יסודות בפנימיות התורה – האם המדע יגלה פעם את האמת

קבלה – חכמת הקבלה #קבלה #חכמת #הקבלה #חסידות | 📌 הירשמו לערוץ בקליק והפעילו את הפעמון 🔔 לקבלת עדכונים | שיעורים | ושידורים חיים | הצטרפו לטלגרם לעדכונים נבחרים ותוכן יחודי: http://telkb.net | אתר הבית: https://kabbalah.pw | פייסבוק: https://bit.ly/3JVlHvk
הצטרפו כחברי מועדון לתמוך בהפצת התכנים וקבלת הטבות:
https://www.youtube.com/channel/UCovbRZ0_1kCiFe7SEkd8ciA/join
שלום וברכה אנחנו לומדים
יסודות בלימוד פנימיות התורה ספר התורה

אדם ומה

שביניהם פרשת החרמות

קדושים יסודות בלימוד פנימיות התורה
יש להבין את המושגים מוות וחיים בדרך של

פנימיות
התורה החיים נובעים ערה מתקבלת

בכלי ישנם חיים
שהורגים וישנם חיים

המחיים יש חיים מצד הכלי ויש חיים מצד
התלבשות האור

בכלי זאת אומרת שאנחנו
עוסקים בנפש

האדם שאנו מדברים על מוות
וחיים אנחנו לא מדברים על המוות

הביולוגי אלא על המוות של התודעה של הנשמה
של הרגש המציאות הרגש

האלוקות כמובן המוות מתבטא בהרבה
דרגות הרבה מהמוות שאנו מכירים זה בנפש

הבהמית דיכאון חוסר חיות

מיתה יש את המוות הרוחני שאדם מתנתק מהרגש
האלוקות מהדבקות בבורא מהערת הנשמה מהרגש

הפנימיות בתורה
ומצוות וזה המוות העיקרי זה מתבטל לנו

בהרבה רובדים
ומערכות אבל מוות

ברוחניות זה שהאור מסתלק
מהכלי ובדרך עבודה פנימית בדרך פנימית

מתים הרבה
פעמים

אה אב זה גם אימון טוב לדברים מאוד גבוהים
כי יוצאים מעבר למעגל

הבהמה והמוות הוא לא מתבטא רק במשהו
ביולוגי אלא הרבה

מעבר אז החיים נובעים מערה מתקבלת
בכלי אגב יש נירו דקיק שמלווים לנו ואנחנו

עושים הרבה רעש וחושבים שזה שלנו ומתגאים
בזה

אל ברגע שזה נלקח
מאיתנו בשלב מסוים אם ירצה או לא בכו

שאנחנו עומדים על
הרגליים לכן ראוי להכין את עצמנו לרגעים

האלה להכין את עצמנו למוות לא לא עוד 70
שנה היום בדור המפותח הזה עוד שבע דקות

אתה מרגיש את המוות כי אתה מרגיש ריקני
כבר

מיד בכל אופן לענייני
אומר הרב ישנם חיים שהורגים וישנם חיים

המחיים עוד אומר יש חיים מצד הכלי וצד
התלבשות האור בכלי זאת אומרת יש את החיים

שמחזיקים את הרגש הכלי זאת אומרת אני רעב
אני מרגיש את התאבון אני גם יכול לא

להרגיש את התיאבון ויש חיים של עצם הארוחה
שממלאת לי את התיאבון רק ברוחניות הארוחה

זה לא שניצל
ובמבה אלא מוחן

אלוקיים זה שאני משתוקק אליהם לא אומר
שאני אקבל אותם אבל אם אין לי השתוקקות

אני גם לא יכול לקבל אותם אבל צריך גם
השוואת הצורה נדבר על זה

בהמשך אומר
הרב כל הערה היא נכונה כל הנאה היא כו

נכונה לכש
עצמה עצם ההנאה היא קיום מטרת

הבריאה עצם החיים הם קיום המטרה המתבטאת
בלענות לנבראיו

הוא ש כותב בעל ה סולם פריח מגרות קודש אם
האדם נהנה ממציאות בעולמו של השם יתברך

הרי באותו הזמן נמצא מברך
לבוראו שברא

אותו ענותו הוא כמעט שאנ צריך להוציא בפי
אב

כנל ולהפך חס ושלום אם האדם מרגיש אתזה
כאב בזמן מציאותו בעולמו של השם יתברך הרי

באותו הזמן נושה להפך חס ושלום כ נסקר לל
ולא שלא צריך לברך עכשיו אבל הרעיון כי

הברכה היא רק גירוי
ללב אלא הרעיון הוא אם אתה

נהנה אז נקרא שאתה מודה
להשם אבל אם זאת יש לסייג את זה תכף הרב

ידבר מזה א מדבר כרגע מצד מטרת הבריאה האם
מותר ליהנות מכל דבר אם כך נשאל את השאלה

האם מותר לינות מכל דבר אפשר להבין
שלכאורה מותר להנות ואפילו מצווה להנות

שהרי בקרח מקיימים את מטרת
הבריאה כפי שנכתב ל ישנם חיים מצד הכלי

וישנם חיים מצד התלבשות האורות
בכלים החיים ההערה של הכלים חייבת להיות

קודמת להערה של התלבשות הורות בכללים
העיירה לכלים נקראת חסדים או תיקון

הבריאה זאת
אומרת הרב מדייק פה שיירת כלי זאת אומרת

הרגש ההשתוקקות הוא מייחס את זה לוביות
המסך ולא לתאווה עצמה לכן הוא קוראה לזה

חסדים כי זה מה שמאפשר לי להחזיק את
החוכמה ולקבלה אז באופן רגיל ערת כלי זה

שאני מרגיש את זה שאני משתוקק ויש את
המילוי להשתוקק

שלי משתוקק לאכול אכלתי זה המילוי משתוקק
לזיווג טוב הסדוק זה המילוי משתוקק

להדבקות בהשם נדבקתי בו זה המילוי אבל הרב
מחדד פה היות ואנחנו עוסקים בתיקון הבריאה

שהכלי דווקא היה הערת כלי היא דווקא
חסדים אמונה

השפעה
אומר הערה לכלים נקראת חסדים או תיקון

הבריאה תיקון הבריאה קודם למטרת הבריאה כן
גדולה הכנסת האורכים מהקבלת פני שכינה

נאמר מי שמבקש לחיות תרם שמוכשר לחיות הוא
מבחינת אוכלו פאגה פאגה פירושו בוסר הוא

שנכתב על אדם הראשון שאכל מעץ הדעת תרם
יותו מוכשר לכך

זה כל חטאו של אדם הראשון בקשת מטרת
הבריאה לפני תיקון

הבריאה כן זאת אומרת זה כמו אדם שיש לו
מחלת

מעיים עכשיו אם הוא אוכל התענוג הזה הורג
אותו לגמרי כי הוא לא יכול לעקל את האוכל

האמונה החסדים זה כוח העיכול של האדם אני
מדבר ברוחניות זה רק משל זה לא אומר שאם

אין לי חסדים יהיו לי בעיות עיכול אבל אם
לא יני נוגדי חמסים מתאימים אז יכול להיות

שכן יהיו לי בעיות עיכול אז רק הדמייה אין
זה לא הנושא אבל אני בכל זאת הדגיש את זה

שאיין קשר בין סיבה ותוצאה של סיבה ותוצאה
בין הרוח לגשם כמו שהרבה מוכרים

בקורסים של בריאות
התודעה זה עבודה זרה זה נקרא הקרבת בנו לא

מולך דיברנו מהפרשת שבוע שאני מגריב את
הרוחניות בשביל הגשמיות אבל כן יש קשר של

הדמייה איפה הקשר הישיר אנחנו לא יודעים
אחרת מי שהיה יותר גבוה י רוחני אנחנו כן

יודעים מה הקשר של הגירוי הכי טוב לנשמה
וזה בדיוק מה שחכמים וצדיקים ומקובלים

תקנו לנו מנהגים מסוימים או פעולות
מסויימות שמגרות את הנשמה בצורה טובה מאוד

אבל הקשר הוא לא של סיבה ותוצאה אם אדם
חולה זה לא אומר שהוא חולה רוחנית אבל זה

כן אימון מהבורא ולפעמים יש אימונים קשים
מאוד קשים אפילו בגשמיות ממש אין הרבה

תענוג בגשמיות אבל סבל יכול להיות למרות
שבסוף מה שאנחנו סובלים בגשמי זה רק בגלל

שזה מגרה בנו משהו נפשי כי הכל בנפש בכל
אופן אז אדם שיש לו כח יכול לא

תקין אז אם הוא אוכל זה נהפך לו לרע זה
מסוכן אז הוא לא יכול

ליהנות אז אותו דבר זה היה משל לזה צריך
כוח חסדים שזה מה שמאפשר להקל את החוכמה

מה הם החיים האמיתיים בזמן תיקון הכשרת
הכלי הרדיפה המתמדת אחר האמת ולא אחר

ההנאה מה זה
אמת אז סתם חשבתי על זה

בשבת האמת מתחילה ב' יש במ שזה כמו באמצע
ות שזה

הסוף אז האמת זה כמו קו אמצעי זה מה
שמייחד ומחבר הכל מצד שני כתוב תשליך אמת

הרצה שהאמת זה מידת הדין אז איך מסתדר עם
מה שאני אומר

אלא יש אמת של המטרה ויש אמת של הזמן
תיקון אז כתוב תיתן אמת ק ליעקב חסד

לאברהם אז ויעקב באמת קב אמצעי אזה מסתדר
לי אז האמת זה קודם כל מה שמביא אותי

למטרה
ו קו אמצעי באמת כי זה מחבר את

הכל למתקדמים האמת זה אור מקיף של התת
ראשונות הכשרת הכלי היא הרדיפה המתמדת אחר

האמת ולא אחר ההנאה החיים צריכים לנבוע
כחיים של הכשרת הכלים כחיים של עבודה משם

עלינו לקבל את הנאתנו שהיא החיים האמיתיים
בזמן

התיקון כבר הררו נו חזל א שרשאים בחייהם
נקראים מתים בחייהם הכוונה לזמן הנאתם

שכאמור ההנאה היא החיים רשא נקרא אחד
המקבל את ההנעה לכלי שאנו מוכן מקבל את

החיים בתענוג מדו ו שהוא שקר כלפי האמת
ועל כן גורם למיטה מיטה ז כפולה היא לא רק

שאור אינו יכול להאיר בכלי מקולקל זה אלא
שגם את מה שהיה מתוקן מקלקל והוא שכתוב

עבירה גוררת עבירה כן כמובן יש הרבה
הסברים לעניין אבל אם נלך עם

הכתוב למה רשע נקרא רשע כי הוא מרשיע את
הבורא מה שהבורא לא טוב מטיב למה כי הוא

לא יכול ליהנות בחיים לא יכול להנות הוא
עושה את כל ההנאות נכון אבל קות ממנו הוא

לא יכול להחזיק בהם והם לא ממלאות אותו זה
רק נהיר הוא דקיק אומר על זה הרבא שבאמת

כל ה תענוגים פה הם נהיר ו דקיק לכן הם אף
פעם לא מביאים לנו סיפוק

ושלמות לכן אין אדם מת וחצי תאוותו בידו

לכן רשע נקרא מהעניין הזה כי הוא לא נהנה
לכאורה הוא הכי נהנה לא הוא דווקא לא נהנה

לכן הוא רשה כי הוא ברשית הבורא למה כי לא
טוב לו בחיים כמובן יש עוד הרבה הגדרות

לרשע יש גם מצד העבודה רשע זה מדרגה גבוהה
שאדם מגלה שהוא רשע זה תלוי מ מה

מדברים האם המדע יגלה פעם את האמת אם לא
כיצד ניתן לגלות את האמת המדע זה גם המדע

הגשמי אב זה גם צד היווני שבאדם קליפת
נהוגה צד

הדעת איך ידע אדם כיצד לעבוד את בורא כיצד
להכשיר את הכלים ישנה טעות בהנחה שהמחשבה

החיצונית יכולה להסביר את הפנימיות אז כמו
שאני אנסה להסביר את התורת הקוונטים דרך

הפיזיקה הקלאסית זה לא הולך ביחד רק הסוד
מגלה את הסוד ואן החיצוני מגלה את הסוד

טעות נפוצה היא לחשוב שעל ידי התורה
החיצונית או המחשבה החיצונית המדעית נכיר

את הרזים המובילים לנפש
האדם מהגשמיות

גשמי רוחני נולד רוחני זה משפט מאוד חזק
אומר גם בעל הסולם פריח הכם אין הגרזן מכה

בארוח אך לא אשרנו הבורא יתברך בודדים
במערכה ונתן לנו את האפשרות לגלות את

הרזים התמונים בתוכנו על ידי גירוי חיצוני
כמור הפעולה החיצונית יכולה לגרות את

הפנימיות כדי שמשם מתגלה הרז האמיתי
החיצוני יותר מאשר מגלה רק מעורר הו את

חוסר הידיעה והרצון ל התגלות הרזיית
האמיתית מחשבה החיצונית גבולה היא וגדרה

בסופיות בעוד שהמחשבה
הרזיית

הפנימית חסרת גבול היא ומגיעה עד הנשגב
מכל אל תוך תוכו של הסוד הקיומי המצוי

בפנימיות הקיום בפנימיות האדם אותם אלה
שהשיגו את הרזים הפנימיים הם אלה שיכולים

לחדור אל עומק
ההכרה האנושית

המקושרת לפנימיות התורה ודרכה לתכלית
הקיומית המאפשרת את קיום מטרת

הבריאה בפנימיות מקור החיים אנו חיייבים
להסתמך על אותם אלה שחדרו למקור החיים

ולשאול מהם את לשד החיים
הנצחיים המגלים הופעתם בתורתנו

הקדושה שואל האם נצרכת עבודה נפשית לצורך
הכרה

פנימית
תרם התקשר אדם לדבר אמיתי עליו להסכים

למות יותר ממה שאדם צריך ללמוד לחיות עליו
ללמוד למות המוות הנו איבוד העני הכוזב

המוכנות לוותר על ההנאה המופיעה בכלי של
רשע בכלי של

האנוכיות של הצרות הבלתי נסבלת של הקיום
קשה הי

כמוות אם אדם לא ילמד להתבטל לאותם שחדרו
לפנימיות לאותם אלו המלכים ברזה התורה

כבשלהם אין לו שום סיכוי לתקן עצמו מוות
הרשע שבאדם מתחיל את חיות הצדיק שבו כן

זאת אומרת מוות על דרך העבודה זה היכולת
לוותר על התענוג המורגש החיצוני למשל אדם

רוצה ללמוד או לראות סדרה בנטפליקס יודע
שהסדרה לא ממלאת אותו אבל אנחנו בקטע של

ספירות לא סדרות ומצד שני או קצת סדרות לא
הרבה שיהיה בעיקר ספירות אבל מצד שני

ה היא לא ממלאת אותו היא ש עוזרת לו לברוח
מעצמו או לשכוח את

הבעיות אבל זה עדיין לא ממלא אותו מצד שני
לבוא לשבת לפתוח ספר מרגיש ממש מוות סבל

כואב הראש נרדם לא מצליח זה דוגמה רק צריך
ללמוד להמית את העני הכוזב שלו את

החיצוניות ולהתחבר פנימה בלבל יותר גדול
לצאת מאהבה עצמית מאנוכיות מפרטיות ולבוא

לאהבת חברים אהבת הזולת אהבת הבריות השפעה
לכלל אבל כשאדם באמת בא לעשות את זה מטעם

מלא שמה לא
מטעם פרסים או הקרבות בנו למולך דיינו את

העוונות דושה שלו מקריב לעבודה זרה
לפרטיות

שלו לא לדברים
האלה אלא באמת

לעבוד וגם מפגישים את האדם עם התודה הזאת
מלמעלה כשהוא באמת בכיוון הזה אז זה מאוד

מאוד קשה לוותר על גרם קטן למען השני למה
כי אתה לא עושה את זה כדי

לקבל או לפחות אתה מבין שזה לא הכיוון ואז
זה מאוד מאוד קשה אבל שם ההתקדמות האמיתית

כל עוד זה אהבה תלוייה בדבר זה בתוך

עצמך שואל הרב האם אתה מוכן למות סליחה
שאני נונה במקומך אבל אין לך ברירה או

לבחור למות או למות בעל כורחך זאת אומרת
אם אתה לא תוותר על ההנאה מלמעלה הייסורים

והצמצום יקחו לך את ההנאה אבל זה בא עם
ריביות של שוק אפור שוק שחור כמו אדם

שמשמין משמין
משמין אוקיי עכשיו הוא חולה אין לו ברירה

הוא חייב להרזות אבל עם ריבית למה כי הוא
צבר עוד

כמה עשרות

קילו בעל כורחך אתה חי בעל כורחך אתה מת
תכלית חייבת להתקיים עוד והבורא הפועל

התכלית של קיום החיים אינו
מתבלבל אם האדם לא מסכים למות הוא מחפש

ליהנות מה יות מהרשות הנעה תגרום לו לחוסר
הנעה עתידית מצטברת הכוללת מרחבים גדולים

יותר של
נפשו בטווח הרחוק הוא יהיה במצב מאוד קשה

כי האור באמת דיברנו על זה בקורס כבל
למתחיל האור לא נמצא בגשמיות זה רק גירוי

וו הדמייה
אבל מצד אחד זה טוב אם לוקחים אתזה חומר

גלם לעבודה אבל כשזה עומד לבד זה גורם
למוות אז איך יש אנשים שמאושרים מהגשמיות

קודם כל ל אן אם מסתכלים פנימה רואים שלא
תראו את ה זמרי האהבה שרים על אהבה וכל

יום מתגרשים כמו כן האדם משחק הרבה פעמים
משחק

חיצוני כמו כן יש לפעמים מצבה ביניים של
כאילו סיפוק זמני כמו ילד קטן אבל אי אפשר

להחזיק בזה לנצח היות ומטרת הבריאה חייבת
להתקיים אז היא דוחפת

אותנו ו בועטת בנו מהמצבים האלה גם אם
אנחנו מנסים להחזיק בהם ומכריחה אותנו

להתקדם לעבר
התכלית אנחנו לא אוהבים את זה אבל זה

ה זה כמו מס הכנסה רוחני כמו ביטוח לאומי
רוחני אין

בריירה הוצאה לפועל רוחנית איך נכון למדוד
ולבנות את נפש האדם תעות נפוצה היא במחשבה

חיצונית למדוד את ההרגש הנקודתי במקום את
אווירת ההרגש במצוי

האדם

כן זאת אומרת אני לא בודק לפי פרט או פעם
אחת או רגע אחד אני חייב להסתכל על התמונה

הכללית יותר זה כמו ב כמו לבדוק בגל ולא
בחלקיק הטעות הרגשית הזו גורמת לאדם לרדוף

אחר התענוג הרגי בחושבו שהצטברות
וההצטרפות של תענוגות רגעים יתנו לעושר

למרות הזה מרוקן אותו דווקא בטווח
הרחוק כאשר התענוג הרגי אינו במסגרת של

מטרה כוללת של אווירה נפשית כוללת אלא
מצוי רק כ פסגה ריגשית נקודתית לא הצטרפו

הנקודות לקיום אווירה נפשית חיובית כוללת
זאת אומרת האדם צריך לקחת את הנקודות האלה

ולחבר אותם לאווירה הכללית דיינו לקדושה
לפנימיות למטרת חיה דרך חייב לערכים אבל

אם הוא לא עושה את
זה קודם כל הם לא הצטרפו אבל יותר

מזה יתרה מכך יצרו כאוס באחורי הכרתו של
האדם ויגרמו למעקות לא מובנות למרות

הריגושים
המזדמנים על כן על האדם לבנות אווירה

רגשית דרך ריגושים
רגעים אך ורק בתנאי שהם חלק מהאווירה

הכללית אותה הוא בונה זמ השתמש בשביל הפרט
למען הכלל בקיצור זה פשוט בהבנה אם פועלים

בשכל אבל זה לא פשוט
ליישום כי מאמנים אותנו דרך זה ודוחפים

אותנו כל הזמן לרגע כדי שנרכש
בעצמנו על האדם לבדוק עצמו כן על כן על

האדם לבנות אווירה רגשית דרך הגושים רגעים
אך ורג בתנאים שהם חלק מהאוירה הכללית

אותה הו בונה על אדם לבדוק עצמו דרך ה
באווירה הכללית ולא דרך הריגושים

הרגעים ואם הוא יבדוק את עצמו הוא יראה
אדם שהולך בטומאה הוא יראה שהוא באמת לא

מאושר כך עם עצמו כך בזוגיות כך בחינוך
ילדים וכך בקשר של האדם עם

בוראו
אוקיי עכשיו אנחנו לא נקרא את השאלות זה

אפשר לראות את השיעורים של
הרב שבחלקם הוא מדבר על זה או לרכוש את

הספר

אלא נעבור
ליסודות של פרשת

קדושים אולי אולי כן אגיד
[מוזיקה]

א רק את שאלה ג מה מרמז לנו היפוך האותיות
בתיבת פרוכת וכפור הארון והארון הפר כת

הנה המסך המבדיל בין הקדושה לביין הבא
אליה מרמזת היא על האפשרות של אדם לכפר על

מעשיו כאשר משתמש בפרוכת כמסך המבדיל על
מנת לחבר תפקיד של המסך הוא לאמן את האדם

להכשיר את כליו כדי לקבל בעל מנת להשפיע
הפרוכת העומדת בינו לבין האור המצוי

בקדושה מסמנת לאדם לעצור את עצמו את
רצונותיו לקבלת האור באופן בלתי אמצעי על

פי טיבעו המורגש תיבו המורגש של האדם הוא
לקבל את ההנאה גם ללא הכשרת

ההנאה נתפסת כסיבה מספקת לקיום הפעולה ואם
לא נראית באופן מיידי נקודת הזג הפרוכת

מסמנת שצריך כפרה על הרצון הטבעי הספונטני
להנאה שהרי הוא הרצון הבהמי של

האדם היכולת של האדם להפוך את רצונו
מתקיים על ידי תהליך הנקרא זיווג דעקה

התפקיד של המסך הוא לתת את הכוח לוותר על
האור כאשר הוא מגיע ועל ידי כוח הוויתור

ליצור צורה חדשה לרצון שיהיה להשפיע נחת
רוח לנותן

המתנה המסך מכשיר את האדם לרצות את האור
כאמצעי לאהבה לנותן המתנה ולא למתנה עצמה

הוא הרעיון שצריך יהודי להענות בגלל
שהבורא רוצה שי יהנה הנאה צריכה להיות רק

אמצעי לקשר עם הבורא אסור שההנאה תהיה
המטרה

הארון מבטא את סביבת הפעולה האמונית של
האדם זאת אומרת הארון הכהן

והארון ארון הברית הוא הסביבה במונח ספר
התורה בו מסתתר הבורא מן הנברא הסתתרות

מרומזת
בפסוק כי בענן נראה על הכפורת ענן מראה על

הסתרה הוא הרמז הארון והארון שהם היפוך

אותיות אני קצת מדלג הנה אנו רואים שאהרון
מצווה לבוא בז זאת הנקראת אמונה אל הקודש

הנקרא השפעה בפר הרומז לדינים בבחינת
האותיות הסופיות הם נקראים אם

מפח סליחה א מנצפך פר בגימטריה מנצפך אך
דינים אלו הרגשת החיסרון צריך להיות בין

בקר הרומז לחסדים בבחינת להגיד בבוקר חסדך
שהדין יהיה נובע מהחסרונות פה משהו

קטן הרבה מקבלים את
התורה אבל בבעלי חיים הם לא מסכימים עם

התורה פה פתאום התורה לא
צודקת מקבלים מה שנוח להם אבל פה התורה לא

צודקת כמובן אנחנו דנים אותם לקו זכות אבל
אולי נחדה טיפה אבל בקטנה כי זה לא

הנושא אז אמרנו הרבה אוהבים את התורה
מכבדים אותה אבל בבעלי חיים רואים אותה

כרעה ו לא מקבלים ואפילו מביאים ראיות למה
התורה לא לא ככה באמת וזה סתם רבנים

אומרים
אבל עובדה

שהתורה אומרת להקריב קורבנות אז מה היא
פושעת או היא אומרת

לשחוט לפני שאתה אוכל בהמה עוף יש
הלכות אז אני רק אגיד משהו קטן קודם כל זה

נכון שבמצב השלם ולעתיד לבוא לא נאכל
יותר לא נקריב

קורבנות נקריב שיהיה בית מקדש אבל בתיקון
הסופי לא נקריב א זה לא המקום להסביר

הסברתי במקומות המתאימים אבל במצב השנה
באמת לא יהיה צריך להקריב בעלי חיים אני

גרק גיד נקודה קטנה
א שלאלה שמקבלים את התורה אבל בעניין הזה

לא אל תחשבו רק על החיצוניות של הדבר זאת
אומרת אתם רואים בהמה שוחטים אותה אז אתם

אומרים זה פשע התורה פושעת כמובן אני לא
מדבר על ר בעלי חיים זה אסור מהתורה אני

מדבר על שבאופן רגיל ולא מתעלל לוקחים עוף
ושוחטים אותו על פי כללי ההלכה ולא באופן

של צער בעלי חיים והתעללות כמובן בתוך זה
אני מדבר אני רק אומר קחו את הנקודה שאל

תסתכלו על הגוף של הבהמה תסתכלו גם על
הנפש שלה והתורה אומרת לנו שהשחיטה

מתקנת את הנפש של הבהמה הזאת אז אל תדאגו
לגוף הבהמי שלה תדאגו גם לגוף הנפשי שלה

אז אתם כאילו מסתכלים אה הורגים אותה
מתעללים בה עשו קודם כל זה לא בדיוק ככה

כי השחיטה אה פוסקת לה את ה את הדם בזמן
וגם היא מאבדת את ההכרה זה שהיא מפרפרת

זה סוג של רפלקס אבל לא משנה כרגע תראו את
זה במדע אחרת איך שנוח לכם גם שזה לא ככה

לא משנה אני בא להעביר נקודה אחרת מה
תחשבו על הפנימיות של הבהמה לא החיצוניות

שלה בזכות השחיטה הנפש שלה
מתקנת אז אל תדאגו לגוף הבהמי שלה אם אתם

באמת אוהבים בעלי חיים תדאגו לנפש של הבעל
חי בזכות השחיטה על פי ההלכה אני לא מדבר

על צער בעלי חיים לפי כללי
ההלכה בצורה אמיתית

נכונה
דווקא תחשבו על העולם הבא של הבהמה לא

העולם הזה
שלה לכן לא לקחת את התורה רק איפה שנוח

אלא הפוך בזכות השחיטה אני מתקן את הנפש
של

הבהמה ואז היא דווקא מרוויחה עכשיו היא
תהיה בעולם

הבא אז מה
רע לכן לא לקח את התורה איפה שנח

לנו כמובן יש עניין לא להרבות באכילת בשר
ו זה לא הנושא שאני רוצה לדבר עליו אלא אם

כן אדם צריך את זה מטעם
בריאותי כל עוד זה לא בהתעללות וצער בעלי

חיים אין איסור לאכול בעלי
חיים כי אני יודע שלא אוהבים את התשובה

הזאת אנשים אבל כי זה דרך העולם וה הדומ
סמחי באו לשרת את האדם אבל אם הוא עושה את

זה רק בשביל התאווה שלו ורק בשביל הנוחיות
שלו אז זה דבר שהוא לא

טוב ואם זאת התורה מתחשבת גם במצב של
האנושות אבל לעתיד לבוא באמת זה לא יהיה

יותר כרגע זה חלק מהבור והתיקון
אבל זה נכון שרוב הפעמים ברוב המצבים אדם

אוכל את זה באופן בימי לגמרי בשביל התענוג
ההנאה לא אכפת לו מהנפש של

הבהמה וזה נכון שזה רוב המקרים אבל אני
כרגע לא מדבר על בניי האדם אלא על

התורה לכן לא לקחת מהתורה רק מ שמסתדר לנו
ואיפה שהיא לא לבעות בה או להסביר זה לא

ככה זה לא נכון לעשות את זה גם פה התורה
צודקת תנסו לחקור ולהבין למה היא

מתכוונת תדאגו לעולם הבא של ה נפש של
הבימה ולא לעולם הזה שלה

רק
וזהו אוקיי פרשת קדושים יסודות בלימוד

פנימיות
התורה החיוב ש בשלילה כאשר הוא פוד בתוך

כלל חיובי כל מהמהלך בעולמות מצד הנברא
מתחיל בגילוי השלילה ולאחר מכן גילוי שהוא

תכלית
הפעולה כן יתרון האור מתוך החושך הידר

קודם להוויה א זה תבה הבריאה כך גם בצמצום
א' הצמצום נתפס בטעות כדבר שלילי כ

הסתלקות האור כאמור הסתלקות האור היא רק
השלילה המכינה את החיוב שו יתר דבקות אהבת

הבורא וכך חייבים להאמין בכל דבר ודבר
למרות שבסתר כפול זה מאוד קשה להאמין

בזה במילים יותר מובנות ניתן לומר שהאדם
בחר לקבל מתוך אהבה ולא מתוך אנוכיות בתוך

כלים דהשפעה ולא בתוך כלים
דקבלה היות והתכלית היות ותכלית השלילה

היא

החיוב כן כי השלילה לא באה בשביל עצמה
למרות שזה נראה ככה בקליפה וזה קשה אבל לא

השלילה באה להביא לחיוב חייבים להאמין בזה
על כן בהסתכלות על כל התהליך בשלמות אף

השלילה חיובית היא למה כי אני מתכופף כדי
לקפוץ

שהרי כל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא השלילה
היא פרט בתוך הכלל שהוא

השלמות בהסתכלות פרטית רק על הסתלקות האור
הפעולה היא שלילית הסתכלות זו היא דרך

הפרט ולא דרך הכלל
כן זאת אומרת זה כמו שאני מסתכל רק על

נקודת הזמן או מעבר לזמן רק לפרטיות או
מעבר לפרטיות רק במדע או באמונה רק על

חתיכה מהפאזל או על כלל הפאזל אבל כדי
לראות את כל הפאזל אני חייב לעלות למקום

הרוחני כי אם אני מסתכל באמת על
הפאזל כנקודה פרטית למשל על העולם הזה

מלחם נכון שיש הרבה דברים יפים וטובים אבל
בדוג יש הרבה מלחמות פשעים מחלות סבל

דברים מטורפים רציחות רק שלילה רואים רק
רע רק

לכלוך וזה נכון היייתה שואה הנה היינו
לפני כמה זמן יום הזיכרון איפה הבורא

היה אנשים ילדים נרצחו נשחטו מה באמת
אנחנו לא יכולים להבין את זה מהפרט אי

אפשר זאת האמת אין באמת תשובה אפשר להסביר
אלי העולם הבא וזה לתרץ א לא חייב לעלות

מעל התודעה הגשמית ולראות את זה במקום

הרוחני אבל כדי לעשות את זה צריך להיות
בהשוואת הצורה לרוחניות וזה דורש עבודה אז

זה גם בא כדי לדחוף אותנו לראות מעבר
לחומר הייסורים הם כמו חברת ביטוח של

הבורא זה מכריח אותנו לחפש את התשובה
במקום אחר

איך להתייחס לשלילה בחיים מה מובה לאל
ניתן להשליך הוונה על כל השלילה במציאות

שכולה חיובית בתנאי שהיא במסגרת השלם אם
נדע לייחס כל פעולה אף אם היא חלקית לשלם

נהייה
שלמים זה משהו תודעתי בנשמה שצריך לעשות

זה לא קל אבל זה העבודה הנצרכת יוצא מכך
שעיקר הבעייה שלנו היא ב בהסתכלות

קית כמו שבעל הסל אומר
שהמקור לכל הרכובים היסורים שאנחנו לא

מבינים את השגחת הבורא תפקיד התורה ללמד
אותנו את השגחת הבורא על

בריאותיו משימתנו היא לשפר את צורת
ההסתכלות ולא את המציאות עלינו לראות כל

פרט רק ביחס לכלל כל חלק מהפאזל ביחס
לפאזל

הכללי כאשר אני לוקח את ידי אחורה כדי
להטיל את הכידון קדימה גם פעולת לקיחת היד

אחור היא
חיובית אם הייתי יוצר את סרט הסתכלות על

המציאות בדיוק בעת היות היד אחורה הייתי
אומר שלקיחת היד אחורה היא שלילית היות

שהיא מנוגדת למטרה של השלכת הכידון קדימה
בהסתכלות על כל המהלך וודאי שחיוב

י תפקיד התורה הפנימיות לאפשר לנו לראות
במבט התורה והאמת את המציאות ל לא לראות

בצורה טכנית לאט לאט זה הנפש רואה את זה
בצורה הזאת הנפש מתפעלת בצורה הזאתי הנפש

משתנה האם ניתן להשיג שאין שלילה בעולם לא
כל שלילה באה לטובת הכלל ישנה שלילה המנסה

להזין את
עצמה זאת אומרת מבחינתנו אנחנו צריכים

להבין וזה חשוב כדי לא ליפול לקליפת הימין
שיש שלילה שהיא לא בע לכלל שאנחנו צריכים

לראות אותה כדבר פסול
כי השלילה בא להזין את עצמה מאחורי הקלעים

הכל המטרה ל מצד ההסתכלות שלנו אנחנו
חיייבים להפריד בין הטוב

לרע הפרט לא בא לשרת את עצמו אלא את הכלל
ממנו הוא נובע בלשון בעל הסולם אין החמור

בא לשרת חמורים בני
גילו מהו הכלל של האדם

בעולמו הדביקות
בבורא זה הכלל של החיים שלנו אם ישנן

פעולות שלא תורמות לכלל הן שליליות

כאשר האדם אומר מה יצא לי מזה הוא מתכוון
מה הפרט

ירוויח מה שלילת הרוויח על כן כל הסתכלות
כזו

שלילית לכן כל העבודה שלא לשמ בצורה מאוד
גסה בחיצוניות התורה היא דבר לא טוב כי זה

כמו שלילה שמזינה את עצמה כל עבודת השם
היא רק כמה עולם הביה לי כמה בריאות גשמית

תהיה לי הכל מסחר מאוד מאוד חיצוני
ושוכחים לגמרי מה לשמה עכשיו אני גם הייתי

תלמיד ישיבה הייתי בחיצוניות שהייתי צהיר
אני לא שאני גם בלי הזה הייתי מבין את זה

אבל הייתי ממש בסר זאת אומרת אני מבין איך
ה ואנחנו מבינים כי אנחנו גם חיים פה איך

זה עובד איך הראש עובד הכל חשבונאות הכל
חיצוניות אז מותר טיפה להתחיל בלא לשמע

וזה נהפך למטרה בדור הזה ואומר רבי שמעון
בר יוחאי עוד מת ההילולה שלו תיקון ל נטיף

תנינה דברים חמורים על זה עכשיו זה לא
אומר שאנחנו משפיעים אבל לפחות אם אנחנו

יודעים לאן
להתכוונן אז זה כבר מצוין אנחנו בכיוון

ולאט לאט פרוטה ופרוטה מצטרפת אבל אם
הפרוטה היא לא היא פרודה היא לא תצטרף

חייב להבין את
זה לכן מה אני ארוויח כדי לשרת עם רווח

הזה טוב יותר את הכלל זו שאלה חיובית זה
בונה אדם אוקיי כאן סיים הרב את

היסודות אולי נגיד עוד נקודה קטנה

אוקיי יוד והרב מביא פה טיפה יסודות אני
אקרא את זה שואל הרב מה הכוונה בלהיות

קדושים הם מילה ז לא תובן לאדם במשמעותה
הפנימית לא יודע למה לשוף ולאיזה מטרה

לקדם עצמו כי קדוש אני השם לא קחן מה הקשר
בין הות הבורא ל קדוש לכך שהנברא צריך

להיות קדוש על הדרך אני מזכיר אני אשמח
שתסמן את הפעמון בערוץ לקבל ממני את כל

ההתראות ואם תוכלו להצטרף כחברי מועדון
כדי לתמוך בערוץ ובהפצה אני אשמח מאוד כמו

כן יש כפתור תודה למטה אם תלחצו עליו כדי
לתרום ולסייע בהפצה זה יתקבל בברכה כמו כן

אשמח אם תגיבו שתפו ותעשו לייק על מנת
שתמשיכו לראות מאיתנו תוכן וזיכוי הרבים

אני ממשיך רשי מפרש את המילה קדושים
כפירוש כוונן הנבדלים מרוחקים לא דבוקים

בבורא בפתיחה אות יגים למי ובעל הסנה
זצוקל את עניין שינוי הצורה והשוואת הצורה

נביא שורש עניין זה כאן בקצרה היות שהנברא
ביקש יתר דבקות עם הבורא זאת מתוך בחירה

נתבעה בקשה זו רצון זה בחוק בא לי עבור
הקרוי בחוכמת הקבלה צמצום

א' צמצום א' זה אומר שאסור ל
לפרטיות אסור לקבל בעל מנת לקבל אם בריאת

הרצון היה נברא באחדות פשוטה עם אור
אינסוף בבחינת הוא שמו

אחד כאשר מושג זה כאשר המושג הוא מבטא את
האור והמושג שמו את הרצון שמו בגימטריה

רצון אחדות ז נבה תכונה השלמה
דהיינו היה ה מקבל שזה הנברא והיה משפיע

שזה הבורא ד היה בכך כדי ש תהיה אחדות
בראות המקבל כמובן הבורא תמן בו את זה

כחלק מתוכנית גדולה יותר בראות המקבל
שישנה דבקות בין האור לבין

הבורא השונה מאחדות הוא עם
הבורא בסוגריים רק משל דהיינו לאור הייתה

דבקות של השוואת צורה שרי האור הוא המשכה
של יש מיש

מהבורא הנברא רצה נברא יתר דבקות דהיינו
גם דבקות זו המתקיימת בין האור לבורא

דהיינו הנוב מהשוואה צורה כמובן של הנברא
זה לא יהיה כמו האור כי האור אין לו רצון

לקבל אבל הנברא יש אבל בצוע הוא יכול
דיברנו על זה בקורס כבל

למתחיל כל מה שהרצון באינסוף בחר מתוך
רצון ליתר דבקות נקבע כחוק דהיינו נקבע

חוק לא ייתכן להגיע לדבקות בלי להגיע
להשוואת

צורה כן זאת אומרת זה חוק כבר אין דבקות
של השלמה יותר זה לא יכול להתקיים יותר

בתלמוד 10 ספירות חלק ב' אור פנימיות א'
אומר בעל השלום הקדוש לכל מה שהוא רצון

במדרגה
העליונה הוא כוח מחייב במדרגה התחתונה

הנאצלת
בסיבת צורת רצונו של הבורא רצון להשפיע

צורת רצונו של הנברא רצון לקבל כאשר אנו
אומרים שהבורא קדוש הוא כוונתנו שהשם פרו

שוא מהרצון לקבל ברור הדבר שהי איך ייתכן
לומר על הבורא ש למות השלמות שיש בו רצון

לקבל המבטא חיסרון היות ואדם רוצה להידבק
בבורא צריך אף האדם להשיג את הצורה הזו של

ההשפעה על כן אף האדם צריך להיות
קדוש מופרש מרצונו לקבל לעצמו דהיינו

מאנוכיות באותו עשה את הפעולות הרוויות
דהיינו המעשים והכוונות שבמצוות התורה אז

מביא האדם עצמו לטבע חדש לצורת רצון חדשה
הנקראת בעל מנת להשפיע אומנם כדי להיות

באחדות שלמה אף זו שימה נברא דהיינו
שבתחילה באינסוף היה באחדות פשוטה באותו

מקבל והבורא משפיע על כן גם תכונה זו של
הרצון לקבל אסור שתהייה נפסדת שאחרת לא

יגיע נברא חס ושלום למטרת הבריאה של הטיב
לנבראיו כן הוא צריך גם את הרצון לקבל עם

צורה של השפעה הבריאה לא
מתבטלת על כן לאחר שקנה נברא טבע חדש

לרצון להשפיע צריך להשתמש עם רצונו לקבל
אך

בהשפעה דיברנו על זה בקורס הפתח לספר
הזוהר מה ההבדל בין היהדות לכל תורות

העולם כדאי מאוד לראות את זה שמה כי כל
תורה כל שיטה יש לה את צורת התיקון שהי

חושבת נגיד במזרח הם רוצים להיות האור ממש
כמו יש מייש שזה בלתי אפשרי כמובן כי הם

נבראים וזה עבודה זרה כי אתה לא יכול
להיות הבורא וכן דרך זה הסברנו את זה שמה

כדאי מאוד לראות באמת קורס אחד הטובים
אולי בהמשך יהיה לזה

המשך דיינו שקבלת העצמה תהיה מתוך רצון
להשפיע על הנותן ולא מטעם רצונו לקבל על

עצמו סיכום תשובה ד' בכך באנו לידי הבנה
ברורה מה נצרח מאיתנו כדי להגיע למציאות

של קדושים טו וכן את הצורך בכך דהיינו כדי
להגיע לקדושים צריכים נו לקנות את הטבע של

רצון להשפיע וזאת כדי להגיע לדבקות אמיתית
של השוואת צורה עם הבורא ודרך דבקות ז

לקיים את מטרת הבריאה שהיא כבעלת התענוג
שהבורא רצה ליהנות לנבראיו כי מתנת ידו

החבה יתברך

ישתבח אומר
הרבש קדושים תהיו כי קדוש אני אומנם קדושת

למעלה מקדושת למה כי הקדושה שלנו זה
במסגרת הרצון לקבל אבל הקדושה של הבורא זה

בלי רצון
לקבל וזה דבר מאוד חשוב להבנה כי אחר

הבורא ה נברא וכל הבניין מתפרק כל המהות
של הבורא וגם אני אומר מהות כלשון מושאלת

כיין לנו השגה במהות הבורא ואפילו לא
במהות עצמנו

אבל כלשון מושאלת מצד התפיסה הראשונית
שלנו את הדבר מהותו של הבורא היא השפעה

תורה בלי רצון לקבל שאנחנו באמת לא מבינים
מה זה כי אנחנו נבראים צריכים לקבל את זה

באמונה אוקיי אולי יש פה עוד משהו טוב דבר

אחרון היות וזה גם קשור ליסוד את אני אקרא
את זה מה הוא השם לכוחם האם השם הוא רק של

בני ישראל הרי הבורא הוא הבורא לכל
הנבראים וכל הנוצרים וכל המעשים ואייך

אומר הכתוב לו קכם דווקא שאלנו האם רק בני
ישראל ראויים להיות קדושים לפי מה שהסברנו

הדתה מבינים אנו שהשאלה היא האם רק בני
ישראל יכולים לקנות את

תונה את התכונה של בעל מנת
להשפיע התשובה היא כן אבל מסויג דהיינו

ישראל הם רק נוסעי הדגל הראשונים לשאת את
אול המצוות בעבודת

הבורא לאחר שיכשירו את העולם להזדכות
מסויימת עד כדי שתוכר הכף של מאזני כל

העולם לצד זכות
ולא לצד

האנוכיות אז יכלו כל בני העולם להגיע
למדרגת נעשה ונשמע דיברנו על זה במאמר

שפרו של משיח ו בקורס קבלה מתחיל שיעור גד
כדאי לראות את זה שמה מה ההבדל בין תיקון

הגויים לתיקון עם ישראל ב הבדלים עיקריים
א' הגויים הגיעו לתיקון רק לאחר שעם ישראל

יגיע לתיקון עם ישראל משמשים כמובילי דרך
ב התיקון של הגויים מחייב את הקשר לעם

ישראל ללא עם ישראל הגויים לא יכולים
להיות שלמים אלא רק כנספחים לעם

ישראל חשוב להדגיש זאת שאחרת ניתן היה
לחשוב שכאשר גם הגויים יגיעו לשלמות של

אהבת השם יתבטל ההבדל בין עם ישראל לעמים
ולא ככ הו צריך להבין שישראל זה קו אמצעי

והגורים באופן כללי זה ימין ושמאל והימין
לא יכול לעמוד בלי הקב אמצעי וגם לא

השמאל זה עניין מהותי הרבה אומרים הבורא
ברא את כולם כולם שווים אז נכון שמצד מטרת

הבריאה כולם שווים אבל מצ התיקון הבריאה
זה לא כך אבל זה לא אומר גם מה שהתורה

מגנה את הגויים אין הכוונה לחסיד ומות
העולם גוי הכוונה עובד כוכבים ומזלות אבל

התורה היא לא באד לשנו גויים אפילו רבי
חיים ויטל אומר שצריך לאהוב כל בריאה

ואפילו גוי מה שהתורה מגנה מעד את הגויים
זה כשהם עובדי כוכבים

במזלות עם זאת צריך להיזהר לא להתכלל יותר
מדי כי אז אפשר ליפול ומצד שני היום גם

אנחנו בדור מפותח והאנושות מתקדמת למקום
מסוים וצריך להרבות שלום ובאמת רק חוכמת

הקבלה יכולה לתת לנו מענה ופתרון ואיזון
וחיבור בדבר הזה יותר מזה אפילו לגוי מותר

ללמוד קבלה אבל לא את הסודות רק את מה
שקשור

[מוזיקה]
ל יראת הרוממות לשבע מצבות נוח תמיכה

בישראל א זה מותר גם אומר את זה התנה דבי
אליהו דהיינו אליהו

הנביא אל כמובן רק אם ה מבטל עבודה
זרה אבל כל זה גם נאמר על הגוי שבתוכנו לא

רק על הגוי בחוץ שצריך להבין שהרצונות
החיצוניים שלנו בלי ישראל אין להם

תקנה והוא מה שאומר רבי אלעזר בן רבי
שמעון שכל העולם נכנסים בדבר הערבות

בעניין עבדת הבורא שרו מדבר לעתיד לבוא
כפי הכתוב ויה השם למלך על כל הארץ ודייק

ביום ההוא לא לפני זה כפי הכתוב כי מלא
הארץ דע את השם וגומר ונערו אליו כל

הגויים ועוד בית המקדש שייך
לכולם

בפנימיות הארץ מובן כרצון דנו שביום ההוא
עתיד לבוא כל רצונותיו של האדם אף האחורים

ביותר אף החזיר שבו יהפכו להיות

קדושים יוכל האדם לאכול בסעודת משיח
בסעודת לביתן כמובן לא מדובר על לביתן

גשמי למרות ש יש לו אחלה
בשר אלא זה משל לסוג של תודעה רוחנית

דיינו שכל שאף רצונותיו השפלים ביותר שכו
מצווה וא להימנע מהם לחלוטין יהפכו

כולם לאפשרי להסיע
בקדושה לוויתן ושור

הבו

כן כתוב גם שיהיה מלחמה ביניהם וזה תוקע
את הקרניים בו ובסוף הם יגיעו ל כו

אמצעי סיכום התיקון של האדם בחייו הוא
תפיסה השלילה

כחיובית השלילה כחיובי אדם להפוך את הרצון
לקבל שהוא שלילי בטיבו לחיוב זאת ניתן

לעשות בשלבים על ידי שינוי הצורה של הרצון
שיהיה בעל מנת להשפיע דרך החיוב ניתן

להתחבר לנותן החיים שהו הבורא יתברך בבורא
אין שלילה על כן דרך השוואת הצורה על דרך

החיוב בבחינת קדושים נתחבר בעזרת השם
לבורא יתברך האומה הישראלית היא זו שאמורה

להוביל את מהלך התיקון לגבי כל האנושות
אבל הם לא יכולים לעשות את זה בדרך של

שנאה וחיצוניות התורה ופרטיות ועבודה
חיצונית רק פנימיות התורה יכולה לעזור

בעניין הזה אין שום תקנה אחרת חשוב להבין
את זה כמו שאומר הרב קוק בהרבה מקומות

צריך אדם לזכור ולא להפליג במעשיו ולחשוב
שכבר הגיעה העת צריך זהירות רבה ביותר

להימנע מכל הרצונות הבהמי והגשמים הנקראים
הגויים

שבתוכנו רק ביות האדם במציאות של ביאת
משיח אמיתית השתנו הדברים אין לכלל האומה

והעולם ואיין לאדם הפרטי בעזרת השם נגיע
לכך במרה במן אמן באמת כ כל פעם שעוסקים

בפנימיות התורה וזה לא רק לימוד טכני ולא
רק עשייה חיצונית אלא באווירה של הפנימיות

שזה הלימוד זה ההשקפה זה מעשים זה אהבת
חברים אהבת ישראל אהבת הבריות אבל לא רק

במעשה החיצוני אלא עם הכוונה הפנימית שזה
מקבלים על ידי לימוד חוכמת הנסתר פנימיות

התורה חוכמת הקבלה אז מושכים אור מקיף לכל
לעולם שמעורר אותם וככל שעושים עבודה

פנימית יותר לאט לאט זה משפיע יותר
ויותר בעזרת השם נעשה ונצליח ונעלה מעלה

מעלה ונזכה ליתרון האור מתוך החושך אמן
ואמן כן י רצון