
להיות מיליארד שנה כן אין זמן

ברוחני זה יכול להיות חמש
דקות או זה יכול

להיות הזמן הוא לא גשמי הזמן הוא
בנשמה אתה יכול להתייגע הרבה אבל אתה עושה

הכל לעצמך אז כמעט לא עברת בזמן הרוחני גם
אם כאילו עברת במטריקס

שאתה יכול לעשות קצת עם המון המון כוונה
פנימית עברת אלפי שנתו או ברגע אחד שנזכה

אוקיי
פרשת

בהו אוקיי קיבלתי טלפון חשוב אז אני אסיים
פה

אני יש ל אחר כך בקובץ אחר את השיעור כדאי
לצפות לראות לעשה לייק שיתוף ותגובה בעזרת

השם נעשה
ונצליח אם תוכלו ללחוץ על כפתור התודה זה

מופיע מתחת
לסרטון לסייע

בהפצה זה מאוד יעזור כי פרסום השיעורים
ברשת זה עולה

יקר בין ככל הזאבים לא פשוט להפיץ את
הפנימיות אז אם תוכלו לעזור לי אני

אשמח והכי טוב להצטרף כחברי מועדון אפילו
10 שק לחודש 20 או לא יודע כמה שיוטיוב שם

נותן את האפשרויות אני לא
זוכר אז זה הכי טוב וזה יעזור

מאוד תודה רבה בצורות טובות
לכולנו