קבלה למתקדם – שיעור 11 – ישראל והאומות

קבלה – חכמת הקבלה #קבלה #חכמת #הקבלה #חסידות | 📌 הירשמו לערוץ בקליק והפעילו את הפעמון 🔔 לקבלת עדכונים | שיעורים | ושידורים חיים | הצטרפו לטלגרם לעדכונים נבחרים ותוכן יחודי: http://telkb.net | אתר הבית: https://kabbalah.pw | פייסבוק: https://bit.ly/3JVlHvk
הצטרפו כחברי מועדון לתמוך בהפצת התכנים וקבלת הטבות:
https://bit.ly/3MH1YE2

לכל הערוצים:
https://linktr.ee/kab10

 


כתוביות קבלה

שלום
וברכה אנחנו בקורס קבלה

למתחיל שיעור

ג השיעור יעסוק בקדושה
וקליפות

ויסודות

בחוכמה לצערי הרב אני לא הספקתי להכין את
השיעור

כי תקופה מאוד מאוד
עמוסה אבל מאוד היה חשוב לי כן להעביר את

השיעור הזה
ברצף

אז בעזרת השם נקרא נסביר נשלוף קצת דברים
מהשרוול

ויהיה בסדר על הדרך גם אנחנו פה בדקים את
התוכנת הקלטה החדשה של בית המדרש אז אני

מאוד מקווה שההקלטה תצא טוב אבל בעזרת השם
נעשה ונצליח

נמשיך בכתוב ונסביר הגעתי ל במאמר מהות
חוכמת הקבלה בספר מתן תורה או במאמרי

הסולם בגרסאות

החדשות שני סדרים קראנו והגענו לשמות
מופשטים דבר חזק

מאוד רבים סבורים

שכל המילים והשמות הבאים בחוכמת הקבלה א
המה מין של שמות

מופשטים והוא מטעם היותה עוסקת באלוקי
ורוחניות שהם למעלה מן המקום והזמן אשר

אפילו אין הדמיון אינה שולטת שם אין
הדמיון הגשמי היות והדמיון הגשמי נתון

לתפיסה של זמן ומקום הדרך אילוף ותמו ורה
אז בעצם הוא לא יכול לתפס דברים שהם מעבר

למטריקס באופן
רגיל ומשום זה החליטו שכל המדובר בעניינים

כאלה ודאי אינם אלא שמות
מופשטים או עוד יותר נשגבים ונעלים משמות

מופשטים ביותם נשללים לגמרי מתחילתם
יסודות

המדומים דבר חזק כי באמת הרוחניות היא
מעבר לגשמיות ל

מציאות המדומה אז אם ככה מה הקשר שלה
אלינו לכאורה זה מופשט כמו

פילוסופיה אולם זה אינו
אמת אלא לגמרי להפך שאין הקבלה משתמשת

בשמות וכינויים זולת מבחינת הריאליות
והממשי

שבהם וזה כלל ברזל אצל כל חכמי
הקבלה כל מה שלא נס יג לא נדאו בשם

ומילה מה זה הסגה התלבשות אור בכלי אה אוק
כותב כאן צריך שתדע שמילת הסגה פירושה

המדרגה הסופית ש בהבנה ינו ששר הוא התלבש
בכלי בצורה מלאה על כל בחינות והוא נלקח

מלשון כי תשיג ידך דינו ותרם שהדבר מתבאר
לעיניים בהחלט הגמור כמו שהיה תפוס בידיים

אין המקובלים מכנים אותו בשם השגה אלא
בכינויים אחרים כמו הבנה והשכלה

וכדומה ונתן לנו פה כלל מאוד מאוד מיוחד
אחד החוקים החשובים ביותר בחוכמת

הקבלה מה החוק החשוב

הזה
כל מה שלא נשיג לא נגדיר בשם ומילה היות

ואנחנו נבראים אנחנו כלים אנחנו רצון
לקבל אז חכמי הקבלה הם דיברו לא כמו

פילוסופיה או תאוריות חס ושלום הם דיברו
מאמת נצחית מהשג רוחנית אלוקית שהייתה להם

בנשמה ברצון לקבל ש התמל באור
האלוקי לכן הם נקראים מקוב

כי הם קיבלו את הדברים בהשגה ממעלה למטה
וממטה

למעלה זה כלל ברזל כי הקבלה היא נגד כל
השקרים והאשליות והשדים והפילוסופיה לכן

כל המהות שלה היא דבר נצחי אמיתי וקיים
ווא יתן משל יפה

תכף לכן מה שהמקום מדברים זה מה שהם
השיגו וזה דבר מאוד

מיוחד
והם השיגו את זה גם בעולם הרוחני לא בעולם

הגשמי שעולם חולף כצל ואיננו אלא מצד
ההשגה

הנצחית הממשיות ש בחוכמת הקבלה אולם גם
במציאות הגשמית תערוכה נגד חושינו נמצאים

גם כן דברים ממשיים אף על פי שאין להם שום
תפיסה ודמיון בעצמות כמו האלקטרו

והמגנזיום

המכונים בשם פלואיד
עם כל זה מי זה יאמר שהשמות הללו אינם

ממשיים בשעה שאנו מכירים בסיפור גמור את
פעולותיהם ולא אכפת לנו כלל שאין לנו שום

תפיסה בעצם הנושא כן מה זה חשמל באמת
אנרגיה מישהו יודע מה זה אף אחד לא יודע

אנחנו יודעים מה כוח של עבודה זה ההגדרה
אנחנו יודעים מה ההתפעלות שלנו מזה אם ככה

זה לא משנה מה זה מה שמשנה זה איך אני
מתפעל מזה מה אני משיג

מזה דיינו ה אלקטור בעצמותו
טוב והיום גם שחוקרים במדע המתקדם רואים

את זה שזה יש כל כך הרבה
רובדים ואפילו מי שחוקר משפיע על התוצאה

של הניסוי והשם הזה כל כך ממשי וקרוב
אלינו לא פחות ממה שאילו נתפס לנו לגמרי

בחושינו עד שכל הילדים הקטנים מכירים את
השם הזה של אלקטרו כמו שהם מכירים את

השמות לחם וסוכר וכדומה כולם יודעים מה זה
חשמל

אינטרנט באמת חוכמה מה איך זה עובד מעביר
את ה

אור דרך סיבים אופטיים דרך קרן לייזר
מתמירה את זה לאותות חשמליים דבר מופלא א

אנחנו רואים שזה מאוד ממשי אני מעביר לכם
שידור

חי או הקרנת בכורה

אבל יש פה עניין מה העניין
הזה

אני אקרא לרגע אני אקפוץ למאמר שנקרא
חוכמת הקבלה והפילוסופיה נקרא קטע שנקרא

יסוד
החומצי יסוד החומצי אולם באמת גם הכוח

כשהוא לעצמו נבחן לחומר אמיתי לא פחות מכל
שאר החומרים הגשמיים שבעולם

המוחשי ואף על פי שאיין לו כל תמונה מוצגת
לתפיסת החושים האנוש

אין זה מוריד מארך החומר שהוא הכוח כי אם
תיקח את פרודת יסוד החמצן אשר רוב החומרים

שבעולם מורכבים ממנו כדור הארץ ום כל זה
כש תיקח בקבוק עם סות חמצן נקי כשההוא

עומד לעצמו נקי משיתוף חומר אחר הרי תמצאה
הוא כמו בקבוק ריקן לגמרי בלי שום תפיסה

כלל לאותו בחינה ורירית לגמרי שאין היד
שולטת בו למשוש ואין כל מראה שעין שולט

בו לכאורה החמצן והיום גם יש דברים יותר
עדינים בעולם הקוונטי בחלקיקים האלמנטריים

של החומר אין לנו שום תפיסה כביכול שום
ממשות

בהם ואם נסיר מהפקק מהבקבוק ונרי בו לא
נמצא שום ריח של משהו ואם נטעם אותו לא

נמצא ב שום טעם ואם נשים מו על מזניים לא
ישקול יותר מהבקבוק הרי כאן כמו כן המימן

שאין לו טעם ריח או משקל אבל כאשר נרכיב
שני יסודות יחד מיד יתהפכו לנוזל והנה מים

ראויים לשתייה שיש בהם טעם
ומשקל ואם ניתן המים לתוך סיד בלתי כבוי

מיד יתערבבו המים בתוך הסיד ויהפכו
הנוזלים לחומר מוצק כמו הסיד עצמו הרי

שמין היסודות חמצן ומימן שבהם עצמם אין
שום תפיסה מוחשית כלל מצד חמש החושים

הגשמיים מתהפכים להיות גוף מוצק ולפי זה
איך נחליט ונאמר על הכוחות פועלים בטבע

שאינם חומר גשמי וכל זה רק בגלל שאינו
מסודר כלפי הקרת החושים בשעה שאנו רואים

בעליל אשר רובם של החומרים המוחשיים
שבמציאות נבנו מלכתחילה מיסוד החמצן שהן

החושים האנושיים מסוגלים לתפוס ולחוש
אותו ולא עוד אלא שאפילו המציאות המוחשית

המוצק והנוזל שמושגים בהחלט בעולמנו
המוחשי עלולים להפך לאוויר ועדים במידת

חום מסויימת כמוכן הרים עלול להפך למוצקים
במידת קור מסמת ם כן יש לתמו איך יש לך נן

מה שאין בו כי ראינו בעליל כל התמונות
המוחשיות בא יסוד שהם עצמם אינם מוחשיים

ואינם חומרים קיימים לעצמם לכן כל התמונות
הקבועות שאנו מכירים ועל ידיהם מגדירים את

החומרים אינ גבוהים וקיימים כלל מסולת
עצמם אלא רק פושטים צורה ולובשים צורה

בהשפעת גורמים כמו קור וחום אלא עיקר
החומר הגשמי הוא הכוח שבהם

אלא שאותם הכוחות עדיין לא נמצאו לנו בלבד
כמו היסודות הכימיים ויכול להיות שיתגלו

לנו בזמן מן הזמנים ובאמת התגלה יותר היום
גם ביותם לבדם כמו כל היסודות הכימיים

שנגל נתגלו לנו רק בזמן
האחרון זאת

אומרת אנחנו רואים ויש פה רעיון מאוד

יפה אנחנו
רואים

שהיסודות שהם
בעצם מבחינה גשמית מרכיבים את המציאות

הגשמית האטומים

המולקולות במצבי צבירה מסויימים גם הם
מופשטים לחלוטין אבל אם זה רואים שכל

הממשיות בנוייה רק עליהם ולא
זולת אומר אותו דבר

ברוחניות גם אם לכאורה נראה לך שהדברים
מופשטים זה רק בגלל שלא הגעת למצב צבירה

תודעתי שאתה יכול להשיג ולהגשים את הדברים
לתודעה שלך אם תגיע למדרגה הזאת אז

הרוחניות תהיה לך מוחשית מאוד מאוד מאוד
יותר מזה הגשמיות היא השליה היא לא

המוחשית הרוחניות היא הכי מוחשית רק אם
אתה במצב צבירה של תודעה גשמית של זמן

ומקום די חילוף ותמורה אז ברור שאתה לא
תשיג רוחניות כמו שלא משיג את החמצן אלא

צריך שהדבר
זה נקרא תן תל ומטר לברכה שהדבר ירד לנו

מהמפשעה לא למחש בחמשת החושים ל מוחש
בחמשת החושים הרוחניים שזה הד בחינות וששם

זה הכוחות
המסך ואז

בעצם המופשטות תהיה מאוד מוחשית ובאמת זה
אני זוכר את זה גם על עצמי שהייתי ילד זה

קשה להבין את זה כי כאילו האדם חושב ש
רוחני זה המופשט והגשמי זה המוחשי לא לא

לא הפוך לזה לתינוקות הרוחניות היא הממשות
היחידה והגשמיות היא רק

הדמיה לכן אומר תדע המקובלים דיברו מהשג
לא ממופשט גם מה שמדברים העולמות הם השיגו

את זה ממטה למעלה מצד הנשמות ואפילו אם הם
לא היו משיגים את זה עדיין ממטה

למעלה כל המציאות המוחשית הרוחנית ו
הגשמית בסופו של דבר מיוסדת על זה בדיוק

כמו שכל הוית המציאות הגשמית מיוסדת על
החלקים האלמנטרים של החומר שהם בונים את

כל
המציאות אנחנו רואים יש כוחות בטבע זה ד

כוחות יסוד ג כוחות יסוד הם חירו אותם
יותר מחפסים את הסימטריה של הטבע

המדע זה נקרא הכוח אלקטרומגנטי כוח המשיכה
כוח האינטראקציה הכוח הגרעיני החלש גם הוא

נקרא והכוח החזק
האמת זה נמשך משורשים רוחניים אני פחות

רוצה להיכנס לזה שלא נגשים את הדברים
רואים שזה גם כנגד

יקוק יש את הכוח האלקטרומגנטי יש את
הגלונים שזה גם סוג של פוטונים שהם

מחזיקים את הקוורקים
בעצם שלא יפרדו לעולם ג צבעים כנגד ג קבים

גם באטומים ימין שמאל ואמצע לא סתם
אלקטרון פרוטון וניוטרון שהוא בבחינת הקו

האמצעי שמאפשר להכל

להתקיים ואנחנו רואים ש הכוחות בטבע ש
מופשטים לגמרי הם זה כבר נקרא חלקיקים

ווירטואליים הם בעצם מה שמרכיב לנו את
המציאות וככה זה בעולם הרוחני של האדם הוא

צריך להגיע למצב צבירה
תודעתי של ממשות וזה על ידי כוח המסך הוא

עושה את זה על ידי זיווג ד
הקאה אנחנו רואים גם האטומי מימן

בשמש שהם מאוד מופשטים איין להם טעם ולא

ריח על ידי זיווג דהכאה שהשמש עושה עם

האטומים מייצרת לנו אנרגיה מגלה לנו
אנרגיה שעל זה מתקיימים כל החיים בכדור

הארץ אז רק ברוחניות הזיווג הוא לא של
אטומים אלא ש הוא של רצונות ופרצופים

של תכונות בנשמה כוחות
בנשמה וכמו שכביכול המציאות הגשמית מראה

לנו שיש כל מיני זיווגים רובם קוראים גם
באופן אוטומטי אומנם אתה צריך לקחת את

הזרע לשתול אותו באדמה אתה צריך קצת לקצור
את החיטה יש דברים שגם אתה לא צריך אתה רק

וטף מעץ אבל יש דברים מצד השכלול קוץ הו
דרדר תצמיח צריך לעשות קצת עבודה אפילו

הרבה לפעמים אוקיי יש מכונות היום לא משנה
אבל הרבה דברים בטבע באים מובנה אבל אם

ניכנס יותר פנימה כל המציאות האינסופית
והמופלאה שהמדע היום חוקר בגשמיות עצמה

מאחורי
הקלאים דברים מדהימים לאין שיעור כמה

תהליכים יש מאחורי
זה אז שמה כמו שלמדנו בשיעור הקודם ההגשמה

קוראת לנו אוטומטית פחות או יותר התפוח
אתה לא צריך להתעסק עכשיו בעולם הקוונטי

כדי לראות תפוח האמת שאתה כן מתעסק אבל זה
קורה לך אוטומטית אתה לא צריך לעשות משהוא

בתודעה המוח המדמה עושה לך את זה באופן
אוטומטי אבל ברוחניות הוא אמר שיש מדרגות

שם אתה צריך לעשות עבודה כדי להוציא מהכוח
אל הפועל את הדברים הרחבנו בזה גם בשיעור

מתקדמים ומתקדמים שנקרא מבשרי אחזה

לוקה תשלימו את זה שם מה שיעור אחד
המאמרים הכבדים של בעל הסולם ואני הרחבתי

בנושא בהתאם
למאמר אני ממשיך

לקרוא ולעוד אלא אם תרצה להגיע מעט את כלי
נך הייתי אומר לך בדרך כלל אשר כמו שהבורא

יתברך איין שום תפיסה והשגה כלל הוא כלל
למה אין בו

השגה מה זה השגה
התלבשות הר בכלי מה זה כלי רצון

לקבל בבורא אין רצון לקבל לכן אין לנו
השגה בבורא ולעולם לא תהיה לנו הבורא מחוץ

לבריה לא מעבר למציאות שלנו אבל מה יש לנו
במה כן יש לנו השגה מלאה ושלמה

וטובה וגם הרחבנו בזה במסרי אך
זוכה במחשבת הבריאה ברצונו להטיב לנבראיו

זה נקרא אינסוף ברוך הוא זה מקשר ביננו
לבין עצמותו מה זה עצמותו אנחנו לא יודעים

כי הוא לא נברא לעולם לא נדע גם אגב אנחנו
גם לא יודעים מה זה עצמנו כי עצמנו נמשכת

יש מעין מהבורא אבל אנחנו כן יודעים מה
ההתפעלות שלנו מעצמנו עני שלנו א זה נוש

עמוק הסברתי את זה בהרחבה במאמר מסריח זה
אלוה

אבל מה שאנחנו מסיגים מהבורא זה את ההטבה
והמקום המשותף בינינו לבינו זה נקרא גם

השכינה הקדושה מלכות אצילות או זה נקרא
אינסוף

ברוכו שזה בעצם רצונו לטיב לנברא זה נקודת
הקשר הראשונית בינינו לבין הבורא ואם נשיג

אותה זה ההשגה המלאה לא צריך יותר מזה אבל
עם זאת צריך להבין ולדעת ולהאמין

וזה אמונה לא בקטע של אמונה דמיונית בקטע
שזה מחוץ להסגת נבראים שהבורא הוא לא נברא

לכן ככל א שאומרים שהבורא הוא הוא סופר
אורגניזם וה ורא צמצם את עצמו ואיין עוד

מלבדו ורק הוא צמצם את עצמו ולא אותך כי
זה רק הוא זה כפירה אומר בעל סולם כותב את

הדברים מאוד ברור בפתיחת חוכמת הקבלה
בתלמוד 10 הספירות בכל המקומות השם בורא

מתייחד רק על החידוש דנו המצאת יש מעין
לכן הבורא עצמו עצמותו אף פעם לא נשיג אבל

אמר שזה לא חסר לנו כמו שלא חסרה לך אצבה
שישית אבל מה כן חסר לנו רגיש את האהבה

ואת ההטבה האלוקית וזה חייב ומותר להשיג
רק צריך לעשות תיקונים בשביל זה אבל עם

זאת אומרים לך תדע אתה לא בורא אתה נברא
לכן אין לך השגה בעצמותו וחשוב להבין את

זה כי זה היסוד של כל המציאות שיש את
המקום הזה שהוא מחוץ לבריאה שהוא

נסתר כמו תיק נעתק
סגה ויש לזה הרבה השלכות ות כי יש צדדים

שהם לא קשורים אלינו הם באים מלמעלה ויש
את הצדדים שאנחנו שותפים ואם אני חושב

שהבורא הוא נברא אז כל היסוד שלי של תפיסת
והבית המציאות הוא

רעועה לכן זה לא סתם להגיד אין לך השגה
בבורא יש לזה המון השלכות כי אם אני אגיד

שיש לי השגה בבורא אז אני אומר שיש רצון
לקבל לבורא כי השגה זה נקרא הרצון לקבל

שמתמלא מאור ואז אן הבדל ביני לכאורה בין
הבורא ואז נגיע עבודה זרה כמו תורות המזרח

או שנגיד שהבורא התגשם כמו ישו ואנחנו
רואים שיש לזה המון המון השלכות ואם נגיד

את הדברים האלה זה לא עניין שנגיד אותם
בפה אם זאת תהיה תפיסת המציאות שלנו אז

נהייה בחושך טו ובו וחושך על פני תאום ואף
יותר גרוע מזה לכן זה יסודות מאוד מאוד

מדוייקים ויש לאנשים המון טעויות בתפיסת
המציאות ואז הם גם לא יכולים להגיע להשגה

האלוקית כי אז הם נהים פילוסופים כי הם
חושבים שהם צריך להשיג את עצמותו או להבין

את עצמותו כמו הפילוסופים והם חושבים שהם
הבורא ואז הבורא נהיה נברא אין התחלה

לכלום ונהיה טוב ובו
שלם אז הסברתי את זה בכללי בשיעור הראשון

של קורס כבלה למתחיל תשלימו את זה שמה כי
זה נושא מאוד חשוב אבל אומר לנו פה יסוד

שאין השגה במהות של הדברים ועוד אומר ממש
בשיעור הזה אין שום הסגה בבחינה עצמית

שבכל נבראו למה
כי אם היה לי השגה בזה אז הייתי כמו בורא

או
ש ואיין לי זה מגיע מלמעלה אני לא משיג את

זה אני יכול להשיג את המקום המשותף שלי
בזה את ההתפעלות שלי מזה אבל לא את זה

עצמו מהות זה מה הוא אני אני לא משיג

אותו כמו טו
תוהה אין לי סרגה בזה זה מיוחס לעליון

ואפילו את הגשמיים שאנו מגששים בידינו
באופן אשר כל העקרות שלנו עם חברינו

וקרבנו שבעולם המעשה שלפנינו אינו יותר
אלא רק הכרות של פעולות דהיינו התפעלו

נפשיות או התפעלות של החושים כי באמת אין
תמונה

בחוץ התמונה בתוכנו המוח מקבל
נגיד גם בזה יש רובדים אבל אם נגיד נבחר

איזה כדי שיהיה לנו מה לדבר המוח מקבל את
האור מבחוץ ואז לפי הדמיון הגשמי שלו הוא

מדמה את זה ומצייר לאדם מקרין לאדם את
התמונה כאילו היא בחוץ אבל אין באמת

בחוץ למה זה צריך להכין את זה בחוץ דיברנו
מזה במקום אחר שיהיה מקום משותף בין הבורא

לנברא זה נעשה בחוכמה נפלאה שנקראת וביד
נביאים הדמה כי אם זה היה בתוכנו רק אז

היינו נשארים בתוך עצמנו אז הבורא עשה פלא
מיוחד שמציאות מוקרנת לנו בחוץ ואז זה

נותן לנו יכולת להרגיש שותפים עעם
הבורא ולמרות שהאור באמת לא משתנה אלא רק

אנחנו
משתנים והשינוי הוא רק בפנימיות שלנו זה

כן מוקרן לנו מבחוץ כדי להרבות את השעשוע
בין הבורא לנבראים כמו אבא

שמשתעלים הילד שהילד מביא לו ציור ואבא לא
צריך את זה באמת אבל על ידי ההתפעלות שאבא

מראה לילד
הילד פשוט שמח ויש בניהם קשר של אהבה אז

זה שהמציאות מתראה בחוץ זה נותן לנו בעצם
מקום משותף ביננו לבין הבורא ושלא נשאר רק

בתוך עצמנו כמו חור שחור שזה בחוכמה נפלאה
לכן זה נאמר הוא ביד נביאים

הדמה כי על כי הדמיון הוא בתוכנו הוא לא
בחוץ אין שום דבר שמשתנה בחוץ האור לא

משתנה אף פעם אבל
הבורא בחוכמה נפלא עשה שזה יראה לנו מבחוץ

כדי להרבות את החשק והאהבה אבל באמת
הנשמות יודעות שאין שום שינוי במציל אני

אביה לא שניתי כי אם הה בשני הוא היה רצון
לקבל התמוטט לנו כל הבניין הכל מבוסס על

רצון לקבל ואז נהייה כמו האלים של הברברים
של

היונים רואים את הסיפורים
שלהם ועובדי עבודה זרה מקדם

והבעל והיה להם טור ובו למה כי האלים שלהם
היו מבוססים על דבר שהוא נברא שיש לו רצון

לקבל ואז כל הבניין
מתמוטט אבל אנחנו התפיסה שלנו מבוססת על מ

על הבורא האמיתי שהוא מחוץ לבריה אחד יחיד
הו מיוחד והוא אינו משתנה אבל אם אני אגיד

שהוא משתנה אז הפכתי אותו לנברא לכן אתם
רואים שיש לדברים האלה השלכות מאוד

מאוד חזקות על כל הוויית המציאות

ובאמת זה קצת קטע למתקדמים ובכל זאת אני
אקרא

אותו ממש בשיעור הזה אין לנו שום השגה
בבחינה העצמית שבכל נבראו ואפילו את

הגשמיים שא מגשים בידינו כן אני לא יודע
מה זה אלקטרון אני יודע מה ההתפעלות של עם

האלקטרון לא יודע מה זה חשמל לא יודע מה
זה אנרגיה המדע גם לא יודע הוא קורא לזה

כוח של עבודה אנחנו מבינים שאנרגיה גורמת
לתנועה

בחומר לחיים אבל מה זה אנרגיה בלי חומר
אומר מה זה צורה לי חומר אין לנו

השגה באופן אשר כל העקרות שלנו עם
חברינו וקרבנו שבעולם המסה שלפנינו אנ

יותר רק הכרות של פעולות גם האור
למשל שגם האור עצמו הוא מגיע עם לבוש

שנקרא כתר אבל זה גם לבוז שאין לנו השגה
בו אבל נגיד האור

בחלל בין השמש לכדור הארץ אם נדבר רק על
האור הנראה לצורך

המשל לא רואים את האור הופך שם הרבה אור
זה זה אותו אור שמגיע אלינו אבל זה חושך

קור למה אבל יש שם אור כי אין שם כלים
ממשיים אז אן התפעלות ואין גילוי

לאור לכן אנחנו מדברים הקרות של פעולות מה
זה הקרות של פעולות מה שהתודעה והנשמה

מתפעלת מהאור האלוקי ולא מהאור האלוקי
עצמו המתפעל ונולדו מתוך שיתוף של פגישת

החושים שלנו עמהם למה
שיתוף זה מתקדמים אבל אני כן יגיד את זה

כי מצד אחד זה ההתפעלות שלי ככלי כנשמה
מצד שני זה לא לגמרי האור עצמו כי האור

עצמו גם כבר מגיע עם לבוש והוא חייב להגיע
עם לבוש כדי שאני אוכל להשיג אותו רק זה

לבוש הוא מסויה
לאלוקות ללבוש זך מאוד שהוא דבר אלוקי וגם

בו אין לי
השגה אבל הלבוש הזה מאפשר לי להשיג את

האור כי אחרת לא הייתי יכול להשיג את האור
כי לא היה קשר בינינו כי באמת האור של

הבורא עצמו הוא מחוץ לבריאה הוא דבר שהוא
אין לי שום השגה בו אני משיג את ה אור

שמתגלה אליי במחשבת הבריאה שזה נקרא אור
אינסוף אבל את האור הזה אני משיג דרך

לבושים זה נקרא לבושי מוחין גם הלבוש
המוחין הכללי של המציאות זה נקרא מחשבת

הבריאה רצונו להטיב לנברא אז אני משיג את
רצונו להטיב לנברא את ה האלוקי דרך מחשבת

הבריאה דרך
הבריאה שזה בעצם משהו משותף דרך הרצון שלי

לקבל ודרך האור שמגיע עם לבוש אלוקי שממלא
לי את הרצון לקבל אז יש פה משהו

משותף וזה סוג של פלא
באמת כי אם זה היה אני אז הייתי חור שחור

ואם זה היה רק האור אין לי הסגה אז הבורא
עשה לנו איזה משהו

משותף וזה בעצם נקרא אלוקות המקום המשותף
בין הבורא

לנבראים רק יש צדדים באלוקות
ש הם פועלים עליי מלמעלה ואני לא שותף בהם

ואיין לי השגה בהם

גם והשגה שלי מתחילה מעולם הבריאה ששם יש
נשמות נקודות דסג

בינה ובאמת בינה היא המרכז התודעתי של הכל
כולם משתמשים במילה תודעה אל מה זה באמת

תודעה בחוכמת

הקבלה זה נקרא זת
דבינה יסו הכלי לתפיסת המציאות למה כי זה

מצד אחד שייך לבינה שזה צד אלוקי גדול
וקשור לאלוקות ועולה אלוקות מצד שני זה

קשור גם לגוף לצד הרצון
לקבל זה בין

לבין זה מצד אחד קשור לאלוקות מצד שני
לנברא משהו מאוד

מיוחד שזה בעצם התודעה המקום המשותף בין
הבורא

לבריאה בין האלוקות
לנברא אבל זה קצת חומר

למתקדמים
שאלה נותנים לנו סיפור גמור אף על פי שאין

לנו שום תפיסה בעצם הנושא דיינו זה לא
משנה לי עכשיו שאני לא משיג באמת את הרמה

הקטי של [ __ ] קפה ואני לא משיג אותה אלא
אני שותה קפה זה מה שחשוב

לי הלשון שלי מתפעלת מהטעם שבקפה זה מספיק
לי להטבה האלוקית זה לא משנה שאני לא משיג

את הכל אין לי צורך בזה אני משיג מה שאני
צריך

להשיג ועוד יותר מזה כי אפילו בעצמך עצמך
גם כן אין לך תפיסה אין לך שום תפיסה

והשגה בה וכל מה שידוע לך מעצמך עצמך אינו
יותר אלא מהלך של פעולות המשכות מעצמות כן

הני משיק את העני שלי דרך צורות או דרך
התפעלות דרך הרגשות דרך דמיונות דרך

מחשבות אבל את העצם של העני אני לא ישיג
כי זה בא מלמעלה אין לי הסגה בזה אבל זה

לא חסר לי זה לא חסר להטבה האלוקית מה חסר
לי להטבה האלוקית להיות בהשתאות הצורה

להשיג אהבה אם אני אשיג את זה זה הדבר
המשותף להתחבר לאלוקות יותר מזה אני לא

צריך מתה תוכל להשכיל בנקל אשר כל השמות
והכינויים הבאים בספרי הקבלה הם ה גם כן

ריאליים וממשיים אף על פי שאין לנו שום
השגה

בנושא דהיינו באור עצמו משום שיש לעוסקים
בהם סיפור גמור של הכרות מלאה ל שלמותה

הסופית דהיינו גם כן רק הכרות של פעולות
המתפעל נולדות מתוך שיתוף של האור העליון

אם המשיגים אותו ולם הודי הו מספיק לגמרי
כי זה הכלל כלל ברזל כל המשוער ויוצא מהשג

תו יתברך לבוא לכלל מציאות לטבע הבריאה
הרי יש בו משום סיפוק מוחלט כמו שלא

יתעורר לאדם שום תביעה לאצבע שישית לכף
ידו כי חמשת האצבעות מספיקות לנו בהחלט

עוד פעם כל משוער ויוצא מהשג תו יתברך
לבוא לכלל מציאות לטבע הבריאה הרי יש בו

משום סיפוק מוחלט זאת אומרת כל השמות
הקדושים הרי הקדוש ברוך הוא סליחה הבורא

לא נקרא הווייה הווייה זה רק גילוי מרכזי
של הבורא בבריאה הוא עצמו אין לו שם כי שם

זה השגה אין לו אין לי השגה בו הוא מעבר
להשגה אבל זה לא משנה למה כי ההשגה שלי

במקום המשותף בינינו זה נקרא שמות הקודש
זה נקרא ספירות זה נקרא גילוי האלוקות מה

שאנחנו אומרים בפתח
אליהו א דפקט 10 תיקונן וקרינון 10 ספירן

להנהגה באון
אלמין ולמדנו את זה פעם תראו את זה שמה

ולת מחשבת ישתבח כלל אין לנו השגה באור
אלא בהתפעלות שלנו מהאור בתוך הבריאה אבל

זה לא חסר לנו למה כי המילוי והשלמות של
הבריאה זה שיהיה גילוי השגחה וגילוי מחשבת

הבריאה בצורה שלמה ובעניין

הזה יש לנו סיפוק מוחלט למה כי יש לנו
השגה מלאה בזה לפי מה שאנחנו

צריכים אבל להשיג את הבורא עצמו זה סתם
דמנות סתם פילוסופיה כי ממילא אין לך

מציאות כזאת אבל מה יש לך מציאות להשיג את
האהבה ואת המקום המשותף בינך לבין הבורא

שזה נקרא מחשבת הבריאה רצונו להטיב
לנבראיו ושם כל העבודה ויותר מזה רוב

העבודה שלנו היא גם לא
ברצון לקבל כי זה בא מלמעלה אלא בלהגיע

לאהבה וירת הרוממות הכל בידי שמיים דהינו
ביד התכלית חוץ מיראת שמיים וזה בדיוק מה

שמוטל
עלינו אוקיי

הסברנו השיעור קצת יצא למתקדמים אבל זה
רוח המאמר אז היה חשוב להסביר את זה כי

אני הולך על פי המאמר ועכשיו נסביר קצת
יסודות חוכמת הקבלה

והעולמות

אוקיי אצייר היום

קצת בהמשך לשיעור הקודם אנחנו פה ממשיכים
מעולמות

הביעה

‏aut

bria
jea

asia

ביע

דקדושה
ביא ד

תומ מהות
הקליפות שהם רוצים לקבל בעל מנת

לקבל יש שמרי קליפות שם רוצים לקבל באמנת
לקבל ויש קליפות שהם רוצים להשפיע בעל מנת

לקבל מה זה אומר שכל מה שהם עושים זה לא
משנה אם זה תורה או מצוות אם זה עזרה

לזולת הכוונה שלהם לקבל תענוג מזה והם לא
באמת חושבים על השפעה עכשיו כשהם עושים את

זה הם בשינוי צורה מהבורא עכשיו כל
הרצונות האלה קיימים בבי ד טומאה שזה

הכלים גם שנשברו בשבירת

הכלים כלים

שבורים זה כלים רוחניים שאנחנו צריכים
לתקן ופה זה הרצונות

המתוקנים מחטא אדם הראשון נהיה סוג של
ערבוב פה

ובעצם מה שהיה מתוקן גם נפל לקליפות
ואנחנו בעצם צריכים לברר את הרפה ניצוצין

ו
לעלות

מהקדושה מהטומאה את הדברים ל קדושה ולאט
לאט להחזיר את הסדר על מקומו שפה זה

התודעה
הגשמית המטריקס מה

שדיברנו המראה

הגשמית עולם הצעצועים
פינוקיו וכל מה

שתרצו עולם האשליה

כמובן

מה זה חומר ואנטי חומר הסברתי ב שיעור
הקודם תשלימו את זה שמה

רוחני חומר

רוחני
חומר

רוחני חומר

רוחני
פה

הצורה

צורה של קדושה צורה
מתוקנת פה היא פחות פה היא פחות אבל בהתאם

למדרגה ופה החומר הוא

רוחני אבל
הצורה

היא

מקולקלת היא השליה למה כי הצורה שלהם זה
כלים שהם נפרדים מהבורא למה הם נפרדים

מהבורא מהדבקות בבורא
הכוונה כי הם רוצים לקבל אך ורק לעצמם זה

מייצג השתוקקות מאוד גדול השתוקקו מאוד
גדולות באדם חלקם אתם מכירים קצת פה במראה

כמו תאווה כבוד כסף אבל זה פירורים
הרצונות הגבוהים הם נמצאים בעולם הרוחני

כמו שהסברנו בשיעור הקודם מעבר לזמן ומקום
ום כי הגשמיות היא מכילה פירורים אבל

הרצונות הגדולים באמת הם בעולם הרוחני כמו
שהרכבתי כדאי להשלים את זה בשיעור

הקודם ופה גם

החומר וגם הצורה הם השליה למה כי החומר
הוא חומר גשמי של זמן ומקום דרך אילוף

ותמורה שהוא לא קיים
בכלל וגם הצורה עצמה שבאה עם החומר הזה

ודאי היא אשליה אפילו פה היא אשליה כל שקן
פה אבל פה גם החומר הוא אשליה במטריקס

פה החומר הוא לא השליה החומר הוא אמיתי
למה כי הוא מעבר לזמן ומקום הוא מייצא

כלים אמיתיים אבל הצורה שלו מקולקלת צריך
לתקן

עכשיו נחזור תכף לציור יש צדדים מלמעלה
שהם מתוקנים זה אוצר הנשמות אנחנו לא

פוגמים בזה אבל אנחנו מדברים מהמקום
שאנחנו צריכים לתקן

כי אין אדם מתקן מה שאיין בו עכשיו

רגע כן התורה ומצוות שהאדם מקיים פה
נקראים תרי

גיטין תורה הוא
מצוות זה כנגד רמך ושסה שזה ה של הגוף של

האדם שאנחנו מקיימים אותם פה בתודעה
הגשמית אגב חייב לקיים מצוות כדי להתקדם

רוחנית אפשר להתחיל
בלי או בקצב מסוים אבל כדי להגיע למדרגות

האלוקיות חייב את המצוות כי זה הצינור אם
אדם על מצווה של תפילין גשמית או שבת

גשמית לא יכול להתגבר ולפעול אותה למען
הבורא איך יתנו לו את האור הרוחני של

המצווה אם על תאווה קטנה של שלא
להדליק אש בשבת הוא לא יכול להתגבר או

טלוויזיה איך יתנו לו אור אלוקים מעבר
לזמן ומקום בחיים לא יתנו

לו אבל מצד שני אפשר להתחיל תהליך זה בסדר
אנחנו לא אומרים אני גם לא אומר באופן

מאוד ברור אפילו לא אם אתה לא זה כיים
מצוות אל תלמד כבלה לא תלמד ותכוון שמאור

שב יחזיר אותך למותב שנאמר כל
ה לומד על מנת לעשות מספיקים בידנו בידו

ללמוד ללמד לשמור ולעשות כמובן מדובר
בבחינה רוחנית אבל לעשות הכוונה כלים

רוחניים פה כדי לקבל את האור אבל מדובר גם
כפשוטו בעולם העשייה זאת אומרת אם תכוון

המאור שבא ייתן לך את הכוח לאט לאט להוסיף
מצוות גשמיות ממש עכשיו

ה מצווה הגשמית היא רק איזה פתח לפה פה
המצוות האמיתיות נמצאות זה נקרא תריאק

פיקודיים גם פה כמובן זה זה יחסי גם פה יש
איטין זה דבר שהוא יחסי אבל פה המצוות הם

כאילו באשליה הגשמית תפילין
ציצית אבל בעצם דרך היות והצורה של המצוות

פה היא כמו הצורה הרוחנית של המצווה מה
סתם לוקחים אור של בהמה וצובעים את

התפילין בשחור והספר תורה מקלף שזה בחינת
עשייה ודווקא מעשייה ולא ממקום אחר זה

המצוות
והכשרות זה הכל בחוכמה עצומה זה לא סתם

אבל כשאני מקיים פה את המצוות בגלל שהם
בנויים כדמיון לעולם הרוחני אז זה כמו

אנטנה שעוזרת לי להתקשר למציאות הרוחנית
ואז לאט לאט אני מקבל כוחות ואורות מפה

בהתחלה אני לא מרגיש כלום במצוות למה כי
אני מאוד רחוק אני עושה אותם בעל מנת לקבל

אני עושה אותם מצד הקליפות אז יש להם
צמצום גדול אם יתנו לי אור במצוות אני

ארצה את המצוות לאנוכיות שלי עכשיו יש מצב
שכן נותנים אור

למצוות אבל אור מאוד מאוד קטן נעיר דקיק ד
דקיק שזה כשאדם פועל שלא לשמה או בבחינת

נשים וקטנים שקטן זה נקרא שאין לו חשיבות
בדברים אמיתיים מעבר לזמן ומקום והנקבה זה

בחינת נקב בא שהיא מרגישה רק כאן ועכשיו
למלות החיסרון אז יש טיפה התלהבות במצוות

אבל אחרי זה לוקחים את זה לאדם
עכשיו עוד

סיור

עכשיו הצילו הוא גם נחשב כ כולו
אלוקות כי הנשמות מתחילות מעולם הבריאה

משם ההשגה שלנו מתחילה עכשיו יש
אמרנו

ביה
דקדושה ביא

ד הפה
ד

טומאה עכשיו יש ג קליפות הטמאות

אולי כן נעשה את

זה אוק נעשה את זה עוד

פעם אצלי השעה פה 2ת בלילה אז אני קצת ייף

יש את ביה דקדושה דיינו בריאה צירה עשייה
דקדושה בריאה יצירה עשייה דטומאה יש קליפת

נוגע טוב
ורע ויש

ג
קליפות ת מאות

שלקוחות ורצונות בתודעה הרוחנית של האדם
יש להם גם התבטאות בגשמיות כמובן כל מה

שאנחנו מכירים פה למה למשל התורה אמרה לא
לאכול לא כשר כי הבהמה לא כשרה למשל היא

טורפת אז מאחורי הדבר הגשמי בעצם יש איזה
תכונה איזה כוח נפשי ש של טומאה של רצון

אנוכי ואם אני אוכל את הבהמה לא כשרה זה
מגרה בי את הצד המקולקל הזה אז כל הכשרות

זה חוכמה מאוד מאוד גבוהה כדי להתאים את
תודעה שלי למציאות

הרוחנית לא אוכלים תולעים דברים שהם באים
מהארצות זה הכל סודות עליונים זה לא סתם

ככה ר כמובן רק לא לאכול בגשמיות זה התחלה
מאוד טובה והיא חובה אבל זה לא מספיק

אנחנו צריכים גם בעולם הרוחני לא לאכול
טומאה ופה לא תמיד אנחנו עושים את זה נכון

אנחנו חושבים שאם במטריקס
ש המטריקס יותר למטה אכלנו כשר זהו נגמר

התיקון שלנו אנו נקבל עולם הבא זה אמרנו
לנשים וקטנים אומרים לא אתה מתחיל את

העבודה במטריקס אבל העבודה האמיתית היא
בעולם הרוחני

עכשיו
בעצם אנחנו עיקר העבודה שלנו פה אנחנו

מסיירים את גמ קליפות הטמאות שלא יפריע
לנו בדרך כלל כי הם גורמים לנו לרצות

רצונות גדולים שאנחנו לא יכולים לתקן ואז
זה גורם לנו להישבר לכן לא אוכלים חזיר

למשל כי אין לנו את הכוח לתקן אותו לעתיד
לבוא יחזור מלשון אור חוזר וקליפת נו גם

מייצגת את הדברים שאנחנו יכולים לברר שזה
מצוות עשה גם כנגד מצוות עשה שזה בעצם

מייצג את הרצונות שאנחנו יכולים לקבל בהם
תענוג דקדושה אחרי שנתקן את

הכלים וג קליפות הטמאות זה כנגד מצוות לא
תעשה למה כי העבודה פה היא בתחייה בשמירה

כי אין לנו אפשרות לקבל פה את התענוג כרגע
אחר כך נוכל גם לקבל פה כרגע אם נקבל פה

זה יגרום לנו לאנוכיות גדולה עכשיו יש את
המטריקס פה קל גם קשה אבל נגיד בן אדם חזר

בצובה קיבל אורות בהתחלה הוא מתחזק מתחיל
קיים מצבות זורם יש לו כוחות קל לו אבל

כשמעלים אותו קצת לעולם הרוחני שיתקן עוד
פתאום נהיה לו קשה וזה גם מסביר לא בכל

המקרים אבל בחלק מהמקרים למה אדם פתאום
יורד מהדעת למה קשה לו כי הפגישו אותו

פתאום עם הדברים הגבוהים יותר ואולי חזק
מספיק אבל עשו את זה כדי להמן אותו כי לא

רוצים לתת לו את ההטבה במטריקס המטריקס זה
פירורי פירורים מה יש לך יחסי אישות גלידה

עוד כפית סוכר 50 כפיות סוכר תשים בכוס תה
זה לא ישנה לך למה כי כל האיכות של

המטריקס היא אור הנפש דנפש דנפש נפש תחתית
עולם העשייה שהאיכות שלו היא של גרם אבל

אם האדם עולה לרוחני ח פה פתאום היא קילו
נפשי זה משחק אחר לגמרי אבל אבל גם אם

הישים 50
גרם זה לא משתווה לקילו

אחד כל הספקטרום של תחתית העולם העשייה
אוקיי תהיה עם אל נשים כמה אתה יכול לגרד

מזה אבל אם תהיה לך אהבה אחת קטנה זה שווה
כמו מיליון נשים למה כי זה איכות של

מציאות רוחנית אחרת לגמרי זה כמו להשוות
גרגיר חול ליהלום אבל אדם בהתחלה רק פה אז

הוא לא לא מבין ככל שהוא מתפתח הוא משיג
כמו שאדם ברברי לא מבין מה זה אבא מבין מה

זה חלילה לאנוס לבזוז לקחת בכוח עד כדי כך
הוא בזוי אבל שהוא מתפתח הוא פתאום רוצה

אהבה התחברות ורואים גם האנושות התפתחה
בעניין הזה

אוקיי עוד

חלוקה מהציור הקודם ואני מזכיר שהמטרה של
שלנו לא להיות במטריקס כי פה משחקים בצע

צרים המטרה שלנו לעלות מעל
המטריקס ושם העבודה המיתית אבל זה פותחים

לנו לפי המדרגה כל פעם מגלים לנו פאזל אחר
מהנשמה לתקן על פי המדרגה הרוחנית שלנו

עכשיו
פה כביכול

כולו רע לא לגמרי כי אין דבר כזה באמת אבל
זאת ההרגשה רואים אנשים מתים חס ושלום מהם

אנשים נפטרו אז הרבה דתיים אומרים זה
תיקון זה לטובה באמת אנחנו מסתכלים על זה

כאילו מפה אז קל לנו לקבל אבל אם נסתכל רק
מהמטריקס רואים בורא חס ושלום רוצח אנשים

רואים בשואה הבורא הרג ש מליון יהודים הרי
הינד מלבדו זה לא היטלר זה

הבורא אז רואים שמסתכלים ע התודעה הגשמית
רואים כולו רע בהשגחה וזה לא סתם זה גם

נועד להכי אותנו לעלות למעלה אחרת היינו
נתקעים פה

פה רובו רע
מאותו

טוב כאן חצי
חצי באופן כללי כאן

רובו טוב

מיאוו רע וכאן כולו
טוב

כולו טוב לא יגורך רע
עכשיו פה יש עליית עולמות זאת אומרת בשבת

עולים לפה לפי כמה שאפשר ואז מרגישים את
המיו טוב הזה מתחזק זה מסביר גם את מעלת

השבת אבל בימי
החול לא המוטו טוב מורגש קצת ורובו רע מה

זה אומר מיוטו טוב שההשגחה אלוקית היא
מוסתרת ומרגישים אותה מעט ורוב המציאות

היא מרגישה לא שלמה עכשיו יש מצב שאדם
בהשראה אלוקית קבועה אז הוא כל הזמן

מבחינת שבת אז מרגיש אפילו שהוא בעשייה
ואגב פה זה מדרגה רוחנית מאוד גבוהה הוא

מרגיש טוב כל הזמן אבל יבעטו בו מתי שהוא
מפה ויחזירו אותו לפה כדי

שיתקן עכשיו אני קצר בזמן אז אני תכף סים
לצערי כי אני גם מעביר את הקורס אבל אני

גם עשה ניסוי פה למערכת הקלטה החדשה בבית
המדרש

ותכף יש פה שיעור
אחר אז אני חייב לסיים

אבל אני אשתדל להספיק מה שאני
יכול אז זה גם נקרא לא לשמה ויש פה

בירורים ותיקונים שאנחנו
עושים ע כל פעם האדם מתקן עולה מתקן עולה

עכשיו גם פה במטריקס

ותנים לנו
קצת מנצנצים לנו קצת

מלמעלה בא והולך בא והולך כדי לגרות אותנו
להתקדם אבל כדי להישאר פה חייב כוחות

רוחניים של מסך של השתוות הצרור על הבורא
אם לא בועטים אותנו ישר למטריקס אוקיי

הציור נהיה כבר
רב עוד

נקודה ובזה נסיים

לצערי

היות והרבה
לאחרונה כולל משיחים יהודיים וכל מיני

נוצרים משתמשים בקבלה ובזוהר לפרסם את
הברית החדשה השם ישמור ועוד הרבה דברים

ואגב זה בגללנו שאנחנו לא מפיצים את חוכמת
האמת מספיק אני אסביר טיפה על הקליפות

הרוחניות של הנצרות עד כמה שאני
אספיק

א
התקוו הרצונות מחולקים

ל מקבל
בעל מנת

להשפיע שזה
הישראלי

יהודי בעיקר ישראלי אבל באופן כללי
ויש פה זה למעלה זה מצד אצילות גם פעה הוא

שם קדוש
באצילות אז אל תתייחסו כרגע להשוואה פה

זה
משפיע על מ

להשפיע ופה
זה מקבל על מנת

לקבל או מצד

התכלית עכשיו הדתות אלה הם השורש לרוב
הדתות אגב לא סתם זה נמשך משורשים רוחניים

רק מצד הקליפה של השורש
הרוחני אצלהם זה

מתבטא במקום החיצוני כמשפיע על מנת
לקבל כמובן הם גנבו מאיתנו וככה זה תמיד

הכל יונקי ממשה ומ תורתנו כי היא המציאות
האמיתית כמו טבע הקליפה בעולם הרוחני

משפיע על מנת

לקבל ופה זה
מקבל

בעל מנת

לקבל מה הם אומרים מצד הקליפה שבהם הם
אפילו לא יודעים

למה קליפת ה זה תלוי אם אני מסתכל מצד
הטבע או מצד התיקון קליפת השמאל

אומרת היות והרצון לקבל
הורה אז אני צריך להכות בו להעניש

אותו להתעלל בו להכות
בו לשרוף

אותו זה מה שהם אומרים הם מנסים לתקן את
זה מצד ביטול הרצון פה הם עושים משהו אחר

הם בחינת אברהם אבינו בחינת חסד רק זה
הקליפה שאברהם אבינו זה נקרא

ישמעאל הם משפיעים עלמנת
לקבל ככה זה מתראה פה הקליפה הזאת עכשיו

לא זה יכול להביא את התיקון ולא זה יכול
להביא את התיקון זה טוב להם אם הם לא

עובדים עבודה זרה למשל הזוהר אומר באמת
האסלאם לא עובדים עבודה זרה בעניין

הזה מותר להיכנס למסגד פה הם יותר מתוקנים
וזה גם מסביר למה כי הם מתעסקים ברצון

יותר זח יותר ברצון לקבל למנת
לקבל זה תמיד נטה לעבודה זרה וזה לא סתם

הם עובדים עבודה זרה מה גם הם אומרים
שכמובן יתווספו לזה עוד קליפות בהמשך אבל

הם אומרים שהבורא יתגשם
ועוד הרבה טעויות קשות וגם יש את אורות

המזרח שהם באופן
דומה חושבים שהבורא נברא ואחרי זה חוזרים

להיות אור וזה ממש לא נכון כי אנחנו אף
פעם לא נהייה אור אנחנו רצון לקבל

נבראים אנחנו לא רק כמו
האור גם הם במזרח למשל רוצים להיות משפיע

על מנת להשפיע אבל מצד האור כאילו באסלאם
הם לא רוצים להיות משפיע על מנת להשפיע

מצד האור אלא מצד הכלי אבל זה גם לא נכון
למה כי אתה צריך לקבל בעל מנת להשפיע כמו

היהודי עכשיו מה אנחנו אומרים צריך לקבל
בעל מנת להשפיע רק אני עושה את זה בשלבים

איך על ידי שאני דוחה את הרצון לקבל למנת
לקבל מסיר אותו ממני לא משאיר אותו ומכה

אותו מסיר אותו ממני אבל פועל ב משפיע בעל
מנת להשפיע וגם יש שבת שבה אני בבחינת

מקבל על מנת להשפיע זאת אומרת היהדות היא
קו אמצעי היא כוללת את הכל אבל בצורה

מתוקנת בלי הקליפות והעבודה
זרה שזה ימין שמאל ואמצע בקליפת ישמעאל זה

מתבטא כקליפה כמשפיעים על תקבל ואצלם זה
מתבטא כמקבל ב

לקבל לכן זה לא נכון וזה לא
נכון זה נכון להם אם הם תומכים

בישראל וזה נכון גם להם אם הם תומכים
בישראל ולא עובדים עבודה זרה כי עובדה שהם

היו בימי קדם ברברים ופגים ובוזזים
ולכאורה זה כן שינה אותם אז במקום לעבוד

100 עבודות זרות כמו שהרם במ גם מדבר על
זה הרב קוק אז הם עובדים עבודה זרה זה

עדיין חמור ביותר למה אני מדבר על זה אבל
כי הרבה מרצים מלמדים את הקבלה בדומה

לנצרות ומשתמשים בקבלה לגשמיות וזה נזק
מאוד גדול וגם הם בעצמם עכשיו מפרסמים

אפילו על המילה קבלה את השטויות שלהם לכן
רציתי להראות את הטעויות ש בדתות עכשיו

היה שאלה ששאלו אותי בשיעור בעל הסולם
אומר שלעתיד לבוא כל דת תמשיך בדרכה שזה

לא נכון אגב אז הסברתי שהיא לא תמשיך
בדרכה כי אסור לעבוד עבודה זרה אבל אם היא

תסיר את הקליפה ממנה כמו למשל שהם לא
יעבדו עבודה זרה והם יתמכו

בישראל
אז הם יוכלו להמשיך בדרכם עד זמן מסוים

ואז לתמוך בישראל ועם ישראל יעשו את
העבודה האמיתית ואז נהייה אור לגויים והם

יבואו מאיתנו לקבל תורה זה נקרא כ מציון
תצא תורה

ודבר השם מירושלים וזה הדבר השלם
אני קצת מיהרתי פה כי אני קצר בזמן אז אני

מתנצל אבל זה בעצם הרעיון ללכן היהדות היא
התורה האמיתית כי היא מייצגת הקדושה אבל

גם ביהדות יש את ההתכללות של קליפת הימין
זה נקרא סיגה דדה ואת קליפת

השמאל שזה קליפת הכסף

דחיסה או הפוך זה תלוי איך מסתכלים על זה
מה זה למשל יהדות שאני פועל כמו קליפת

האיסלאם הם רק הקרנה הם רק סמל אבל עיקר
הקליפות הם בתוכי האדם עולם קטן שהיהודי

משפיע בעל מנת לקבל או מקבל בעל מנת לקבל
דהיינו שהוא מקיים תורה ומצוות כדי לקבל

במנת לקבל או שהוא מקיים אתור המצוות כדי
להשפיע על מנת לקבל או שהוא משתמש בתורה

רק לאנוכיות שלו או לעולם הבא או לעולם
הזה או לעולם הבא וכולי וכולי אז הוא בעצם

מגדיל בתוכו את הקליפות האלה ואז הוא גם
מגדיל אותם בעולם רואים גם במלחמות תמיד

שהם הלכו להילחם לשם שמיים למען הפנימיות
היה להם השגחה אלוקית שעזרה להם להינצל

במלחמות אבל שהם היו בטומה באנוכיות תמיד
הפסידו והיו אנשים קשים וגלויות

קשות הר הבית גם לא שלנו הם לא סתם בהר
הבית הזוהר אמר שהם יהיו שם כי אנחנו

פועלים הרבה כמשפיע עלמנת לקבל ואז אנחנו
מחזקים אותם והם שולטים על הר הבית כדי

לקבל את הר הבית אנחנו צריכים לפעול
כמשפיע בעל מנת להשפיע ואז כם מקבל בנת

להשפיע ועד שלא נעשה את זה לא נקבל את הר
הבית שזה בהר המוריה הר של עירת הרוממות

שזה הלב של ארץ ישראל לא נוכל לקבל אותו
לכן גם אם נילחם בהם זה לא יעזור יבואו

מיליון הבורא ישלח אותם מתחתית האדמה זה
לא משנה לו הוא רוצה שנתקן את התיקון

הרוחני אם לא נעשה את זה הם יבואו לגרות
אותנו לעשות את זה זאת אומרת אם אנחנו

מחזקים
את הקליפות האלה בעולם הרוחני א שולחים

אותם למטריקס לעורר אותנו כדי שנבין לעשות
את התיקון פה אם נעלה נעשה את התיקון פה

זה גם ישפיע על המטריקס אנחנו לא עושים את
התיקון פה כדי שישפיע על המטריקס אלא כדי

שנעשה את התיקון האמיתי אבל זה גם באופן
כללי השפיע על המטריקס למה כדי לאפשר לנו

לעשות עבודה פה ושל טרודים במטריקס זה אחת
הסיבות שנתנו לנו את ארץ ישראל שזה באמת

נס ופל גדול למה כדי שנהייה פנויים אבל אם
אנחנו משתמשים בארץ ישראל לא בשביל התיקון

אז יא ארץ אוכלת יושביה היא תביא לנו
אסונות דברים מאוד קשים כמו שמדובר גם

באחרית הימים דברים נוראיים ה מדבר אפילו
על הפצצות אטום

ומימן אין בגשמיות ואין ברוחניות מה זה
פצצת אטום ברוחניות אולי אני אסביר לכם

בשיעור הבא
לכן העבודה שלנו היא כך אוקיי אני צריך

לסיים אז אני אסכם בקצרה את
השיעור יש את עולמות הביה דקדושה הביאה

דטומאה
אנחנו אומרים ביאה בעצם כי אצילות לאגורה

רע אין בו טומאה ממש אלא יש מהן משהו
ביניים שאנחנו קוראים לו בחינת אצילות כי

הוא כאילו מכין אותנו לאצילות אז זה מיוחס
לביה כי עולם האצילות כולו טוב יש אותו

מטריקס אנחנו מתאמנים דרך המטריקס לפי זה
מטפטפים לנו אורות רוחניים ורצונות

רוחניים מלמעלה ומקדמים אותנו יש ג קליפות
הטמאות ויש קליפת נוגה עיקר העבודה היא

בקליפת נוגה להגדיל את הטוב של בנוגה
ולהתנתק מגמל קליפות הטמאות הצד הרע ש

בנוגה יכול ליפול לג קליפות הטמאות וזה
גורם לקלקול והנזקים בעולם אמרנו שיש ג

דתות כנגד ג מצבים יש את הדעת של קליפת
הימין של קליפת השמאל ויש את היהדות שההיא

באה לתקן את כל הקליפות באמת האסלאם
והנצרות הם הדודות הכלליות כי הם מייצגים

את הקליפות האלה בעולם הרוחני פה זה רק
ענף אבל יש עוד הרבה קליפות שהם ענפי

קליפות אבל למה הם באמת הדתות הגדולות
בעולם זה לא סתם ככה זה נמשך משורשים

רוחניים כי זה הקליפות העיקריות קליפת
הימין קליפת האהבה וקליפת העראה כשאנחנו

נעשה את העבודה הפנימית האמיתית בעולם
הרוחני אולי משל טוב מי שראה את

מטריקס מ ניצח במטריקס מי שנלחם בסקייפ
ברובוטים או ניו ניצח שהוא נלחם בתוכנה

ניו ניצח אותו דבר פה עם ישראל הוא צריך
להכניע את סרו של עשיו ואז גם עשיו נופל

לכן אותו דבר פה אנחנו צריכים לעשות את
התיקון הרוחני שלנו ואז גם נתקן את כל

המציאות אבל אם אנחנו משחקים רק במטריקס
וזורקים את העולם הרוחני לא רק שאנחנו לא

מתקנים אלא המציאות תביא לנו מטריקס כזה
קשה כדי להעיר אותנו ותזכרו שאמרנו שבעולם

העשייה תחתית עולם העשייה כביכול כולו רע
קשה מאוד לראות את ההשגחה האלוקית שמה

ורואים היה לנו את השואה דברים מאוד קשים
שקשה לראות האלוקות אי אפשר לראות אפילו

את האלוקות אם מסתכלים מהתחתית אם מסתכלים
מלמעלה יותר אז רואים על פי המדרגה לכן ה

חשוב באמת שנעשה עבודה
רוחנית כדי שלא יתנו לנו מכות במטריקס לא

כי המכות במטריקס הם העניין למרות שאנחנו
מאוד מתפעלים מהמהם אלא כי אנחנו חיייבים

להגיע לתכלית לקבל את ההטבה האלוקית אוקיי
אני חייב לסיים תודה רבה בעזרת השם נעשה

ונצליח ונמשיך פעם הבאה אמן ואמן כל טוב
ותודה שלום

וברכה אנחנו בקורס קבלה
למתחיל שיעור ד' קדושה וקליפות ישראל

והאומות יכול להיות שהעיניים שלי בצבע קצת
שונה כי אני אלתרתי את ההקלטה מהבית בגלל

המצב הביטחוני כל רגע יש פה
הזק אני ברמת גן יכול להות שאני באמצע

בגלל זה זה גם לא שידור אצטרך לרדת לחדר

המדרגות
ז נקווה שאני אוכל להעביר את השיעור בשלום

וברצף אבל חשוב לי להעביר את השיעור הזה
גם לאלו

נשמת סבי שנפטר ב
שבועות

וגם לשמירה והגנת עם ישראל בעזרת השם נעשה
ונצליח אני רוצה להמשיך את מה שדיברתי פעם

קודמת השעה מאוחרת וגם אנחנו לא הכי
מרוכזים עם כל הבלאגן אבל אנחנו כן

רוצים לעשות את השיעור בכל
זאת אז בעזרת השם נעשה נ צליח רגלנו אני

קורא את
המאמר מסביר יסודות אני אקרא קטע קצר פעם

ואז נלך ליסודות נסביר נצייר עם הציור
שארגנו לנו פה באופן זמני בעזרת השם נעשה

ונצליח אוקיי אני ממשיך במתן תורה ות חכמת
הקבלה כקטע

ונחזור
לרגילות אכן מובן לכל בן הגיון שבמקום

שאנו עוסקים בדבר רוחני ואין צריך לומר עם
אלוקיות אין

לנו שם שום מילות ואותיות להגות בהם שהרי
כל אוצר המילים שלנו אינו אלא הרכבות

מאותיות הדמיון

והחושים ואפילו
הגשמיים ואייך אפשר להסתייע עם הם במקום

שאינו נוהג שם לגמרי מבחינת דמיונות
וחושים כי אפילו אם ניקח את המילה הדקה

ביותר
שאפשר להשתמש

בה במקומות הללו דהיינו המילה אור עליון
או אפילו אור פשוט הרי זה גם כן דבר מדומה

ומשאל מאור השמש א אור הנר או אור מורגש
של נחת רוח המופיע באדם בזמן המצאה חדשה

של התרת איזה
ספק ואיך יתכן להשתמש עמם במקום רוחני

ודרכים אלוקיים כי לא יציעו אלא המעיינים
אלא דברי שו וכזו

היות וכל הרוחניות מתעסקת באלוקי שהיא
מעבר לזמן ומקום ידר חילוף ותמורה וכל

ההוויה של המציאות הגשמית מתעסקת בזמן
ומקום דרך חילוף ותמורה קיטועים פרודים

ולוק זה אחדות זה נצח אז איך אני יכול
לקחת מדבר כזה ולדבר על דבר כזה זה לא תו

שפה

לכאורה
ולמה זה דברי שו וכזו כמו גם שרואים הרבה

וצים עם הקבלה היות ו אני לא יכול ללמוד
מהגשמיות על

הרוחניות כי הגשמיות היא מתארת סיטואציה
גשמית תפיסה גשמית חווייה גשמית והחוויה

של ה אלוקות היא דבר הרבה יותר נעלה אז
איך ילמד מזה על זה מה האור של הפלורסנט

פה אמנם יש לו תכונות של גל שיש בהם רמז
לדברים רוחניים אבל אני תופס אותו בצורה

גשמית איך זה עוזר לי עכשיו להבין

אלוקות מכל שכן במקום שאנו צריכים לגלות
במילות ההם איזה שכל מבחינת מסע ומתן

הנהוג במחקרי החוכמה דהיינו להעביר ידיעות
והרגשות מהעולם העליון אשר כאן מוכח החכם

להשתמש בדיוק חמור עם גדרים מוחלטים לעיני
מעיינים אני אסביר תכף ואם הקשה לחכם עף

במילה
אחת

בלתי מוצלחת הרי גרום על ידי בלבול הדעת
למעיינות וולא הבינו כלל מה שאומר שם

מלפניה ו מלאחר וכל הקשור עם אותה המילה
כידוע לכל מין בספרי

חוכמה ועל כן טמה על עצמך איך אפשר לחכמי
הקבלה להשתמש במילות כוזבות ולהסביר על

יידן כשרי חוכמה כידוע אשר אין שום הגדרה
בשמות כוזבות כי לשקר אין לו רגליים ואין

לו עמידה אמנם כאן צריך שתדע מקודם את
החוק של ענף ושורש ביחס העולמות מזה אל

זה אז באמת איך אני אדבר מהעולם
הגשמי סביר דרכו את העולם העון שהעולם

הגשמי ה בכלל מטריקס
והשה והעולם העון ה מעבר למיא השה ואף

התכונות שלו שוות במהותם מהמציאות של
האשליה אפשר כמשל לראות ש כאשר אנו עוסקים

בתורת
הקוונטים אז החוקים שמה הפוכים לגמרי

מהפייה הקלאסית ואם אני אנסה לללמוד
מהפייה הקלאסית לתורת הקוונטים אני לא

אבין מה קורה כי החוק הפוך לפי הפיזיקה
הקלאסית יש קיפאון לפי תורת הקוונטים אין

כיפון כי החלקיקים תמיד בתנועה אין אפס
מוחלט אז איך אני אלמד מזה על זה וכמובן

זה רק משל כי גם ה תורת הקוונטים והמציאות
הקוונטית היא גם גשמית ונתונה לזמן ומקום

דרך תמורה פשוט ברובד יותר עדין אז איך
אני אלמד מזה על

זה אז אנחנו נשמור את זה לשיעור הבא רציתי
לקרוא קצת מאמר כדי להתחבר אבל אני רוצה

להשלים את מה שלא הספקנו לדבר בשיעור
הקודם אבל תשמרו את השאלה ותארו בה איך

אני יכול ללמוד מהעולם
העליון על העולם או מהעולם הגשמי על עולם

העליון שהעולם הגשמי נתון לאשליה לזמן
ומקום והעולם העליון דווקא מייצג נצח

רוחני מעבר לזמן ומקום עכשיו העולם העליון
זה לא שאני מת זה מציאות רוחנית שמתקיימת

תמיד שאלה אם אני מחובר דרך התודעה אליה
כמו שאלק רון נמצא בכל

המסלולים אבל השאלה מאיפה אני מודד
אותו לכן תשמרו את השאלה הזאת ואנחנו נדבר

ממנה בהמשך עכשיו אני רוצה להסביר את מה ש
התחלתי לדבר פעם קודמת ולא הספקתי

לסיים פעם

קודמת התחלנו

להסביר נסתדר עם הטושים אהבים בעזרת

השם יש אות עולם
האצילות

ויש את עולמות
הביה זאת אומרת

ביה
עצילות

ביאה

אצילות בעיה שזה ברייה יצירה

עשייה ויש פה

למטה את

המטריקס

יש בידי

קדושה בידי

תומה על זה
נאמר זה לעומת זה עשה

אלוקים

עכשיו דיברנו פעם קודמת על
הדתות התחלנו להגיד שיש שתי דתות מרכזיות

בעולם שזה כנגד קליפת
הימין וקליפת

השמאל פה זה המטריקס מטריקס הכוונה לעולם
האשליה

לגשמיות
ל

בעבועה של
הרוחניות

קצת קשה לי לכתוב עם הטושים הגדולים האלה
אבל אנחנו בתנאי מלחמה אז אתם תזרמו

איתי
קליפת עכשיו יש הדתות הגדולות בעולם שזה

איסלאם ונצרות זה לא סתם אגב זה נמשך
משורשים רוחניים של

הטומאה

יהדות

איסלאם נצרות הטוש עבה אז קשה לכתוב אבל
אנחנו משתדלים מה שאנחנו יכולים בתנאי

מלחמה

עכשיו נחלק את זה
לטבע

ותיקון
עכשיו ה איסלאם מה הם

אומרים הם
אומרים צריך להיות משפיע בעל מנת

להשפיע רק מצד הקליפה זה מתראה כמקבל בעל
מנת להשפיע משפיע בעל מנת

לקבל

עכשיו חסרים לישות שינה כמו שאמרתי ואנחנו
פה בתנאי מלחמה ואני לא הכי

מרוכז בעיקר בגלל המחסור שות שנה אבל אני
חשוב לי להעביר את השיעור אז אני משתדל מה

שאני יכול משפיע בנת לקבל אם מצד הקליפה
בחינת משפיע נד לקבל בתכלית שלהם הם רוצים

להיות משפיע בנת להשפיע שזה לא יכול להיות
התכלית למה כי התכלית להשתמש ברצון לקבל

עכשיו אסלאם המשמעות של זה זה התמסרות
אללה הוא אכבר הם עושים עבודה של קו ימין

למה זה קליפה כי זה לא דבר שלם כי המטרה
זה לקבל בעל מנת להשפיע כמו

יהודי מקבל
על מנת

להשפיע מה זה אומר
אהבה אבל אהבה שכוללת רצון לקבל פה כאלו

כאילו זה קליפה זבה זה כאילו אהבה אבל של
בלי יצחק הם לא מקבלים את יצחק הם רק

אברהם אבינו אבל זה לא יכול להיות כי
המטרה היא לקבל במנת להשפיע שזה היהדות

עכשיו הנצרות כמובן הדרדרה והתווספו לזה
עוד קליפות אבל בכללי הם כאילו נלחמים

ברצון לקבל על מנת לקבל כמו קליפת עשיו
אדום ווא וא איזה תו שווה אזה שנייה

מקבל על מנת לקבל מה הם אומרים הופה אני
יכה ברצון יעניש

אותו
התנזר ואז ככה אני קרוב לאל עכשיו יש בהם

עבודה זרה כן כי הם מגשימים את הבורא הם
אומרים שהוא בדמות אדם וזה הסברנו ש אין

דבר חמור מזה כי הבורא הוא מחוץ לבריאה
אין לו רצון לקבל זה היסוד היסודות ועמוד

החכמות מה שאומר הרמבם וזה טעויות של הרבה
דתות של אפגנים של העובדי

אלילים כל דתות העולם טעו בזה עבדו עבודה
זרה בעניין הזה ולכאורה

הם צדקו כביכול מצד התפיסה שלהם רק זה
תפיסה לא אמיתית הם ראו כוחות בטבע זה גם

ענף של המלאכים בעצם הם ראו כוח שאחראי על
מזג האוויר כוח שאחראי על הפיריון כוח

שאחראי על התאווה כוח שאחראי על הגאווה
כוח שחראי על הסערה וכן הלאה אז לא היה

להם תפיסה של כלל אז הם ניסו לעבוד את
הפרטים אבל אנחנו אומרים שזה עבודה זרה

חמורה למה כי כל הפרטים
האלה הם באים מהאחד הם לא עומדים בפני

עצמם וזה הטעות של רוב העובדי אלילים הם
כאילו עבדו את הטבע אבל אנחנו בכלל שם

הוויה שם עקה זה מעל הטבע אגב יש מלמדי
קבלה שאומרים שהבורא זה החוק הכללי של

הטבע ממש לא הבורא הוא מעל החוק הכללי של
הטבע זה שיש לו כוח שנקרא אלוקים שהוא

פועל בתוך הטבע אגב זה גם נקרא אלוקים
אחרים בגלל העניין הזה אבל השם המקורי של

הבורא זה שם הווייה שהוא מעל
הטבע עכשיו פה הם הרי מה זה קדושה בנצרות

להתנזר ביהדות הפוך תתחתן
תקבל נת להשפיע זה המדרגה הגבוהה שבת

תתענג בשבת איזה הגיון זה להתענג בשבת
תענוג זה נגד הקדושה והטהרה תהיה נזיר לא

קדושת למעלה מקדושת כתוב קדושת בלי רצון
לקבל זה נכון אבל קדושתם של ישראל מלשון

ישר אל שזה גדלות זה עם שימוש ברצון לקבל
זה הייחודיות של היהדות והם לא מבינים את

זה אבל הם זה לא הם תבינו הם זה רק הקרנה
זה רק ענף בתוך היהודי יש את קליפת ישמעאל

וקליפת עשו בעיקר זה בתוך

היהודי והיהודי הוא גם משפיע עליהם למשל
למה הם שולטים בהר הבית הרי הר הבית זה הר

המוריה לב ליבה של ארץ ישראל אז נכון נתנו
לנו את מדינת את ארץ ישראל זה דבר מדהים

וזה גם קרה מלמעלה אגב זה לא קרה סתם זה
נמשך זה אומר בעל הסולם זה הזדמנות לגאולה

אבל את הלב של ארץ ישראל לא נתנו לנו למה
כי כי אנחנו עדיין באמת לא ראוים לזה למה

אנחנו לא רועים אז דיברנו בשיעור הקודם
תשלימו כי אנחנו כל הזמן פועלים כמשפיע

בענת לקבל אנחנו ככה עובדים את הבורא
כמשפיע בן תקבל כל הזמן כשאנחנו פועלים

ככה אנחנו מחזקים את קליפת ישמעאל עכשיו
אנשים חושבים שאם נשמיד את עזה אז יש שלום

זה ממש לא נכון למה פתאום תקום כליפה חדשה
שנקראת קליפת

דעש יותר קשה אפילו איך שלא כותבים את זה
למה כי הם בכלל רק

ענפים הסברנו בשיעור הקודם שהקליפ מגיעות
מהעולם הרוחני שמה העבודה משל טוב נתנו זה

כמו במטריקס

ניו ניצח לא מי שירה על הסקייפ זה לא אומר
שלא צריך לראות על הסקייפ צריך לעשות מה

שצריך
באופן ראוי

ומאוזן כי כדי לקיים את המקום של האימון
אבל מי ניצח

במלחמה יבואו סקיפים מפה סקיפים מפה מפה
ניו ניצח בתוכנה אותו דבר פה אין עוד

מלבדו כל מה שהקליפ באות וזה היה בכל
ההיסטוריה ועדיין לא הבנו את זה אנחנו

חושבים שהם ראים להשמיד אותם וזה לא נכון
הם רק ענף כתוב בתיקוני הזוהר בכתבים אין

פורנות בעל העולם אלא בשביל ישראל
שאנחנו לא פועלים את התפקיד שלנו כתבתי על

זה פעם מאמר זה נקרא פנינה חוכמה מלחמה
לירושלים כדאי לקרוא אותו אז הם יודעים

שהם לא יכולים לקבל את האור בתת
מודה ואז כל המציאות הרוחנית מושפעת וזה

מקרין את זה להדמיה הגשמית באופן סמלי כדי
לגרות אותנו לתקן אז אם כל היום אנחנו

עוסקים בתורה ומצוות מבחינה חיצונית
ומשפיע על מה לקבל ולא עובדים על הפנימיות

שזה בחינת
ישראל אז אנחנו מסקים את הקליפה הרוחנית

שנקראת קליפת ישמעאל ואז היא משפיעה גם על
על הענפים עכשיו יש גם את הקליפה הזאת שלא

תחשבו היא עדיין קיימת אבל כרגע העבודה
היא בקליפה הזאת כתוב באמת שבות המשיח כל

הקליפות יתעוררו
עלינו ורואים את זה גם

ב באום שתמיד מגנים אותנו האומות המאוחדות
שהם היו פעם האומות

הברבריות פתאום הם
צדיקות אבל הם לא העניין צריך לשחק את

המשחק צריך לשחק במטריקס צריך להילחם עם
הסוכנים של ניו מה שתרצו אבל שמה לא

הניצחון למה כי יוביל לך עוד סוכן ועוד
סוכן ועוד סוכן מה חסרים ערבים ושוב אם אם

ישמו כל הערבים יבואו חיזרים יתקפו אותנו
זה לא משנה תבינו שהתיקון הוא רוחני הוא

בכלל לא במטריקס וזה הטעות גם של הדתיים
הם אומרים נהרוג את כל הערבים נשמיד את

הערבים בכוח הזרוע אבל אתם שוכחים שאין
עוד מלבדו שהם עובדים אצל הקדוש ברוך הוא

מי שולח אותם הזוהר חזה רשבי הקדוש 2000
שנה שהם יהיו בהר הבית הוא אמר את זה והוא

אומר שיש להם זכות גם ובאמת יש להם שהם
עושים מילה זה לא מילה שלמה אבל כדי שיהיה

לנו זכות אנחנו צריכים לקבל את פנימיות
התורה באמת ואהבתך כמוך הרי למה בית המקדש

נחרב שינאת חינם שנו לעבוד לשם שמיים וזה
תבטא גם בשנאת הזולת מה זה סתם עכשיו שלא

קמה הממשלה שלא כל הבלאגן הזה מהנראה לכם
זה צירוף מקרים עכשיו מדברים איתנו דרך

המטריקס אבל רוצים שנעשה את
התיקון בעולם

הרוחני
כאן לא במטריקס זה רק

גירוי ואם לא נעשה את העבודה ישלחו לנו
עכשיו הגירוי לא יכול להחליף את התיקון פה

חס ושלום אם יהיה פראות קשות ואני מקווה
שלא יהיה למרות שאתם מכירים את ה מה שנאמר

במות המשיח גם בהפטרה היה דברים מעניינים
זה לא חייב להתבטא במטריקס כי יש דרך תורה

ואפשר לבחור בה אבל אם לא אין ברירה
המציאות צריכה לגרות אותנו לתקן למה כי

ייסורים גורמים לאדם לחשוב על מטרת החיים
שלו זה נקרא התענוג והמכות זה דוחף את

האדם להתקדם הייסורים הגשמיים לא יכולים
להחליף את הרוחניות הם לא מתקנים את

הרוחניות כן יכולים לעורר תודעה לתיקון
רוחני ואם נעשה את התיקון הרוחני במציאות

שהיא מעבר לזמן ומקום שדיברנו על זה רבות
בשיעורים

הראשונים שפה זה הכלים הרוחניים וכדאי
להשלים את השיעורים כי זה נדבך על נדבך אם

נעשה את התיקון פה אז ממילא יפנו אותנו
במטריקס מבעיות כדי שנהייה פנויים לעסוק

בחוכמה האלוקית אבל רואים שלכל ההיסטוריה
זה אותו נקודה ארץ ישראל י ארץ אוכלת

יושביה כל המלחמות זה על ירושלים יראה שלם
עכשיו אני הבאתי את הדוגמה של הנצרות

והאיסלאם כי ה הם הקליפות העיקריות כנגד
קליפת הימין והשמאל למה כי הם בתוך עבודת

השם הם כאילו מאמינים בהשם גם פה בקליפת
הנצרות שזה קליפה קשה אפילו יותר מהאסלאם

אגב אומנם הם התפתחו זאת אומרת פעם הם
עבדו מאות אלילים ועכשיו הם כביכול עובדים

אל אחד מה הטעות שלהם שהם מגשימים אותו
לבשר ודם עכשיו זה הפגם הכי גדול כיל בורא

אין רצון לקבל הוא מחוץ לבריאה עכשיו גם
אנחנו הרבה פעמים ביהדות לומדים את הבורא

כמו הנצרות בלי לשים לב עכשיו אנחנו
אומרים שהאור זה הכלי ויש לנו כל כך הרבה

טעויות בתפיסה שאנחנו מגשימים את הבורא
ואנחנו אפילו לא שמים לב ואז אנחנו נותנים

להם כוח יש כאלה אומרים הבורא צמצם את
עצמו בשם בעל הסולם זה בדיוק מה שהנצרות

אומרת זה חמור
מאוד לכן עיקר הנצרות והאסלאם זה בתוך

היהודי קליפות שהוא צריך לתקן וכשהוא מתקן
אותם זה גם מתקן אותם בחוץ כי הם הם רק

ענפים עם ישראל מוביל את התיקון הוא אמור
להיות אור

לגויים אבל שהוא לא עושה את העבודה זה
מביא את הפורענות לכל העולם עכשיו יש עוד

דתות עוד קליפות אבל הם פחות מעניינות כי
הם משניות אז אני לא אדבר עליהם אבל

יש את
ה

מדע
יוון ככה

בקטנה

רומ וא אוקיי אני אדבר אולי גם על אלה

מזרח
ו עובדי

עובדי עבודה
זרה

זרה
א

כלליים עכשיו תבינו אתם חושבים מה זה אתם
אנחנו גם אני נופל בזה שכאילו אם נהרוג

אותם מבחוץ זה יביא את הפתרון זה טי פשוט
לחשוב ככה זה להתקע רק במטריקס ולא להבין

שהבורא מדבר
איתנו אז המדע היוון הקליפה הזאת מה היא

אומרת היא אומרת זה קליפת
הפילוסופיה קליפה של גאווה גדולה היא

אומרת רק מה שאני רואה ומבין זה מה שקיים
קליפת הדעת השכל אבל השכל שלא מחובר

לאמונה זה קליפה גדולה של גאווה עכשיו היה
הרבה חוכמה ליוונים אבל הם גנבו את זה

מבני הנביאים זה לא היה שלהם עכשיו המדע
היום הוא עובד על פי ספק הוא חושב האמת

הוא התפתח היום בזכות הקבלה אגב לא בזכותו
פעם המדעי אומר מה שאני רואה בעיניים זה

מה שקיים היום מבינים שמה שאני רואה
בעיניים זה לא מה שקיים אבל מה הפגם שלהם

שכל המחקר שלהם הוא רק בזמן
ומקום גם האלקטרון נתון לזמן ומקום זה לא

משנה הם לא חוקרים את העולם הרוחני למה כי
הם לא יכולים עולם רוחני אני חוקר עם נשמה

עם טלסקופ של
הנשמה והם אומרים מה שאני רואה זה מה

שקיים והבורא הרי הוא מעל הראייה הוא מעל
הכל אז אז לכאורה הם לא יכולים לאחוז בו

הם כן התפ הם מחפשים את הכוח האחד את
הסימטריה של הטבע זה התפתחות

יפה הם מחפשים את האחד כן אבל הם עושים את
זה רק בזמן והמקום אבל המטריקס הוא מטבעו

לא אחד הוא מטבעו נפרד אם מתבוננים פנימה
רואים שהכל נובע מהאחד אבל מטבעו עולם

האשה מסתיר את הבורא אני חייב לעלות
לבחינת העולם הבא לבחינת הפנימיות ושם אני

יכול לראות את
האחדות קליפת רומ זה גם קליפה של גאווה

ורמאות זה לא משנה הם נקראים יוון היום
נקראים אירופה הם תמיד ממשיכים את אותו

משחק יש את אורות המזרח הם

קיבלו שנאמר ואת המתנות אשר נתן אברהם
לבני הפילגשים משהו כזה איזה מתנות הוא

נתן להם כוחות

השפעה
אבל זה מצד עבודה

זרה הקליפה התפקיד שלה לכל דבר יש תפקיד
בעולם אבל הם אומרים מה

שה אור נהפך לכלי וזה השליה והוא צריך
לחזור להיות אור בקיצור הכל אור זה עבודה

זרה למה כי רק הבורא הוא אור הנברא הוא
רצון

לקבל לכן בובה אומר

שהשתוללה
למה אנחנו אומרים זה חמלה אבל הוא אומר

השתות מחלה עכשיו לכאורה אם נסתכל עעל זה
בצורה גשמית זה הגיוני כי ה וזה דומה

לעבודה של אברהם אבינו אבל אברהם אבינו
הוא קו אמצעי הוא הוליד את יצחק הוא לא

נשאר אברהם אבל הם אומרים הרצון לקבל ורע
הוא גורם לכל הפורענות הם צודקים אגב

צודקים מהעניין הזה אנחנו נהייה
מלאכים נקבל רק ברצון להשפיע אבל מה הטעות

שלהם הם רוצים רצון להשפיע כמו
האור לכ לכן הם אומרים שה שהנברא הוא בעצם

הבורא אנחנו אומרים זה עבודה זרה חמורה
ביותר אגב גם ביהדות יש כאלה שאומרים את

זה בלי לשים לב וזה הטעות שלהם זה עבודה
זרה כי הבורא הוא השם בורא הוא מתייחד רק

על החידוש דנו המצאת יש מעין אז קודם כל
הבורא ברא את הרצון לקבל רק צריך לעשות לו

תיקונים אנחנו אומרים שצריך השוואת צורה
לבורא ידבק במידותיו הם אומרים שצריך

השוואת חומר לבורא כאילו להיות כמו החומר
של האור זה אסור למה כי כי האור לו

חומר חומר אור וזה טעות חמורה שלהם לכן זה
עבודה זרה ומה גם שהם לא מקבלים את הרצון

לקבל והרצון לקבל הוא כללות הבריאה וזה רק
צריך לעשות לו תיקונים זה נכון ואגב

היהודי עושה את התיקונים והוא מנחיל את זה
לכל

האומות
עכשיו למה האיסלאם זה לא עבודה זרה הרי גם

הם אומרים אללה הו אקבר וגם הם עושים
עבודה של משפיע אבל הם לא רוצים להיות

משפיע כמו האור הם מקבלים שלהו אקבר
שהבורא מעל הבריאה לכן הם לא עבודה זרה רק

הם אומרים אני יכול לעבוד את הבורא בצד
היראה בצד ההתמסרות

שזה מדרגה אגב האמת והם יצטרכו לתמוך בנו
בעתיד אבל זה לא מדרגה שלמה למה לכן המילה

שלהם לא שלמה כי אנחנו צריכים לעבוד את
הבורא באהבה אהבה זה לא התמסרות אהבה זה

ל זה שותפות וזה משהו שרק ליהודי יש לכן
אבל זה יותר מתקדם מפה כי פה זה עבודה זרה

כי פה הם משימים את הבורא הם לא משימים את
הבורא אבל הם לא עושים עבודה שלמה אבל

תזכרו שוב אם זה לא אם אני רק מדבר דרך
המטריקס אם זה קליפת ישמעאל ש ביהודי

וקליפת עשו ש ביהודי ואנחנו כל הזמן
נפגשים עם הקליפות האלה ומישהו חושב שלא

תואה ומתאהב והבורא ישלח לו למטריקס המון
קליפות כאלה כדי שיעשה

חשבון הרי למה הם שלטים בהר הבית יש שבועה
אם תעירו שניה

רגע חזרנו אם תאירו ואם תרו העיניים שלי
באמת כחולות אל תדאגו מסתכלות על התכלית

אם תאירו ואם תרו את הבעד שתחפץ יש שבועה
שלא נזכה לגול עד שנשיג את החסדים את אהבת

חסד שזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע וזה
הכנה לבית המקדש שוא נקרא מקבל בענת

להשפיע עכשיו אם אנחנו לא עושים את העבודה
התודעתית הפנימית הנשמתית הזאת ואנחנו

משחקים רק במטריקס כמו ילדים קטנים אנחנו
מפספסים את העניין למה

כי התיקון הוא לא במטריקס בכלל העולם
הגשמי הוא אשליה בכלל זה אשליה שבאה לאפשר

לנו להתאמן ולגרות אותנו עשות עבודה
פנימית והסברנו בשיעור השני והשלישי

בהרחבה את התפקיד שלה כדאי להשלים את זה
שמה כי השיעורים נדבך על נטבח

לכן אם אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו
למשל אנחנו כל הזמן עובדים את הבורא בתור

משפיע מה לקבל אני מוכן לקיים תורה ומצוות
רק כדי לקבל עולם הבא או אני עושה עבודה

רק של קו אחד רק ימין לא עושה עבודה
פנימית עובד על הכוונה עובד רק על המעשה

כמו קו ימין אז אני בעצם למה גם המקובלים
אומרים שמי שלא לומד קבלה מביא פורענות

לעולם תיקון הזוהר אומר את זה מי יודע
יותר מרשבי רבי חיים וטל אומר את זה

אסונות כי בעצם אנחנו מעכבים את האור
אינסוף שצריך לרדת לעולם וכשאין סוף לא

יורד לעולם אז החורבן יורד לעולם היות
והבור ריק אין בו מים אבל יש בו נחשים

ועקרבים כאשר הרצון של האדם לא ממ ממולה
באור אלוקי ובפרט של עם ישראל אז כל

הקליפות באות לכן הגויים בלי לדעת אפילו
התת מודה פועל עליהם הנשמה שלהם או הנפש

שלהם פועלת עליהם וזה נמשך מוקרן מהעולם
הרוחני שאנחנו לא עושים את התפקיד שלנו לא

אור לגויים ואז ממילא אנחנו מגדילים את
הקליפות אני אקרא משהו שבעל הסולם הקדוש

אומר בלשון קודש שבדיוק על פי תיקוני הזר
ממחיש את הרעיון וכמה שנפנים את זה נקבל

הג ואסור לעשות את זה בשביל הגנה כן אנחנו
לא עושים מסחר עם הבורא אלא אם נעשה את

העבודה האמיתית ממילא הבורא ירצה לתת לנו
סביבה מתאימה ש נהיה פנויים לעבודה אבל אם

אנחנו מזלזלים בעבודה כמו שהיה במפתיע
קראנו אז אין לו ברירה אלא לדבר איתנו

בשפה שאנחנו
מבינים אומר בעל הסולם

הקדוש וטעם דבריהם הוא דבריהם של תיקוני
הזוהר כמו שביארנו שבהיות כל כל עסקי

התורה מזלזלים בפנימיות שלהם בפנימיות
התורה מניחים אותה כמו דבר שאין צורך בו

בעולם ועסקו בה רק בשעה שלא יום ולא לילה
והם הבא כברי מגששים קיר למה כי זה כמו

ילדים קטנים אני עושה רק את המעשה החיצוני
רק את הפעולה במטריקס ואני חושב זהו נגמר

הכל טוב לא באת בשביל המטריקס באת לתקן את
המידות את הנפש האלוקית את הצד שלך כמובן

כן כי הנפש האלוקית מצידה הייא מתוקנת אבל
הכלי שבה יש בו תיקונים שצריך לעשות ואתה

משחק במ אני ירוק את הערבים יש שלום לא
השלום הוא בפנימיות הבורא שולח לך את

הערבים כי אתה לא עושה ערבות הדדית עעם ם
ישראל יש בינך שינת חינם ביניכם אז הוא

שולח את הגויים לעורר אותכם זה הכל
ההיסטוריה מה זה לא ברור עדיין מה אם

נשמיד את עזה ולא לא צריך להשמיד את עזה
צריך להגן על עצמנו אבל יכול להיות שאם

נשמיד את עזה תבוא כליפ עוד יותר גדולה כי
זה כמו שאדם דוחס את הרעלים

פנימה בסוף זה נהיה
סרטן אלא הבורא מדבר איתנו לכן הם בא כברי

מגשים קיר שבזה הם מגבירים את חיצוניות
עצמם דיינו תול את גופם וכן חיצוניות

התורה הם מחשיבים על פנימיות התורה ואז הם
הגורמים במעשה הללו שכל בחינות החיצוניות

שישנן
בעולם מגבירות עצמן על כל חלקי הפנימיות

שבעולם כל לפי
מהותה למה כי זה כמו כמו במציאות הקוונטית

הכל קשור להכל הכל משפיע על הכל ובפרט בני
ישראל שהם המרכז של

המציאות א' כי החיצוניות שבכלל ישראל
דהיינו המי הרצות שבהם מתגברת ומבטלת את

הפנימיות שבכלל ישראל שהם גדולי
התורה

וכן החיצוניות של במות העולם שהם בעלי
החורבן שב

הם מתבגר חסרים לשות שנה מתגברת ומבטלת את
הפנימיות שבהם שהם חסידי אומות העולם ג'

וכן חיצוניות כל העולם שהם אומות העולם
מתגברת ומבטלת את בני ישראל שהם פנימיות

העולם ובדור כזה הוא דיבר על הדור שלו כל
שכן עכשיו כל בעלי החורבן שבאומות העולם

מרימים ראש ורוצים בעיקר להשמיד ולהרוג את
בני ישראל דהיינו כמו שכתוב זל יבמות אין

פורענות בא ל העולם אלא בשביל ישראל
דהיינו כמו שכתוב בתיקונים הנל תיקוני

הזוהר שהם גורמים עניות וחר ושוט והריגת
והשמדת בעולם כולו למה כי הם אחראים על על

המטריקס ועל העולמות העליונים ושהם לא
פועלים את התיקון עכשיו מי שקטן הוא לא

משפיע עובד ניקיון גנב חמ שק לא נורא אבל
אם מנכל גונב יש לזה השלכות אז היות

ואנחנו אכרים להיות אור על הגויים להביל
את התיקון כשאנחנו לא עושים את התיקון זה

מקרין
לכל המציאות וזה גם מתבטא בענפים הגשמיים

בצורה סמלית זה לא אחד לאחד אבל זה מתבטא
למה לא אחד לאחד כי יכול להיות שייש שלום

חיצוני אבל מבפנים כולם ישנאו אחד ה השני
ויהיה שנת חינם בינינו אז זה לא עוזר

הפתרון הוא בנשמה רק יש גם השלכות בעולם
החיצוני לזה כדי להתאים את הגירוי במטריקס

בהתאם לעבודה הפנימית שצריך
לעשות כמו למשל שנתנו לנו את ארץ ישראל או

מדינת ישראל זה גירוי עצום וזה גם מלמעלה
סימן אבל זה רק הזדמנות אם לא נעשה את

העבודה אז נחזור אחורה ואפילו יותר למטה
ואחר שבעונת הרבים נעשינו הדריה לכל האמור

בתיקונים הנל ולא עוד אלה שמידת הדין פגעה
דווקא בטובים שבנו ואינה מתחלת אלא מן

הצדיקים תחילה מכל הפאר שהיה לכלל ישראל
בארצות פולין וליטה לא נשאר לנו אלא

השרידים שבארצנו הקדושה הנה מעתה מוטל רק
עלינו שרית הפליטה לתקן את ה מובט החמור

הזה שהיוו זה האשליה הגשמית והמקבל מה
תקבל והניתוק

מהפנימיות וכל אחד ואחד מאיתנו רידי
הפליטה יקבל על עצמו בכל נפשו ומאודו

להגביר מכאן וילך את פנימיות התורה ולתן
לה את מקומה הרעו חשיבותה על מעלת

חיצוניות התורה עכשיו מה הלימוד זה מה
שיביא את השלמות לא יש פה עניין הלימוד

הזה הוא לימוד שמכוון לנשמה ולא לגוף
חיצוניות התורה היא רק אמצעי המצוות הם רק

אמצעי אם כולם ישמרו צניעות עכשיו מה יבוא
משיח לא הצניעות זה רק אמצעי לעורר את

הצניעות הרוחנית המתבקשת בלב האדם אמצעי
חשוב אבל זה בא לב להביא שינוי תודעתי

בנשמה אם אני לא עושה את השינוי הפנימי אז
פספסתי את

העניין לכן אני אקרא עוד פעם שבהיות כל
עוסקי התורה מזלזלים בפנימיות שלהם

ובפנימיות התורה הו מניחים אותה כמו דבר
שאיין צורך בו בעולם ועסקו רק בשעה שלא

יום ולא לילה דיינו אף פעם והם הבא כי
עברי מגשים קיר שבזה הם המגבירים את

חיצוניות עצמם דיינו תל את גופם וכן
חיצוניות התורה הם מחשיבים על פנימיות

התורה ואז הם הגורמים במעשיהם הללו שכל
בחינות החיצוניות שישנן בעולם מגבירות את

עצמן על כל חלקי הפנימיות שבעולם זאת
אומרת הם משפיעים על המציאות הרוחנית וזה

מקרין לכל העולמות וגם זה מתבטא
בגשמיות על פי הצורך של ההשגחה

לכן
למה הלימוד הזה חשוב של הפנימיות לא בגלל

שהלימוד זה העניין אלא כי הלימוד הזה עוסק
בנשמה בכוונה בתודעה ששם התיקון התיקון

הוא לא בעולם האשליה
תבינו וזה הטעות של מי שעוסק רק בחיצוניות

התורה הוא חושב במעשה זה עשיתי קבל שכר
בעולם הבא נגמר התיקון לא עכשיו מלמעלה זה

שמירה כי הוא לא ראוי
להתקדם אבל בדור המשיח אנחנו מחוייבים

להתפתח ולעלות מעל מטריקס וזאת
העבודה לכן למה בזכות לימוד הזוהר תבוא

הגאולה כי הוא עוסק איתנו בתודעה האלוקית
בתורת השוואת הצורה שזה התיקון המתבקש

באהבת חינם בפנימיות בתיקון מאבר לזמן
ומקום וכשאדם לומד רק נגלה או לא לומד

בכלל אז הוא עושה כל היום במטריקס נו הנחת
100 ציציות מה זה עוזר לך בלב זה לא עוזר

לך אם אתה לא מחבר את זה לנשמה אומר רבי
חיים ויטל מצווה בלי כוונה כגוף בלי נשמה

כולנו יודעים מה זה גופה עוד אומר
בזוהר

זוהר

א רגע בוא נראה כן זוהר ויקל אומר אל הודה
ארונה המשיב לודה ארונה היה מלך ומקום המה

הוא היה ברשותו והיה שולט עליו וכשהגיע
הזמן לצאת מתחת ידיו לא יצא בהרבה דם

והריגה בישראל דהיינו על ידי
מלחמה ואחר כך עמד המלאך המחבל על המקום

ההוא ושם כשהיה הרג ועומד במקום ההוא לא
היה יכול להורגו ותש כוחו אומר בזוהר

ויקל א אני אגיד את התמצית צריך לראות שם
במאמר פעם לימדנו את זה

ש ארו
מוריה הכוח של ראת הרוממות ומסירות הנפש

האמיתית של יצחק אבינו מקנה את הזכות בו
אבל שזה לא בא מצד הקדושה במסירות נפש אז

זה בא על ידי שפיכות דמים שאנחנו רואים
שיש הרבה שייכות דמים בגלל הר המוריה בגלל

בית המקדש או הר
הבית למה הם אפילו לא יודעים למה זה לא זה

לא העניין של חתיכת אדמה יש פה זה בתת
המודה מסמל מדרגה רוחנית שכולם רוצים

להגיע אליה ושזה לא מגיע מצד החיוב זה
מגיע מצד הדין ככה המציאות

עובדת עכשיו עד שלא נעשה את התיקול נחזור
לפה במאוד גלגולים תבינו לא באתם להניח

תפילין ובזה נ גמרה העבודה זה מספרים
לילדים קטנים באנו לעשות תיקון בעולם

הרוחני שהוא מאוד מאוד רחב וגדול וזה
דיברנו בשיעור הראשון

והשני ובנשמה מעבר לזמן ומקום ולכן כל כך
חשוב הזר כי הוא מדבר איתנו על העולמות

העליונים על התיקון ולאט לאט זה משפיע הו
מקיף לאדם והוא גם מתפתח לגלות את הדברים

האלה אני לא יכול להרחיב את זה פה דיברתי
על זה בשיעור הראשון השני והשלישי אז

תשלימו את הלימוד כי זה נטבח על נטבח
עכשיו אני רוצה לדבר על כמה נקודות חשובות

לגבי הגויים ועם

ישראל האמת זה קצת גלשנו מהנושא של השיעור
אבל זה מענייני דיום אז אין

בריירה אז אמרנו עם ישראל הוא המרכז של
הכל כי הוא צריך להביל את התיקון ולהיות

אור

לגויים אש שואלת
השאלה האם מותר ללמד תורה גוי אז אומר

אליהו הנביא שמותר אם הוא פורס עבודה זרה
ותומך

בישראל אבל מלמדים אותו רק צד
היראה ואפילו בקבלה אפשר ללמד אותו צד

העירה אם הוא רוצה לתמוך בישראל ולפרוש
מהעבודה זרה והמשיח יעשה את זה אנחנו

צריכים לעשות את
ההכנה

אומר והתחברו כל העמים על בת יעקב לדחותם
מן העולם אומר עוד ועתידים בני ישמעאל

לעורר מלחמות גדולות בעולם
והתספורת על המים ואחת על היבשה ואחת סמוך

לירושלים ומשלו אלו על אלו כמו שרואים
שבאמת קליפת השמאל והימין נלחמים בעולה

בסוף הכל יגיע אלינו עוד אומר ועתידים בני
ישמעאל לשלט על הארץ הקדושה זמן

הרבה עוד אומר הנביא ולא ילמדו עוד אישת
ררו ואיש את חיו לאמור דאות אדוני כי כלם

הודיעו אותי קטנם עד גדולם עוד אומר כל
בני כן אומר כמה ארדני צבאות בימים ההם

אשר החזיקו ערה אנשים מכל לשונות הגויים
והחזיקו בכנף איש יהודי לאמור נלכה עמכם

כי שמענו אלוהים
עמכם

עכשיו הסברנו את זה במאמר שופרו של משיח
תשלמו את זה שמה ובעוד מקומות וגם תקראו

תיקוני הזר תיקון לד מה שהסברנו
אבל מה שאני רוצה

להסביר שזה

ככה שאנחנו עושים את התיקון הרוחני האמיתי
שלנו וגם מתקנים את האהבת חסד שזה

נקרא
משפיע על

מנת להשפיע ואחר כך
מקבל

על מנת להשפיע או לפחות את ההכנה לזה שזה
נקרא גדלות צמצום

ב אז בעצם
אנחנו מקרינים טוב ושלמות לעולם וזה גם

מקרין את זה לגויים עכשיו אנחנו רואים שהם
התפתחו פעם הם היו עובדי אלילים מפגנים

רוצחים אחד את השני ואז כביכול אומנם מצד
הקליפה אבל בצורה יותר התפתחותית הם נהיו

פחות
ברברים

ורואים את זה אומנם זה רק בנפש הבהמית אבל
זה התקדמות זה התפתחות של העולם עכשיו

כשאנחנו מגבירים את הפנימיות היות ואנחנו
צריכים להוביל את התיקון כי אנחנו העם

הנבחר א זה נמשך משורשים רוחניים זה לא
סתם אז כשאנחנו לא עושים את התיקון זה

מקרין להם וכתוב שהגר אשר בקרבך יעלה עליך
מעלה מעלה כשאנחנו לא פועלים את הפנימיות

ואתה תרד מטה מטה זה ממש ככה כמו במטריקס
אני עושה את העבודה מנצחים לא עושה את

העבודה

יורדים גם כתוב ויה כאשר הרים משה ידו
וגבר ישראל וכאשר הניח ידו גבר

עמלק לכן הניצחון הוא במציאות הרוחנית ואז
זה

מוקרן למציאות וגם מתבטא בענפים הגשמיים
אבל אם אין ניצחון

למעלה
בביאה אלא

הניצחון
הוא רק במטריקס אז זה כמו לקחת כמול זה

כמו לשים הרדמה בכאב שיניים למה השן כואבת
חסרים מינרלים לגוף ויטמינים יש הרבה

רעילות שיוצאת דרך השן היות והשן יש לה
חשיבות ביולוגית פחות גבוהה מהמוח שהגוף

שומר עליו רק משל לא משנה כרגע אז אני
יכול לקחת חומרי ההרדמה ולא להרגיש את

הכאב בשן אבל הקלקול ממשיך
וממשיך

אז פה אין אף פעם ניצחון אנחנו רואים גם
במלחמות המלחמה השם עוזר לנו מציל אותנו

מגן עלינו שומר עלינו אנחנו צריכים כמובן
לעשות חלק שלנו אבל זה לא תלוי בנו הרי

נשמיד את כל הזה שוב מה חסרים גויים
ששונאים אותנו לא חסרים אז אם הקליפה

קליפת ישמעאל נגיד ישמידו

אותה
אז מה יקרה טובו הקליפה דעש למה כי

הקלקול עדיין מתקיים לא עשינו את
התיקון

עכשיו יש עניין של גרים שזה נקרא חסידי
ומות העולם שם יכולים להתגייר להצטרף לעם

ישראל דוחים אותם בהתחלה זה לא סתם כדי
לראות שהנקודה הפנימית באמת מהירה כי יש

גם הרבה קליפות כמו הערב רב שרוצים את עם
ישראל בשביל האורות והם דווקא גורמים תקלה

גדולה ולה לישראל לכן דוחים את הגר עכשיו
גר זה גם תכונה באדם זה לא רק משהו חיצוני

רק תלוי אם אנחנו מדברים במטריקס או
שאנחנו מדברים בעולם

הגשמי אבל העולם הגשמי הוא ענף וסימן
לעולם הרוחני ויש סימנים מוקים שיש להם

משמעות חזקה כמו אם נולדתי לאמא יהודיה אם
נולדתי גבר או אישה אפילו לשעה שנ לדתי יש

משמעות רק סמלית יותר לכן אנחנו מתאימים
זה גם למה שדיברנו

בהתחלה שמה הקשר בין העולם הגשמי לעולם
הרוחני הרי העולם הרוחני הוא מעבר לזמן

ומקום והוא
אלוקות והעולם הגשמי הוא נתון לזמן

ומקום
אלא זה

המטריקס פה העולמות

הרוחניים היות והכל משתלשל מהעולם הרוחני

רק שזה עובר במטריקס זה מקבל איווט של זמן
ומקום דרך אילוף ותמורה שזה התכונה של

הגשמיות זה כמו שאור מגיע אליי עם גלקסיה
רחוקה עד שהוא מגיע לפה הוא מקבל הרבה

הפרעות בדרך ואני לא יכול לראות תמונה

שלמה עכשיו אני ארחיב בזה שבוע

הבא שאני אמשיך את המאמר אבל זה מה ש קורה
במטריקס האיבו פה אבל סוף כל סוף אם אני

מוריד את היבו של הזמן

והמקום אז אני יכול לראות פה את
התכונה לראות את הסמל התכוננה שקיימת פה

למה כי בסופו של דבר זה התק של מה שקורה
פה רק העתק הזה מגיע עם הרבה עיוותים

התורה בעצם מלמדת אותנו והעבודה הפנימית
והזוהר להוריד את היווט הזה ואז כאילו

להסתכל ממיקרוסופט
על

המציאות ואז
בעצם זה גם עונה אבל זה לשיעור הבא למה

המקובלים משתמשים במילה כמו זיווג שזה
מילה לכאורה לא מכובדת אלא הם חייבים

להשתמש במילים הכי מדוייקות
בעולם למה כי כל דבר גשמי יש לו שורש

רוחני בסופו של דבר גם אם הוא מגיע לפה עם
הרבה עבותים והרבה קלקולים אבל במקור הוא

השתלשל מפה גם בהדמייה
האדמין של משהו שקיים פה אז נכון שב

שאדמתו מקולקלת כמו שאני משכפל הרבה פעמים
ה dna כבר עושה מוטציות אבל במקור זה מגיע

מפה אז אם אני מצליח להתחבר
למקור אז בעצם יש קשר בין זה לזה וזה

בדיוק העניין של התרג מצוות הם הין אנטנה
לעולם הרוחני לכן הם כל כך מדוייקות וכנגד

האיברים וכנגד עוד המון המון
דברים בכל אופן כן מה שאני רוצה

להגיד שככל שאנחנו נעשה את התיקון שלנו
אנחנו נעלה את הצדדים הטובים שבהם והם

ייצאו יותר מעבודה זרה והם יעבדו על היראה
כתמיכה בישראל כי המשפיע על מנת להשפיע

צריך לתמוך בישראל זה נכון ש משפיע על
הקבל פה זה מתרה ככה אבל במקור הם רוצים

את הצד של ה שפיע במנת להשפיע אבל זה רק
אמצעי כי המטרה היא לקבל בעל מנת להשפיע

שזה נקרא אהבה יהודי מלשון

ייחוד גימטריה אחד
אהבה

לכן שאנחנו נעשה עבודה אמיתית אז הם גם
יתרמו מזה אבל אם אנחנו פועלים בשנאת

חינם

גדולה זה מתבטא בינינו לבין
הבריות וגם בין אדם למקום מה זה שינת חינם

בין אדם למקום שהוא עובד את הבורא רק
בשביל לקבל לעצמו תענוג עכשיו הוא לא רואה

את זה כדבר רע וזה בהתחלה לא דבר רע
לילדים קטנים אבל

שמתפתחים זה בדיוק ההפך מהתיקון דיברנו על
זה במאמר לסיום הזוהר כי התיקון זה השתוות

הצורה מה זה השתוות הצורה שהכוונה שלי היא
טהורה

להשפיע כמו תכונת
האור אבל אם אני לא עושה את זה תאור אלא

אני משפיע על מנת

לקבל אז אני מחזק את הקליפה הזאת ואז אני
מתפלל שהיא שולטת על ר הבית על ר המורייה

על עירת הרוממות הרי בגללי היא שולטת היא
אפילו שומרת עליי מלמעלה כי אני עדיין לא

ראוי לכן אם נבין שהעבודה היא פה ולא
להרוג אותם

זה לא אומר לו להגן ולעשות מה שצריך אבל
זה לא יפתור יבואו אז הם יבואו מפה ויבואו

מפה ואם צריך גם חייזרים יצטרפו למסיבה זה
לא משנה או ייפול אסטרואיד כל הייסורים

והפוריות באים לעולם כדי ללמד אותנו
שהרצון לקבל לעצמה הוא רע וזה יבוא מכל

מיני גי לא חסר למטריקס
צינורות לגרום לפרות יכול להיות רעידת

אדמה פתאום אבל מצד שני גם אם כאילו יש
שלווה חיצונית זה לא הביא את השלמות למה

כי אני יכול להיות במסיבה עם הרבה אנשים
ואני מרגיש בודד ובדיכאון למה כי המציאות

האמיתית היא בנשמה בתודעה הרוחנית האלוקית
והמטר הוא רק אמצעי עכשיו כשאנחנו לא

עושים עבודה ומשיגים את ה את האורות
הרוחניים שנמצאים בעולם

הרוחני אז מה קורה אנחנו חוזרים בגלגול
עוד פעם למטריקס עוד פעם עוד פעם עד

שנתקן מה זה לתקן להשיג עד כל ק חפי
המדרגות או את השורש נשמה של

האדם ושוב זה מסביר למה רק לקיים מצוות
מבחוץ זה לא מספיק כי זה רק עדיין במטריקס

כדי להעלות אני חייב להשיג נפש
רוח זה אורות

רוחניים בעולם הרוחני נשמה וזה רק פנימיות
התורה סודת התורה מאפשרת את זה אלא אם כן

את תנה וגם אתה עדיין מוגבל בהשגה ביחס ל
גמר התיקון של המשיח אלא מם כן את רשבי

וחברי זה משהו אחר אבל אם אתה לא תנה סביר
להניח שאתה לא תנה תה גם לא מתקרב לזה אז

אתה חייב ללמוד פנימיות

כאמצעי אוקיי אז נסכם
קצת קליפת ישמעאל זה

נקרא
משפיע על מנת לקבל יראה עכשיו כל הקליפות

האלה קיימים ביהודי כן עיקר התיקון הוא גם
ביהודי שהאדם נפגש עם הקליפה הזאת בתוכו

כמו למשל מי שרוצה רק לעבוד ביראה רק
במעשה רק בקו ימין זה נקרא קליפת ישמעאל

ביהודי עצמו האדם עולם קטן בעיקר גם עמלק
בעיקר מדובר על עמלק ש ביהודי מה שעמלק

מקבל
כוח זה רק

בגלל שעמלק שב יהודי עולה ואז משפיע החוצה
כדי לגרות את האדם

לתקן אז הם רוצים להיות משפיע ע קבל צד
העראה זה כן סוג של תיקון וזה לא עבודה

זרה והזוהר הקדוש אומר שהם צריכים לבטל
עבודה זרה מהעולם והם עשו את זה גם

רואים אמנם במידת הדין בחלקם אבל עשו את
זה יש את

המזרח שהם רוצים להיות כמו האור כמו הבורא
אבל זה אין דבר כזה כי אנחנו רצון לקבל הם

אומרים השתוקקות

מחלה למה כי זה הפוך מהבורא הפוך מהאור
אבל הטעות שלהם או הטעות שלנו שאנחנו

חושבים ככה כי זה קיים בנו שאתה לא יכול
להיות הבורא הבורא מחוץ לבריאה והרחבתי על

זה בשיעור
הקודם קדושת למעלה קדושתם קדושתם היא עם

רצון
לקבל אבל קדושת היא בלי רצון לקבל זה

הבורא מה לעשות הוא לא נברא הוא מעל כל אז
זה הטעות שלהם עבודה זרה ה ממים את

האור וגם
מגשימים עובדים עבודה זרה כי הנו חושבים

שהכלי צריך לחזור להיות
אור וזה עבודה זרה חמורה אנחנו לא מלאכים

ולא אורות אנחנו נבראים שיש לנו רצון לקבל
העמלק רוצים רק לקבל

לעצמם
לקבל

לעצמם לעצמם
פועלים נגד

אמונה הם

בספק
נפרדות כמו עם החשמ זיכרם רואים את הענף

בזה יש את עם ישראל שהוא אמור

להיות ישר

אל
אהבה אגב עם ישראל צריך את האומות ום כי

הוא צריך את התיקון של המשפ להשפיע וגם של
התחייה של הרצון לקבל רע רק פה זה מתבטא

בעבודה זרה אבל כשהם תמחו בנו אז הם יעשו
את העבודה שלהם רק יורידו את העבודה זרה

וגם הם והם אגב יותר קרובים לתיקון הזה כי
הם לא עובדים עבודה זרה אפילו עכשיו ברמת

המעשה
לפחות ואז כולנו נתעצם אבל שאנחנו לא

עושים את התיקון שלנו אלא מה אנחנו
עושים

משפיע על
מנת לקבל

ומקבל על מנת לקבל אז במקום להעלות את
האומות אנחנו מורידים אותם כי אנחנו

נותנים כוח רוחני לקליפות האלה ומחזקים
אותם וגם לאלה מסקים אותם מה הטעות שלהם

גם נצרות אדום לא משנה זה אותו

שורש
הגשמת הבורא

נזירות דומה למזרח גם בהרבה
אפקטים ביטול הרצן רק המזרח הם לקחו מעלית

אחרת הם אומרים הבורא
יתגשם וצריך לבטל את את התאווה הטהרה

הגדולה היא הקדושה היא להיות
נזיר ולהעניש את הרצון ולהקות ברצון אנחנו

אומרים לו הק אמצעי לקבל את האור הם
אומרים העקה עם מטרה בפני עצמה לכן הם גם

שורפים את הגופה כי הם לא רוצים קשר לרצון
לקבל עכשיו

א פה הם אומרים הפוך הם
אומרים הכלי הוא אור הכלי חוזר להיות אור

פה הם אומרים האור חוזר להיות כלי האור
הוא כלי פה הם אומרים הכלי הוא אור כל אחד

עושה את השטויות שלו ועושה מזה עבודה
זרה ויש את אפגנים שהם אפגנים עובדי עבודה

זרה לא משנה סתם בחרתי איזה שם כללי הם
עובדים גם היוונים היו ככה או הרומאים

שכולם הושפעו מכולם כוחות
בטבע מלאכים בעצם הם זה בעצם מלאכים הם

עובדים מלאכים שהתגשמו

איין מצד התמא אין מצד הקדושה עכשיו תבינו
שכל זה קיים בתוך האדם זה לא רק הם רק

מראה כל זה קיים באדם אנחנו פעם ובדים את
הבורה כמשפיע לקבל כראה חיצונית יראת

העונש או יראה או אמונה מזוייפת פעם אנחנו
עובדים את הבורא מצד אורות המזרח וזה

קליפה קשה שפוגמים בה עדיין שחושבים שאתה
האור ואתה הבורא והבורא זה הכל וכל

הנבראים והמון המון טעויות שהרכבתי בזה
במקום המתאים והרבה פעמים אנחנו עובדים את

הבורא רק כדי לקבל לעצמנו לא מתוך אהבה
והשוות הצורה והרבה פעמים אנחנו ובנים את

הבורא מהצד הזה גם שאנחנו מגשימים אותו
אומרים הבורא צמצם את עצמו אומרים הרבה

טעויות או שעובדים רק בקו ימין או בנזירות
כל אחד ואיפה שהוא

נופל וגם עובדים את זה מה זה עובדים את זה
זה לא מה אתה אומר בפה זה מה התודעה שלך

אם אתה מכוון לכסף שהוא יתן לך את האושר
אז זה נקרא שאתה עובד את אל

הכסף ברוחניות בודקים את הלב אתה לא יכול
לזייף רק מה ההבדל היות ואנחנו יו ויש לנו

נקודה שבלב אז היא הנקודה העיקרית רק היא
נופלת לקליפות או שהיא עולה מהקליפות וזה

כל העבודה עכשיו יש 70 קליפות במקור אני
הבאתי דוגמה כללית אבל יש המון קליפות 70

אומות
זה נובע משורשים רכונים שבע ספירות

שמתחלקות
ל-10

ו זה לא סתם זה נובע מהקליפות הרוחניות
שהם מוקרנות לגשמיות בצורה

כזאת הציור קצת יסתבך אבל אתם מוותרים לי
כי אנחנו תחת התקפת תהילים

פה

סיכום יש קליפות בביד

טומאה שזה בעצם פה למטה אנחנו צריכים לברר
ולתקן אותם מה זה הקליפות האלה תכונות

ומידות
באדם

שמייצגים כ לקול מסוים של הרצון לקבל שהוא
צריך לתאר אותו ולחבר אותו לאהבה עכשיו

היות והבורא ברא הרבה מעבר לעולם הגשמי כי
הוא רוצה להטיב בצורה אינסופית אז העולמות

העליונים יש בהם מערכת מאוד מאוד גדולה של
רצונות

וכלים כמו אם תשבו את כדור הארץ כמשל לכל
הגלקסיה הוא אפילו לא נראה

במפה במטריקס אנחנו עובדים בחלקים בדברים
קטנים אבל התיקון הוא לא במטריקס המטריקס

הוא השליה הרכבנו על זה בשיעור השני שלישי
אבל ההשתהות מאפשרת לנו להתאמן בחלקים לאט

לאט לתקן את הכלים
שפה עכשיו אם אנחנו לא עושים את התיקון פה

ובמקום ל להוריד שפע לעולם להוריד אהבה
וטוב שזה נקרא ביעדי

קדושה אלא אנחנו מורידים וגורמים ליותר
אנוכיות יותר יותר גאווה פחות אמונה אז

בעצם אנחנו מחזקים את הקליפות האלה בעולם
הרוחני ואז זה מעקב את גילוי ההטבה והמשיח

וגדלות ההשגה והקשר לאלוקות בעולם הרוחני
שזה העולם האמיתי אגב והמציאות האמיתית

אבל זה גם כדי לגרות אותנו מוקרן למטריקס
בצורה סמלית לפי הצרכים של ההשגחה ואז פה

יש

אסונות

פראות
מלחמות

מחלות וכל מה שתרצו אבל למה זה בא כדי
להעיר אותנו שהרצון לקבל לעצמו הוא רע

ומקולקל וצריך לתקן אותו עכשיו התיקון הוא
לא פה כי העולם הזה הוא בכלל עולם חולף

התיקון הוא בנפש בנשמה במידות בכלים
הרוחניים לכן גם אם נשמיד את עזה ואת כל

האומות תיאורטית אם זה היה אפשרי אז היינו
נלחמים פתאום ביננו לבין עצמנו או שהיו

מלכים מהשמיים והיו מקים אותנו למה כי
המטריקס השחקנים במטריקס

הם שליחים של
הבורא וגם הקליפות הרוחניות האלה הם

שליחים של הבורא לעשות את התיקון הנצרך
להגיע לאהבה

ושלמות אז הבורא יש לו הרבה שחקנים הרבה
סוכנים הרי הקליפות עובדות אצל הבורא שלא

תתבלבלו פה אין עוד מלבדו דהיינו הכל
בכוחו של הבורא הכל כל הדברים הם בשליחות

הבורא ד בלבדו זה לא אומר שהבורא הוא נברא
אנחנו לא הנצרות אמרנו אלא זה אומר שהכל

בהשגחת הבורא מה השגחה של הבורא
אחד

יחיד

ומיוחד נגיד שכתבתי ככה תוש גדול אחד
יחיד

מיוחד אבל זה רואים באצילות צריך להיות
באצילות כדי לראות את זה כשיורדים למטה זה

יותר מוסתר פה זה שחר ועונש ופה בכלל אסתר

כפול

הופלה
לכן עיקר העבודה היא פה עיקר התיקון הוא

פה מה הטעות של מי ש שק רק בחיצוניות
התורה שהוא כל הזמן משחק רק במטריקס והוא

לא עולה למעלה והוא לא מתקן את הדברים
האמיתיים שצריך לתקן ואז הוא מעכב את

התיקון הרוחני וזה מקרין לכל המציאות אין
פורענות בעל העולם אלא בשביל ישראל לכן כל

אחד מתוך זה יביל שהוא צריך לעסוק
בזוהר בחסידות בעיקר בעבודה הפנימית של

מידות
ו ואהבת לרעך כמוך

ובעצם גם הזוהר והקבלה הם מלמדים אותנו על
כל מצווה מה היא בעולם הרוחני מה היא

בעולם התודעה מה היא באה לגרות אותנו מה
היא באה לחבר אותנו ולאט לאט אנחנו נכנסים

לאווירה רוחנית וגם עושים עבודה פנימית
וגם פותחים לנו מה שהסברנו בשיעור הקודם

והקודם
לפניו לראות יותר את העולם הרוחני כדי

שנתקן יותר אז שאנחנו רק במטריקס לא יבטחו
לנו למה כי אנחנו אנו לא מתקנים אז מה יש

לפתוח לנו אם לפגום יותר אלא פותחים לאדם
לפי התיקון שלו מה יביא שלום לעולם דיינו

שלמות ואחדות גם הגויים צריכים לעבוד את
השם דרך עם ישראל בהתחלה אבל גם הם צריכים

לא צריך להשמיד אותם זה לא נכון זה תפיסה
לא

נכונה זה נכון שהם לא צריכים לעבוד אותו
בצורה של שנאה ועבודה זרה אבל זה שהם

עובדים אותו ככה כי אנחנו מקרינים להם את
זה אנחנו המרכז של התיקון אז אז אם אנחנו

פועלים במשפעה על לקבל מקבל על לקבל שינת
חינם אז מה אתם מצפים שיוקרן

למציאות זה אמה שהוקרן מה נתקן אם נגיע
לאהבת חינם אבל אהבת חינם אמיתית לא כדי

לקבל כבוד כדי לקבל עולם הבא כדי
להתייפייף זה לא אמיתי אי אפשר לזייף

במטריקס אפשר לזייף אבל בנשמה אי אפשר
לזייף הבורא יודע וגם הנשמה שלך יודעת אז

אתה לא יכול לזייף להגיד אני משפיע אבל כל
הכוונה שלי היא רק לקבל מזה זה גורם לקול

זה מחזק את הקליפה צריך תיקון אמיתי לכן
כל כך הזוהר חשוב כי הוא באמת מלמד אותנו

ומחבר אותנו
לזה לכן אני קצת גלשתי מנושא השיעור

אבל ואני אדייק יותר שיעור הבא אבל היה פה
הרבה זקות בין לבין חלק הפסקתי את ההקלטה

חלק לא הייתי צריך
אז אז גלשנו טיפה מהנושא לכן

לסיכום עם ישראל הוא בא להוביל את כל
האנושות לתיקון ישראל מלשון ישר אל

גדלות משיח זה נקרא גדלות ההשגה תורת
השתוות הצורה שעם ישראל יעשה את התיקון

שלו מה התיקון שלו בהתחלה להיות משפיע על
מנת להשפיע ואז להגיע למקבל בעל מנת

להשפיע שזה תיקון שנמצא בתודעה הרוחנית
במציאות האלוקית שהיא המציאות האמיתית

שהמרק בא להכין אותנו אליה
ולהמליץ כמו סימולציה של מטוס סימולציה של

מלחמה כדי להכין אותך לעבוד במציאות
הרוחנית שהי האמיתית אבל אם אתה לא מוכן

לא יכולים לגלות לך מציאות כזאת גדולה אז
המטריקס מסנן לך את המציאות ופותח לך לפי

המדרגה שלך הרבה פעמים שלוקחים סמים זה
פותח קצת את המטריקס אבל זה גורם לנזק כי

זה לא בצורה של קדושה
ותיקון

לכן מה יגרום לשלום בעולם ולהרגיע את אעזה
לא לראות עליהם לא תגנו תעשו מה שצריך וזה

חשוב אגב אנחנו מצוים לזה גם אבל זה לא מה
שיפתור למה כי זה רק הענף הבעיה היא בשורש

מה שנת חינם פירוד מהבורא וזה מקרין לכל
המציאות גם החיזרים גם בהמות בכוכבים

אחרים מושפעים מזה למה כי עם ישראל האדם
הוא מרכז המציאות הכל בא לצד האדם גימטריה

מ יקוק במילוי אלפי כל הקוסמוס בא בשביל
האדם למה כי לא יש את הרגש הזולת את ההרגש

האלוקי הוא הכלי הפוטנציאלי לפחות הראוי
לקבל את ההטבה אז בעזרת השם שהלימוד יהיה

להגנת עם
ישראל ונתקן בתוכנו את הקליפות האלה של

משפיע על מנת לקבל מקבל ל מנת לקבל וכל
האיבו שיש לנו בתודעה המקולקלת שזה נקרא

ביע דטומאה שזה נקרא שבירת הכללים ואז
מתוך זה נקרין את השלמות ואת התיקון לכל

האנושות ואז בעזרת השם תבוא הגאולה אבל
הגאולה האמיתית היא לא בעולם הגשמי זה רק

איזה השתקפות סמלית הגאולה האמיתית היא
בתודעה ובעולם הרוחני שהוא מעבר למטריקס

זאת המציאות האמיתית לא המטריקס עכשיו מי
שלא משיג רוחניות אז הוא חושב שהגאולה זה

רק במטריקס אז לפעמים נותנים לו כאלה מכות
שיבין שהטקס הוא בכלל לא העניין אבל עדיף

לא להגיע לזה
אלא לבחור בדרך תורה לעסוק באלוקי מעבר

לזמן ומקום שזה הזוהר עוסק
בזה ואז גם נהור לגויים ברוחניות בגשמיות

בכל העולמות ויש הרבה עולמות וצריך להגיע
אליהם רק כמו שאמרנו זה פותחים לאדם לפי

המדרגה אין עניין לפתוח סתם
דברים ובעזרת השם שנעלה עלה מעלה ויתקיים

בנו מה שכתוב כולם ידעו אותי למקנה ועד
גדולם שהגויים יבואו על עם ישראל ויגידו

להם כי מציון תצא תורה ו דבר אדוני
מירושלים והם אומרים את זה והם לקחו

מהתורה שלנו והם מוחמד אומר אם יש לך ספק
בספר שאל את יהודי שקיבל את הספר לפניך אז

למה הם רוצים להרוג
אותנו כי כי אנחנו מגבירים את הצד הרע

שבהם מה שאומר בתיקוני הזוהר לכן שכל אחד
מאיתנו יקבל על עצמו להגדיל את כל חלקי

הפנימיות שבו כל דבר על פי מהותו ומתוך זה
נקרין לכל חלקי המציאות אבל לא לעשות את

זה כדי שיהיה לנו טוב בגשמיות כי גם אם
יהיה שלום חיצוני זה לא יביא שלום פנימי

זה רק המראה אלא
כאמצעי לקיים את המטרה ואת התיקון האמיתי

שהבורא רוצה מאיתנו וזה הביא שלום
והרמוניה לכל העולם שנזכה בעזרת השם להיות

ראויים לארץ ישראל שארץ זה
רצון

למה נקראת ארץ כי רוצה לעשות רצון קונה
וישראל זה ישר א זה מקבל בעל מנת להשפיע

שנעשה את התיקון הזה ואת החנות הנצרכות לו
אז נוכל לקבל את בית המקדש שבית המקדש הוא

ענף וסימן לבית המקדש הרוחני שהוא עומד על
תילו הוא לא נפל שזה נקרא מדרגת האהבה

רוחנית של דבקות בבורא קודש הקודשים זה
נקרא כבד דבריאה זה מציאות שהיא לא גשמית

בכלל
זה לא בגשמיות זה מציאות שנמצאת בעולם

הרוחני הכול המערבי זה לא האבן הגשמית זה
רק ענף ענף חשוב וצריך להשתמש בו אבל

טראמפ יכול לבנות יכל כבר לא יכול לבנות
בית מקדש יש לו את האמצעים אבל זה לא מה

שהביא את הגאולה זה רק
המטריקס שנזכה לצאת מהמטריקס

ולתקן ולהיות רועים לגלות את האלוקות ואת
התאווה האלוקית אמן ואמן תודה רבה אני

מצטער אם קצת גלשתי
מהשיעורים הייתי פחות ממוקד היה לנו פה

שבוע ארוך
א ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יגן עלינו

גם בגשמיות האמת ש אני קצת דואג כי
בגשמיות יש השגחה כללית לא פרטיית בעולם

הרוחני יש השגחה פרטית ולא כולנו תמיד
מחוברים לאצילות אז לכאורה יש לנו מה

לחשוש מהמטריקס אבל זה הכל ענין של תודעה
שנזכה לתודעת אן עוד מלבדו וכמובן שנשמר

גם בגשמיות כאמצעי שנהייה פנויים לעשות את
העבודה הרוחנית אבל אם נתפלל לבורא לבקש

רק על הגשמיות ואנחנו בועטים בעבודה
הפנימית וכל מה שמעניין אותנו זה הגוף אז

זה תראו מה אמרנו על זה בהפטרה וגם מה
נאמר בתורה ומה היה בפרשת בחוקותיי דברים

נוראים שמדברים על התודעה של האדם אבל הם
גם מדבר דברים על גשמיות כי מה לעשות ילד

קטן מבין בגשמיות אז מדברים איתו בגשמיות
אם צדיקים מדברים ישירות בעולם הרוחני עם

תינוקות מדברים בעולם
הגשמי שנזכה בעזרת השם להיות רוים לתיקון

וכל אחד ובעיקר אני אומר את זה לעצמי
שנתחזק

בעסק בפנימיות התורה חוכמת הקבלה היות וזה
מכניס אותנו לאוירת נפש של תיקון רוחני

וקיימת את כל המצוות בגלגול הקודם גרשת גם
אז למה אתם חוזרים למטריקס למה אנחנו

חוזרים מה שומר זר שיר השירים להשלים את
האהבה את שורש הנשמה ואת סודות התורה אבל

הם לא נמצאים במטריקס הם נמצאים
בביאה ביעה הרוחניים ושם

התיקון שנזכה לגלות את בי הרוחניים לתקן
אותם ולהעלות מעלה מעלה ונגיע לנבואה של

הנביא כולם ידעו אותי למקטנם ו גדולם אמן
ואמן ושנזכה לחן ממרומים דאינו עירת

הרוממות לחוכמת הנסתר ונזכה להיות ראויים
לארץ

ישראל לירושלים ש מבחינת עולם הבריאה
לקודש הקודשים שזה בחינת כחבה דבריאה שזה

המקום הכי קרוב לאצילות ונהייה ארועים
לגילוי האלוקי מעבר למטריקס והמטר אגב

התבטל ארועים אז בעצם האנושות תתפתח מאוד
גם טכנולוגית נעלה והגויים גם זה יכול אגב

לקרות על ידי מלחמת עולם שלישית ורביעית
אני מקווה שלא אבל יגיעו להבנה שרוצים

שלום ועם ישראל יביא את התיקון ואז בעצם
ימן מה שהרב אומר שבין ימות המשיח לעכשיו

א אין שינוי גדול זולת שעבוד מלכויות שזה
אומר ש נהייה פנויים ולא טרודים במלחמה

ואז נהייה פנויים לעסוק בתודעה האלוקית
וככל שנעשה את זה עכשיו גם נמהר את התיקון

וזה יהיה עד שלב
מסוים של תיקונים ולימוד והתפתחות ועבודה

שצריך לעשות אבל יש שלב שכבר לא יהיה עולם
גשמי בכלל כי הוא לא צריך אותו הוא השליה

הוא גם לא יכול להכיל את האלוקות כי הוא
דבר שהוא חלקי אבל כל עוד צריך את האימון

הזה אז הוא יהיה אבל עתיד לבוא לא יהיה
בית מקדש גשמי גם כל העולם הגש יתבטל יהיה

רק המציאות של התודעה הרוחנית אבל מי ש
אין לו כלים וחושים לתודעה הרוחנית אז אז

אין לו מה לעשות שמה לכן אומר שגדולה
המצווה

בשעתה שעכשיו זה הזמן לעשות את העבודה
שנגיע

מוכנים אוקיי בעזרת השם הגנה ושמירה על עם
ישראל וששי גם יהיה לעילוי נשמת סבי אליהו

בן מזל שיהיה בבחינת אליה הנביא בעזרת השם
שיוסר לנו את הגאולה

והגנה ושמירה לעם ישראל הוא בעיקר שנתעורר
ונבין את התיקון האמיתי הנצרך ושלא נחשוב

שלהיות תינוקות ולראות על הגויים ולפגוע
בערבים איין עוד מלבדו הם עובדים אצל

הבורא כולם עובדים אצל
הבורא הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים

כיפת ברזל זה לא קליפת ברזל כיפת ברזל
זהירת הרוממות

לא תניף עליו ברזל נאמר כן היה צריך
להגיד

כיפת זהב אה יש כבר
כזאת כיפת לובן העליון בעזרת השם כ אצילות

תודה רבה ושמירה והגנה על עם
ישראל אמן ואמן

תודה שלום ברכה בעזרת הש שם שמירה הגנה
לעם ישראל רפואה לכל מי שצריך שהשבוע

יגיעו הביתה בשלום אמן ואמן אני אקליט קטע
קצר על המצב

במדינה יש שיעורים מלאים וטובים דווקא
שהעברנו כדאי לראות אותם זה יותר ארוך הבל

זה נקרא נבואת בעל
הסולם

ו
המלחמה על ירושלים הכל נמצא ביוטיוב

אוקיי אני אדבר ישר ולעניין יותר מזה אני
פשוט אהיה שופר ואקרא ציטוטים מם בעל

הסולם הקדוש מה שהוא
אומר והחומר המלא כדאי לראות ביוטיוב

דברים מאוד
חשובים קודם כל אומר בעל

הסולם יש לו נבואה שהוא מדבר על חרב ברזל
עכשיו המבצע במקרה נקרא חרובות ברזל וזה

לא באמת משנה כי יש הרבה חרבות לאגואיזם
חרב זה אגואיזם כי הוא מחריב את האדם זה

יכול להיות גם חבר אותיות
חבר ברזל כמו

שאמרתי בשיעור השלם המלא לא סתם הכוכב
מפסיק את ההיתוך גרעיני ום ברזל יש פה

איזה
רעיון ברזל זה נקרא לב האבן הגאווה של

האדם לכן לא תניף עליו ברזל לא בונים את
בית המקדש עם

ברזל אבל זה יכול להיות גם
לב זר א זה יכול להיות לב רז דהיינו הסוד

הפנימיות וזה תלוי בנו אבל המציאות לא
פשוטה אומר בעל

הסולם מקווה שזה יצא לי 10 דקות כמו שאני
רוצה שקשה להכיר את הבורא דרך החור

ואחורי זה אומר הסתרת פנים תחתית עולם
העשייה ובאמת יש דברים נוראים אנחנו לא

רגילים לזה אבל יש כם דברים יותר קשים
בעולם ואולי גם יבואו אבל חייב להאמין שיש

פה תוכנית להכל אבל את האמת ונהייה כנים
באמצע התהליך מאוד קשה לראות את התמונה

ולהבין אותה זה לא פשוט
בכלל בגדול אבל זה בא להכריח אותנו לצאת

מהמטריקס אני אקח כמה ציטוטים
בכל מקרה בעל הסולם אומר ואסיר פני כי

ויהי בתוך שני מלחמה בימי הטבח ה
היום ואני תפילה ובח בחירו כל

הלילה וי קלות הבוקר והנה אנשי העולם כולו
כמו מקובצים בקיבוץ אחד לפני דמיוני ואיש

אחד מרחף ביניהם בראש חרבו על רשם מצליף
כלפי ראשיהם והרשים פורחים למרום וגבייה

נופלים לבקה גדולה מאוד היו ליים של הצמות
עכשיו מדובר פה על שדות רוחניים לא על

גשמיות אז אתם תצטרכו לראות השיעור המלא
מי שרוצה להרחיב א אני קורא בקצרה את

הרעיון אבל זה יכול להתבטא כמו שאמרתי
בשיעור בהמון

צורות אומר והסתיר פניי כי הראיתי מלהביט
לעומת הדובר בי והחרב שהייתה למראה עיני

דמיוני כמו חרב פשוטה של ברזל בדמות משחית
נורא חרב פשוטה של ברזל בדמות משחית נורה

אומר על הסולם ובאמת אנחנו רואים א את
המשחית שזה הקליפות והמלאך המוות שהוא

מתלבש כרגע
באויב ופוגע בנו אבל בגדול אין עוד מלבדו

ולמרות שקשה להבין את זה כי איך יצא מהטוב
רע אבל זה אי אפשר להיכנס לזה בשיעור הזה

דיברנו מזה בשיעור
המתאים אז אני אתמקד בציטוטים שנבין את

המצב אז קודם כל אנחנו רואים שבעל הסולם
מדבר על חרב של ברזל החרב הזאת זה

האגואיזם שמרי את האדם ואז הוא מקרין את
זה ברמה של אפקט הפרפר הקוונטי לכל העולם

וזה גורם למה שגורם עכשיו נקרא את
הציטוטים

החשובים אני גם לא אסביר אותם אני פשוט
אקרא אותם תראו את השיעור המלא מי שרוצה

הסברים כי אני רוצה שזה יהיה קטע קצר אז
אוקיי אומר בעל הסולם כללות הרעה אינו רק

אהבה עצמית ה נקרא אגואיזם
להיותו כי הצורה מהבורא יתברך שאין לו

רצון לקבל לעצמו ולא כלום אלא רק להשפיע
בעל הסולם מהות הדת ומט

מטרתה על הדרך השיעור לעילוי נשמת מידה
בתחנה ולרפואה לארון בן מזל זה

אני בכל אופן אומר
לנו שהגוי ם הוא כללות הרעה רק מה הטעות

שלנו זאת אומרת שאגי ם גם אם אני משפיע
כדי לקבל בחזרה זה גם אגואיזם זה אגואיזם

טיפה יותר מתקד וגם יש בו צד טוב כי זה
התפתחות של הרצון אבל מצד האמת להשפיע על

מנת לקבל זה נקרא אגואיזם הקדוש ברוך הוא
רוצה שההשפעה תהיה טהורה לשם שמיים ואני

רכבתי בזה בשיעור המלא אני לא יכול להיכנס
לזה פה אבל חסד של אמת הקדוש ברוך הוא

רוצה ולא חסד של מת מה זה חסד של מת על
מצד השלילה חסד של הרצון לקבל ל עצמו אם

אני משפיע אם אני עושה אהבת ישראל אם אני
עוזר

לאחרים זה כדי שירו אותי שאני אקבל כבוד
עולם הזה עולם הבא פרנסה בריאות ואז אני

בכלל לא מתקן את הלב כי הוא מתקן אותו
ברמה מאוד של דומם ד דומם כי כל מה שאני

פועל זה כדי לקבל לעצמי וזה רו תיקוני הזר
נתיב תנינה הרחבנו בזה שמה אני גם לא יכול

להיכנס לזה פה ציתות
הבא והגם שבארנו טעם יפה וגבוה מאוד נעלי

אשר מידה זו נמשכת לנו ישר מהבורא יתברך
יחידו של עולם איזה מידה ד שאדם מרגיש את

הפרטיות שלו כמו שהבורא הוא יחיד רק אצלו
האחדות היא אלוקית והיא בלי רצון לקבל זה

משהו אחר אצלנו זה מתראה דרך האגואיזם
א אנחנו מרגישים שכאילו כל העולם שלנו כמו

שהבורא הוא הכלל של הכל אז גם אנחנו
מרגישים ככה אבל מצד האגואיזם

אומר זה נמשך לנו מהבורא יתברך יחידו של
עולם שהוא שורש כל

הבריאות עם כל זה מתוך שהרגשת הייחודיות
התיישבה בתוך האגואיזם הצר שלנו נעשתה

פעולתה ארס וחורבן עד שהייתה למקור לכל
החורבות שהיו ויהיו בעולם זאת אומרת האג

ה בורא יש פה אני יכול שואל לדבר על זה
אבל אני אקצר הבורא הוא יחיד הוא כלל אז

אצלנו זה גם התבדר שאנחנו רוצים להיות
יחידים וכלל רק בגלל שאנחנו בקליפות אז

אצלנו זה מתפרש בת בתור יחיד נפרד ולא
בתור יחיד אחדותי זה כמו האלקטרון הוא

יכול להיות כמעט במהירות האור ואז הוא
אחדותי הוא בכל המקומות באת ובנה

אחת כמעט זה גם לא השיעור לזה או שהוא
יכול להיות נפרד וחלקיקי ברגע שמודדים

אותו דרך הרצון לקבל הוא נהיה נפרד הוא
נהייה חלקיק אז אנחנו צריכים אחדות אבל

מצד
הקדושה כרגע זה מתבטל לנו בצורה של קלקול

וערס כמו הקנאה התאווה והכבוד מוצאים את
אדם מן העולם מן העולם הגשמי לעולם הרוחני

קנאה על האמת קנאת סופרים ולא קנאת חמורים
דאינו חומריות

תאהבה לשכינה הקדושה בבחינת האהבה וכבוד
אלוקים חקור דבר הסתר דבר אבל מצד הקליפה

זה הפוך זה הכל האגואיזם
אוקיי זה אומר במאמר שלום עוד

אומר עניין התענוג ועידון כל יקרו בשיעור
השואת הצורה

ליוצרה ועניין הייסורים וי הסבלנות כל
עקרו בשיעור שינוי הצורה מיצרה לפיכך

מעושה לנו אגואיזם וכואבת אותנו בתכלית
להיותה הפוכה או הפוכה הצורה מהיוצר יתברך

בעל הסולם מהמהות הדת ומטרתה אומר בעל
הסולם הנה אני מדבר מהר לא צריך הילוך

מהיר ביוטיוב או בטיקטוק כמו שאני שם על
שתיים אומר לנו בעל

הסולם שכל התענוג ברצון לקבל זה בתנאי שה
בהשוואת הצורה ל המאציל מה זה השוואת

הצורה כמו שהכוונה של המאציל היא טהורה רק
כדי להשפיע ולא כדי לקבל גם אנחנו אם

אנחנו משפיעים או מקבלים זה צריך להיות
באמת לשם שמיים לשמה זה נקרא ולא שלא לשמה

מותר להתחיל מזה אבל לא להיקבר
שמה כי אז היא נעשת לסם המוות בעיקר בתורה

ומצוות יש רעשים לא ברור אם זה ברקים או
שזה

רקטות איך
כתוב ברקים

ורעמים מיישרים העקמומיות שבלב איך

נאמר אומר בעל הסולם בואו ראה בעת שכל בני
העולם יסכימו פה אחד לבטל ולבאר את הרצון

לקבל לעצמם שבהם ולא יהיה להם שום רצון
אלא להשפיע לחבריהם אז היו מתבטלים כל

הדאגות וכל המזיקים מהארץ וכל אחד היה
בטוח בחיים בריאים ושלמים שהרי כל אחד

מאיתנו היה לעולם גדול שידאג בעדו וימלא
את

צרכיו זאת אומרת אפילו מבחינה גשמית הוא
מסביר את זה ואגב רואים את זה באנושות

שהיא בשונה מהקופים אגב סרט כוכב הקופים
סרט יפה אבל זה לא עובד ככה באמת רק מצד

הקוף שבאדם למה אני מדבר על הסרט הישן עם
זה ששיחק את מוש החדשים אני לא

עקבתי
למה

כי האדם יש לו את כוח
ה דמיון את כוח

ההתפתחות את כוח הצורה שמעבר לחומר את
הרגש זולתו אז זה גרם לנו להתקבץ ל למאות

לאלפים בצורה
אחדותית וזה מבדיל אותנו למשל מבעלי

החיים אז מצד הגשמיות אנחנו מבינים שצריך
יה חברה פעם היינו בשבט

במערה
במשפחה אני מדבר מצד אומות העולם מצד

החיצוניות ולאט לאט התפתחנו נהינו
שבט מחוז אומה ככה העולם נבנה עכשיו אנחנו

בכלל עיר גלובלית היום כל העולם תלוי אחד
בשני אם אלה ותנים נפט אז פה יש בעיות וא

אחד תלוי

בשני אז ככה זה מבחינה רוחנית אבל היום יש
הרבה שפע לא

חסר מוכרים מה שאנחנו קונים פה פי 10 בחול
ברבע מחיר אז לא חסר שפע בתי יש היום יש

מכונות טכנולוגיה אבל לא מחלקים אותו נכון
למה בגלל האגואיזם אבל

אבל בין אדם אדם לחברו זה יותר מעניין זאת
אומרת אם היינו פועלים בובת ך כמוך אבל

אפילו נגיד ברמה הפשוטה בחיצוניות ופועלים
ברוך השם עם ישראל רואים עכשיו שהם עושים

את זה אומנם היינו צריכים מכה קשה להתעורר
וקצת לרדת מכל המלחמות בינינו בין השמאל

וימין
אבל אבל מה הקדוש ברוך הוא באמת רוצה הוא

רוצה ש הנתינה תהיה לשם שמיים וזה לא פשוט
זה עבודה זה תהליך ויש בזה המון המון

מדרגות אנחנו כרגע רואים רק גרם אחד
מהרצון שלנו יש לנו הרבה חלקי נשמה שאנחנו

בכלל לא מודעים אליהם הם גנוזים בתוכנו או
מגלגולים קודמים אבל חייב לתקן אותם חייב

לגלות אותם אנחנו כל פעם חתיכה קטנה
מהפאזל מקבלים אנחנו לא מכירים את עצמנו

באמת אז לפי ההתפתחות מגלים לנו עוד חלקים
אז כל פעם גם צריך לתקן כי כל פעם אתה

מקבל חלק רצון שהוא גולמי הוא לא מתוקן
עדיין ואתה צריך לתקן

אותו לכן אתה או את אנחנו אז הוא אומר אם
כל אחד היה חושב להשפיע על השני ולא רק על

עצמו ממילא לא היה בעיות בחיים דוגמה
גשמית כמו שאדם יש לו משפחה שדואגת לו

ועוזרת עם הילדים ועם הנכדים רואים כמה זה
עוזר

בחיים כמה זה מסייע אז אם זה היה ככה ברמה
גלובלית לא היה בעיות בחיים כי כולם היו

דואגים לכולם אפילו לא היית צריך לדאוג
לעצמך

למה כי אתה דואג לו הוא דואג לו הוא דואג
לו כולם מסודרים והבורא דואג לכולם

אבל זה יותר חשוב מבחינה רוחנית מה זאת
אומרת כי יכול להיות דאגה חיצונית אפשר

להתחבר על קבוצת כדורגל אבל זה זה גם
התחלה אבל זה משהו שהוא עדיין גשמי והוא

נגמר כמו בזוגיות אפשר להתחבר על יופי על
תאווה ל זה נגמר כמו שרואים את הזמרים

ששרים על אהבה ולאן הם מגיעים מכל העולם
יש להם כסף כבוד הכל למה אתם לא אוהבים

למה אתם מתגרשים כל יום יומיים שלוש למה
אין תירוצים אלא צריך את העניין הפנימי

כמובן בכל מקרה ויש פה עוד ענין מבחינה
קוונטית אם היינו דואגים אחד לשני מצד

הכוונה אבל לשם שמיים אז הבורא ברמה
קוונטית לשם מושאל קונטי מדבר על כוח

ההשפעה כוח הבינה אז הבורא ממלא היה מעיר
לנו ועוזר לנו זאת

אומרת אם אנחנו היינו דואגים אחד לשני
פתאום היינו מגלים שהבורא דואג

לכולנו אבל אם לא אז אנחנו לא יכולים
לראות את זה ואנחנו רואים אפילו הפוך וזה

לא פשוט בכלל ראינו פה דברים קשים מאוד
ויש דברים יותר קשים אגב הרבה יותר קשים

קשה להכיר את הקדוש ברוך הוא דרך אחוריו
אומר בעל הסולם את הבורא דרך

אחוריו זה לא פשוט כי אנחנו מרגישים את
הרע מציאות ממש וזה בכוונה ככה כדי שנוכל

לעשות תיקון אמיתי זה לא דברים פשוטים ו א
אפשר להכנס לזה פה וזה גם לא עניין של ידע

אתה יכול להגיד למישהו את כל החוכמות
בעולם ואם הוא מרגיש רע והלב שלו שבור עז

רע לו זה לא אי אפשר ללמוד את התורה על
רגל אחת זה תהליך מאוד

ארוך אבל אנחנו כרגע קצת נוגעים
בנקודות אמנם בזמן שכל אחד אין לו אלא

הרצון לקבל לעצמו מכאן כל הדאגות הייסורים
והמלחמות והשחיתות שאיין לנו מפלט מהם והם

מחלישים גופינו בכל מיני מחלות ומחו אן
רוחניים אן נפשיים והן גשמיים ממש

זאת אומרת אנחנו עושים הפוך במקום לדואק
אחד לשני דואגים לאגואיזם או שאם אנחנו

משפיעים עושים את זה כדי להגדיל את
האגואיזם שלנו למשל כבוד ממשלה שליטה זה

גם פסול זה אולי טוב לקיום לשלב מסוים אבל
לתיקון זה לא מספיק זאת אומרת אם אני

משפיע בשביל עולם הבא ברכה פרנסה כמו
שרשביל לזה בהמות שאוכלים חציר דברים קשים

הוא אומר אבל חייב לדעת האמת אז זאת אומרת
אפשר להתחיל מזה אבל אם נשארים שם זה ם

המוות חייב להגיע ליראה ואהבה לשם שמיים
אין קיצורי דרך שמרתם שתי שבתות מקבלים

עולם הבא אז מספרים לילדים בגן שתי שבתות
זה מלכות ובינה צריך להגיע למדרגה הרוחנית

בלב של שבת נכון צריך לשמור גם שבת בחוץ
כדי לעורר את זה בתוכנו או לגרוס תהילים

זה יפה ואפשר להתחיל מזה וזה נפלא אבל לא
לגרוס כדי להספיק הרבה מבחינה טכנית לא

תקרא קצת עם כוונה זה הרבה יותר מועיל אבל
לקרוא תהילים זה נקרא להשיג או לייצר

תפילה בלב למדרגות הרוחניות שדוד המלך כתב
עליהם בספר תהילים אבל אם לא לומדים

פנימיות לא לומדים זוהר כמו שרשביל ואני
לא יכול להיכנס לפה כי אני עוד פעם יצא לי

שיעור שעה ואני רוצה שזה יהיה קצר אז תראו
את השיעור המלא אז מפספסים את העניין אז

זה נפלא לעשות את כל המעשים האלה שעושים
וכל הכבוד לעם ישראל מדהים בעזרת השם שגם

אני אתחזק בזה א להתפלל לקרוא ספר דברים
הכל טוב ויפה אבל זה עדיין מדרגת

הדומם חשוב דווקא לזוהר לבוא דווקא
לפנימיות יותר או את כל הדברים האלה לעשות

אבל לא רק מבחינה פיזית טכנית בגוף אלא
מתוך כוונה שאני רוצה להגיע או אני רוצה

להגיע שזה יעורר בי את המדרגות האלה בתוכי
לא לקרוס את הספר כדי ש מוד הטכני הוא זה

מה שיציל את העולם זה כן טוב בתור התחלה
אבל לא להתקע שמה הקדוש ברוך הוא לא רוצה

שגרסו תהילים הוא רוצה שתשיגו את המדרגות
שכתוב בתהילים בנשמה רק מה אם קוראים

תהילים זה יכול לעורר את הלב מאוד תחשבו
איך היייתה התפילה בלי התהילים את התפילה

השחרית בלי תהילים או בכלל כל
התפילה תחשבו כמה דוד המלך אפילו בגשמיות

כאילו מה זה תפילה בלי כל הפרקי תהילים
אבל התהילים מדובר שם על מצבי תודעה מאוד

עמוקים שמי שלא עושה עבודה פנימית הוא הוא
קורא אותם על הגשמיות זה גם יפה אבל אני

אומר תקראו ותבינו שיש מעבר וזה לא דבריי
זה רשבי הקדוש כותב ורבי חיים ויטל ואני

לא יכול להיכנס לזה כי זה יהיה 10 שעות
שיעור אבל ברוך השם יש חומר על זה אז תראו

את החומר במקום המתאים אז הוא אומר בזמן
שאנחנו פועלים את הרצון לעצמנו אין בכוונה

ואין
במעשה אז זה גורם לכל

השחיטות שאיין לנו מפלט מהם אומר את זה
בהקדמה לספר הזה אות יט עוד אומר אם חס

ושלום אדם בישראל משפיל מעלת פנימיות
התורה וסודותיה אדנה בדרכי נשמותינו

ומדרגות הן וכן בחלק השכל וטעמי מצווה
כלפי מעלת חיצוניות התורה דנ בחלק המעשה

בלבד זאת אומרת אם האדם עוסק רק בחיצוניות
רק בגוף רק בטכניקה רק בחיצוניות של

המצווה כי זה גם יותר קל גם אני עושה את
זה כי זה הכל לא לשמה עולם הבא ושוב חייב

להתחיל מזה אני לא אומר שלא אבל אם הוא
נתקע שמה אז מה הוא עושה הוא מגביר את

החיצוניות

שלו מצד שני אין ברירה אני חייב להשתמש
בחיצוניות כמו שאני חייב להשתמש בתאווה

אבל אבל אני חייב את הפנימיות את האהבה את
הכוונה אחרת

זה יורד לג קליפות התמות כמו שאומר בעל
התניה

לכן בשם הארי היא אומר את זה זאת אומרת
הוא מסביר את זה יותר בבעל התניה בכל מקרה

אם האדם לא עסק בפנימיות שלו שזה החסידות
הזוהר אבל בעיקר הזוהר

והפנימיות אלא עוסק
בחיצוניות התורה ומגדיל את המעלה שלה הדנה

בחלק המעשה בלבד ואפילו מעוסק פעם
בפנימיות התורה ירו מקציב לשעה מועטת

מזמנו בשעה שללא יום ולא לילה זאת אומרת
אף פעם פעם בשנה גורסים קצת תיקוני הזוהר

וזה גם יפה אבל
צריך לקרוא את זה כדי לעורר את הנשמה באמת

לא כדי לצאת ידי חובה ולהספיק דפים לקבל
עולם הבא הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתספרו

דפים גרסו אותם וזה מה שהציל את העולם זה
נכון שזה פתח נפלא במיוחד אם זה זוהר אבל

הוא צריך אבל הוא רוצה שנקרא את זה כדי
שזה יעורר לנו את התודעה ואת הלב להשיג את

הדברים שכתובים שם להגיע אליהם זה מה שהוא
רוצה מה שכתוב שאם קורה ולא מבין יש לו

שכר זה לא כפשוטו זאת אומרת אם הוא קורא
אבל הוא לא מבין דיינו הוא לא משיג את זה

אבל רוצה להשיג את זה אז פנטסטי אבל אם
הוא גורס את זה לצאת ידי חובה זה לא מספיק

הקדוש ברוך הוא רוצה יותר מזה אבל זה בסדר
להתחיל מזה ומצווה אפילו גדולה אבל לא

להתקע
שמה לכן אם אבל אם עשכים את זה רק בשעה

שללא יום ולא לילה אז ברור שאנחנו נתקעים

בזה כמו שהייתה חס ושלום דבר שאין צורך בו
מה

הפנימיות הוא נמצא גורם בזה להשפיל
ולהוריד מטה מטה את פנימיות העולם שהם בני

ישראל ולהגביר את חיצוניות העולם עליהם
שהם אומות העולם וישפיעו ויוזו את בני

ישראל ויחשבו את ישראל כמו שהיו דבר מיותר
בעולם ואיין לעולם חפץ בהם חס ושלום עכשיו

אני לא יכול להרחיב בזה הרחבתי בזה בשיעור
על ירושלים תראו את זה שמה כי אז יצא לי

שעה ולא 20 דקות אבל בעל הסולם הקדוש אומר
שאם האדם מגביר את החיצוניות שלו שזה הגוי

שבו זה צד המעשה צד הלא לשמע שצריך אותו
אגב אבל אם הוא מגביר רק אותו ומזניח את

הפנימיות אז הוא מקרין בצורה קוונטית לכל
העולם להגביר את החיצוניות של העולם

ולהשפיל את הפנימיות של העולם ואז הוא
גורם לפנימיות כאילו שאין בה צורך ואז זה

משפיע על התת מודע הרוחני של אומות העולם
ואז הם רואים שלישראל אין צורך באמת בעולם

כי הם לא מקיימים את תפקידם הם אפילו לא
מבינים למה השר הרוחני שלהם משפיע עליהם

על התת מודע כמו שאמרתי המשחית
אומנם מגלגלים חובה על ידי חייו זה נכון

וצריך להגן על עצמנו ולהרוג את המחבלים
ולעשות מה שצריך והקם להורגך השקם להורגו

לא את כל הערבים חס ושלום יש הרבה ערבים
טובים לא להתבלבל פה אבל את האוייב בוודאי

אבל האויב זה גם אותיות אוהב
כן בגמר

תיקון בכל מקרה כרגע הוא אויב אבל אני לא
יכול להרחיב בזה זה באמת יהיה שעה אבל

ישמעאל זה נא משפיע על מנת לקבל זה קליפה
שקיימת בנו אנחנו כל הזמן משפיעים על מנת

לקבל אז ברור שאנחנו מגדילים את הקליפה
הזאת משפילים את הפנימיות ובמיוחד אם

עוסקים רק בחיצוניות התורה אז כל הזמן
עוסקים רק במעשה החיצוני וכמה שכר יצא לי

וכמה סגולות וכמה אני אקבל וכל החיצוניות
התורה ה בנוייה ככה לא החיצוניות התורה

המקורית אבל החיצוניות התורה של הלא לשמ
שלא לשמע שהיא מאז חורבן הבית כמו שהוא

אומר במקום אחר היא נהפכה ל טרה ופספסנו
את

הפנימיות אז זה לא טוב פ ש כתוב שעסקו
בגמילות חסדים בתורה ומצוות והקריבו

קורבנות אבל נחרב על שנת חינם מה זה שנת
חינם שנעו לעבוד בחינם לשם שמיים בבחינת

מאוצר מתנות חינם חננו שזה האמונה הטהורה
כלים להשפעה וזה התבטא בין אדם לחברו ובין

אדם למקום וכל דור שלא נבנה בימיו כאילו
נחרב בימיו כמובן אני מדבר

עליי כי לגמרי כאילו אבל כולם נו כולנו
שמה אבל יותר מזה מי שלא עוסק בפנימיות

הוא בכלל לא מבין את זה זה כמו אדם שלא
עוסק בבריאות טבעית לא לומד על זה והוא

אוכל רעלים ופירמידת מזון עקומה לגמרי
והוא אפילו לא מבין אתה אומר לו לא זה לא

ברי א שטויות הוא לא מבין מה אתה רוצה
ממנו אפילו לכן כל כך חשוב ללמוד זוהר

אפילו שלא מבינים כי שאתה מתעסק בזה לאד
לאט אתה מתחיל להבין אבל לא לגרוס לצאת

ידי חובה פעם בשנה באמת ללמוד את הפנימיות
את החסידות כמו שצריך אוקיי אנחנו נעצור

ב-33 דקות בלי
נדר כנגד לג בלי נדר נדר זה בינה

כן אז ולא עוד א אלה גורמים בזה שאפילו
החיצוניות ש במות העולם מתגברת על

הפנימיות שלהן עצמן כגויים ש במות העולם
שהם המזיקים מחריבי העולם מה שאנחנו רואים

עכשיו השם ישמור ונראה עוד יותר אני מקווה
שלא מתגברים ועולים עלה על נימיות שלהם

שהם חסידי אומות העולם ואז הם עושים כל
החורבות והשחיתות האיומים שבני דורינו היו

אדריה להם השם ישמרנו מכאן והלך ו הוא
דיבר על תקופת

השואה ובמאמר הנבואה הסברתי הוא דיבר על
מעבר לזמן במקום על כל התקופות ועכשיו השם

יעזור אנחנו ידעים לזה עוד פעם ידעים לזה
עוד פעם מה היה פה סינת חינם כולנו שותפים

בזה זה לא השמאל לא בסדר גם הימין לא בסדר
וגם השמאל כולנו באותה ק

רה כולנו באותה קערה את הדתי דנים יותר
אפילו כי האבא מצפה מהבן הבכור להרבה

יותר במסגרת המשל בכור הכוונה שהוא קודם
כל אחד ענים אותו לפי המקום שלו אם אנחנו

רוצים שישמרו שבת בחוץ רק כל החילונים או
בכפייה ואני לא אומר שלא צריך לחבד שבת

במדינה יהודית אבל אם אנחנו עושים את זה
רק מבחוץ ולא בתוכנו מגיעים לשבת שזה מצב

תודעתי בכלל מצב של נשמה ולא רק פעולה
חיצונית שלא להדליק את החשמל גם אבל אבל

זה נועד למשהו אחר לגמרי אבל אם לא לומדים
פנימיות לא יודעים בכלל על מה אתה

מדבר ואז מגדילים רק את החיצוניות רק את
הלא לשמע והנקודה הפנימית

מדרדרת וזה מקרין לכל העולם ואז קורה מה
שהוא

אומר החיצוניות ש במות העולם מתגברת כי
אדם עולם קטן הכלל והפרט שווים אז אם אני

מגביר את חיצוניות העולם שבי זה מגביר את
חיצוניות העולם בכל העולם ואיין פורנות

בעל העולם אלא בשביל ישראל ממש ברמה
קוונטית קוונטית

רוחנית ואז צד ה תורף שבהם מתעורר וזה מה
שאנחנו

רואים אבל זה לא רק בגלל כוח צבאי כזה או
אחר אמרתי בשיעור המלא אם לא יבואו מהגדר

הזה הם יבואו מכיוון אחר או יב עם אחר
פתאום זה לא יבואו חיזרים אם צריך תהיה

רעידת אדמה יבוא מטאור יהיה פתאום אייזה
חור שחור א אני לא יכול להיכנס לזה פה אבל

יש הרבה דרכים להשגחה לגלות את את הגירוי

לתיקון כמו שכתוב שאין לך עשב מלמטה שאין
עליו מלאך ושוטר מלמעלה שמק עליו ואומר לו

גדל דהיינו
שהשורש הנקרא מלאך מכריח אותו

לקבל את כל כמותו ואיכותו כ בחינת החותם
הנחתם ממנו זאת אומרת הכוח הרוחני הכלל

מכריח את המציאות להגיע
לתכלית ויש ל יש לו הרבה דרכים לעשות את

זה התכלית זה אהבה אמיתית וחיבור זה יכול
לבוא בייסורים או בטוב זה לא משנה כמה

נהרוג וצריך להגן על עצמנו
אבל טוב אבל אני מגיע לשיעור ארוך אז

תשמעו את השיעור המלא אני לא יכול להיכנס
לזה פה

המתאר מדברי תיקוני הזוהר אומר במקום אחר
הקדמה לטס לו שישנה שבועה שלא יתעורר אור

חסד ואהבה בעולם עד שמעשים של ישראל בתורה
המצוות יהיו על הכוונה שלא לקבל פרס אומר

את זה זוהר שיר השירים אלא רק להשפיע נחת
רוח ליוצר ברוך הוא הרחבנו על זה בתיקון

לד רואו את זה שמה אני לא יכול להיכנס לזה
אמרתי את המילה הזאת הרבה אה ברוך השם

תראו כמה יש ללמוד
ולדבר אבל יש דברים שאי אפשר קצר בהם כי

זה יפגום
באיכות שזה סוד השבועה השבעתי אתכם בנות

ירושלים אם תאירו אם תראו התאוה שתחפץ
תחפץ חפץ חסד וכולי וכולי השבעתי אתכם

באופן שכל אריכות הגלות וייסורים בנות
ירושלים זה הרגשות שרוצות להגיע לשלמות

הרצונות שרוצות שלמות יראה שלמה ולא
זיופים של כספו וזהבה של אבימלך

באופן של כל הריחות הגלות והייסורים שאנוס
תלוים מחכים לנו עדד שנזכה לעסק התורה

מצוות לשמע ורק אם נזכה לזה תכף יתעורר
אור הבה והחסד הזה ש סגולתו להמשיך סוד

הכתוב ונח עליו רוח חוכמה ובינה דהיינו על
המשיח הכוונה ואז נזכה לגאולה השלמה אז מה

חסר לעסוק בפנימיות התורה שינוי חברתי
אמיתי ואהבת חינם אמיתית תאורה רק מה אם

נרצה באמת לעשות את זה נראה שאנחנו מאוד
רחוקים מזה אבל ברגע שאנחנו משתדלים אפילו

שאנחנו רחוקים פה נוצרת תפילה לקדוש ברוך
הוא תפילה אמיתית

מהלב והוא
עוזר הוא עוזר לעתים יש מדבר הסתרה גדולה

זה לא פשוט לכן כל כך חשוב ללמוד פנימיות
כי כל הד עוסקים רק בחיצוניות אין בעולם

החילוני ואין בעולם
הדתי אז זה כאילו אני לוקח קמול כל היום

ואני לא מטפל בדלקת והיא אוכלת אותי
מבפנים היא הדלקת האגואיזם שנמצא בתוך

התודעה שלנו בנשמה לא בחלק האלוקי של
הנשמה בחלק ש של החומר של הנשמה של ה אני

גם לא יכול להיכנס לזה פה בכל דבר יש את
האצילות שבו ואת הצד שהוא כאילו מקולקל

והוא כרגע מאוד מקולקל כי אנחנו צריכים
לתקן אותו להיות

שותפים א זה העבודה שלנו וכל עוד לא נתקן
אותו לא נגלה את האלוקות ק למה בורא עשה

ככה שאלה טובה זה לא המקום לדבר על זה זה
שאלה ארוכה מיני ים הרבה דיון משפחה כדי

לברר את זה אומר בעל הסולם בהקדמה לספר
הזוהר אוקיי יפה עוד לא הגעתי ל-33 אז בוא

נראה נסכם את מה שאמרתי אה אולי יש פה עוד
משהו שרציתי

לקרוא

רגע

נסכם בעל הסולם אומר ש האגואיזם הרצון
לקבל על עצמו זה השורש לכל הרע בעולם אבל

אם לא היה לנוות הרע זה לא היה לנו מה
לתקן עכשיו כל עוד אנחנו לא מתקנים אותו

בראתי יצ הרה בראתי לו תורת תבלין זה גורם
לכל הרע לשחיתות למלחמות בעולם אין פורנות

בעל העולם אלא בשביל ישראל דהיינו
הפנימיות ישר אל עירת הרוממות הקדוש ברוך

הוא דרך הגויים שבחוץ מעורר אותנו כי
אנחנו לא מתקנים את הגויים שבתוכן שעוסקים

רק בחיצוניות התורה אז חושבים שצריך קן רק
את הגוי בחוץ כי זה תפיסה של ילדים קטנים

כמו ילדה שמשחקת עם בובה אבל שעוסקים
בפנימיות מבינים שעמלק זה בתוכי עמן זה

בתוכי עשו זה בתוכי ואני צריך לתקן אותם
בתוכי וכדי שזה יתבטא גם בחוץ צריך שזה

יתוקן מצד כלל העם צדיק נגיד שתיקן הוא
רואה אמנם את הרע שקורה בחוץ אבל הוא גם

רואה מעבר לזה את הטוב זה כמו שרואה גם את
האלקטרון מסתובב וגם הוא חלקיק בבת אחת

אבל אנחנו רואים כרגע ק חלקיקים אז כדי
שנראה את הטוב דהיינו שיהיה טוב בגשמיות

אנחנו צריכים לעשות עבודה משפת מצד כלל
העם אבל לא לעש את זה כדי שיהיה טוב

בגשמיות כי אז עוד פעם יתנו לנו דן מלמעלה
והלכתם עמי בקרי והלכת כם בחמת קרי אלא

הקדוש ברוך הוא רוצ שאני אתתקן את
הפנימיות כי החוץ זה כמו סרט אז הוא לא

רוצה שאני אשחק בסרט כאילו זה סרט האהבה
אלא הוא רוצה שחיה את

האהבה סליחה וזה דורש עבודה פנימית ותיקון
פנימי

פלה תיקון פנימי אמיתי וזה לא פשוט אבל
זאת העבודה הנצרכת

מאיתנו זה אמרנו אח ב כל אחד צריך להגביר
את פנימיות התורה כי היא עוסקת בנשמה

במידות האלוקיות בכוונה שזה מה שהקדוש
ברוך הוא רוצה מאיתנו את הלב ולא את הגוף

עם זאת אנחנו צריכים להעזר בגוף כדי לתקן
את הלב דהיינו

בחיצוניות ג' שאדם משפיל את הפנימיות שבו
זה מתבטא בכל דבר

בחיים בהרבה דברים אפילו ביום יום אבל
בעיקר

בזה ודווקא אל הדתיים אני מדבר שעוסקים רק
במעשה החיצוני בהלכה החיצונית ולא

בפנימיות התורה שעוסקת בכוונה ובתיקון
הפנימי אז הם מעלים את החיצוניות שבהם

ומשפילים את הפנימיות והאדם עולם קטן הוא
מקריין את זה ברמה קוונטית ואז ככה זה

קורה גם בחוץ ואז כל הגורים רוצים לחלות
אותנו אבל זה מעין ה מעין שליחים של הבורא

בעצם למה הבורא מראה תמונות רעות כל כך
וקשות כי הוא רוצה ללמד אותנו שאגי ם מאוד

מאוד
רע אבל אנחנו חייבים להתפלל ונתפלל שילמד

אותנו בדרך החסד אוקיי רציתי 33 אז אני
אסיים מי שרוצה שייראה את השיעור המלא

נבואת בעל הסולם וגם המלחמה על ירושלים על
תודעת

הפנימיות ואני אסיים במה שבעל הסולם אומר
וטעם דבריהם הוא כמו שבארנו שבהיות כל

עוסקי התורה מזלזלים בפנימיות שלהם ו
בפנימיות התורה מניחים אותה כמו דבר שאיין

צורך בו בעולם ויעסקו בה רק בשעה שלא יום
ולא לילה והם הבא כעבר מגששים

קיר מה שאומר רבי חיים טל שבזה הם
המגבירים את חיצוניות עצמם דהיינו תועלת

גופם דהיינו שכל התורה שלהם באה לגוף
הגשמי או

לקליפות ומדובר כם כמובן על כל אחד ואחד
מאיתנו וכן חיצוניות התורה הם מחשיבים על

פנימיות התורה דהיינו מחשיבים את המעשה
החיצוני על הכוונה של הלב על האהבה על

העראה
האמיתית מחשיבים את זה שאני קיים תורה

מצוות כדי שיצא לי מזה ולא כדי לשם שמיים
והם ה ואז הם הגורמים במעשיהם הללו שכל

בחינות החיצוניות שישנן בעולם מגבירות את
עצמן על כל חלקי הפנימיות שבעולם כל אחת

לפי
מהותה עכשיו זה לא אומר שאנחנו שמה אבל אם

נעסוק בפנימיות מתוך כוונה להגיע מתוך שלא
לשמה לשמה זה פנטסטי זה נקרא איב חוכמת

לחכימין לא לטפשים מי שרוצה חוכמה מקבל
חוכמה אז זה פנטסטי ככה צריך

לעשות אז למה כי אני כבר ברכבת רכבת מלשון
מרכבה הדבר המגשר בין העליון לתחתון אני

כבר
ברכבת אז גם אם אני לא עכשיו לשם שמיים

וזה בסדר אבל אני כן מבין שזה הכיוון אני
כן מתעסק בזה וזה הזוהר והפנימיות עושה לא

חיצוניות התורה גם אבל לא לאדם פשוט או מי
שלא צדיק גדול הוא לא יודע להפיק משם את

הפנימיות לכן חובה עלינו להגביר את
הפנימיות כל אחד

במקומו ובמילה
לסיום כל הרע הזה ויש יותר רע אני מקווה

שלא וכל אחד גם יש לו בלי מלחמה את הרע
הפרטי שלו בחיים לא חסר רע אבל אל התשובה

בתכלס כמו

שאומרים בקישקע

הרע בעולם כדי ללמד אותנו שאגי ם הוא רע
ואנושות עברה דיברתי על זה בשפר של משיח

תלאות גדולות כדי להבין את זה אבל כנראה
שלא הבנו

מספיק אבל אנחנו חייבים לראות את הטוב
ולהאמין בטוב בעזרת השם שכל הלימוד וכל ה

הדברים יהיו להחזרת השבויים
בהקדם וגם אנחנו שבוהים מבחינה רוחנית מה

שאנחנו שבוים בידי הקליפות בידי האגואיזם
בידי המשפיע על מנת לקבל שזה קליפת ישמעאל

אז הקדוש ברוך הוא לא בגלל אלה שנחטפו
יכול להיות שהם

צדיקים זה אזה הקדוש ברוך הוא לא עושה את
זה לפי השכל

שלנו יש מערכת כללית לפעמים מישהו נענש
בשביל ה

כי הוא חלק מהכלל זה דברים דקים אז מה
שקרה להם לכל אחד יש אחריות בזה אז כמו

שהקליפ חוטפות אותנו כל הזמן
בנפש ואנחנו לא מבינים את זה אז הקדוש

ברוך הוא מדבר איתנו בשפה של פרימיטיבים
כאילו בגשמיות שזה נחשב פרימיטיבי ביחס

למציאות הרוחנית אבל אם נפנים הוא לא
יצטרך לדבר איתנו כל כך קשה אז בעזרת השם

עכשיו חזור לחיוב הינו צריכים שמאל דוחה
וימין מקרבת תמשיכו לעשות מעשים טובים

תקבלו על עצמכם כמה שיותר אפילו לא בלי
קשר למצוות עדיף מצוות אבל פשוט לעזור

ללכת לחלק מזון לעזור לחיילים להתפלל על
חיילים רק תוסיפו לזה כוונה שאתם רוצים

שזה לא יהיה רק בשביל כבוד או רק בשביל
שרו אותנו אלא באמת כדי לעשות את הדבר

האמיתי שמקרב לבורא ולטוב
וגם אם תראו שאתם קצת רחוקים מזה אני

אישית רחוק מזה הרבה אבל אם תראו שאתם קצת
רחוקים מזה זה פנטסטי למה כי יש לכם תפילה

אתם אתם על הרכבת אז זה מצויין
הבורא דובר שקרים לא אוהב אבל אבל אם אתם

מבינים את הקלקול אנחנו אז זה פנטסטי
המואר שבא מחזירו

למותב בעזרת השם נעשה ונצליח שהקדוש ברוך
הוא יחזיר את כל החטופים הביתה בריאים

ושלמים בגוף ונפש ויגן עלינו ואני מקווה
שלא יהיו עוד

פרעות אבל אניה אתכם כני יתכן שיהיו למה
כי זה לא לקרוא 100 ספרי תהילים לא מעניין

את הקדוש ברוך הוא הוא רוצה שנשנה את הלב
ואת התודעה באמת רק מה לקרוא תהילים

ולקיים
מצוות זה זה מגרה אותנו ומעוררת אחרי

המעשים ממשכים
הלבבות אבל לזכור שהקדוש ברוך הוא רוצה את

הלב ולחפש את זה בכל דבר אבל את הלב
האמיתי אם נהיה רועים הקדוש ברוך הוא יראה

לנו מה זה הלב האמיתי יראה לנו את הלבנה
האמיתית טוב אני לא רוצה

להעריך רציתי 10 דקות אבל אי אפשר זה
דברים גדולים אני לא השם יעזור לנו אוקיי

שכל הילדים יחזרו הביתה בריאים ושלמים אמן
אני גם משתדל לקבל על עצמי להתחזק יותר

ללמוד יותר פנימיות לעשות יותר א כל אחד
שיקבל על עצמו ותפילה אמיתית לבורא הבורא

בוחן כליות
ולב

ו הרי אם היו מבקשים מאיתנו טוב לא משנה
אני לא רוצה להעריך שכל אחד יעשה את

המקסימום שיכול במקום שלו למען עם ישראל
וזה דברים שהקדוש ברוך הוא אוהב ומשמח

אותו

ואם נידבק במידותיו הוא גם ישפיע לנו את
טוב

מידותיו בעזרת השם גאולה בקרוב גילוי משיח
צדקנו אבל זה תלוי בנו כמו שקראנו את

הציטוטים אז שנזכה להכין את הכלים הראויים
אנה אדוני הושיענה אננה אדוני הצליח נה לב

נשבר ונדכה אלוהים לא
תבזה גם כי ילך בגץ ל מוות לא רע כי אתה

עימדי שבטך ו משנתך שבתך זה ייסורים משנתך
זה התורה אמה

ינחמוני

אמן בשורות טובות לעם ישראל תודה רבה
נהניתם אני אשמח ללייק שיתוף ותגובה כדי

שתראו מאיתנו תוכן אשמח להפצת השיעור ברכה
והצלחה

תודה שלום
וברכה

בעזרת
השם שהלימוד

יהיה לשמירה והגנה על עם ישראל להחזרת
חדושים הביתה

בשלום רפואה לכל מי
שצריך והקדוש ברוך הוא בעיקר יחזק את

הנפשות והתודעה
והנקודה הפנימית לכל מי שצריך הגנה

שמירה ועזרה רוחנית ובעיקר נפשית כי אחרי
הכל אנחנו מגיעים

לנפש שנזכה להתחזק

כולנו כדי קצת להתכלל ולהתחבר לכלל העם אז
אני טיפה אלמד מענייני

דיומא אני אקרא מתוך מאמר שנקרא פניני
החוכמה המלחמה על ירושלים מאמר שכתבתי

לפני הרבה
שנים אומנם מאמר תיותה אבל יש שם חומר

מעניין מוזמנים לקרוא אותו חפשו בגוגל או
באתר קאב נקודה

גד בלי או כמו שכתוב פה למטה בצד
ימין בעזרת השם נעשה ונצליח נלמד טיפה כדי

להתכלל

בדברים

אומר בעל הסולם במכתב ההתגלות הנבואית יש
שיעור על כל המאמר אפשר לראות אותו

ביוטיוב

וי בתוך שני המלחמה בימי הטבח האיום ואני
תפילה ווח בחיריו כל הלילה ויהי כעלות

הבוקר והנה אנשי העולם כולו כמו מקובצים
בקיבוץ אחד לפני

דמיוני וכולי וכולי אז למדנו את כל המאמר
עצמו במקום המתאים מה אומר פה בעל

הסולם בתוך שני המלחמה בימי הטווח
האיום על איזה טווח הוא מדבר אז

באמת זה היה בתקופת מלחמת העולם
השנייה

א וגם בסיפורים הוא הזהיר את העם שאם הם
לא התחזקו בפנימיות ו שהולך להיות משהו

נורא בכל מקרה אבל הוא לא דיבר פה לניו
דעתי כמובן לא דיבר על זמן כזה או אחר אלא

דיבר על המלחמה
הרוחנית שממנה משתלשלות ממילא כל

המלחמות זא אומרת הוא דיבר על מלחמת
התודעה של האהבה העצמית של

האנוכיות וכל מה שקורה כל הרוע בעולם זה
ענפים של זה אמנם האנושות התפתחה מאוד

ממקום מאוד מאוד ברברי
למקום מפותח

יותר שרוצה יותר שלום אחדות אפילו ברמה
באמית למה אני קורא לזה באמית כי זה מטעם

המצפון האנושי ומטעם
האידיאלים

האנושיים רק שזה מגיע מטעם המקום האלוקי
הפנימי הרוחני אז זה באמת מאחד ומחבר ו שה

מסביר הרבה בכתבים במתן תורה אבל עם זאת
זה כן התפתחות כי זה כן בא להראות שינוי

פנימי שקרה לכן מה שהיטלר עמח שמו עשה
לפני 2000 שנה זה בכלל לא היה דבר נורא

היו דברים נוראים יותר אבל עכשיו אפילו
בעיני

הגויים שפעם הם היו האומות הברבריות והיום
הם פתאום האומות המאוחדות וזה התפתחות זה

היה נורא בעיניהם אפילו בעיני רובם לפחות
לפחות בפרהסיה למה כי התודעתי שות במקום

אחר עברו הרבה גלגולים הרבה התפתחויות
הרבה סורים ירדו כללים חדשים לעולם התודעה

האנושית במקום
אחר אבל זה לא מספיק יש הרבה הרבה עוד מה

לתקן

עכשיו חשוב
להבין אני יותר מדבר בעל פה אני תכף רוצה

לגעת במאמר אז אולי אני אגע קצת במאמר
ואני אסביר אז

רגע

אוקיי שנייה אחת

כן אז אני אקרא כמה ציטוטים מהזוהר
הקדוש אבל חשוב

להבין שהזר לא מדבר על גשמיות באופן ישיר
אלא על מצבי תודעה רק למצבי תודעה האלה

יש השלכות גשמיות
לעתים

כ אנחנו לא בדיוק יודעים איך זה עובד וזה
לא עובד אחד לאחד בכלל אבל היות וכתוב

אין עשב מלמטה שאין עליו מלאך מלמעלה שמכה
בו ואומר בו אומר לו גדל דהיינו המלאך זה

הכוח העליון השורש שלו שמכריח את הענף
לקבל את כל תכונתו בכמות ואיכות

לכן יש איזה מצב תודעתי שאנחנו צריכים
להגיע מצב רוחני נשמתי למה אני אומר

תודעתי מה הרעיון הוא נשמתי או פנימי אפשר
לקרוא לזה בהרבה

שמות מצב של מודעות אפשר לקרוא
לזה

תפיסת תבונה מחשבתית אפשר לתת לזה הרבה
שמות אבל יש פה

רעיון כי השינוי הוא לא טכני בחוץ אנחנו
לא רובוטים אלא זה שינוי מאוד מאוד מהותי

עם הרבה עומק
בנפש לכן הדגש הוא

פנימה

עכשיו אנחנו לא יודעים איך זה עובד אחד
לאחד והרבה אוהבים להשתמש בתורה שנוח להם

להראות דברים וזה דווקא ענייני של נבואות
שקר כי אנחנו לא יודעים איך זה

מתבטא כי מדובר על שורש רוחני על מדרגות
של

תודעה שהן מאוד אמיתיות בנפש האדם בעולמות
הרוחניים אבל

לעתים צריך ענפים
או סימנים גשמיים מאוד גסים כדי לגרות את

השורש הזה וזה מה שבעל הסולם אומר בהקדמה
לספר

הזוהר בקצרה אומר ותם דבריהם הוא כמו
שבארנו בהיות כל עוסקי התורה מזלזלים

בפנימיות שלהם ובפנימיות התורה ומניחים
אותה כמו דבר שאין צורך בו בעולם ויעסקו

בה רק בשעה שלא יום ולא לילה והם הבא כברי
מגששים קיר שבזה הם מגבירים את חיצוניות

עצמם דהיינו
חיצוניות דהיינו תועלת גופם וכן החיצוניות

התורה הם המחשיבים על פנימיות התורה ואז
הם ה גורמים במעשיהם הללו שכל בחינות

החיצוניות שישנן בעולם מגבירות את עצמן על
כל חלקי הפנימיות שבעולם כל אחת לפי מהותה

וכולי וכולי זאת
אומרת

שהאדם פועלת החיצוניות
שבו לא רק ברמת הפעולות הלא

טובות אלא גם ברמת הכוונה זאת אומרת אהבת
חינם זה לא רק

שאני יש מצב שאני לא נותן צדקה לא עוזר
לזולת ודואג רק לאנוכיות של רק לעצמי אבל

יש מצב שאני כן דואג
לזולת זולת מלשון זול בעיניך וגם מלשון זל

דהינו זכרונו לברכה אם הוא לא מילה לי את
הרצון לקבל אז יש מצב שאנחנו כן דואגים

לזולת אבל כדי שיצא לנו מזה משהו בחזרה או
כבוד או עולם הבא או עולם הזה או רפואה או

כסף או
דמיונות וזה גם קליפה עדיין וצריך לתקן את

זה לכן כשמגבירים את החיצוניות שכל אחד
במקום שלו חיצוניות זה אומר שאני חי רק את

הגשמיות זה אומר שאני מגדיל את המידות
הרעות שבי זה אומר שאני לומד

רק דברי חול זה אומר שאני לומד רק את
חיצוניות התורה זה אומר שאני רק מגדיל את

הלא לשמה או בתוך הפנימיות שאני לא מתעמק
מספיק בנפש אלא רק

בידע אז בעצם ברמה קוונטית בשם מושל אפקט
הפרפר כביכול

הקוונטי אנחנו בעצם מגבירים את כל
החיצוניות

שבעולם ואז זה מתבטא איך שזה מתבטא כתוב
שהלכה גוי שונא

לישראל למה כי מצד האמת דווקא גוי אוהב את
ישראל כי הוא יודע שהוא מביא אותו לתיקון

איך אומר מוחמד אם יש לך ספק בספר שאל את
היהודי שקיבל את הספר לפניך

אז אבל מה יש פה עניין בתת המודה הרוחני
שלו הגוי

יודע שאם בחינת ישראל בעולם לא עושה את
התיקון היא מביאה פורנות לעולם שנאמר לא

באה פורנות לעולם אלא בשביל
ישראל אז באופן אוטומטי הוא שונא מלשון

שינוי תצורה מלשון נפרד את היהודי כי הוא
לא מקבל את האורת תיקון את

החיבור בגלל שצד היהודי לא עושה את התפקיד
שלו עכשיו זה כל זה גם קורה בתוך אדם אחד

וגם באופן כללי באנושות במקרו והמיקרו כמו
שאומרים אומר הזוהר הקדוש לפני 2000 שנה

ואני כן אגיד שוב שהוא מדבר על דרגות
תודעה

רוחניות רק יש להם
התבטל הצרכים של ההשגחה והתיקון בכל מיני

אופנים כמו שיש איזה שערה אלקטרומגנטית
עכשיו יכולה להתבטא בכל מיני רמות יכולה

להתבטא כמו
איזה שערת חלקיקים מהשמש שעושה אפקטים

יפים בקוטב הצפוני או ש יכולה לגרום
לקרינה

שהורגת אומר הזוהר בכל מקרה בפרשת וירא
אות רג ועתידים בני ישמעאל לשלוט על הארץ

הקדושה זמן הרבה בשעה שהי רקה מכל כמו
שהמילה שלהם היא רקה בלי שלמות והם יעקבו

את בני ישראל השוב למקומם עד שיושלם הזכות
של בני ישמעאל עוד אומר באות רשד בהמשך

ועתידים בני ישמעאל לעורר מלחמות גדולות
בעולם ויתא שפו בני אדום עליהם וירכו עמהם

מלחמה אחת על המים ואחת על היבשה ואחת
סמוך לירושלים ומשלו אלו על אלו האם מדובר

על המלחמה עכשיו לא רגע אבל רבנים אומרים
שכן אנחנו לא לוקחים ציטוטים ומסדרים אותם

לפי מה שמתאים
לנו יש פה רעיון רוחני זה לא משנה זה יכול

להיות המלחמה הזאת זה יכול להיות עוד 100
מלחמות יש איזה כלל רוחני שצריך לבוא לידי

ביטוי והוא יכול לבוא לביטוי בהרבה אופנים
וגם עד שלא נתקן את הכלל הרוחני הזה

בתוכנו הוא ימשיך להתבטאות זה יכול להיות
מבחינה נפשית

מבחינה רוחנית ואפילו מבחינה גשמית אבל
התיקון יכול להיות רק ברוחניות ואני תכף

אסביר עוד אומר בזוהר ויירה והתחברו כל
העמים על בת יעקב לדחותה מן העולם כי אחר

נפילת משיח בן יוסף התגברו עמות מאוד
וירצו לדחות את ישראל מהעולם ועל הזמן

ההוא כתוב ואת ראי ליעקב ממנו יושע עוד
אומר בזוהר ויקל אות שעח אל הודאי ארונה

ומשיב אל הודאי ארונה היה מלך ומקום ההוא
היה ברשותו והיה שולט עליו ומדבר על הר

המוריה דהיינו על הר הבית פה זה הציתות
הקצר בזמנו שלמדתי את זה בזר אז אניז זוכר

את כל הקטע כשיגיע הזמן לצאת מתחת ידיו לא
יצא אלא בהרבה דם והריגה בישראל ככה כותב

הזוהר ממש דהיינו על ידי מלחמה ואחר כך
עמד המלאך המחבל ההוא על המקום ההוא ושם

כשהיה הורג ועומד במקום ההוא לא היה יכול
להרוג ותש כוחו בהמשך אני עוד אביא כתובים

על זה זאת אומרת ארונה זה מלשון גם ארון
הקודש למה דווקא

ב דם והריגה כי זה כנגד מדרגת יצחק הוא
עשה את עקדת עקדת יצחק בהר המוריה במסירות

נפש דהיינו לשם שמיים ולא כדי לקבל עצמו
כלל אבל כשאנחנו רוצים את הר הבית מטעם

גאווה מטעם רצון לשלוט ולא מטעם הנקודה
הפנימית

הטהורה אגב הלכה אסור לעלות להר הבית אבל
זה לא העניין שללא להעלות יש פה עניין אחר

ש הר הבית זה בחינת עירת הרוממות אבל בית
המקדש זה אהבה שנבנית על עירת הרוממות ואם

אנחנו תמם מתים דהיינו טמאים של אהבה
עצמית ושנאת האחר

וכל בית כל דור שלא נבנה בימיו כאילו נחרב
בימיו דהיינו נחרב על שנאת חינם מה זה

שנאת חינם הרי עסקו בתורה מצוות גמילות
חסדים ועוד הרבה אבל שנאו לעבוד בחינם

דהיינו השנאת חינם מתבטאת בין אדם לבורא
ובין אדם לזולתו בין אדם לבורא זה שכל

התורה היא אהבה עצמית אני מקיים תורה
ומצוות כי אני עובד את עצמי לא את ה

מה יצא לי מזה כמה אני אקבל יותר לעצמי
איזה סגולות אני אקבל מהתורה הקדוש ברוך

הוא בכלל הוא בא למלות אותי ו מול הזולת
מלשון זול

בעיניך שכל הנתינה היייתה כדי לקבל תמורה
ולא באמת השפעה טהורה וזה נקרא קליפת

ישמעאל הרוחנית שהיא נמצאת בתוך כל יהודי
אגב גם בגוי יש בחינת ישראל רק היא גנוזה

בו אצלנו זה עצם אבל כשהתורה מדברת על
ישמעאל או על עשו היא בעיקר מדברת על עשו

ישמעאל שבתוך
היהודי זה נכון שיש את זה גם בחוץ אבל זה

בא לעורר
אותנו כמו שיש עץ בחוץ אבל זה בא לעורר

משהו בתוכנו כמו שיש תפילין בחוץ אבל הם
לא באו בשביל הבחוץ בפרט הסוכה שהיא כנגד

האמונה הטעות של התפיסה החיצונית שזה נקרא
גם להגדיל את חיצוניות

התורה
שהיא פועלת רק במעשים

החיצוניים שבתום הם לא לשמע הם פירוד עם
חיצוניות זה גם טוב בתור התחלה אבל אסור

להישאר שמה כמו שאומר בזוהר שיר השירים
תיקוני הזוהר תיקון ל ועוד הרבה מקומות

שדיברנו מזה מהם אם נספיק
נביא לכן זה פגם מאוד גדול העניין הזה ואז

אנחנו מגדילים את החיצוניות
ברוחניות אגב הדתות הגדולות בעולם זה עשו

ישמעאל סו זה גם אותיות
ישו נכון

ישו אם לא אז זה אותו

בחינה זה מקבל עלמנת לקבל מצד הטבע בשמאל
זה קליפת הימין וזה קליפת השמאל ה עשו זאת

אומרת זה נקרא משפיע בעל מנת לקבל שזה 99%
ממה שאנחנו עושים כל היום בין אדם לזולתו

בעבודת השם למה אני בדין כי זה זמן של דין
חייב להגיד את האמת אב אני מדבר בעיקר

לעצמי
אגב מקווה שאני אבין את עצמי אנחנו פועלים

כי המשפיע בעל מנת לקבל זאת אומרת אני
נותן כדי לקבל בחזרה זה נקרא קליפת

ישמעאל כל התורה ככה תגיד תיקון חצות הנה
היהודי הזה קיבל דירה טובה תגיד את הזה

וזה רפואה תגרש את הטילים האלה נגד טילים
לא

זאת אומרת אפשר להתחיל מזה אבל זה אם זה
לא מביא שינוי תודעה ושינוי

פנימי אז זה לא טוב אם אני כן שואף לשינוי
פנימי אז זה כבר התחלה אבל אם אני חושב

שהגרסה הוא הפעולה החיצונית היא תביא את
הישועה זה טעות כמו שאם אנחנו חושבים שאם

צל יהרוג ויהיה חזק זה יגן הנה עובדה מבחן
בזמן אמת עם כל הכוח שלו עשו ממנו צחוק

גניאל
ילדים גן ילדים אבל זה לא נקודה כי אם צר

יהיה חזק אז יכולים לתקוף מפה מפה יבואו
חיזרים קלפו לא יודע מה סתם דוגמה לא

עכשיו אני מדבר על חיזרים או שיפול מטאור
פתאום זה לא משנה כנגד מעדים זה לא משנה

זאת אומרת הדין יכול להתבטא בהרבה צורות
יכולה להיות רעידת אדמה כמו שכתוב תרגז

הארץ יש קליפ על זה

שדיברנו
זה יכול להבות בהרבה אופנים זה לא חייב

לעבוד דרך העזה נגיד לא
בהכרח אבל יש פה רעיון

עמוק ועניין
עמוק אנחנו כל היום זאת אומרת הטעות

בתפיסה החיצונית שיש בזה גם נכון כי
מגלגלים חובה על ידי חייו אבל אנחנו

חושבים שאם נהרוג את
המחבלים או נהרוג ערבים וקודם כל לא כל

הערבים
רעים יש בהם גם חסידי אומות

העולם לא כולם מכבלים קודם
כל אבל אם נהרוג את כל המחבלים הזה וזה לא

אומר שלא צריך להגן צריך לעשות את
ההשתדלות מה

שצריך הבעל להורגך השכם
להורגו מה שצריך

עושים אבל כמובן בזמן סכנה לא צריך להרוג
בדווקא כל עוד יש סכנה אבל יש פה ענין

ניין
אחר מה זה לא

יעזור כי זה כמו הכמו צריך לקחת את הכמו
אין ברירה לעתים גם חייב אבל צריך לפתור

את שורש הבעייה כי כל עוד השורש לא יתוקן
אז השורש הזה דהיינו המזל הרוחני שזה השר

של
ישמעאל הוא ימשיך לבטא את

הכוח בעוד
צורות לכן זה כמו שיש לי שיעול ואני מציר

רעלים ואני לוקח הכמון ואני מסתם אותם
בפנים לפעמים אין בריירה אני צריך לתפקד

באותו יום נכון צריך עכשיו לסגור את הגדר
לעשות מה שצריך צריך גם אבל זה לא מספיק

אם אני לא אגבה את זה בעבודה הפנימית
בשינוי הפנימי אז הקדוש ברוך הוא ישלח

אותם עוד פעם
למה כי יש פה מערכת שלמה של נשמות שקשורים

בקשר קוונטי בשזירה קוונטית וזה לא לא קל
להבין את זה זה נכון אני מדקלם את זה אבל

זה לא קל לחיות את זה אבל אם לא נבין את
זה

אז הלכתי תי בקרי והלכתי כם בחמת קרי קרי
זה

המקרה זאת אומרת לשנוא את הערבים להרוג
אותם זה לא הפתרון למה כי אני צריך לשנוא

ולהרוג את קליפת ישמעאל שבתוכי זה לא אומר
שאני לא צריך לעשות מה שאני צריך כדי להגן

מבחוץ חייב ההלכה גם מחייבת אבל זה רק
אמצעי אם לא נהרוג את בחינת הלא לשמה את

בחינת המשפיע עלמנת לקבל
שבתוכנו כמו שאומר בזוהר שיר

השירים נחנו בכלל לא מבינים שזה דבר
רע וזה מה שאומר בעל הסולם שדווקא עובדי

השם שמטו ידיהם מן
הפנימיות קצת כואב לי הפה אבל אני משתדל

הם גורמים על הדרך שהשיעור יהיה לרפואת
אארון בן מזל הם גורמים לכל האסנות בעולם

כמו שכתוב אין פורענות בא ל העולם אלא
בשביל ישראל למה כי הפנימיות מזיזה

הכל אומר בעל הסול מוד אז קודם כל חשוב
להבין לא סתם הם ב הם שומרים על הר הבית

זה כמו קליפה ששומרת על
הפרי

כי בית המקדש זה מדרגת אהבה ו אין לנו
אפילו את היראה

יש להם שמה זכות מה זה הזכות
הזאת הזכות של הקליפה של המשפיעה עלמנת

לקבל אבל כל עוד אנחנו פועלים בזה אנחנו
מחזקים את הזכות עכשיו גם אסור לעלות להר

הבית לא צריך גם סתם להתגרות
בהם

כי הקדוש ברוך הוא הוא על קנה ונוקם זאת
אומרת הוא רוצה גיבוי פנימי לפעולה

החיצונית ת אם מישהו עולה להר הבית ואני
לא נכנס עכשיו לעניינים הפוליטיים עד איפה

מותר לעלות עד איפה אסור זה לא
הנקודה הוא רוצה שתעלה לרת ורוממות לאהבה

טהורה לאהבת חינם אמיתית אם אתה עולה להר
הבית לא

משמה זה מעורר

דינים אם אתה
לא עוסק בפנימיות התורה ומוסרת נפשך עליה

אז איך אתה יכול לעלות לער
הבית גם אם תתרצה

מלמעלה יש שמירה דרך
הקליפה אבל שמירה כדי שזה לא יקרה עכשיו

זה לא העניין ההר הבית הגשמי אבל בגלל
שהוא מסמל משהו רוחני אז יש פה בלאגן וזה

מה שהוא אומר הזוהר בוא נראה את הציטוט
אני אמצא אולי את הציטוט

המלא מצאתי נראה לי כן ב זור ויקל אל
תמצית את הדברים זה אל ודאי ארונה ה משי

ואל ודאי ארונה הה מלך ומקום הוא היה
ברשותו והיה שולט עליו כשהגיע הזמן לצאת

מתחת ידיו דיינו
הזמן של ההתקרבות לארץ הקדושה וכולי לא

יצא אלא בהרבה דם והריגה
בישראל דהיינו על ידי מלחמה אבל זה יכול

להיות מלחמה של הפנימיות של המדרגת לשמה
של אהבת

חינם אבל אם לא אז זה בא
מלחמה של שנאת חינם וכל מה שאתם רואים

אומר עוד הזוהר ואחר כך עמד המלאך המחבל
ההו על המקום ההוא ושהייה ושם כשהיה הורג

ועומד במקום ההוא לא היה יכול להרוג ותש

כוחו תכף אני אסביר זאת אומרת אולי אני
אסביר קצת ואחרי זה אני אקרא ואסביר עוד

יש למהלך המחבל על המקום מה זה המלאך כוח
רוחני השר שלהם שהוא נותן להם את הכוח

איך הוא משפיע עליהם על התודעה וזה מה
שמניע אותם ראייתם שם פרסיות הגדלות הם

צעקו על ה אקבר
הם מאמינים

בבורא כמו שאנחנו עושים לכאורה הרבה דברים
בשם הבורא אבל זה בשם אהבה עצמית

שלנו אומר באות
הבא אה מה זה ועומד במקום ההוא לא היה

יכול להרוג ותש

כוחו אומר את זה בשפת קוד אבל האות הבאה
קצת מבארת מתי תש

כוחו ם הנקודה הפנימית שולטת
בעולם למה כי כל הגוי שונא לישראל כי ה

הוא לא פועל את הנקודה הפנימית שבו אבל
כשההוא פועל את הנקודה הפנימית שלו הוא

דווקא רוצה להידבק בישראל כמו שכתוב אור
לגויים כי מציון תצא תורה או דבר השם

ירושלים והחזיקו בכנף יהודי ו כל הפסוקים
ה

האלה
למה כי ב אולי ניקח את זה ישירות פנימה

בטבע הגוף זקוק
לנשמה כי הוא יודע שאיין לו אור בלי הנשמה

כמו למשל יש לנו תאווה ליחסי אישות
לזוגיות ל

לישון אבל אם זה לא מחזיק לנו נקודה
פנימית למשל אהבה אז אלף תאוות בשרים לא

משתווים לזוגית זוגיות אחת עם אהבה טהורה

ואמיתית לפעמים אנחנו עושים הרבה תאוות
אבל אנחנו ריקים ואז בסוף אנחנו חוזרים

לזה שאנחנו רוצים את הנשמה את הפנימיות רק
זה יותר קשה להשיג את זה כי הגוף מטבעו

הוא זקוק לנשמה אבל כשהנשמה לא פועלת את
תפקידה אז הוא שונא לו

למה כי הוא לא מקבל את השפע והוא לא והוא
כמו כלב שלא מאכילים אותו והוא

משתגע הגוף הוא צ ד
הכלב אז אותו דבר זה עובד גם בעולם אז השע

הרוחני שלהם נותן להם

כוח כי הכל בסוף זה מלחמה של תודעה כמו
שרואים יש לנו צבא

גדול ותראו
איך לא נראה לי עוד לא הקלו את מה שקרה

אבל גם אם היו עוצרים את זה זה זה לא משנה
כי

כי זה רק משהו זמני זה לא פותר את ה עד
שלא פותרים את העניין בתודעה במציאות

הרוחנית היה משל טוב על זה בסרט של
המטריקס שניו ניצח את את

המכונות במציאות של
המחשבה ואז גם הרובוטים

נסוגו אבל הזקיפים איך שזה לא נקרא לא
מקסמן הזקיפים של ניו של

המכונות היו הרבה סקיפים הרגו את אלה באו
להם מפה מיליארדים אי

אפשר אבל פתרו את הבעייה בשורש זה
עזר עכשיו יש פה אבל קושייה למה כי אנחנו

כאילו נעשה עבודה פנימית או נהייה ילדים
טובים כדי שלא יקרו לנו הבעיות החיצוניות

זה נקרא לא לשמ וזה לא טוב אבל מתוך שלא
לשמה בעל שמע זא אומרת אם נתעורר מהמה

שקורה וקורים דברים

נוראיים אבל באמת נכוון שאנחנו רוצים באמת
להתעורר פנימה באמת לשנות נקודה פנימית

ולא מייק אפ
חיצוני אז מתוך שלא לשמע יבוא לשמע זה

בסדר אנחנו לא צדיקים ולא מושלמים אנחנו
פועלים מהמקום הנמוך מותר לנו אבל באמת

לפעול להתחזק לא
לזייף אומר באות הבאה ההוא אתר אתר וכולי

מקום ההוא היה המקום שנעקד בו יצחק ששם
בנה אברהם את המזבח וקד את יצחק בנו כיוון

שראה הקדוש ברוך הוא את המקום ההוא נתמלא
רחמים ראה כדת יצחק במקום ההוא ושב רחם

עליהם מיד זאת אומרת הרבה דינים באים על
המקום ההוא מה הר מוריה כמו שאנחנו

רואים המסגד גם
שם אבל גם אם המסגד לא היה שמה זה מקום

שמשך
דינים מה מעורר רחמים יצחק המסירות נפש

שלו העבודה לשם שמיים הוויתור על הרצון
לקבל עקדת השמאל אבל אם כל מה שאנחנו

משתמשים בתורה זה כדי לקבל יותר ועוד
גשמיות אז אנחנו

מחזקים ומחלישים את יצחק דיינו את ההשפעה
של יצחק להגן עלינו ומחזקים את הקליפה וזה

בדיוק מה שקורה זה הזר אומר לפני 2000 שנה
איך הוא ידע את זה כי הוא דיבר על מדרגות

רוחני ות שמתבטאות בהרבה

אופנים זה מקום הברית מקום
המקדש אז רק המסירות נפש זה נקרא העבודה

לשם שמיים או לפחות זאת אומרת לשאוף לזה
או לכוון לשם שזה הנקודה הפנימית אז זה

יכול
להגן המסירות היא אהבת חינם דבקות בהשם

ולימוד תורה לשמה
אוקיי אז המסירות נפש זה כמו הכוונה של

לשמה שבתוך
המעשה

עכשיו עוב זה מאמר מאוד ארוך האמת אני לא
יודע אם אני יכול לקרוא את

כולו כתוב גם כי בתי קרא בתפילה לכל
העמים א זה מאמר ארוך זה פעם כתבתי אותו

זה אתם תצטרכו לקרוא את המאמר אני לא יכול
לדבר על הכל אני רק קצת נוגע בדברים עוד

אומר בעל הסולם ולפיכך סיבב הקדוש ברוך
הוא ונתן את הטכניקה לבני אדם עד שמצאו את

פצצת האטום
והמימד שאם עוד לא ברור לעולם החורבן

הכללי שהם עתידים להביא לעולם יחכו עד
למלחמות עולם שלישית או רביעית חס ושלום

ואז יעשו הפצצות את שלהם ושרית ישארו אחר
החורבן לא תהיה להם עצה אחרת אלא לקחת על

עצמם העבודה הזו שאין היחיד ואין האומה
לא יעבדו בשביל עצמם יותר ממה שצריכים

לקיומם ההכרחי ושאר כל מעשיהם יהיו לטובת
זולתם יש ל זה המשך לימדנו את זה גם תראו

א הקדמת תיכוני הזר דיברנו מ

זה הוא
אומר שת אומרת העבדה צריכה להיות לשם

שמיים השפעה טהורה לא מתוך אהבה עצמית
אנוכיות לכבוד ל מ שלה לשליטה וגם לא

לעולם הבא אבל יש בזה מדרגות כשזה קורה
משם זה גורם לו כל הדין בעולם כל

החורבות והוא אומר שבסוף עוד נגיע למלחמת
עולם שלישית או רביעית זה יכול להיות עם

פצצות מימן
בנפש ופצצות אטום בנפש זה יכול להיות גם

בגשמיות
ממש מה זה פצצת אטום בנפש זה כמו שבירת

כלים דיברנו מזה
פצצת מימן זה כמו היתוך גריני דיברנו מזה

גם במקומות המתאימים אני לא נכנס לזה פה
וזה רק

משל
אוקיי מה זה הר הבית

ערעור לאהבה ואחדות הכי גבוה שיש בעולם
מבחינה רוחנית מה זה ירושלים מלשון יראה

שלם גם יראה וגם

אהבה
מה זה עובדי כוכבים ומזלות כוכב מלשון כוח

בו רצון לידע וגאווה זה גם כב
כו מזל שיבוא לי בחינם בלי עבודה אלא

בגורל של אנוכיות ואהבה עצמית זאת אומרת
כל אחד מאיתנו עובד כוכבים ומזלות שעובדים

איתם הגאווה כסיבה הפעולה או
התנועה זה נקרא עובד כוכבים כמובן שבזה

הרבה מ גוד ושעוד מתוך אנוכיות ועצלות
ואהבת ואהבה עצמית זה נקרא עובד

מזלות אבל כולנו מעורבים בזה אבל מתוך שלו
לשמה בא לשמה אבל עד שלא נתקן את הבחינות

האלה אנחנו עושים רק את הפעולה החיצונית
ואנחנו חושבים שאנחנו צדיקים אבל בפנימיות

אנחנו עדיין
מקולקלים

אז זה לא זה בלאגן רציני כי יש גם הרבה
כמו שיש הרבה גלקסיות הרבה כוכבים אז

כאילו החיצוניות היא מאוד מאוד הספקטרום
אפילו האור הנראה הוא כאילו ממש בקושי 1%

מהמציאות וגם פחות מזה עכשי אנחנו רק
בפעולה חיצונית רק באשליה רק בעולם

הזה אנחנו ממש מתעסקים עם פירורים לנו זה
נראה ר גדול כמו ילדה קטנה שהיא משחקת עם

בובה וזה כל
עולמה אבל אל יש הרבה יותר

מזה לכן כל כך חשוב לעסוק בזוהר פנימיות
התורה כי זה

בעצם מחבר אותנו לנפש לעולם הרוחני ושמה
העבודה האמיתית

ועמוקה אגב גם התורה אני גלה מדברת על זה
אבל בדור הזה קשה לנו להפיק את זה ממנה כי

אנחנו מאוד רחוקים ודיברנו מזה במקומות
המתאימים

כמובן אז לכן חשוב לעסוק בזוהר פנימיות
אגב הרבה גרוסים את הזוהר לסגולות לפרנסה

לזה זה לא טוב אפשר להתחיל מזה אבל זה גם
לא

לעסוק בזוהר הכוונה להשיג את המדרגות
הרוחניות שהזוהר מדבר עליהם רק מה באמת אם

נלמד את הזוהר מתוך כוונה לא לגרוס כדי
לצאת ידי חובה ולקבל סגולות אלא מתוך

כוונה אפילו אם אנחנו לא מבינים אותו
לעומקי עומקים אבל מתוך כוונה לתקן את

הפנימיות לגלות את
האמת אז המאור שב מחזירו למוב ואפילו

בבחינת מקיף וזה דבר גדול הזוהר מלמד
אותנו על עולם הנשמה המציאות הרוחנית למשל

יציאת מצרים זה יציאה מצרות מאנוכיות
מגאווה

מכעס אוזני המן אסתר זה הכל תכונות בתוך

האדם אז כל עוד
אנחנו פועלים רק את החיצוניות רק את המעשה

ולא עוסקים

בפנימיות כי זה צד הגוף לפעול את הדבר
הגשמי החיצוני כמו שאני נותן פרח או קונה

ב לא באמזון באליאקספרס מתנה זהו לצאת ידי
חובה אבל אני לא מבין את הנשמה ויש כל כך

כל כך הרבה מדרגות בנשמה שאנחנו בכלל לא
מכירים כי נותנים לנו כל פעם יש נפש רוח

נשמח יחיה לנו כל פעם חתיכה קטנה מהפאזל
זה כמו שאנחנו נבחן את הגלקסיות רק באור

הנראה או רק בעיניים אנחנו כמעט לא רואים
כלום זה משל שעושים עבודת תודעה הטלסקופ

זה כמו מסך נגיד אז כאילו פתאום רואים
הרבה הרבה עומקים בנפש במציאות כמו שאני

מסתכל עכשיו על ה על זה אני יכול לראות פה
סתם

מים או שאני יכול לראות עם מבת יותר פנימי
עולמות שלמים בפנים יש פה יותר מולקולות

מכל הטיפות מים בכל

העולם אז כל דבר יש בו כל כך הרבה עמקות
אבל זה היה משל חיצוני בלבד זאת אומרת

כשאדם מסתכל עם המש הקפה ה מלשון השקפה
דרך הנפש הנשמה הרוח החייה היחידה וכולי

לא
משנה אז פתאום הוא רואה בתוכו הרבה תכונות

הרבה מידות הרבה
עמקות ואז גם הוא מתקן לא רק פעולה טכנית

מבחוץ שהיא מחזיקה רק את המדרגת הדומם של
הנפש הנמוכה וזה גם

התחלה אלא הוא מתקן ומגלה גם רובדים
עמוקים מאוד בתוכו כי אנחנו לא מכירים

באמת את עצמנו כל פעם נותנים לנו פירור
קטן או חלק קטן מהשורש נשמה ואנחנו עובדים

עליו ואז נותנים לנו עוד חלק לצדיקים
נותנים חלקים גדולים בבת אחת כי הם במקום

אחר אבל רובנו כל פעם חתיכה קטנה חתיכה
קטנה אין ברירה אבל ככל שאדם תפתח הוא גם

עובד על הרבה יותר חלקים עכשיו היינו
בהרבה גלגולים יש בנו רשימות משבירת הכלים

מחת אדם הראשון יש בנו עלומות שלמים כמו
שיש גלקסיות שלמים וחורים שחורים ודברים

שאנחנו
בכלל כאילו לא מודעים להם הם כמו התת

המודה הרוחני שלנו השיך טלסקופ של
הפנימיות של התורה לגלות אותם בתוכנו אבל

כי הכל קשור אלינו לכן הנפש היא מאוד מאוד
רחבה למה כי היא מייצגת את הכלים

הרוחניים שהם בהשוואת הצורה לאלוקות אבל
הגשמיות מסמלת את הנפרדות את החלקיות לכן

היא גם מחזיקה מעט מאוד לכן עיקר ה התענוג
דיברנו על זה בקורס כבלה למתחיל ראו את זה

שמה עיקר התענוג
החיבור והגילויים הם בנפש אתה יכול לתת

להיות בזוגיות גשמית ואתה מתרגל ו משעמם
ונגמר או אם יש עולמות פנימיים ורגשות

פנימיים וחוכמה ושכל ותבונה
ועבודה עצמית באותה זוגיות אז מציאות אחרת

לחלוטין ב1000 מעלות וזה עוד בתוך
הגשמיות כל שכן גם במציאות הרוחנית הם

נכנסים
לה ולשם כולנו

מחוייבים עכשיו אנחנו לא מבינים ההשגחה
היא לא כפי

שכלנו אבל אנחנו חייבים להבין שהכל בא
לנקודה הפנימית

והגויים ככה היה במלחמות בחורבן בית
המקדש שייך קוראים לו טיטוס זה היה לא

זוכר
הביא [ __ ] לקודש הקודשים

יצת וזה מה שאנחנו עושים עשינו
בתודעה אנחנו לוקחים את הפנימיות את

הלשנת השם מה זה [ __ ] מלשון זן ומפרנס לכל
זאת אומרת שאנחנו באים לתורה מתוך אהבה

עצמית רק עכשיו מותר להתחיל עם זה
אבל לא להיתקע באהבה עצמית מאוד רדודה

להגיע ללא לשמה
המשובח שהוא מביא לה לשמה כי אם לא נעשת

לו סם
המוות ויש פה טעות זה קרה [ __ ] הבית

דיברנו מזה בהקדמה לתלמוד 10 הספירות
שהעולם כאילו איבד את הנקודה הפנימית

ונתקע באהבה עצמית בגשמיות בחיצוניות וכל
מה שניגש לתורה זה מתוך אהבה עצמית וזה

מגדיל את קליפת עשו את קליפת ישמעאל את כל
הקליפות אז זה נכון שהעולם מצד הכלל הוא

כן קצת במקום אחר כרגע כי ואפילו קיבלנו
את הארץ בחזרה לפחות בגשמיות את ר הבית לא

קיבלנו וזה בכוונה ככה כי אין לנו את
הנקודה הפנימית עדיין רק יש לנו את ההכנה

לנקודה הפנימית אבל את הנקודה הפנימית
עצמה בלי

הפנימיות התורה בלי הזוהר אבל לא לדקלם
אותם או לשים אותם במדף להשיג אותם בתוכנו

אין לנו מה לקבל את הר הבית את בית המקדש
הרי הוא נחרב מסיינת חינם מ

חיצוניות זה יהיה זה יהיה זלזול בקודש לתת
לנו אותו זה יהיה כמו לתת ליצנית להיות

בקודש הקודשים יצית זה הלילי האנוכיות של
האדם טיטוס זה נגיד הגאווה היה שם זיווג

לא גם גאווה גם אנוכיות מסיבה

שלמה עכשיו ברור שאנחנו לא באמת יכולים
לפגוע בקודש הקודשים אבל מדובר מצד ההשגה

של האדם ומבחינתו שהוא פוגע בנקודת הקשר
שלו לאלוקות אז הוא

פגם זה שהוא לא פוגע אבל אנח לא מדברים
מצד האלוקות ברור שאתה לא יכול לפגוע

באלוקות מדברים על הקשר שלך לאלוקות ובו
אתה בהחלט יכול לפגוע וזה חייב להיות ככה

כדי שיהיה לך מקום לתקן ולעבוד

מצידך
לכן כל התפיסה הזאת וזה לא קל אני גם לא

קלילי להבין את זה אבל כל התפיסה הזאת
להרוג אותם בחוץ לפגוע

בהם זה בריכה מהנקודה הפנימית שצריך ת כן
בתוכנו ואנחנו בכלל לאלא יודעים מה היא

לכן כל כך חשוב לעסוק בפנימיות וכשאדם
עוסק בפנימיות זה כממה שאתה לומד על

בריאות טבעית ותזונה טבעית פתאום אתה רואה
איך העורך חיים שלך הולך להרוג אותך עו

אותו אבל צריך ללמוד את זה מתוך רצון
לשינוי האמת רציתי לדבר מהמאמר אבל הוא כל

כך ארוך זה

זה אתם תצטרכו ללמוד אותו לבד פנינה חוכמה
מלחמה על לירושלים

אוקיי בסוף לא קראתי מהמאמר אלא דיברתי
בוא

נראה שאלות

מהמאמר האם הנבואות מדברות על גשמיות מדוע
אובמה בגימטריה יוצא ב מגוג מדוע אובמה

יוצא השמד בגימטריה בשם המלא למה אם אין
שלום בין השמאל לימין בתוכנו לא יהיה שלום

עם אומות העולם מדוע כל האומות בסוגריים
האום נגד ישראל באחרית הימים כיצד ידע

הזוהר את העתיד מה הההבדל בין כיפת ברזל
קליפת ברזל קליפת כוח הזורעה וכיפת הזהב

כיפת השמיר ותולעת
השמיר מדוע תורת ישראל ניתנה לכלל ולא

לנביא אחיד בהתגלות פרטית כמו בשאר האומות
מדוע לפי הקוראן האותנטי היהודים נחשבים

חסידי אומות
העולם מה ההבדל בין יהודי לגוי מה ההבדל

בין גוי לבהמה האם לגוי מותר ללמוד קבלה
אגב כן באופן מסוים ובתנאים מסוימים

ובחלקים מסוימים
רק מדוע המילה של ישמעאל לא שלמה למה כל

האסונות הם בגללנו ולא בגלל העזה גם אם זה
מתגלגל על ידם ומגלגלים חובה על ידי

חייו למה זה הלכה שגוי שונה לישראל מה
הסוד של ברכת יצחק לעשו ויעקב אני אענה רק

על חלק קטן מהשאלות ותצטרכו לקרוא את
המאמר אם יהיה הרבה צפיות לייקים שיתופים

ותרצו עוד אז אני אולי בלי נדר אלמד יותר
את

הנושא מה הקשר בין נפילת משיח בן יוסף
למלחמות גדולות בעולם האם ירושלים שייכת

לעם ישראל או לכל אומות
העולם מדוע בני ישמעאל שולטים בהר הבית

מדוע לכאורה אדום בצד שלנו למרות שזה לא
נראה ככה רואים שאנחנו כמעט אתה יכולים

לעשות באמת מה שאנחנו רוצים זה הכל הצגה
מדוע אין שלום חיצוני מהיכן בני ישמעאל

מקבלים את הכוח של המסירות והוויתור על
חייהם וכיצד זה קשור לירח מדוע יש 70

אומות מה הקשר בין ארץ ישראל סודות התורה
והגאולה מדוע ארץ ישראל זה שאלות שאפשר

לערר בהם גם גם אם לא נענה עליהם ותראו
אותם

במאמר למה ארץ ישראל היא ארץ אוכלת יושבה
ואני לא מדבר על מס הכנסה אני מדבר

כפשוטו מה יתן את הזכות בסוגריים לא
השליטה בהר הבית האם המלחמה גשמית ור

רוחנית מה יביא לשלום וכיצד כל אחד מאיתנו
יכול לתרום

בזה אני קרא קטע קטן
מהמאמר יציאת מצרים היא לא יציאה ממצרים

הגשמית רק במקום הזמן גשמי יציאת מצרים הא
יציאה מקליפה של צרות אנוכיות אגו ופרטיות

שנמצאת בכל אחד מאיתנו המן אוזני המן אסתר
מרדכא לא מדובר רק על דמויות בסיפור חס

ושלום כפי שמסביר הזוהר אלא כל מדרגות
רוחניות וסודות התורה וכן הלא יש המון

דוגמאות בכתבים כאשר המיקוד שלנו רק על
המעשה שבתורה הצד החיצוני צד הגוף ללא

הנשמה יוצר זכרנו בהפסדנו כמו שכתוב מצווה
בלי כוונה כגוף בלי נשמה כאשר אדם מסתכל

מעבר למעשה החיצוני פתאום הוא מגלה עולם
שלם של עבודה התקדמות והתפתחות פנימית

אישית ורוחנית ותודעתית שיש לו לעשות לכן
שאנחנו אומרים בני ישמעאל למשל אז אנחנו

מדברים על רצון כזה בעולם הרוחני בעולם
הנפש שנקרא ישמעאל תודעת ישמעאל שיש בכל

אחד מאיתנו או משפיע בעל מנת לקבל או
קליפת הימין שהיא שולטת באדם בעולם כולו

ואם אנחנו לא רואים ישמעאל בתוכנו אנחנו
מרגישים רק ישראל כנראה שלא שאבנו מספיק

מאור מהתורה אין לנו פנס לראות את זה כי
אם נסתכל טוב טוב נמצא הרבה ישמעאלים

בתוכנו

עם
זאת היחס לפנימיות והחיצוניות הוא לא אחד

לאחד אם ראיתי כלב זה לא אומר שאני כלב
יכול להיות שהכלב אצלי הוא מתוקן והכלב

בחוץ כרגע הוא לא
מתוקן אבל זה כן בא לגרות משהו בתוכי ועם

זאת אצל רוב האדם זה כן מגרה את הקלקולים
שבתוכם כי רובנו לא צדיקים אין מה

לעשות
אבל הפוסל במומה פוסל זה לא

כפשוטו לא כפשוטו כ זאת אומרת העצם שפסל י
זה בגלל המום שבי שזה אהבה עצמית

אבל צדיק גדול יכול
לראות דבר פסול בחוץ למרות שהוא מתוקן

לגמרי אבל מה שיפה ב שהוא רואה את זה גם
מצד התיקון של זה לא רק מצד הקלקול כי

באמת הוא אצלו זה מחובר לכן הוא רואה את
בת

ההפכים אבל באמת על פניו אצל רוב בני
העולם הפוסל במ פוסל זה כפשוטו באמת כי

באמת אנחנו פוסלים מתוך ההסתכלות
שלנו אבל זה לא חייב להיות ככה זאת אומרת

יכול להיות מצב שיש פסול בחוץ ואצל האדם
זה מתוקן

כבר זה לא אחד לאחד כמו
שמסבירים זה תלוי במקום ש

התודעתי אבל מה זה הפסול כי בן אדם פוסל
גם שהוא רואה דברים טובים בחוץ הוא פוסל

אותם זה טבע אהבה עצמית לכן יש בזה הרבה
עמקות מה זה ישראל עירת הרוממות ג' קוים

ישר
אל הרצון להתר דבקות דיינו לקיים תורה

ומצוות כדי להידבק בהשם להשפיע לא נחת רוח
אבל רוב הקיום שלנו וגם הנתינה שלנו היא

כדי לקבל לעצמנו כמו שאומר בתיקוני הזוהר
תיקון ל אולי אני אקרא את זה בסוף אני לא

רוצה להעריך כי באמת אפשר לשבת 10 שעות
לדבר פה על

הכל

עם זאת אנחנו כן רואים שיש סימפטומים
והשתקפויות לכל הדברים האלה בעולם הנתון

לחושים הגשמיים אבל זה לא עצם הדבר אלא רק
הלבוש והגירוי

החיצוני ולמה מאוד מאוד חשוב להבין את זה
אפילו בשביל הצד הגשמי מה מה להבין שקליפת

ישמעאל זה בתוכנו ששנאת חינם בתוכנו גורמת
למלחמה עם הגויים למה חשוב להבין את זה

אפילו רק בשביל הגשמיות מה זאת אומרת יכול
להיות שמה שאנחנו שומעים עכשיו את הדברים

האלה אז אנחנו ננסה לתקן את הפנימיות כדי
שיהיה לנו טוב יותר בחוץ וזה גם עדיין

פסול למה כי צריך לתקן את הפנימיות בשביל
הפנימיות לא בשביל החיצוניות אבל אמרנו

מתוך שלא לשמע בא לשמע לכן חשוב להבין את
הדברים אפילו רק בשביל הצד הגשמי כי אנחנו

בל לשמ למה מכיוון שכל עוד לא נתקן רק
סליחה מכיוון שכל עוד נתקן רק את הצד

החיצוני לעולם לא נוכל לתקן את הדבר והוא
יתגלה בלבוש אחר הוא בלבוש אחר וא בלבוש

אחר ורואים זאת בבשרנו עם ישראל היה בגלות
2000 אלפי שנים תמיד ניסו להשמיד אותו

ולהיפטר ממנו לא היה דבר כזה לאומה אחרת
בהיסטוריה וזה לא סתם נדבר על כך בהמשך

אבל בינתיים נבין שאפילו בשביל הגשמיות או
השלום הח צני גם אי אפשר על ידי הגשמיות

לפתור את הגשמיות אלא זה חייב לבוא ממקום
עליון יותר הרחבה בהמשך לכן נחזור ליסוד

שלנו שהכלל הוא שאין התורה מדברת על
גשמיות והתורה נצחית היא הזור הקדוש התורה

הקדושה מדברת על העולמות על העולמות
העליונים

הרוחניים על הנצח המופשטים מזמן ומקום דרך
אילוף

תמורה ורק שנתקן את המקום הפנימי הזה
בתוכנו אז גם זה יתראה בצורה אמיתית

ונכונה יותר
בחיצוניות וגם אם לא ברגע שתיקנו את זה

בתוכנו אז אנחנו נתפוס את זה כשלם כמו
שצדיק עכשיו אמיתי ילך לבית המגדש או בעל

השגה לכותל למרות שזה נחרב למרות שיש שם
מסגד בכלל הוא יראה את בית המקדש הרוחני

שם המתוקן כי הוא תיקן את זה בתוכו אבל
כדי שכלל הם ירו את זה חייב

שינוי מגמתי בכללל

העם כה אמר השם צבאות בימים מהאמה אשר
החזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגויים

ויחזיקו מכנף יש יהודי למור נלכה ם עמכם
סליחה כי שמענו אלוהים אמכם זכריה זאת

אומרת הגויים בטיבם הם כן רוצים את הנשמה
את הפנימיות דיברנו על זה בשרו של משיח הם

בעצמם הוא אומר אם יש לך ספק לקחו מהתורה
שלנו הם הם הם גם מאמינים בנביאים שלנו

זאת אומרת יש להם את התו שלהם אבל הם
מקבלים את משה יש שמה שינויים דוד זה נביא

אצלהם הוא לא מלך והוא באמת נביא אגב גם
אצלנו הוא מלך שהוא גם בחינת נביא אז למה

הוא הקשיב לנביא שלו כי הוא צריך לקבל
מהעליון שלו בכל

מקרה כמובן יש שינויים וזה אני לא נכנס
לזה אבל מתכוון במהות בתוכם הם כן רוצים

לעבוד את הבורא יותר מזה אפילו קליפת עשו
שזה עבודה זרה בגלל הצלמים אבל זה עדיין

מצב יותר טוב מה שהיה לפני אלפי שנים אז
אנחנו

רואים ויש פה קליפות ודאי שחייב לתקן
ולשבור במיוחד בקליפת עשו אגב כי זה עבודה

זרה אבל דיברתי בקורס הפתח לספר הזוהר מה
ההבדל בין היהדות לכל התורות מה הטעויות

שלהם ומה נכון אצלהם גב כדאי לראות את זה
שמה אני לא יכול להיכנס לזה פה אבל מה

שאני אומר רואים ש במהותם הם רוצים לעבוד
את הבורא רוצים הם אומרים אלה הו אקבר כל

הזמן צועקים הם לא סתם צועקים זה נכון שזה
מדבש בהרבה רוע וקליפות לא אצל כולם אצל ה

הרעים שבהם
אבל

אבל אבל במהות הם הם רוצים אז לכן למרות
במציאות החלקיקית זה נראה דמיוני שהם

יבואו ויחזיקו בכנף יהודי נלכה
עמכם אבל ברמה הקוונטית זה לא רואים

שאפילו מבחינה היסטוריית זה יתקדם לשם
למרות כל הקליפות אז הם באמת כן יש להם את

הנקודה הפנימית הזאת
כמו מ מי היה מאמין שכל העובדי עבודה זרה

פתאום או הרומאים התנצרו או כל העובדי
עבודה זרה פתאום יקבלו אל אחד זה לא היה

נראה נראה כל כך רחוק פעם בעובדה זה קורה
זה לא עבודה זרה מותר להיכנס למסגד יש להם

גם תפילות יפות מנגינות
יפות אבל מה ההבדל ומה חסר אצלהם זה לא

המקום להיכנס הסברנו את זה בפתח לספר הזור
ראו את זה שמה א מה שאני אומר

שבגלל שישראל לא פועלים
כישראל וזה קשה לשמוע את זה ואני אומר את

זה גם

לעצמי אז ממילא הם גורים לטוב ובואו כי
ישראל הם כאילו הקו האמצע הם גם משפיעים

לאומות אבל שהם לא פועלים את הקו האמצע אז
זה גורם חורבן לאומות לתת מודע הרוחני

שלהם והם אפילו לא מבינים
למה ויש הרבה

דינים
גם יש בהם קנאה כזאת כאילו זה פועל עליהם

הם לא מלמעלה כאילו זורקים להם צים למדורה
השר שלהם ואין מוד מלבדו שולט על כולם

כמובן אבל אם זאת קשה להבין את השגחת
הבורא בעולם העשייה בתחתית עולם העשייה

האלוקות מאוד מסתרת פה קשה להבין זה נכון
זה לא פשוט חוטפים אנשים פוגעים בנשים קשה

להבין את זה אנחנו לא יכולים להבין את זה
בעיניים הגשמיות באמת חייב להעלות למקום

עליון יותר
אין פורנות בעל העולם אלא בשביל ישראל עם

ישראל הוא המרכז של הכל הכל יונק ממנו הכל
מקבל ממנו כל העולמות ניזונים ממנו ונעים

על פיו כאשר עם ישראל לא עושה את התיקון
שלו כל העולם של

שלא סליחה כל העולם מושפע ונפגע בהתאם יש
לי כאבי פה קשים אבל בכל זאת ראיתי ל נכון

להעביר את השיעור אבל קצת קשה לי לדבר אז
אז לא נורא אל תקפידו

עליי הלכה היא ש גוי שונה לישראל כי
במהותו הגוי יודע שהוא צריך את עם ישראל

כדי לקבל את האור כפי עניין הבכורה בברכת
יצחק לעשו ידוע שניתן לו ברכה שכאשר עם

ישראל לא עושה את התפקיד שלו הוא ייעלה
מעלה מעלה על עם ישראל וישלוט בו חס ושלום

אבל כאשר עם ישראל עושה את התפקיד אין
עשיו יכול לו ואתה תעלה עליו מעלה מעלה

לכן הגוי בטיבו יודע שהוא צריך את היהודי
לתיקון בתת עמודה שלו וכאשר עם יישראל לא

עושה את העבודה הגוי נפגע מזה ותת המודע
שלו מרגיש את הנזק וג הקליפות שולטות עליו

וגורמות למזיקים שבו לעלות לכן באופן טבעי
שונא לישראל כמו אח שמקבל מכות מאבא בגלל

אח שלו ומייצר שנאה גדולה מובנית בי נפשו
לאחיו לכן בזמן שלמה ותשק הארץ 4 שנה היה

שלמות הלבנה היייתה במילואה היה מלחמות על
עם ישראל הלבנה הגש

לא הלבנה הרוחנית יכול להיות שנתנו סימן
בגשמיות לא בדקתי לא הייתי שמה זה זה גם

לא משנה כי באופן רגיל הגשמית מסמלת את
הפירוד אבל הלבנה הרוחנית העירה והיא יותר

יפה
אגב ל צריך עניים רוחניות

כמובן יכול להיות שהם י להם משקפת מיוחדת
והיו מסתכלים על

הלבנה בזמן שלמה מלשון שלמות היו רואים
אותה מלאה בספקטרום הרוחני בכל

מקרה אה בזמן שלמו לא היה
מלחמות כי כשעם ישראל עושים את תפקידם אז

ימור לגויים יותר מזה הגויים צריכים
לישראל ורואים הם באו לראות את

חוכמתו כי השפע לעולמות מגיע בזכות עם
ישראל כי הם הפנימיות של הכל לכן שעם

ישראל לא עושה תפקידו לא תפקידו מבחוץ
תפקידו האמיתי עם כוונה עם שליחות עם

כוונה טהורה
לשמה עכשיו בורא בעולם חושב שלא לשמה זה

ללמוד באוניברסיטה וזה נכון ברמת הפשט אבל
לא לשמע עיקר האמת זה מצד התודעה זאת

אומרת אם אני מקיים תורה ומצוות כדי לקבל
לעצמי גם אם אני עושה את זה בבית כנסת ולא

באוניברסיטה זה נקרא לא לשמה מצד התודעה
כמו שאומר רשבי שסוכן ככלבים ביום כיפור

וראש השנה בבתי כנסיות אב אב אב לי מהעולם
הזה וב מהעולם

הבא אבל יצר לב האדם הר מנורה וזה בסדר אם
אנחנו מבינים שצריך לתקן לכן שעם ישראל לא

עושה תפקידו הנפש של הגוי יודעת ופועלת
עליו אוטומטי לשנו יותר מזה אין לו אפילו

בחירה בזה אין לו בחירה בזה אגב אלא לשנו
חזק את היהודי שבגללו החורבן לכל

האומות אפילו ובאמת כמו שרואים שהם הרבה
פעמים מקטרגים אלינו שאנחנו פוגעים

באזרחים אני מבין את זה כמשל אבל זה בכלל
לא נכון אנחנו הכי מגנים על אזרחים ועל

ילדים א זה לא משנה תסביר להם את כל
ההסברים הם שנים פשוט מחפשים אבל בגללנו

לא בגללם וזה הטעות לא מבינים את זה
מאשימים אותם רק אותם להרוג את כל הערבים

הם רעים למחוק את עזה לא יש גם חפי מפשע
בעזה למה למחוק את עזה

למה תמחוק את עזה חיזרים יתקפו אותך דים
מלאכים חיות

הקודש
לא חסר

אוייבים סגור את הצינור מפה יבוא צינור
אחר צינור ביוב במקרא הזה למה כי זה דרך

ייסורים זה קלקול לא צינור
דקדושה דווקא אותו צריך

לפתוח וזה בלי זוהר פנימיות אי אפשר להבין
את הנקודה הזאת יותר מזה אנחנו גם חושבים

נהרוג אותם נפגע בהם זה לא אומר שלא צריך
להגן וחייב לעשות את ההשתדלות בחיצוניות

ומי שעובר על חוקי הטבע הטבע מעני אשו אבל
אבל חייב לתת לזה ביק אפ של פנימיות כי אם

לא אז אפילו מזיק יותר כי אתה צובר את
הקלקול בפנים ואז הוא בא בהפתעה ותוקף

אותך אז להילחם להגן חייב אגב ולעשות מה
שצריך אבל מי הוא מנצח אני משתמש כי זה

משל טוב מני ה מנצח את המלחמה כי מיליון
סקיפים לא תנצח כל שכן לא

מיליארד כל מה שקיבלנו את ארץ ישראל זה
בזכות ספר הזוהר בזכות הזמן לגלות את

סודות
התורה כאילו זה בא דרך בן גוריון דרך זה

אבל זה רק לבושים זה בא כי העולם הזמן
הגיע והפנימיות התגלתה בעולם ונשמעת בעל

הסולם ירדה לעולם והיו פה הרבה ממהלכים
מאחורי הכלים שהם הסיבה לנתינת

הארץ אבל אם לא נשמור על זה על הסיבה הזאת
ונאי בה אז אם הסיבה מתבטלת התוצאה מתבטלת

דהיינו נאבד את האחיזה

במדינה וגם אם יהיה שלום חיצוני כאילו
בגלל שיש לנו הרבה טנקים אז פתאום יהיה

הרבה מלחמות בתוך העם ודיכאונות
ומחלות

וחרדות אפילו בלי מלחמה אגב בתאונות דרכים
מתים יותר

ממלחמה או
ממחלות הרבה יותר אנחנו פשוט לא עושים את

החשבון הזה כי לא מודעים
לזה אבל מה שאני אומר יש הרבה צינורות

להשגחה אבל זה צינור מאוד חזק כי זה מייצג
בית

קליפות
אה שמאוד קרובות לקודש לכן הם השורש לכל

דתות בעולם
ו יש פה עניין

מיוחד אר הבית זה כמו עולם האצילות אגב
ירושלים זה עולם

הבריאה ארץ ישראל מבחינת עולם

היצירה שר עולמות זה חוץ זה המקומות
הקרובים זה העשייה יש לזה גבולות לפי

הגבולות בתורה ויש את חוץ לארץ ויש בכלל
את מדור

הקליפות זה סימנים כמובן זה מדובר על
מציאות של תודעה אבל גם המבנה של ארץ

ישראל והגבולות לפי התורה הם בעצם מייצגים
עם הרמז למד למדרגות הרוחניות

האלה הרבית הוא לב העולם נעשה בו העקדה
גם אם זה המקום השלישי המקודש שלהם אבל

בפועל כל הבלאגן מגיע
ממנו ופעם זה היה המקום המקודש להם הראשון

הרי משם הוא עשה את

הטיסה אבן השתייה ממנה הושתת העולם בו היה
בית המקדש בו היה קודש

הקודשים אוקיי מה עוד אפשר
כתוב

שאחרי נפילת יוסף משיח בן יוסף מה

שאמרנו בהתחלה שקראנו י את השליטה מה זה
אחרי נפילת משיח בן

יוסף אותו דבר היה במצרים וימת יוסף ויקם
מל חדש על מצרים אין מדובר רק על איש

חיצוני כזה או אחר משיח בן יוסף מייצג
מדרגה רוחנית גבוהה של השפעה מסירות

נאמנות ברית ותיקון בעולם ש המדרגה הזאת
לא מהירה לתודעת עם ישראל נפשם וליבם בגלל

מעשיהם זה נקרא שהוא מת מת דהיינו לא מאיר
להם הסתלקה החיות הרוחנית

הזאת ואז השר של הקליפה פרעה עולה פרעה זה
גם היה מלך נינווה יש לו הרבה

לבושים לכן רואים מהכתוב שכולם נלחמים על
הרצון השלמות ואחדות ש זה ירושלים כתוב גם

לעתיד לבוא הגוים יאבדו את השם כי כולם
רוצים להגיע לשלמות כן כי ביתי יקרא בית

תפילה לכל העמים
אגב בית המקדש וירושלים לא שייכת

לנו
אלא היא שייכת לקדוש ברוך הוא ואנחנו

צריכים דרכה להשפיע טוב לכל העולם אבל
העולם הרגיש התת מודע שלא מרגיש שאנחנו

עושים את זה מטעם אהבה עצמית מטעם גאווה
מטעם שליטה מטעם הג

זם זה מקרין למציאות הרוחנית אי אפשר אי
אפשר לזייף בזה את עצמנו כן אבל אבל לא את

האלוקות עכשיו למה אני
בדין

כי כי זה מה שרשביל אבל כי חשוב להבין מה
הקלקול כדי

שנתקן אבל
כמובן הדברים נאמרים מתוך מקום ל

להתעורר
אוקיי מה עוד אני יכול

לקרוא מדוע לעולם לא יהיה שלום בחיצוניות
לעולם אין שלום בחיצוני לחיצוניות אין

שלמות מצד עצמה חיצוניות מלשון חצי הטבע
של החיצוניות שהא נפרדת גוף מלשון נגב

מגיפה אין חיבור בין גוף לגוף חיבור בין
גוף לגוף זה קצר החיבור יכול להיות רק דרך

הרוח הגוף תבול לרצות לקבל ובטבע שלו הוא
נפרד כי הוא רוצה לקבל רק

לעצמו רואים גם ש מלחמה משעמם לנו עושים
משחקי מלחמה סרטי מלחמה התורף שבנו צריך

את זה רק צריך שהמלחמות תהיו רוחניות לא
בסרטים אלא בתודעה מלחמה לחקר האמת זה

נקרא גוג ומגוג הגיגים של האמת ככה גם בין
הדתות וביחד ימצאו את הנקודה

המשותפת וזה יקרה לעתיד לבוא אבל אנחנו
מלחמות גאווה לא לא לשם שמיים

כולנו כי אנחנו לא עושים עבודה פנימית
העבודה היא מאוד רדודה מאוד חיצונית למה

כי לא עסקים
בפנימיות זה לא אומר אם נעסוק בפנימיות

זהו הכל נגמר לא אבל הפנימיות ייתן לנו
אבירה

וסביבה לעשות את העבודה
הנצרכת לכן אומרים שבזכות ספר הזוהר תבוא

הגאולה לא הכוונה לחלק ספרי זוהר אם כי זה
התחלה יפה זאת אומרת אם נשיג את המדרגות

הרוחניות בספר הזוהר זה יביא את הגאולה כי
זה מקרב את האורות האלוקיים לתודעת

האנושות ההתחלה הפשוטה מזה זה באמת לתמוך
בפנימיות בהפצת הפנימיות בלימוד זוהר

בלימוד הפנימיות מתחילים
מזה זה התחלה מאוד

חזקה השלום דהיינו השלימות יכולה לבוא רק
דרך

הפנימיות השורש לכל הפורענות והפירות
שאנחנו עושים שלום רק דרך הגוף בלי הנשמה

למה כי זה שלום
מזוייף

וממלא טבע הגוף לקום נגד גוף חזק יותר
ברגע

שיכול אגב גם בני אדום לא כדאי לבנות
עליהם יותר מדי הרבה מהפרעות הכי קשות

נעשו ליהודים על ידי הנצרות הריגות
עינויים המרת יהודים לדתם בכפייה רבה ועוד

רבות הם כרגע צריכים אותנו אבל באחרית
הימים הם יבואו נגדנו שורשם קליפת עשו

שהיא קליפה קשה מאוד כן לא לא לבנות יותר
מידי על ארצות הברית זה נכון ידידה טובה

שלנו כרגע אבל לבנות על הקדוש ברוך הוא לא
לבנות עליו בקטע של אהבה עצמית לא לא לזה

אני

מתכוון אגב יש להם אמונה שאם לשלוט בהר
הבית אז ישו יקום לדחייה

והרבה מהסיבות לתמיכה שלהם זה לא לשם
שמיים אבל זה לא בגללם כי אם אנחנו היינו

עושים עבדה פנימית יותר טהורה זה היה מעלה
בהם את הטוב

והם גם
היו פועלים יותר מם מקום אמיתי וכך צריך

לעשות אגב מוחמד אומר אם יש לך שפה כלשהוא
בדבר מה מן הקוראן שהורד אליך של את בני

ישראל שקיבלו ולמדו את הספר
לפניך עוד אומר בסורה 45 ולפנים נתנו לבני

ישראל את הספר והחוכמה ונבואה ונכלם מן
המתאמים ונפלה אותם מכל אדם ככה אומר

הנביא
שלהם אבל גם

אומר אלה אשר הותלה עליהם התורה ולא עמדו
בה נמשלו לחמור נושא ספרים מה ראים הם

אנשים כמותם אשר מתכחשים לאותו תעל האלו
ינחת כהל בני ההובלה צודק אגב הנביא שלהם

צודק אם הם לא עושים את

תפקידם אז זה כחמור ספרים מה שהספר לא
מועיל לחמור כי הוא לא יודע לקרוא בו

דהיינו התורה לא מועילה לנו אם אנחנו לא
מפנימים אותה

פנימה עכשיו הוא לקח את זה מאצלנו בסדר
אבל צודק

עכשיו הקוראן מדבר הרבה בעד היהודים אגב
אבל שהיהודים לא פועלים כיהודים יהודי זה

בבחינת קו ימין אגב ישראל זה קו
אמצעי

עברי אפשר להגיד אולי שזה ה כו שמאל
או בבחינת מעבר שזה

ההכנה הזוהר אומר שיש להם אגב תפקיד לבטל
עבודה זרה והם עשו את זה באמת אבל כשאנחנו

לא פועלים את הפנימיות הם מבטלים את
העבודה זרה בצורה של דין מאוד קשה של ערג

של

מלחמה
אוקיי עוד אומר רבי חיים ויטל הקדוש שאר

הקדמות ובלי ספק כי עוסקים בתלמוד בבלי
בלבד מגששים כ עברים קיר בלבושי התורה

ואין להם עיניים רואות ברז התורה הנסתרים
בו עוד אומר כי בלי ספק ביותם מוסקים בפשט

וסיפוריה לבדם היא לובשת בגדל
אמנותה וס כושת כסותה וכל האומות יאמרו

לישראל מה דודך מדוד מה תורתכם מ תורתנו
הלו גם תורתכם סיפורים בבלי העולם אין

לבון תורה גדול מזה לכן אוילים לבריות
מלבנה של תורה כן יש קינג ארתור הרי פוטר

הרי פוטר הקדוש מה מה צריך את התורה
שלנו יש הבנתי סדרות עורקיות עכשיו תורות

יותר יפות
מה אנטיגונה שמ אנטיגונה מה מה צריך

אותנו

אוקיי מימים רבים תפקד אחרית השנים תבוא
אל

ארץ משובבת מחרב מקובצת ממים רבים על הרי
ישראל אשר היו לך רבה תמיד והם מהמה הובסה

וישבו לבטח כולם ואמרת אלי על ארץ פרזות
עבו ה שוקטים יושבי לבטח כולם יושבים בעין

חומה ובריח ו דלתיים אין להם קצת מזכיר את
מה שקרה בגדרות אבל לא מדובר על זה זה רק

סמל מדובר על משהו הרבה יותר עמוק ואספתי
את כל הגויים האלה אל ירושלים למלחמה

ונלכדה העיר ונפשו הבתים ואנשים תשכנה
ויצא חצי העיר בגולה ויתר העם לא יחת מן

העיר יש פה עוד
דברים ומדובר פה ואסף חל כל הגויים סביב

זהב וכסף בגדים לרוב
מאוד וכן תהיה מגפת הסוס הפרד הגמל והחמור

וכל הבהמה אשר במחנות האמ כמגפה הזאת
ויתחברו כל העמים על בת יעקב לדחותה מן

העולם כו

וכולי אגב החיבור של ישמעאל ועשו הוא מאוד
קשה זה קרה שעשו התחתן עם החלת בת ישמעאל

כדי לעקור את יעקב והמן שו מזרע עשיו
התחבר עם אחשוורוש

הישמעאלי כמו כן היה חיבור דומה בתקופת

השואה
קיצר אבל כי בתי קרא בית תפילה ללכל העמים

וביטים אין לי פה ניקוד פשוט אלר קודשי
ושמחתים בבית תפילתי לותם וזבחיהם לרצון

על מזבחי כי ביתי בית תפילה יקרה ל כל
העמים

ישעיהו השלמות שייכת לכולם לא רק לעם
ישראל עם ישראל אומנם צריך להוביל את

השלמות ולהיות אור לגויים בטבע של הגוי
הוא רוצה שהיהודי יוביל אותו אבל כשיהודי

עושה את זה עם ענווה לא

בזיוף
אוקיי אם אנחנו לא עושים את התפקיד הגר

אשר בקרבך ייעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד
מטה מטה יש בזה גם צד חיובי הגר זה הרצון

שלך להתגייר להגביר את הנקודה הפנימית אבל
הגר זה גם מלשון גר שזה צד

הקליפות שהם גם יעלו

עליך ההשתקפות אמנם הייתה שהבית הגשמי
נהרס אבל זה לא היה בכלל העניין אלא

העניין הוא שנחרב הבית הפנימי הרצון לאהבה
שלמות וחיבור בכל העולם ואז תנו לנו גם

השתקפות כ אנחנו כל כך פרימיטיבים היו
צריכים לתת לנו את זה באבנים

ממש אם בני ישראל לא ישים את תפקידיו אני
מעמיד עליהם מלך שגזר איו קשות כהמן כי

ייסורים השלילה באים להחזיר למסלול שיש
דלקת בגוף זה ברכה כי זה מכין את הגוף

לתיקון דווקא המחלות הקשות לא מתגלות ו
מתפרצות בבת אחת פתאום בהפתעה

לכן ברגע שעם ישראל עשים את התיקון הרוחני
שלהם זה משפיע על כל העולם אוקיי יש פה

דברים מעניינים

מאוד היוונים למשל לא רצו למחות רצו לטמ
את השמנים שזה גם כליה חמורה אבל אמלק

שהוא הכתר של התאומה רוצה למחות מהשורש את
עם

ישראל ויש פה עוד הרבה עניינים
אני אתם תקראו את

המאמר מי שרוצה להרחיב תבקשו לינק
בתגובות לכן שעם ישראל משפיעים בעל מנת

לקבל עובדים לא לשמה הם נותנים כוח לקליפה
לממונה של ישמעאל ואז לעיתים הכוח הזה

מתבטא גם בהשתקפות בעולם הזה ולכן הם
שולטים על הר הבית כי הקליפה באמת שולטת

על הרצון האמיתי של האדם
בתוכנו אבל האמת שהקליפה ה היא שמירה טובה

לפרי אם נתמה גם את הר הבית חס ושלום
בבחינת תמא מתים הפגם יהיה גדול תמא מתים

זה תמא אהבה
עצמית לכן דווקא הקליפה שומרת לנו על הר

הבית שרק שנהיה קדושים וטהורים על ידי
פנימיות התורה נהייה רוים להיכנס בו ושלא

נהייה בבחינת בניו של אהרון הכהן חס ושלום
כמשל כמובן זה הרבה פחות

מזה מדוע עם ישראל לא שולט בער הבית הלב
של ארץ ישראל אין זה בגלל כוח צבאי כזה או

אחר או בגלל עוצמה כלכלית כזו או אחרת או
בגלל כל סיבה אחרת אלא עם ישראל לא שולט

בהר הבית כי זה השתקפות מאוד יפה לאמת
הנצחית האמת הנצחית היא שעד שלא נעשה

עבודה לשמ נגיע לאהבת חינם בבחינת ואהבת
לרך כמוך זה כלל גדול בתורה עד שלא נתקן

את הפירוד בינינו בין שמא לימין בין דתיים
לחילונים בין חרדים לדתיים בין מקובלים

לבין חוזרים בתשובה וכן על דרך זה אנחנו
מעקבים את התיקון והשלמות והאהבה בכל

העולם ובכל אחד מתוכנו יש את השמאלני שבו
שזה השנעה לשמאל

ני או שאנחנו לא מספיק תאורים לראות את
הנקודה הפנימית שלו וגם הפוך

כמובן השמאלני על

הימני כי אם נעלה על הר הבית הר הבית
מייצג את בחינת השלמות את מדרגת לשמה ועד

שלא נגיע לזה בתוכנו אז הקליפה שומרת על
הר הבית שלא

נפגוש להר הבית מהם מתים שאגב זה הלכה
שאסור לעלות אבל בעיקר בבחינה פנימית

שאנחנו טמאי הרצון לקבל לעצמנו טמאי אהבה
עצמית אסור לנו להעלות לקודש הקודשים עם

בגדים צוים שולים למלך חייב לרחוץ בשמן
המור ו בבשמים ולהעלות בקדושה וטהרה וזה

לא הזמן עדיין לכן תפקיד הקליפה לשמור על
הפרי אוקיי ויש פה

עוד אומר בעל הסולם בשופרון משיח כתוב שכל
אחד מהאומות יחזיק באיש יהודי והוליכו

לארץ הקדושה ואנונו מספיק מה שיכלו לצאת
מעצמם ותבין אמנם מהיכן יבוא לאומות העולם

דעת ורצון כזאת תדע שהוא על ידי הפצת
החוכמה האמיתית שיראו בעליל אלוקים אמת

ותורתו אמת כמו שאמרתי הם רוצים הפנימיות
שבם הגר שבהם רוצה את ה את השם כמו שאמרתי

הם צעקים על ה
כבר ואם הם יראו שבאמת אנחנו יכולים לעזור

להם להשלים את זה וכרגע הם לא רואים ככה
הפוך אנחנו בני השטן

לא כולם אני מדבר על הרעים שבהם על החריב
שבהם אז הם יבואו אלינו זה מה שהרצון לקבל

יבוא לו הרצון

להשפיע כי הם רוצים את
הלאה ואיך על ידי הפצת חוכמת האמיתית

בתוכנו קודם כל ולכלל האומה שירו בעליל
אלוקים אמת ותורתו אמת והפצת החוכמה בהמון

מכונה שופר דוגמת השופר שקולו הולך עד
למרחק מרובה גם התפשטות הייקום דומה לשופר

אגב כן התפשט עד החוכמה בכל העולם שאפילו
אומות העולם ישמעו וידעו כי יש חוכמת

אלוקים בקרב ישראל ואגב הם כבר מודעים בזה
כמו שראיתם

בסו בסורה
שלהם עכשיו זה לא אומר שלא צריך לפעול

מבחינה חיצונית צריך צבא צריך שמירה צריך
קליפת ברזל סליחה כיפת ברזל אם כי נאמר לא

תניף עליו ברזל אפילו היתוך גרעיני מפסיק
באטום ברזל אם ככה מה צריך כיפת השמיר

יראת הרוממות ולא כוח האגרוף בבחינת עולת
השמיר שנבנה אתת הבית המקדש דינו יראה

תרומות כנגד כוח הגאווה מלכות שעלתה לבינה
אין ניצחון אפילו גשמי בכוח האגרוף לעולם

תהרוג 1000 יבואו 2000 חס ושלום רואים
בעין שזה לא עובד

ככה כמו חול יאור ק מראה את הרעלים
שיוצאים

מהפנימיות אם אין שלום בין עצמו לאמין
בתוכנו איך רוצים שלום איתם זה זה חוסר

הבנה אבל לא שלום בכאילו
זה התחלה אבל לא בכאילו לא התייפייפות

חיצונית מבחוץ אלא באמת שינוי עמוק פנימי
כי הרבה מהשלום וה חיבוקים זה בשביל כבוד

לא כולם אבל לא
מעט וזה זה לא מספיק צריך אני מדבר עליי

צריך חשבון נפש אמיתי ואין לנו יכולת
לראות את זה בלי המאור שבתורה פנימיות

התורה זאת

האמת והיה כאשר הרים משה ידו וגבר ישראל
וכאשר הניח ידו וגבר

עמלק כל האומות כלולות מכולם גם בהם יש את
צד העמלק שבהם כמובן כן

זה יכול להיות שפיכות דמים או גיגים של
מסירות נפש כיצד להגיע לשמה ואחדות ואהבה

וחיבור המלחמה היא מלחמה של נפשות ולא של
גופות אם ממשיכים להילחם גוף בגוף לעולם

לא יהיה
ניצחון כמו שאומר הרבי הרבש בנו של בעל

הסולם
הקדוש הוא מביא גדוח זה מביא טנק זה מביא

טנק זה מביא פצצה וכן על דרך זה אין
ניצחון בחומר הטבע של החומר הוא

נפרד ברגע שאויב יכול מאחורי הגב ישר
יתקוף

חזק לא משנה כמה כוח הזרוע הפעלת כלפיו כי
זה טבע הרצון

לקבל כשהוא לא

מתוקן וזה חוק פסיכולוגי אומר פרי חכם בעל
הסולם ואם לא תבינו אותי צו למדו את הפרק

הזה בין חברי האומה היום אשר בעת שהתחלנו
לבנות כבר מספיק הזמן לגלות בנו את העזות

ותקיפות הדעת תקיפת הדעת ומה שאחד בונה
השני סותר כמו שרואים יום יום וזה גלוי

לכל אלא מה שאני מחדש מחדש הוא דבר אחד כי
הם הסבורים אשר סוף סוף יבין הצד שכנגד את

הסכנה ואז יחר את ראשו ויקבל את דעתו למשל
על ידי כוח האגרוף על ידי צבא חזק ואני

יודע שאפילו נקשור אותם בכפיפה אחת לא
יוותר אחד לשני כלא נימה ואם כן זה רק

זמני ושום סכנה לא תפריע למי מלבצע את
שאיפתו כמו שרואים גם הפוך הורגים להם

יורים מורידים להם מקומות שיגור והם
ממשיכים במשפט אחד עד שלא נביע את מטרתנו

מתוך החיים הגשמיים לא יהיה לנו תקומה
גשמית כי הרוחני והגשמי שבנו אינם יכולים

לדור בכפיפה אחת כשהם לא מתוקנים כי אנו
בני הידה

ואף אם אנו שקועים במט שערי החומריות עם
כל זה לא נוותר על האידאה ועל כן למטרה

הקדושה שלשמו יתברך אנו צריכים זאת

אומרת
שאנחנו חושבים שהגשמת רק קיימת ורק

המטריקס ורק חמשת החושים ואנחנו לא מבינים
שיש פה מערכת רוחנית ונפשית

ותודעתית וזה אפקט פרפר
קוונטי שהכל משפיע על הכל המחשבות כוונות

הל לב זה מציאות אחרת אנחנו בני הידע בני
הרוחניות ואם לא נבין שהמלחמה ברוחניות

והתיקון ברוחניות לא תהיה לנו תקומה ואם
כוח האגרוף ינצח זה רק

זמני כי המחשבה היא המניעה את הגוף ולא
הגוף מניע את המחשבה אז אם המחשבה והתודעה

היא של קליפה ושל רוע ומלחמה גם אם נהרוג
הרבה יבוא הרבה מהצד השני כי

התודעה
היטלר תודעת אמן תודעת ישמעאל עדיין קיימת

איך אומרים רעיון אי אפשר להרוג עם

כדורים טוב יש פה הרבה כתובים זה לא נגמר
אני אוקיי אולי אני אסיים

בזה
אני מדלג ואני קורא את העיקר אנחנו נלמד

את זה בהמשך בהקדמה לתלמוד 10 הספירות וגם
קראתי את זה ולימדתי בתיקוני הזוהר נתיב

תנינה תיקון למד כדאי להשלים את זה שמה
אומר וזה שאמרו בתיקונים קומו ויתרו לגבי

אולי אני אקרא ישר את הטוב אוקיי לגבי
שכין תית לכון ליב בלס קלונה למידה בא

ויקי בן היכו קומו תורו בשביל השכינה
הקדושה שרי יש לכם לב ריקן בלי בינה לדעת

ולהשיג אותה אף על פי שהיא בתוככם
ורז דמילה כל אומר קרא קרא נה היש עוונך

ואל מי מקדשים תפנה זה רשבי הקדוש אומר כן
והיא אומרת מה יקרא כל הבשר חציר כולה נון

כבין דלין חציר וכל חסדו כציץ השדה כל חסד
דאבדין לגרמי הוא אבדין וסוד הדבר כמו

שכתוב ישעיהו מ כל אומר קרא שכל דופק
בליבו של כל אחד ואחד מישראל לקרות

ולהתפלל לרמת השכינה הקדושה שהיא כללות
לשמות של כל ישראל שזה היחד הפנימיות

האהבה הטהורה לשם שמיים אהבת חינם אמיתית
בלי נגיעה

עצמית למה זה חייב להיות ככה כי זה התדר
של

הבורא כביכול במשל ואם יש אהבה עצמית זה
מפריע לתדר יש

ייבושים אבל השכינה אומרת מה יקרא כלומר
דהיינו תת הרוחני תת המודע הרוחני

של
הנשמות מה יקרה כלומר אין בי כוח להרים את

עצמי
מאפר בשביל של כל הבשר חציר כולם אם

כבהמות אוכלי עשב וחציר כלומר שעושים
המצוות בלי דעת כמו

בהמות וכל חסדו כציץ השדה כל החסדים
שעושים לעצמם הם עושים זאת אומרת עושים את

המצוות או את גם את המצוות
החילוניות הנתינה היא בשביל כבו וד בשביל

פרסום בשביל להגדיל את עצמנו ות המצוות
בתורה עולם הבא עולם הזה בריאות

פרנסה סגולות איפה הבורא
בסיפור הבורא נקודה מאוד קטנה

פה בלי דעת דהיינו בלי תודעת
הפנימיות ודעת קדושה ודעת לשם שמיים

וכמובן כל חסדו ציס השדה
כציץ

השדה כל החסדים שעושים לעצמם המומסים
כלומר שאין כוונתם במצוות שעושים שתינה

בכדי להשמיע נחת רוח ליוצרה אלא רק לתועלת
עצמה העושים המצוות דהיינו כל מה שעוסקים

בתורה זה כדי למלא את האהבה העצמית את
התאווה העצמית האהבה העצמית או בעולם הזה

או בעולם הבא שניה אני אשתנה משהו טיפה
חזק את הפה כי יש לי איזה כאבים בלסת לא

משנה

ואפילו כל ניון ד משתלי באורייתא כל חסד
אבדין לגרמי הו דאבדין ואפילו הטובים שבהם

שמסרו זמנם על עסק התורה לא עשו זה אלא
לתועלת גופם עצמם בלי הכוונה הרצויה בכדי

להשפיע נחת רוח
ליוצרה בוזמן הרוח הולך ולא ישוב לעלמה

ודע אי רוח ד משיח עשו זה רשבי אומר אפשר
למחוק את שהוא כותב ולקחת ממנו רק את

הסגולות
לגוף שהם לא מדברות אגב על הגוף אבל ככה

מפרשים
אותם או שאפשר באמת להקשיב למה שהוא

אומר באית הי נאמר על הדור רוח הולך ולא

ישוב לודה יוא רוח ד משיח ביתני אמר על
הדור ההוא רוח הולך ולא ישוב לעולם דיינו

רוח המשיח א צריך לגולת ישראל מכל צרותיהם
עד לגאולה השלמה לקיים הכתוב מלאה הארץ דת

השם וכולי הרוח הזה נסתלק לו והלך ואינו
מאיר

בעולם וילון מן ד גרמין דזי לה מן אלמה
ולא יתוב לאלמה דלין אינו ד הבדיל אוריית

ושה ולא בען השתדלה בחוכמה דקבלה הוי להם
לאותם האנשים הגורמים שרוחו של משיח יסתלק

ולוך לו מהעולם ולא יכול יוכל לשוב
לעולם שם עושים התורה ליבשה כלומר בלי

משהו לכלוכית של שכל ודעת זאת אומרת
מהדתיים שהם הבנים הבחורים מצופה יותר כי

הם מצטמצמים רק בחלק המעשי של התורה למה
כי זה מדבר על הגוף ואינם רוצים להשתדל

להבין בחכמת הקבלה לידע ו להשכיל בשדות
התורה וטעמי מצווה וילון דגרמי ניוטה

וחרבה ביזה וארג ובדן
בעלמה אוי להם שם הגורמים במעשיהם הללו

שיהיו עניות וחרב וחמס וביזה והריגת והשמד
בעולם קנל ככה רשבי הקדוש

כותב אפשר למחוק את מה שהוא כותב ולקחת את
מה שנוח לנו מהתורה או להבין פה מה הוא

מדבר לכן עלינו להתעסק בתיקון הרוחני שלנו
ואז פנימיות ישראל תגבר ותעלה אז אתה ווה

החסד ואהבה בעולם יגברו וזה גם ישפיע ברמה
קוונטית על כל העולם

אומר המקובל רבי יהודה צבי נווין והנה
ידוע כי הגורם לכל הייסורים הנוראים של

עניות וחרב ביזה והרג רחמן ניצלן ו מפעת
חוסר השתדלות בלימוד חוכמת הקבלה מה כל

הקטע בלימוד הקבלה כי זה עסק בנפש האדם
בנשמה

בטהרה בדבקות
בבורא מחשבת

הבריאה לכן זה כל כך חשוב אבל זה רק הפתח
כמובן צריך גם לעשות את העבודה הפנימי

עבודה עצמית עבודת
מידות והנה

אומר
הצדיק מז

דיצו והנה בלי דית חוכמת הקבלה הוא כבהמה
אחר שעושה מצווה בלי טעם רק מצוות אנשים

מלומדה ודמן לבהמות האוכלים חציר שאין בו
אכילת

אדם

אוקיי אומר הרבי של חבד מי שלא לומד
פנימיות התורה מתחייב בנפשו כי גם בעסק

שאר חלקי התורה יפול ומי שאינו רוצה
בלימוד זה רק בלימוד הנגלה בלבד מדבק באתר

דמותה ורק על ידי לימוד סודת התורה יזכה
לאורח

חיים ספר הזוהר נסו בעתיד רק בעזרת ספר
הזוהר ייצאו בני ישראל

מהגלות

טוב יש עוד הרבה שיעורים שיש לנו מלא
ציטוטים זה נקרא חשיבות לימוד הקבלה שעות

של שיעורים אתם יכולים
לראות אומר הרב שלום שרעבי הרשש יודע אני

שבזכות ספר הזוהר הקדוש וכתבי הקבלה
שהתפשטו בעולם יצא עם ישראל לחרות ובלימוד

זה תלוייה

גאולתנו
טוב יש פה עוד מאוד

סיתותים עוד אומר אני אגיד את זה בעל פה
בתיקוני בזוהר שיר השירים אם תארו ואם תרו

את אהבה עד שכפץ שעד שעם ישראל לא הגיע
לאהבת חסד חפץ חסד זה נקרא אהבה וההשפעה

שלא תלוייה בדבר באמת זאת אומרת אם אני
נותן עוזר למישהו זה לא כדי לקבל

בחזרה
וגם לצאת מהשנת חינה ו בפרט בעבודה בין

האדם לבורא וזה נקרא לשם שמיים לשמה זה
נקרא גם בינוני לפי התניה אבל זה המדרגה

הראשונה יש גם מדרגות יותר גבוהות אבל
לפחות הבינוני זה נקרא לשמ בדרגה הראשונה

נקרא גם עולם היצירה לא ניכנס
לפרטים באופן כללי לשם שמיים אפילו

במדרגה
התחלתית או אפילו מצד הנקודה שבלב שרוצה

לגדול ולהגיע ללשם שמיים פנטסטי אפילו
זה כשנגיע את זה אז תבוא הגאולה אבל אם לא

יש שבועה של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו
שהגאולה לא תבוא לפני שנעשה את חלקנו כי

הגאולה הבאה לתת לנו מדרגות רוחניות מאוד
מאוד גדולות ולחבר את כל

העולם בגשמיות בהתחלה ואחרי זה הגשמיות
תעלם בכלל ונהיה נחייה רק מבחינה רוחנית

אבל בלי הכנה לזה אין מה לבוא כי כל מה
שירדנו לפה זה כדי להיות שותפים ולהכין את

עצמנו אז אם אנחנו לא עושים את זה אז
כאילו אז לאן נוסעים כאילו אין אה אין

קיצורי דרך זאת אומרת מה או אילו חכמים
בתקנתם זאת אומרת כל ה לחם ביזיון וכל

התיקון
לא לא יקרה לכן אנחנו חייבים להקפיד על זה

נסיים בפסוקי
נחמה קודם כל שהדברים יהיו להגנה ושמירה

על עם ישראל והגנה על כל מי ש בצרה או
בסכנת חיים או מי שחלילה נכתב שיחזור

הביתה

בשלום הרבה פעמים האדם שווי בתוך עצמו
בקליפות זה נקרא שהוא נכתב והוא שוכח בכלל

את הבית שלו את

הפנימיות
ו

ש אז קודם כל שזה יהיה להגנה ושמירה וכל
אחד יראה כל אחד בדרגתו במקום התודעתי שלו

איך הוא יכול
לחזק את הנקודה הפנימית

שלו ולפעול יותר למען ישראל ולשם שמיים
עם כוונה באמת לעשות טוב וגם להתפלל הקדוש

ברוך הוא שיעזור

לנו להגיע למקום

השלם ואומר בעל הסולם הגמר של התיקון
העולם אי אפשר שיהיה זולת בהכנסת כל באי

עולם בסוד עבודתו יתברך זאת אומרת רק
הקדוש ברוך הוא יכול לחבר בין כל אומות

העולם להביא לשלום שמו של הקדוש ברוך הוא

שלום כי זה הכל קשור לתכלית לפנימיות לאור
האלוקי זה לא סתם מקרים או לא יודע

מה ובוים אל הר קודשי וסמכת בבית תפילתי
עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי י ביתי

יקרא בית תפילה לכל העמים כי אז יהפוך
לעמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם אדוני

לעובדו שכם אחד איזה שפה שפת השוואת
הצורה ולא ילמדו איש שתראו ואיש תחב לאמו

דעו את אדוני כי כולם ידעו אותי למקטנם
ועד

גדולם אומר הרב קוק הערתו של משיח תורתו
יכולה מוכרחת להתפשט על כל קהילות גוייה

וסדרי ממשלתם ועל כל אורך החיים ואגב
באופן טבעי שאנחנו גם עושים עבודה יותר

פנימית ומוסקים בפנימיות זה משפיע על
הגויים בתת מודה שלהם שמקדמים דברים טובים

בעולם אפילו לא יודע איך התורה שלהם אפילו
בצורה אזרחית כי זה משפיע על כל

המציאות אומר בעל הסולם כל האנושות
מתחייבת בסופה בהכרח ו בחיוב מוחלט לבוא

עד לידי התפתחות המפלגה המופלגת הזאת כמו
שכתוב כי מלא הארץ דע את אדוני כמים להם

חסים ולא יכנף עוד מורך ויו עיניך רואות
את

מורך אמן ואמן
אז נסיים בחיוב

כמובן כל אחד יקבל על עצמו להגביר את
הפנימיות את התיקון הפנימי

שלו אבל צריך את האור של התורה שזה כמו
מיקרוסקופ אלקטרוני והרבה

יותר עם הרבה שכבות של
ספקטרום שמראה לנו מה אנו צריכים

לתקן ושנזכה שהאור שבתורה יאיר לנו את
הפנימיות ויגן על עם ישראל צהל כמובן

יצליח לתאר מחבלים ולהגן על האזרחים ו
שהקדוש ברוך הוא ייתן את ברכתו והגנתו

לצהל אבל כדי שיהיה כליל הברכה
הזאת עושה שלום במרומיו דהיינו קודם

בפנימיות אנחנו חייבים להעיר ולחזק את
הפנימיות ואז ברחמיו יעשה שלום עלינו גם

בחיצוניות בעזרת השם כל אחד יקבל על
עצמו לפעול

לחזק
ולעשות יותר

פנימיות למען עם ישראל וגם להשתדל שזה
יהיה עם כוונה טהורה כמה

שיותר ולחשוב
טוב וגם הרבה להתפלל לא רק על הגופות אלא

שהקדוש ברוך הוא יחזק את הנשמות
והנפשות של כל מי

שבצר וכל מי ש צריך הגנה
ועזרה

אמן כל אחד יראה איך הוא מתחזק בהגדלת
הנקודה הפנימית שבו כל אחד במקומו בזמנו

בשעתו
בדרגתו לעשות

יותר מתוך כוונה להביא טוב

לעולם
שנזכה אמן ואמן תודה רבה נהניתם אני אשמח

ללייק שיתוף ותגובה כדי שתמשיכו לראות
תוכן בערוץ אני אשמח שתפיצו את השיעור

לזיכוי הרבים ולמענם ישראל אני אשמח אם
תלחצו על כפתור התודע כמו ש רואים בתמונה

כי יש לי הוצאות פרסום כבדות על השיעורים
התכנים והתחזוקה של הכל אני אשמח להשתתפות

ושותפות

בדבר אשמח שתצטרפו כחברי מועדון לתמוך
בעשייה ובהפצת התכנים בעזרת השם שהקדוש

ברוך הוא יגן
עלינו יברך את חיילי צהל ואת כל מי שצריך

הגנה ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו
ישראל וימרו

אמן אנה אדוני הושיענה אנה אדוני הצליח
אנה אמן ואמן תודה

רבה
שלום

וברכה בעזרת השם שהלימוד
יהיה להגנה ושמירה על עם

ישראל השבת החטופים הביתה בהקדם
האפשרי רפואה לכל

הפצועים כל ולכל בריאה
שצריכה ישועה

והטבה אנחנו נדבר
טיפה

על המצב יש שיעורים ארוכים שמאוד כדאי
לראות אותם שהרכבנו בזה אני אנסה כאן

להתמקד ולקצר אם כי לא בטוח שאני
אצליח בכל

אופן אני רוצה לדבר
טיפה על נקודות מאוד מאוד

חשובות על המצב במדינה רשמתי לי פה כמה
נקודות אני מקווה שאני אצליח לגעת

בהם
קודם

כל נאמר בזמן זה לא לקטרג על

ישראל וזה נכון יש בזה גם עניין
אבל מצד

שני פ אין
עניין להיות נחמד מדי ולזייף ולהיות מנומס

מבחוץ ולהסתיר את הקלקול ואת הרע מתחת
לאדמה מתחת לאדמה זה מקום הקבורה כמו תת

המודה של האדם שיש לנו אגב הרבה דברים
גניז ו בתת המודה מגלגולים קודמים ומשבי

הכללים שמגלים לנו את זה על פי התיקון
שלנו ובדרך תורה מגלים את זה בצורה נכונה

ומאוזנת ובדרך סמים וקליפות וטומאה מגלים
את זה בצורה מסוכנת ובכל

אופן אז צריך להיות מאוזנים כתוב שמאל
דוחה וימין מקרבת אז צריך לשאוף לאמצע

ובתוך כל זה
נאמר שמבחינה פנימית זאת אומרת גם אם אדם

אומר דברי מוסר ולא כל אחד יכול להגיד אני
גם מדבר בעיקר לעצמי ויותר מאיר זה נקודות

חשובות בשם הפנימיות דווקא מתוך לעורר
רחמים על עם ישראל אחרת הדינים יגברו זה

התחיל במרון
בקורונה ועכשיו עוד פעם

וייתכן שיהיה עוד דברים בהמשך והרחבתי על
הטעמים ב בשיעורים המתאימים תראו חרבות

ברזל נבואת בעל הסולם ובכל המקומות
שדיברנו מזה תיקוני הזוהר תיקון ל ועוד

הרבה מקומות בכל מקרה אז אם אנחנו מכסים
את הלכלוך מתחת לאדמה רואים שזה לא עוזר

כי אז באים לנו מנהרות השם ישמור מתחת
לאדמה בהפתעה אותו דבר מבחינה פנימית אם

נכסה הדרוש
תיקון אז זה דבר רע מאוד כי אז זה יכה בנו

עם ריבית אין מבחינה גשמית ון מבחינה
רוחנית עם זאת למרות האסון הנורא שקרה ויש

להצטער על זה הרבה אומר שלמה המלך טוב לכת
אל בית האבל מלכת אל בית המשתה בית

האבל מקום של צער יותר טוב ללכת לזה ממקום
של שמחה מבית

המשתה
כן כי אתה מצטער מדבר אמיתי מקשר לנשמות

יקרות אוקיי אני אשתדל לקצר כי יש לי הרבה
נקודות שאני רוצה לדבר עליהם באמת נושאים

ארוכים שאי אפשר להעביר אותם על רגל
אחת דהיינו קו אחד אלא זה צריך לבוא בקו

אמצעי וקו אמצעי לוקח לו זמן להתפתח אז מי
שרוצה להעמיק יראה את השיעורים המתאימים

שנמצאים ביוטיוב ו בטיקטוק ובפי
בספר הפנימיות סליחה במתה עכשיו זה הבינו

שהגשמת מתה
אוקיי אז אני אצטרך טיפה לבקר בקטע של

להראות את הנצרך
תיקון אבל זה לא מתוך ביקורת מבפנים אני

משתדל לגמרי לדון לכף זכות
א אלא זאת אומרת על ה גם מדברים לא על

אנשים על רעיונות זה גם לא דברינו זה דברי
הזוהר או ורש פשוט בדרך כלל מצטטים את

הקליפה החיצונית שלהם כמו שעשו הפילוסופים
ביוון אנחנו רוצים להעביר את כל

הדברים
אוקיי

אז יש עניין לא לבקר את ישראל אבל יש גם
להבין מה נצרך תיקון וזה מה שננסה לעשות

אז אני רגע מסתכל על כמה נקודות שרשמתי פה
אה כן התחלתי להגיד היה פה נס מאוד גדול

אנחנו בדרך כלל לא עסקים סים
בגשמיות בחסידות והפנימיות על דרך האמת

היות שכתוב אותות מופתים באדמת בני חם
דהינו הנס הוא לא בחיצוניות בכלל אנחנו כן

בודקים את זה לפי החיצוניות כי אנחנו מאוד
מאוד גשמיים ומתוח שלא לשמה אפשר קצת

להתחיל מזה אבל הנס הוא ברוחניות
בעיקר כי שמה זה הדבר המיוחד המעבר לחושים

בכל
אופן רואים שאם הח אם נקרא לזה אם

הדרום היה מתואם עם הצפון כמו שאומר האלוף
בריג ועוד כל

מיני פרשנים לא התעמקתי בזה גם וגם לא
רוצה להתעמק בזה פה ושם

רפרפתי אבל באמת היה פה נס גדול אם הם היו
מתואמים איתם בצפון ועד דרום ובבת אחת

עושים את אותה פעולה היייתה פה שואה גשמית
ממש אז עם הכאב והצער ויש הרבה צער והיו

פה מעשים נוראים ואני הרחבתי ב בשיעור
הארוך יותר אם כי כמו שאמרתי זה גם הולך

בטח לצאת ארוך אל אני
משתדל בלי נדר א הרחבתי שמה אז תראו אתזה

שמה אבל בכל אופן היה פה נס מאוד מאוד
גדול

כי היייתה פה שואה אחת וחלק ממש מבחינה
גשמית

עכשיו כל כך הרבה נקודות רשמתי לי אני לא
יודע אם אני אחסה את כולם אז אני אצטריך

לדלג ולהתמקד בדברים
החשובים אז בקצרה למה הפראה הקשה והנוראה

הזאת קרתה
לנו אז חשוב להבין נשתה טיפה שוקו כי יש

לי כאבים בלסת אבל אני

משתדל לא תדעו אם ירכתי או אני לא מגלה

לכם חשוב

להבין

רגע

כן אןד
מלבדו אבל זה בת הפכים כמו חומר ואנטי

חומר אנחנו לא יכולים לחבר אותם ביחד בז
זמן אחד כרגע כמו שהבעל שם טוב אומר אם

אין אני לי מי לי ואין עוד מלבדו רואים גם
שהתורה מצווה אותנו להרוג את

העמים יש מפרשים שהכוונה רק מבחינה רוחנית
כי אנחנו לא ברברים אבל זה לא נכון התורה

דיברה גם בענפים

הגשמיים

ומדוע היות לא מדובר על כל ם חלילה אבל
עלמים מסוימים שיש להם עוד

ענפים היות וז עמים שמייצגים אגואיזם מאוד
מאוד קשה שעושים מעשים כאלה כמו שראיתם פה

וזה דברים אגב שהיו נעשים בעבר רק בעבר זה
היה פחות מזעזע כי האנושות לא היייתה

מפותחת מספיק אבל היום אפילו הגויים
האומות הברבריות שםם האומות

המאוחדות וזה התפתחות
עבורם הם היום מגנים את הדברים האלה ברור

שזה מעורב והם למרות שישראל באמת הצבא הכי
מוסרי בעולם ולא משנה למה כרגע אם זה בגלל

שהוא חייב מטעם הרית עין או בגלל שישראל
רחמנים בני רחמנים ואנחנו נגיד שזה בגלל

שישראל רחמנים בני רחמים אנחנו נראה את
הטוב

ובאמת אני לא רוצה לדבר יותר מדי על גשמי
א באמת מודיע לפני שמפצה זה באמת בדיחה

הדבר הזה מחכה שבוע שבועיים כאילו אף צבה
לעושה את הדברים האלה ועם זאת מגנים אותנו

ורואים אותנו רעים כי זה לא קשור בכלל
לדבר הגשמי לא משנה מה נעשה ה ישנאו אותנו

סליחה לא משנה מה נעשה בגשמיות ברוחניות
זה כבר עסק אחר אם נספיק נגיע לזה לכן אז

חשוב להבין שעשע
ועמלק זה לא רק הנאצים או זאת אומרת בכל

אומה יש את כל האומות זה נקרא חוק
ההתכללות הרוחני יותר מזה ואנחנו הרחבנו

בזה בשיעור
למתקדמים סליחה לא למתקדמים אצלנו הכל

מתקדמים בשיעור ה ארוך
יותר שהיהודי הוא עולם קטן ויש בו את עשו

ואת ישמעאל וודאי ועיקר הכוונה גם לזה
שהתורה מגנה גוי מתכוונת לגוי שבאדם לא

לגוי בחוץ הגוי בחוץ זה רק סימן כמו שכלב
כלב הוא מתוק ונפלא אז למה כאילו התורה

מגנה אותו את הכלב רע לפעמים עצלן זה חיה
מתוקה אבל אם אדם עצלן זה לא יפה עצלן

צריך להיות עצלן זה הטבע שלו אבל שיהודי
מתנהג עצלן

אז זה לא טוב בכל מקרה אדם עולם קטן אז כל
האומות כלולות

בו 70 אומות כנגד שבע ספירות שמפרט ל10 זה
האומות

הכלליות ואומות מאוד גדולות זה עשו
וישמעאל זה כנגד קליפת הימין והשמאל לכן

הם הדתות השולטות בעולם זה נמשך משורשים
רוחניים אגב אפילו מבחינה היסטוריית

המסלול היה היה די מדויק צריך להגיד
הרוחניות לא צריכה להתאים ב 100 סליחה

הגשמיות לא צריכה גם וגם בעצם להתאים
לגשמיות ב100 א כי כי היא לא זאת אומרת

היא לא היא מעבר לזמן ומקום אבל מה שצריך
ההשגחה מסדרת כדי לאפשר מקום מימון וגירוי

מתאים אבל בכל
מקרה מה שאמרנו מתיקוני הזוהר בבעל הסולם

בשיעור על חרבות ברזל ובעוד מקומות רבים
שכאשר אומות העולם שעם ישראל מגביר את

החיצוניות שבו הוא מגביר את החיצוניות
שבאומות העולם והחיצוניות שבהם זה הרשעים

שבהם החמס שבהם המפלצות
שבהם לכן עמלק יכול להיות גם בישמעאל כי

כולם כלולים מהכל וזה מה שאנחנו ראינו
אנחנו ראינו מעשים של עמלק זה לא מעשים של

ישמעאל ישמעאל הם יש קליפת ישמעאל כמובן
אבל יש בהם הרבה צדדים טובים כמו שדיברתי

בפתח לספר הזוהר יש הרבה טוב באסלאם הוא
גם ביטל עבודה זרה מהעולם אבל יש את הצד

הרע ש באסלאם או יותר נכון בישמעאל אנחנו
נדבר יותר מהשורש וכשאנחנו פועלים את

ישמעאל שבתוכנו אז אנחנו מגבירים ברמה
קוונטית את

הישמעאלים
אבל הקרינה הזאת משפיעה על כל חלקיק בצורה

אחרת לורני מאושר זה גורם לבלאגן ומבחינה
נפשית המכב

או הקליפות הגדולות האלה שראיינו שכאילו
איבדו צלם אלוקים לגמרי הקרינה של השנת

חינם ואין פורנות בעל העולם אלא בשביל
ישראל האפקט שלה הוא מאוד כבד

עליהם אבל גם עלינו אצלנו בכל אחד גם
מאיתנו יש מחבל לא קטן ורואים את זה ביום

יום אפילו בכביש רק יש תיקון מלמעלה
שמסתירים לנו את זה כדי שיש תיקונים

מיוחדים ש עשו במציאות לכן היהודים הם העם
המוביל והוא גם עשה את ההכנות האלה עם

האבות במתן תורה אבל אם אנחנו לא אור
לגויים אז אנחנו חושך לכל העולם ואני

הרחבתי בזה בשיעור המתאים אני לא רוצה
להיכנס לזה פה כי זה באמת ישור ארוך אני

אעשה גם א אני אחבר בסוף את כל הקבצים ככה
מי שרוצה לראות את הכל יראה אז בכל מקרה

מה שהתחלתי

להגיד אז
אין עוד מלבדו א זה אומר שהכוח של הבורא

מהווה את הכל זאת אומרת אף מחבל אין לו
רשות לעשות

כלום בלי האישור
מהבורא אבל היות והשגחה עובדת בצורה של

שכר ועונש שאנחנו אומרים ההשגחה אנחנו
מדברים מצד תפיסת תודעת

האדם כי מצד האמת ההשגחה היא השגחה פרטית
שנאמר אצילות היא השגחה פרטית אבל האדם

שהוא לא בעולם האצילות או לא בבחינת
אצילות אז הוא לא רואה את זה כתוב בכתבי

המקובלים שעולם העשייה רובו רע
למה דהיינו תודעת עולם העשייה האלוקות

מוסתרת לכן רובו רע עכשיו גם המציאות
הגשמית היא כאילו עברה אה זיכוך והתפתחות

כמו העולמות לכן בהתחלה היה הייתה מציאות
מאוד מאוד רעה ולאט לאט התפתחו ועברו

תהליכים אבל אנחנו בדור שהוא לפני הדור
האחרון כמו שאומרים אנחנו כוללים גם את כל

הדורות אבל זה לעומת זה עשה אלוקים כמו
שיש לנו הרבה התפתחות גם רוחנית גם גשמית

גם נפשית גם
טכנולוגית אבל גם הקליפות מתפתחות

בהתאם ואנחנו מיקס מן של כל
הדורות עכשיו

למה הבורא
נתן רשות למשחית להכות אז קודם כל קשה

באמת ועוד בשמחת
תורה אז יש דברים קשים שאני רוצה להגיד

אני אראה איך אני אני אגיד אותם בצורה
שתהייה מובנת כי א אפשר להעביר את התורה

לרגל אחת אבל אני אלך שלב של שלב
שלב אם אני אספיק כתבתי לי כל כך הרבה

נקודות שאני לא בינתיים אפילו לא הגעתי
אליהם אלא דיברתי בעל

פה
אוקיי

הפלה
למה

רגע למה נתן הבורא רשות למשחית להשחית אז
קודם כל החשבון הוא גם הוא לא פרטי החשבון

הוא
כללי למה הוא בחר את הנשמות היקרות האלה

שזה יעבור דרכם אין לנו תשובות האמת אז
דברים דקים זה גם לא בא בשבילם באופן פרטי

כי זה דבר שנעשה בגלל כלל

ישראל עכשיו המחבלים זה מגלגלים חובה על
ידי

חייו

והנספחים מגלגלים זכות על ידי זכאי עכשיו
אם אנחנו חיים רק את הגשמיות רק את החושים

ואנחנו כן רוב הזמן מאוד קשה לנו להבין
דבר כזה זה לא לא מתעקל על

הדעת
וזה בכוונה ככה מלמעלה למה כי הבורא רוצה

שנצא מהמטריקס היות ואנחנו רק מזהים עם
חמשת החושים שזה התפיסה הגשמית הבסיסית

ויותר מזה אפילו מבחינה גשמית רוב מה
שאנחנו רואים

בעין הספקטרום הנראה נקרא לזה אני לוקח את
חוש הריה כדוגמה יש עוד חושים אבל הוא חו

שהוא מאוד גבוה יותר מהריח אגב זה שאומרים
שהריח רוחני הכוונה ביחס ל לגוף אבל ביחס

לרוס דווקא הריה זה מקום יותר רוחני אבל
לא משנה כרגע מדברים הרבה על ריח כי זה

הכניסה הראשונה
לרוחניות בכל אופן אפילו מבחינה גשמית

הספקטרום הנראה זה פחות מ-1 א מה כמו
עכשיו יש פה צילום אינטרנט דברים שלא

רואים בעין אבל הם
קיימים כל שכן מבחינה רוחנית ודיברנו על

זה
בחנוכה בכל אופן

אז בגלל שאנחנו חיים רק את
המטריקס וזה חלק מההתפתחות של הנשמה

והתודעה ואיין בריירה ככה המציאות עובדת
אבל כשאנחנו חיים רק את המטריקס אז הפרעות

במטריקס
מזעזעות אותנו וזה גם

טבעי אבל אם לא נידע לראות מעבר

לחומר אז בעל סלום אומר כל ה עומד להשרף
כשוף דמה כל הגשמיות הי

מתקלה לכן אנחנו חייבים להבין ולראות או
לנסות להאמין מעבר למטריקס

מה שלמרות הסבל והדברים הקשים ש שהיו
פה אבל אי אפשר לפגוע

בנשמה ב בפנימיות הנשמה בכל
אופן

ו
אם נבין את זה טוב ונבין שהעולם הזה הוא

רק סרט וזה לא קל להבין את זה זאת אומרת
אולי זה קל להבין את זה היום אבל זה לא קל

לחיות את זה ועושים את זה מלמעלה בכוונה
ככה כ כי אנחנו צריכים את העולם הזה כדי

להתאמן דיברנו בזה בקורס כבלה למתחיל
תשלמו את זה שמה ובפתח לספר הזוהר השלימו

את זה גם שמה כי אני לא יכול להיכנס להכל
אבל העולם הזה הוא כמו פינוקיו אבל שאנחנו

מזוהים רק עם העולם הזה רק עם הגשמיות רק
עם החושים הגשמיים

אז באמת
זה הזוי ואי אפשר להבין את ההשגחה בצורה

הזאת והיא בכוונה בנוייה ככה כדי שזה
יכריח אותנו לצאת מהמטריקס

אבל ההשחתה שהייתה פה היא נבעה מדברים
רוחניים זה התלבש בדברים הגשמיים כי אנחנו

מאוד פרימיטיבים מה זאת

אומרת זמים שם קשים להבנה אבל אני אני
חייב קצת להגיד

אותם כי העולם צריך את זה אני אומר את זה
האמת בעיקר לעצמי כי אולי אני אני מבין את

זה בשכל אגב טוב מאוד לא לא הצטנע פה בשכל
אני מבין את הדברים האלה מאוד מאוד טוב כי

אני אני חי את זה מגיל צעיר ללב גם לי קשה
להוריד את הדברים ולחיות אותם אני עובד על

זה עובד על זה אז אני בדוג אני מדבר בעיקר
על עצמי אבל על הדרך אני משתף

אותכם או מגרה אותכם בתפיסת מציאות שלי כי
כי כדי ואני גם מחוייב לזה זאת אומרת ברמת

ההשתדלות לפחות להעביר את המסרים שמייצגים
את

האמת כפי שאני מבין או מאמין בה ויותר מזה
זה הבורא עושה הכל זה ממילא לא

ענייני יש את הסרטון היפה הזה של חיזקי
הילד החמוד הזה על הכיסא גלגלים עכשיו כל

אחד שומע משהו אחד ומפרש את זה
אחרת לגמרי לפי התודעה שלו ואני באמת

לקחתי את הסרטון הזה למקומות מאוד מאוד
עמוקים אמר דבר יפה מאוד כי אנחנו עושים

את ההשתדלות שעברנו את גבול ההשתדלות שלנו
זה כבר ביד הבורא אבל אם לא נעשה את

ההשתדלות
שלנו אז זה

בעיה אלא חייב להתייגע אבל התוצאה מהבורא
וזה צריך לשלב את זה קו אמצעי אם אין קמח

אין תורה אם אין תורה אין קמח לא הקבלה
לקמח במאפייה רק אלא קמח זה עניין היגיעה

עיקר הכוונה לקמח שבתורה כמובן זה לא אומר
שלא צריך לעבוד צריך כולם שותפים יש

עניין סליחה להיות שותף לעזור האם חרדי
שמתנדב בזקה הוא פחות חשוב מחייל שנכנס

לשדה הקרב לא כל אחד ורם את חלקו מלמעלה
על מה

מסתכלים על פנימיות
הכוונה

אם הטבח בישיבה מכוון לאהבת
ישראל אבל

באמת הוא יותר גדול מזה שיושב ולומד תורה
בישיבה רק מה באופן רגיל הלימוד מחבר

אותנו לאהבת ישראל אבל האדם הוא ישת
מורכבת צריך גם ללמוד גם לעשות

לשלב בכל
אופן מה אני בא

להגיד אני מתקרב לאט לאט לנקודות שרציתי
לדבר

עליהם הבורא רוצה
מאיתנו

אחדות ואהבת חינם אמיתית אבל מה הבעיה או
המשימה או העבודה אה דיברתי על חיזקי ואני

אחבר את זה אז יש את צד היגיעה זה נקרא
ימי החול ויש את התוצאה זה השבת מלשון

שביטה ימי החול זה וזה לא רק בשעון ג כי
אנחנו מתאמנים דרך העולם הזה אבל זה בעצם

מציאות של תודעה ימי החול זה המצב שאדם
מתייגע ועושה את ההשתדלות שלו ושבת זה

שהוא גמר את השלדות שלו ועכשיו הוא שובט
למה כי עכשיו זה ביד הבורא אז בעצם בימי

החול אנחנו מכינים רק כלי שיעזור לנו
לראות שהכל מהבורא אבל אם לא נפעל בשכר

ועונש לא יתנו לנו לראות השגחה פרטית לכן
צריך לעשות את הכל בכל מקרה התורה ציוותה

לשחוט את העמים הברברים וזה לא מו מובן כי
היא מדברת בעד אהת

הזולת אבל זה מובן לפי העניין הזה כי היא
באמת ראתה שזה קליפות מאוד מאוד קשות שהם

עתידים להיות רוצחים קשים ולהחטיא את עם
ישראל ולהשחית ולפזז והיא יודע מה היא

אמרה לכן היא ציוותה את השבע עמים האלה
שזה גם כנגד קליפות

רוחניות מאוד מאוד רעות שטעמנו מעט
מהזוועות שלהם דרך החמס אבל זה פעם החמס

זה פעם
חיזבלה כל פעם זה יהיה מישהו אחר זה לא

משנה כי זה בעצם כוחות רוחניים וישויות
רוחניות של טומאה שמתלבשות בגשמיות ואם

נהרוג את כל
העזה את כל החמס אבל לא נעשה את התיקון

הפנימי תקום פתאום אומה חדשה ותרצה להרוג
אותנו אני

רציני אם לא עושים טיפול שורש אמיתי הדלקת
מגיעה ממקום אחר אבל אנחנו מחוייבים גם

לעשות את הסתימה
את ההשתדלות לכן אנחנו צריכים להילחם בחמס

וזה גם הלכה קם להורגך שכם
להורגו ואפילו התורה אמרתי ציוותה לשחוט

עמים מסוימים לפני שאתה נכנס לארץ והא ידע
מה היא אמרה לא כל עמים חס ושלום יש אומים

שהיא אמרה אפילו לא לצאת איתם למלחמה
ולרחם עליהם והרבה

דברים אבל פה היא אמרה שכן
אבל עם זאת

זה רק כגירוי והכנה לעבודה פנימית אם רק
נילחם בחמס בחוץ אבל לא נילחם בשנאת חינם

בתוכנו וקליפת ישמעאל שבתוכנו וקליפת עשו
שבתוכנו מה זה בכלל אנחנו לא יודעים בדרך

כלל כי לא לומדים פנימיות לא יודעים בכלל
שיש בתוכנו קליפות

כאלה באופן כללי זה נקרא גאווה
ואנוכיות משפיע על מנת לקבל ומקבל על מנת

לקבל
במקרה הזה והרחבתי בזה בשיעור של החרבות

ברזל הקודם משפיע על מנת לקבל זה נקרא
קליפת ישמעאל אז אם אנחנו כל היום פועלים

כמשפיע על מנת
לקבל זה נקרא קליפת ישמעאל ואנחנו מחזקים

אותה מה זה נקרא משפיע עלת לקבל שכל מה
שאני עוסק בתורה ומצוות מה שאומר בתיקוני

הזוהר תיקון למד זה כדי לקבל תמורות בחזרה
בריאות פרנסה סגולות הפנימיות והאמת

לא באמת מעניינים אותי אני עושה את זה כדי
לקבל תמורה אז זה כן התחלה זה נקרא שלא

לשמע אבל מבחינה רוחנית זה הולך לפי
הכוונה הפנימית לכן אם אני עושה פעולות של

חסד ומותר להתחיל מזה שלא תבינו אבל המטרה
שלי היא לקבל מזה אז זה הולך לפי דרגת

התודעה שלי אז אם כל התודעה שלי שאני עושה
עכשיו עזרה כדי שיראו אותי שאני אקבל כבוד

שאני אקבל עולם
הבא זה נקרא קליפת ישמעאל שבאדם הנקרא

משפיע על מנת

לקבל ורוב העולם לא רואה את זה כדבר רע
למה כי אם עשיתי את המעשה זהו אני צדיק

עשיתי מה שצריך זהו עזוב אותי לא האם
הייתם מוכנים להיות בזוגיות כזאת עושים רק

את הפעולות בלי כוונת הלב אבל הבורא רוצה
תיקון הפנימיות לא באנו לתקן את הגשמיות

אמרתי זה גם רק חליפה הבורא רוצה שתתקן את
הלב את הנפש את התודעה גם לא את הלב הפיזי

כן הלב זה משל כומר שהלב מזרים דם וחיות
לאיברים ככה הנשמה והנקודה שבלב ש באדם

והפנימיות היא מזרימה אהבה לכל רצונותיו
של

האדם אז למשל הכוונה כמובן ללב הרוחני אז
צריכים גם את הגשמי כן אנחנו חיים פה

הכוונה בעיקר ללב
הרוחני

לכן הבורא רוצה אחדות
אמיתית לא לשחק בסרט של אהבה אבל אתה באמת

לא אוהב אתה רוצה את המשכורת וזה בדיוק מה
שאנחנו עושים לא לגמרי זאת אומרת אנחנו

משולבים יש לנו את הנקודה שבלב את
הפנימיות את הנשמה בכל יהודי שזה נקרא רחל

עמנו שהיא בגלות אגב כשושנה בן החוחים ככל
שאנחנו עסקים בתורה ומצוות או גם לא ברמת

התיקון החברתי כל אחד בדרגה שלו מה זה
התיקון החברתי שאני פועל כלפי הזולת ואני

עושה מעשים טובים וחסד אבל לא כדי זאת
אומרת מותר להתחיל מ זה ומותר שזה יהיה

מעורב אבל צריך לראות לאן מכווננים את
הנפש כי א יכול לעשות את זה כדי לקבל

כבוד ולקבל שכר בעולם הזה ובריות
ופרנסה ואז כל מה שאני עושה זה כדי לקבל

לעצמי וברוחניות זה הלך לפי הכוונה אז אם
אני מזריע כוונה עצמית אז הגדלתי את

האנוכיות שלי ואת הגאווה
שלי רק מה מתוך שלא לשמה בא לשמה אין דרך

אחרת זה שלבי התפתחות אבל אם אני הופך את
זה למטרה וכל העסק שלי בתורה ומצוות זה

כדי לקבל בחזרה תמורה אז הקדוש ברוך הוא
שורף את התורה כדי להעביר לנו את

המסר ביום שמחת תורה הרי אנחנו שמחים
מעצמנו אנחנו שמחים מהתורה שמחים ממה

שהתורה מביאה
לנו והבורא רוצה מה שרשביל זה לא אני אומר

תיקוני הזר תיקון ל שנעסוק בתורה ומצוות
לשמ

כל מה שהתירו את הלא לשמ זה כדי שמתוך שלא
לשמה יבוא לשמ עכשיו גם אם מתחילים בלא

לשמע זה פנטסטי אין דרך אחרת אבל לכוון
קצת לשמה אבל אם

99% זה לא לשמה זה בעיה חמורה מאוד כי אז
אני בכלל אני נשאר במקום אני רק מגדיל את

האגואיזם שלי כמו שאומר הרבש הבן של בעל
סילם אין הבדל בין דתי לחילוני דתי רוצה

חילוני רוצה רק את העולם הזה דתי רוצה גם
את העולם הזה וגם את העולם הבא אז מה

ההבדל הכל בתוך אהבה עצמית מבחינה מסויימת
זאת אומרת באנו להראות נקודה

אחת אז אין לנו ברירה כי זה סדר ההתפתחות
אבל צריך להגיע פנימה איך עושים את זה זה

בדיוק העניין שהמקום חופרים לנו במוח בלי
הפסקה ללמוד את הזוהר הקבלה והפנימיות מה

שכתוב שבזכות ספר הזוהר יצו מהגלות לא
הכוונה לגרוס את הזוהר אלף סיומים ואז

המשיח יבוא זה מספרים לילדים אמרתי
כבר אפשר להתחיל מזה אבל זה לא הכוונה

לזה אלא אם נשיג את המדרגות הרוחניות
שכתובות בספר הזוהר זה יביא את הגאולה אבל

כמובן צריך להתחיל ללמוד את זה כדי להגיע
למדרגות האלה פנטסטי אבל לא לחשוב שיש

בינה מלאכותית לא צריך שאנחנו נלמד את
הזוהר שהבינה מלאכותי תלמד שהיא תביא את

המשיח כבר יש את זה במחשב יש את הזר ב pdf
בוור זהו אז איפה המשיח הבורא לא רוצה

מכונות ולא
רובוטים

לכן למה המקובלים לא מפסיקים להגיד לנו
שבזכות הזוהר טובה הגאולה כי הזוהר מדבר

האמת כל התורה עושה את זה אבל בדורנו אין
לנו את היכולת לראות את זה בשאר חלקי

התורה וגם בזה יש הבחנות הסברתי את זה
בארץ עת הארי זה לא המקום בארץ ית בעל

הסולם גם תראו את זה במקום
המתאים כי הזר כל הזמן מדבר איתנו על

הכוונה על התודעה על הפנימיות שאני לומד
הלכה אני עושה רק את הפעולה החיצונית או

גם מי שלא דתי אני עוסק באהבת הזולת בגלל
המצפון האנושי בגלל כבוד זה גם התחלה אבל

זה לא לא מספיק רק הקדוש ברו הך הוא
בכבודו ובעצמו יכול להביא שלום בעולם שמ

של הקדוש ברוך הוא שלום רק הבורא עצמו
יכול לחבר בין הדתות בין האהבה אבל הוא לא

יעשה את זה לפני שאנחנו נעשה את ההכנה
אחרת הבורא עושה הכל מה הבעיה בשבילו אבל

כל העניין שאנחנו נביא את הכלים והוא לא
מוותר על העניין הזה עד שלא נתקן את קליפת

ישמעאל שבתוכנו קליפת ישמעאל בחוץ לא
תתוקן אפשר להשמיד את כל הזה חס ושלום למה

אתה אומר חס
ושלום תהרוג אותה קודם כל יש מצב שכן את

רוב אזה צריך להוריד אבל יש שם גם חפים
מפשע אני לא אומר שאנחנו במלחמה ואיין

בריירה אבל אני אומר בכל צד יש טוב ורע
אבל נגיד נוריד את כל

הזה יש עוד עוד מיליארדים מה מה תעשה איתם
אז תהרוג את כל האנושות יבואו חיזרים

מכוכב אחר חיות הקודש יתקפו אותך או
שתהייה רעידת אדמה או יבואו אסטרואידים

פתאום יש
מעין כי כי בעצם יש פה איזה פגם רוח או

שאנחנו נהרוג אחד את השני אגב זה הכי

מסוכן כי יש פה בעצם מציאות נשמתית נפשית
אני הסברתי אתזה זה הם גם לאלא יודעים למה

הם שונים אותנו בטבע של הגוי לשנ את
היהודי כשהוא לא עושה את התפקיד שלו זה

פשוט פשוט עובד ככה זה כמו חוק טבע
פיזיקלי וחוקי הטבע הם חוקי ההשגחה אבל יש

גם
בגוי נקודה של יהודי כרגע הוא לא יכול

לגלות אותה אלא אם כן הוא מתגייר אבל הוא
יכול לגלות את הגר שבו את חסיד אומות

העולם שבו שזה הטוב שבגויים
אבל היות ואנחנו מערכת אחת אם אנחנו לא

פועלים את הטוב שבנו אז זה בלאגן
רציני אבל מה אנחנו חושבים קיימנו כמה

מצוות ואנחנו צדיקים וצריך להרוג את כל
הרעבים כי הם רשעים ואז יבוא המשיח ממש

ממש לא זה תפיסה של ילדים קטנים והתחלתי
להגיד שהבורא בגלל שאנחנו כל כך

פרימיטיבים מבחינה רוחנית דהיינו כל כך
חיצוניים רגע למה אתה מקטרג על ישראל אני

לא
מקטרג אני מספר

על המציאות ועל העבודה שאנחנו צריכים
לעשות כי אם לא נתעורר יבוא דין הרבה יותר

קשה וזה זה הצדיקים אומרים זה לא אני אומר
זה התורה אומרת זה הזוהר רק מה הטעות

אנחנו חושבים שאם נעשה פעולות חיצוניות
טכניות זה מה שהביא את הגאולה וזה בכלל לא

העניין כמו שאומר הזוהר אלא צריך לשנות את
הנפש

והלב וזה דורש עבודה
פנימית לכן בזכות העסק בחוכמת האמת תיצאו

מהגלות כי ה מעוררת בנו את הנקודות
הפנימיות האלה וזה תהליך כמובן א רוד לי

הרבה מקווה שזה לא
יפריע

אוקיי אז התחלתי להגיד הבורא רוצה אהבה
אמיתית לא סרט

אהבה או אחדות
שמבוססת על משהו זמני ואחרי זה חוזרים

להרוג אחד את
השני אולי לא מבחינה פיזית אבל מבחינה

נפשית והנפש
חשובה לנו הגוף הפיזי אנחנו רואים חס

ושלום שבן אדם כדי לברוח מדיכאון ובדידות
או דיכאון מאוד מאוד עמוק או הוא מעדיף או

חוסר או חרדה מאוד קשה הוא מעדיף להתאבד
חס ושלום מבחינה פיזית כדי לברוח מהמוות

הרוחני
הנפשי

רואים שבסוף הנפש היא הדבר החשוב אבל גם
נתנו לנו קשרו אותנו כאילו

לגשמיות
א שגם נחשיב אותה ונרגיש אותה מאוד כי

אחרת היינו משמידים את כל המטריקס כי באמת
הגשמיות היא היא חולפת עם הוסע ויראה אבל

הכריחו אותנו להיות פה ולהרגיש פה את
המציאות כדי שנתאמץ היינו כמו שלוקחים

סמים ואתה מבטל לגמרי את ה זמן מה כאילו
את

הזה אז והסמים באמת עושים את זה כי זה סוג
של ענף של כליפה רוחנית שרוצה את זה שאדם

כאילו יבטל את המציאות הגשמית אבל לא
אנחנו רוצים את הגשמיות רק אנחנו משתמשים

בה בשביל הרוחניות אז נסכם הקדוש ברוך הוא
רוצה אהבה אמיתית ולא משחק של

תיאטרון ואם עושים את המשחק של
תיאטרון מותר להתחיל לשחק בתיאטרון אגב

מותר אבל לא להישאר בתיאטרון

הוא לא רוצה סרט של אהבה הוא רוצה שנחיה

אהבה עכשיו זה לוקח זמן אבל אם אנחנו
משתדלים ומכוונים

לשם אז הבורא בעצמו עוזר לנו ונותן לנו את
הכוח גם להצליח לאהוב באמת כי באמת האהבה

זה לא שלנו אנחנו חושבים שזה שלנו הרבה
פעמים אבל רואים שבני זוג אהבו מאוד

ופתאום זה מסתלק מהם
ולא מובן איך הם התגרשו כל כך אהבו כל כך

זה כי הויל שלנו נותנים לנו אותם מלמעלה
פשוט משאילים לנו את זה ואנחנו חושבים שזה

שלנו ולא מקרים תודה אבל האהבה היא באה
מלמעלה אבל אנחנו מכינים את הכליל לאהבה

אז אם באמת נשתדל הבורא יתן לנו את הפלא
הזה שבאמת נועב אהבת חינם ולמה זה כל כך

חשוב כי זה התכונה של הבורא מבחינתנו אהבת
חינם אבל לא אהבת חינם כדי לקבל כבוד לא

אפשר להתחיל מזה אבל לא
כי אם כי זה כמו שאני מערב את הקדושה עם

לכלוך אז מותר להתחיל עם זה אבל אם אני לא
מסנן את זה לאט

לאט אז זה מתפשט ומחלה את
הכל

לכן למה הבורא עשה ככה אז אפשר להבין את
זה בין בני זוג קל להבין שרוצים את הנפש

את הלב את הנשמה ולא את החיצוניות הרי גם
בעלי התאווה אבל בסופו של דבר שהם יפגשו

עם עצמם ועם הפנימיות שלהם הם לא ירצו
אישה שרוצה רק את הכסף שלהם ואת הגוף שלהם

שהוא חולף גם הם ירצו מישהו שה אוהבת אותם
ואת הנשמה שלהם ואת המידות ואת

הנפש אהבה אחת אמיתית היא שווה כמו אלף
בשרים וגם בעלי התאווה בעצמם ידעו בזה עם

עצמם שהם בכלל עושים את התאוות כי כי אין
להם אהבה אמיתית אז מנסים לפצות בין אם הם

מודעים לזה ובין אם לאו הרי אנחנו רוצים
אהבה אנחנו רוצים חיבור שייכות

אחדות כל מה שהעולם הרדוף אחרי את אהבת
נשים או כל אחד ולא משנה את האהבות שלו זה

כ הוא כאילו חושב שיש שם איזה משהו חיבור
רוחני אבל זה כאילו רק גירוי זה רק אשליה

כי האחדות היא רק בנשמה הרי הגוף חולף
ומתכלה ו אור ההולדה מתקבל זהו נגמר כמה

שניות זהו השתוקקות כזאת גדולה כמה שניות
נגמר המסיבה התרגלנו לזה כי אנחנו גשמים

אבל ברוחניות זה לא ככה זאת אומרת השנה
בוער ואיננו הוא

קל בכל אופן לא הגעתי אפילו לנקודות
שרציתי לדבר אז

נסכם הבורא רוצה אחדות אמיתית ולא תיאטרון
אבל ה הוא הוא מרשה לנו להתחיל תיאטרון זה

נקרא לא לשמע אבל בתנא שיוצאים לאט לאט
מהתיאטרון

וזה אי אפשר להבין את זה בלי התורה התורה
היא נותנת לאדם את הכוח לראות את

האמת והבורא וזר זה נקרא מתוח שלשמה בא
לשמה אבל צריך רות את הלא

לשמה יש עוד עניין זה נקרא שפחה כי תירש
גביר

טעמה זה יפה שקוראים תהילים אומרים פיתום
הקטורת וזה יש שיעור שלם על פיתום הקטורת

כדאי לראות
אותו אבל זה כיתה א' כיתה א' של כיתה א'

פיתום הקטורת זה זה מצב תודעתי שאדם צריך
להגיע אליו תהילים זה דרגות רוחניות

במידות של נפש האדם שהוא צריך לקנות אותם
בתוכו וזה ממש מוסר חיים עמוק מאוד מאוד

אבל אם אני גורס 100 תהילים עכשיו כדי שזה
ייגן עליי וזה בסדר בבחינת שלא לשמ אבל אם

נתקעים
שמה

הבורא הבורא יבוא אלינו אם הלכתם ע בקרב
הלכתי עמכם בחמת קר מה קרי אני קורא

תהילים נכון סבבה אבל הבורא רוצה ש לא
תגרש את התהילים הוא רוצה שתשיג את

התהילים בלב אם אתה גורס אות כדי לורר את
זה בלב בסדר אז תגיד פסוק תגיד פרק עם

כוונה לא משנה תקרוס לא משנה זה לא הנקודה
אבל התהילים צריך לקנות את המדרגות האלה

בלב ובאמת שלומדים זוהר וחסידות ופנימיות
פתאום מגלים בתהילים עומק מטורף פי מאות

אלפים מהטילים הרגילים כמו שני יכול
להסתכל על [ __ ] הזה אותו שאני יכול ללמוד

פיזיקה קלאסית וגנטית פתאום אני רואה פה
עולם שלם יש פה י פה יותר מולקולות מכל

הטיפות מים בכל העולם ובכלל יש פה חלקיקים
שנעים כמעט במהירות האור משפיעים עעל

החלקיקים בצדו יש פה יצורים
כאילו ומכלל אני שותה את אנרגיית השמש

שעברה דרך הפוטוסינתזה לתוך
ה הגרגיר קקאו כאילו או שאני או בכלל מה

שאני רואה פה בעין זה כאילו אני
י כאילו אפשר אז היה משל אותו דבר גוף

האדם אתה יכול לראות מכונה פשוטה זה ואם
אתה מתחיל ללמוד עליו מציאות שלמה ומטורפת

עולם וגלקסיות שלמות בתוך גוף האדם עולם
קטן

ממש מטורף איך המערכות עובדות א זה או
שאני מסתכל רק על האצבע ורואה רק זה רואה

את זה כמו שאני רואה איזה איזה חתיכת
פלסטיק אותו דבר התהילים אותו דבר התורה

פיטום הקטורת ולמה אני מדגיש את זה כי
כתוב שאסור ששחה תירש גבירתה כי אז רגזה

הארץ רגזה הארץ הכונה לריד אדמה או
למנהרות זה אותו רעיון אבל עיקר הכונה

לריד אדמה מה זאת

אומרת ומדובר בבחינה רוחנית אבל לפעמים
מדברים איתנו בגשמיות כמו שאמרתי כי אנחנו

מאוד פרימיטיב אבל זה לא חייב להתבטא
בגשמיות מה זאת אומרת אדם יכול להיות

במסיבה לא בכלא במסיבה וההוא בדיכאון והוא
בודד והוא

בעצבות כי הכל בתודעה רק מה המציאות
החיצונית היא מגרה את התודעה וצריך להשתמש

בזה גם אנחנו לא בדרגה של בעל תניה שאתה
בכל ואתה מרגיש בעולם האצילות נכון מצד

האמת זה ככה אבל אנחנו לא שמה אז אנחנו
צריכים לאזן למצוא את האיזון כי יהיה לך

הרבה כסף זה אומר שיהיה לך כיסופין לאהבה
ולשלמות בכלל לא אתה אפילו יותר עני כי

הלב שלך ריק ואתה לא
מסופק אז הכל בנפש

דירה אוקיי אחרי חודשיים אתה מתרגל דירה
יותר מדי גדולה אתה מרגיש בודד ואם אין לך

דירה בפנים שהקדוש ברוך הוא דר
בתוכך אז גם אם יש לך דירה ענקית אתה מאוד

מאוד צר ואם אתה מחובר לבורא התודעה שלך
היא מעבר לזמן ומקום אתה בכל הגלקסיות

בדירה של 40 מטר 40
לבינה בסדר לא אומר שצריך לגור בדירה קטנה

גם אני אוהב דירה גדולה אבל זה משל שהכל
בסוף בתודעה

אבל אנחנו עובדים בשתי המציאויות וזה צריך
להיות ככה לא צריך להיות

פקירים אבל הכל בנפש אז פיטום
הקטורת זה מדרגה של תודעה שאדם צריך לקנות

בתוך הנשמה שלו אם הוא חושב שהוא גורס את
זה כדי להספיק כמות וזה מה שיגן אז הוא

טועה זה לשים פלסטר במקום לתקן את הנפש מה
זה פתום הקטורת אז יש שיעור שלם שאני מדבר

על זה לפי הזוהר אני לא אכנס לזה פה אז זה
בעצם להקטיר את הרצון של

האדם להקטיר זה נקרא להקדיש
אותו וזה לא איזה משהו

מבחוץ כל היא סימנים האלה זה תכונות
ומידות בתוך האדם צריך ללמוד עליהם הזוהר

מסביר את זה תלמוד 10 ספירות מסביר את זה
בחלק

ז' זה תהליכים נפשיים שאדם עובר אבל אם
הוא קורא את זה בחוץ והוא חושב שזה יביא

לו את ישועה הוא מפספס את העניין אז אני
לא אומר לא לקרוא את זה בחוץ בסדר תקראו

אבל אבל לא לשים פלסטרים הקדוש ברוך הוא
לא רוצה שנ אגרוס ספרים מבחוץ הוא רוצה

שספר זה מלשון
ספירה הוא רוצה שנשנה את הנפש ואת הלב זה

לא הכמות זה
האיכות ובגלל שהתפיסה היא מאוד

חיצונית אז האיכות החיצונית היא מאוד
רדודה כל המציאות החיצונית אגב גם בתורה

ומצוות וגם בגשמיות עצמה זה כמו דומם ד
דומם ד דומם זה איכות של נפש זה לא משנה

כמה דומים יהיה לך מיליארד גרגירי חול זה
גרגירי

חול כדי להעלות לעולם מליון יותר צריך פה
כבר תודעה כוונה

פנימית שזה מדרגת הרוח זה ספקטרום אחר
לגמרי לגמרי לחלוטין ואני לא יכול להשיג

אותה על ידי כמות חיצונית פה אני צריך
להערב את הנפש והתודעה

לכן התחלתי לדבר על שפחה כ דרש
גבירתה אם

אנחנו ומותר להתחיל ככה עוסקים עכשיו
בתורה ובמצוות

ומתעוררים למה כדי שהקדוש ברוך הוא יגן
עלינו מבחינה

חיצונית ואפשר להשתמש בזה אני לא אומר שלא
אבל בזהירות מה

הכוונה כל מה שהגוש בבר ברוך הוא מביא
עלינו אסונות זה כדי לורר אותנו בפנימיות

אבל אם אנחנו משתמשים בפנימיות לא כי
בשביל הפנימיות אלא כדי שהפנימו תסדר לנו

את החיצוניות ואז ממילא ברגע שזה יסתדר
נחזור רק

לחיצוניות או גם מבחינת הכוונה אני עוסק
בתורה במצוות בזה כדי שאני אהייה מוגן

מבחינה
פיזית מותר אבל אם זה רק

העניין אז זה נקרא שפחה כתיר גבירתה שאני
לוקח את הפנימיות ואני משתמש בה בשביל

החיצוניות ואז הבורא אומר הלכתם עמי בקרי
והלכתי כם בחמד קר הופך לי לגמרי את כל

החיצוניות למרות שזה כואב וקשה כדי להעיר
אותי שאני אבין שכל מה שאני עוסק

בחיצוניות זה בשביל הפנימיות ולא
להפך לכן כל מה שהוא הביע לי אסון זה לא

רק כדי שאני אפחד מתהילים אלא כדי שאני
אתעורר לאהבה אמיתית ודאגה

לזולת וזה מה שהקדוש ברוך הוא חפץ את הנפש
אשר עשו בחרן לא את הגוף את הגוף הוא אמר

לו קח לך אני רוצה את
הנפש

אוקיי אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא היה
מוכן להחריב את צדו למרות שהוא מאוד חנון

ורחום כי זה דבר שהוא קשה להבנה גם לי קשה
להבין אותו ב90 זה אגב אני רק מספר לכם מה

הזוהר אומר לי גם קשה מאוד עם הנקודה הז
כי אני מאוד

גשמי הקדוש ברוך הוא פועל בהשגחה תטי מה
זאת

אומרת ההתחשבות של הקדוש ברוך הוא במטריקס
היא כללית היא לא פרטית מה שכתוב שיש

השגחה פרטית ואני מדגיש אנחנו מדברים מצד
תפיסת האדם מצד הבורא הכל בהשגחה פרטית

אבל אנחנו לא מדברים על הבורא אננו מדברים
עלמה שאנחנו משיגים ממנו ועל המדרגות

התפתחות שהוא מוביל אותנו דרכם על שלבי
הסולם והקדוש ברוך הוא עובד בצורה בהשגחה

תכליתית מה זאת אומרת מה שאכפת לו זה
הפנימיות

והנשמה זה מה שמעניין אותו וזה מה שהוא
רוצה שנגיע וההתייחסות של ההשגחה לגשמיות

היא בהתאם לכן לקדוש ברוך הוא אם צריך הוא
לא יעשה את זה אבל אם צריך אין לו בעיה

להחריב גם את כל העולם אני אומר רגע את זה
בצורה קיצונית אבל אני מנסה י רעיון כי

העולם הזה זה כמו המטריקס זה לא המציאות
האמיתית המציאות האמיתית זה עולם

הנשמות זה העולמות הרוחניים הביה מה שכתוב
ניתבה לעשות עו דירה בתחתונים הכוונה

בתחתית עולם העשייה שזה האגואיזם הגדול של
האדם שהגאולה האמיתית זה שגם באגואיזם

הגדול נהפוך אותו לאהבה התפחה ולא
התקפה העולם הפיזי של חמשת החושים לעתיד

לבוא הוא לא יהיה הוא יהיה קיים בימות
המשיח אבל לעתיד לבוא הוא ימחק מהמציאות כ

כי לא הה בצורך יותר הוא בא למטרה
מסויימת שדיברנו עליה בקורס כבל למתחיל

ואני לא יכול להכנס לזה פה אבל העולם הזה
הוא כמו פינוקיו הוא לא ילד אמיתי למה כי

אין לו נשמה הנשמה היא באלוקות רק והעולם
הזה מסמל את ה ניתוק

מהאלופות אפשר לראות בו גם אלוקות
כשמסתכלים בפנימיות דיברנו על זה בליקוי

מארן תורה א' אבל העולם הזה לכשעצמו הוא
בא להסתיר בכלל האלוקות לכן הוא בנוי

בצורה בנוי של זמן ומקום ההדר חילוף
ותמורה למרות שאם אני מסתכל על פנימיות

הגשמיות אני רואה שגם ביה נהדר למשל שאני
מסתכל על המציאות הקוונטית למרות שהיא גם

נהדרת ביחס לרוחניות אבל היא לא נהדרת
ביחס לפיזיקה הקלאסית אבל ביחס לרוחניות

כל הגשמיות היא נהדרת למה כי היא בנוייה
על

תודעה של זמן ומקום עדר חילוף ותמורה אבל
הרוחניות היא בנוייה על התודעה

אלוקית שהיא מעבר לזמן ומקום דרך חילופי
תמורה למה כי היא מייצגת את הכלים שהם

באחדות עם האלוקות את הטבעים והרצונות שהם
באחדות ואהבה עם האלוקות והם שלמים

מאוחדים לא נפרדים רק ברצונות שהם כאילו
מנותקים מה אלוקות יכול להיות ההדר חילוף

תמורה זמניות
ונפסד כי זה התפקיד שלהם אבל הקדושה היא

מייצגת את האלוקות לכן אין בד והיא שלמה
זה נושה מאוד עמוק תראו את זה בקורס כבלה

למתחיל אני לא יכול להיכנס לזה פה בכל
מקרה אז הבורא הוא בהשגחה תכליתית ורואים

את זה על האנושות על השואה על פרעות גם
קשות לפני השואה ובכלל אם נעשה חשבון

הבחנו הרבה
ייסורים לא פשוט אגב סבא שלי רצחו את כל

המשפחה בשעה כן אבל מה שאני אומר שההשגחה
היא

מטרתית ומי שחי רק את חמשת החושים בעל
הסולם קורא לזה אנושות מטוגנת מומחשת

איומה זאת אומרת כל הדני רק בתודעה הגשמית
אני לעולם לא הבין את

ההשקה ואפילו יהיה לי פראות איך הוא אומר
מראות שהאדם השתגע איפה זה כתוב בכתבו או

בחוקותיי פרשת הקללות תרשמו לי בתגובות
שכחתי איפה יש אומרים זה פרשת

הברכות יש לזה הסבר יפה בחסידות אל לא
ניכנס לזה פה תשתגע ממראה עיניך זאת אומרת

וההשגחה בכוונה עושה את זה ככה כדי שזה
יכריח אותנו לצאת מהתפיסה הגשמית למה היא

עושה את זה
ככה א אנחנו לא יכולים להבין את זה מנקודה

פרתית אבל אני אענה באופן כללי זה תהליך
של התבשלות התודעה

והנשמה שאי אפשר להבין אותו אם אני מסתכל
רק על חתיכה מהפאזל צריך לראות את כל

הפאזל וזה התורה שהיא מחשבת הבריאה
האלוקית היא מלמדת אותנו את זה אבל השכל

זה טוב ויפה עד שלא השגנו את זה בלב ויש
הרבה מדרגות ללב מה שאנחנו מכירים את

עצמנו זה חתיכה קטנה מהלב שאדם עולה
בדרגות רוחניות כל פעם נותנים לו אות

חתיכה מהלב
שלו ויש הרבה מדרגות

בנפש האדם הוא זאת אומרת הצור באמת
אלוקי הוא לא הבורא אני לא אכנס לזה פה

אבל הוא כן אלוקי מה זה אלוקי
שיש בו

צד של הנצח של האלוקות של
האחדות והאהבה זה כמו כוח הבורא שב נברא

בשונה מבעלי החיים שאין להם את זה מצד
עצמם אלא מצד מה שהם מתקשרים לאדם ובכוונה

הבורא ברא אותם כי דרכם אנחנו מכירים את
החלקים

שבתוכנו רק אצלנו החלקים האלה הם באחדות
ואצלה הם הם מפוזרים וזה צריך להיות ככה

כי האדם הוא מרכז הבריאה הוא מחבר את הטבע
בכל מקרה הבורא מה שמעניין אותו זה

הרוחניות ההשגחה היא תכליתית ואם ננסה
להבין את הבורא רק דרך הגשמיות זה מה

שמקובלים תמיד אומרים עיניים להם ולא
יראו אי אפשר להבין הוא יראה לנו פה פרעות

אפילו למה כדי שזה יכריח אותנו לצאת
מהגשמיות לכן מה שחושבים שהגאולה זה שהכל

יהיה יפה מבחוץ ויש בזה מין האמת כי הוא
כן יתן לנו איזה

סימן חיצוני לזה שהוא מרוצה מאיתנו וגם
רואים את זה ב שקיבלנו את מדינת ישראל ארץ

ישראל זה דבר שהוא נס גלוי אבל זה לא
השיעור תראו את זה במקום המתאים אבל אנחנו

צריכים להיות ראויים לארץ
ישראל א לזכות בה כי ארץ ישראל היא ארץ

אוכלת ישווה תראו את זה בשיעור האחר
שדיברנו

למה רציתי לדבר על רחל בסוף אני לא מגיע

לזה לכן הקדוש ברוך הוא ההשגחה שלו
תכליתית וזה משהו שקשה לנו להבין את זה כי

אנחנו רואים רק חלקים קיטועים מהפאזל לכן
חייב ריאה רוחנית כדי להבין את ההשגחה כי

אם לא ההשגחה נראית נוראית זה נאמר שעולם
העשייה רובו רע זאת אומרת

במשקפיים של עולם העשייה רואים רע כאילו
רואים טוב אבל הרוב רע

למה כי כי רואים איזה דברים נוראים היו
ועדיין איפה הבורא מה רוצח ילדים איך הוא

נותן רשות לדבר כזה ובאמת אין על זה תשובה
מעולם העשייה

רק ממקום אלין לעתיד לבוא יהיה אבל כרגע
חייב

לעלות ולראות את כל
התמונה כרגע אנחנו מקבלים את זה

באמונה לכן מה שהתחלתי
להגיד שההשגחה של הבורא היא תכליתית היא

לא באה בשביל המטריקס לכן אל תנסו להבין
את הבורא דרך המטריקס או המטריקס כמו שאני

אומר אלא חייבים לראות מעבר איך נראה מעבר
זה רק בזכות התורה ופנימיות התורה נוכל

אין דרך אחרת יש אבל זה זה חלקי וזה

מתפרק
אוקיי שניה אחת אני

אראה מה עוד אני רוצה לקרוא
פה כתוב שמי שילמד זוהר יהיה מוגן מהוגו

גוג זה לא גוג הוא מגוג עכשיו אגב אבל
אולי זה ניצנוצים אני לא

יודע הרחבתי על זה בשיעור של נבואת בעל
הסולם תראו את זה שמה מצחיק נבואת לא

מצחיק
אבל נבואת בעל הסולם היא נקראת חרב ברזל

זאת אומרת ככה אני מכנה אותה כי הוא מדבר
שם על נבואה של חרב ברזל בדמות משחית

נוראה ממש מה שראיינו פה אבל הוא דיבר על
משחית יותר רציני זה תראו את זה בשיעור

בכל מקרה רציתי לדבר על החל עמנו בוא נראה
אם נגיע

לזה אה כן אז כתוב שהזוהר מגן על האדם במת
יש כל כך הרבה לדבר באמת אי אפשר להעביר

את התורה לרגל אחת לא לעצמנו וכל שכן כי
זה דורש ידיות מקדימות כי אנחנו לא

רוצים אנחנו לא עוסקים בבורקס אנחנו גם לא
אומרים את מה ש אוהבים לשמע ת מה מה

שהמציאות
צריכה שירד לעולם

אבל בוא נראה איך נעשה את זה כן כתוב שמי
שעוסק בזוהר יהיה

מוגן מה הכוונה האם זה אומר שהוא יהיה
מוגן מבחינה

פיזית וואלה לא בהכרח סיכוי טוב שכן אבל
לא בהכרח זאת אומרת אם הוא יהיה מוגן

מבחינת התודעה שלו והנשמה שלו אז זה לא
משנה לו מה יקרה בחוץ כי הנשמה היא נצחית

הוא מחובר לאלוקות אז גם אם כל המטריקס
יעבור דברים קשים הוא ירגיש עדיין את

האחדות האלוקית אבל זה דבר שהוא קשה להבנה
זה כמו שאני רואה את הגל ואת החלקיק ביחד

באמת המדענים שמנסים למדוד את הגל הכל
מתפרק להם למה כי המדידה זה צד הגוף צד

הרצון לקבל המפריד לעתיד לבוא אם הם יהיו
מספיק אמוניים הם יכ למדוד אותו והוא ישאר

גל אבל כרגע בגלל שיש הרבה קליפות הם לא
יכולים לעשות את זה כל

כך אבל זה הה משל לתודעה של האדם גם
התודעה של האדם תפיסת המציאות שלו ופירוש

המציאות שלו עובדים בצורה של גל וחלקיק
לכן מי שלומד זוהר יהיה מוגן כי אם אתה

מוגן
בתודעה זה לא אומר שלא יכול לקרות לך משהו

בחוץ יכול לקרות החשבון הוא לא פרטי הוא
כללי אבל זאת אומרת אם אתה רוחני אז זה לא

משנה מה יקרה לך לגוף כי הנשמה שלך לא
נפגעת אבל אם אתה מאוד מאוד גשמי אז זה כן

משנה מה קורה לך לגוף כי אתה מאוד חי את
הגשמיות אבל כמו שאמרתי אנחנו לא צדיקים

אנחנו איפשהו בין לבין אז צריך למצוא את
האיזון ואני מניח שמי ש לו

תפקיד והוא בא לפעול אהבת הזולת תהיה עליו
שמירה עליונה יותר מלמעלה אבל אם הוא עושה

את זה כדי שתהייה עליו שמירה חיצונית אז
מה שמעניין אותו זה שמירה על הגוף ולא

אהבת הזולת
באמת ועם

זאת מתוך שלא לשמע בא לשמע מותר להתחיל
מזה גם אין דרך אחרת אבל לא להתקע זאת

אומרת זה מה שאתה מזריע זה מה שיצא לך אז
מותר להזריע זרע גם אם יש קצת קליפות עליו

אין ברירה
אבל זה נקרא רחל אמנו הנקודה שבלב שהיא

בגלות דיברנו על זה בתיקוני הזוהר תיקון
ל ותראו את זה שמה אבל כל פעם אנחנו

צריכים להגדיל יותר את הנקודה הפנימית
הנקודה הפנימית זה אהבת הזולת

הטהורה לא כדי לקבל פרס בין אדם לבוראו או
בין אדם לחברו אם אני עוזר על חברי כי אני

רוצה ע עולם הבא או סגולות או פרנסה או
בריאות או תגיד תיקון חצות כי זה לך ברי

באטן גשמי או תסגור עסקה טובה תיך הפרנס
טוז זה הכל בתורת הגוף אז מותר להתחיל מזה

לא להיות כל החיים בכיתתה א' והבורא יהפוך
את הגשמיות ישר והפוך אם צריך עדיף שהוא

לא יעשה את זה כי אנחנו חפצים בדרך החסד
גם במציאות הגשמית כי הכריח לא יגונה ולא

ישובח והעולם
הזה לא לא לטו ברעה לשבט יצרה גם הכוונה

מבחינה רוחנית אבל זה מתבטא גם ב
אז אנחנו רוצים את דרך החסד והטוב למה כי

באמת הגשמיות היא מקום האימון וכמו

תם כאילו מקצרים את הזמן והמקום הגשמיות
מנסה להידמות

לרוחניות זה סימן יפה אבל זה לא עוזר כי
אני יכול בטלפון להשיג את כל העולם אבל

אני אוהב רק את עצמי אז כל הטכנולוגיה לא
עוזרת לי באמת אבל יכולה להיות אמצו שאני

יכול לדבר עכשיו בשידור אבל זה לא נכנס
ללב אבות או כי אני אין לי לב להעביר את

זה או כי אין כלים שישמעו את זה אז
הטכנולוגיה זה נחמד אבל פעם לא היה

טכנולוגיה ומשיחה וממכר קטן היו מתרגשים
מאוד ועכשיו אתה שולח 1000 הודעות ביום

וכמה אתה מתרגש אז הטבע מאזן את עצמו תמיד
אבל בכל מקרה כל הטכנולוגיה וזה נפלא

וצריך להשתמש בזה אגב אנחנו לא נגד טריקט
ולא נגד אסט או גרם רגע של גרם ולא נגד

פייסבוק ולא נגד אני צינור לעצמי דהיינו
יוטיוב ומה עוד יש גלגלת

גוגל ומתה ש גשמיות מתה הכל טוב

ויפה אבל זה
אמצעי ל שינוי פנימי כי רואים שהטכנולוגיה

יש על זה קליפ הטכנולוגיה מחלישה את הנפש
ה מכון כושר רוחני לא זוכר איך קראתי לזה

הטכנולוגיה מחלישה את האדם נפשית ברמות
קשות זה מאוד מסוכן אפילו הטק הדבק זה

הגיע לעשות היום אפילו לי הגיעה להקליט
במסך מגע

כבר והבניה מלאכותית אגב
יתקל לנו בעניין הזה

בקרוב אבל זה יכול להחליף לנו את הנפש
ברמות או שזה יכול לפנות אותנו לא להתעסק

יותר מדי בגשמיות ולבוא להתעסק יותר בנשמה
וזה גם התפקיד המקורי של כל

הטכנולוגיה וכל החוכמה
הגשמית וזה נובע משורשים רוחניים שכל צד

אומות העולם הוא בא בשביל האדם בשביל
הנקודה הפנימית כל הטבע

א הטכנולוגיה של שכלול הטבע על ידי השכל
של האדם שהוא בעצם

מעתיק א מתוך הטבע דברים ומשכלל אותם
לתועלתו ויש לו את הצד הזה והוא צריך

לעשות את
זה אבל אם הוא לא משתמש בזה נכון זה הורג

אותו מחליש אותו מדקה אותו כמו
שרואים מה שקורה היום אז משתמשים בטריק

טוק נערים ונערות כדי למכור את את הגוף
שלהם אני לא מדבר על מתפרות או זה לא לא

מתכוון לזה הכל טוב ויפה כל אחד מה שהוא
עושה אני אני מביא למשל שיש תופעה ראיתי א

שפשוט בני נוער עושים שידור
חי

אה כאילו משתמשים בדברים האלה ילדים
צעירים כאילו בקטע

מיני
כאילו השם

יעזור השם יעזור זאת אומרת ויש הרבה
מפלצות באינטרנט שמשתמשים בזה גם השם

יעזור אז אנחנו רואים שהטכנולוגיה יכולה
להיות דבר טוב לחבר כמו בתי

קפה במקור הבתי קפה הם נפתחו כדי להחליף
רעיונות בין אנשים ולהתפתח היום זה נהייה

כבר דבר שהוא להעביר את הזמן זה גם בסדר
גם אני אוהב בית קפה אבל אזני קצת שוקו

שיתאים למשל

בקיצור הכל חוזר
לנפש זה לא משנה כמה טכנולוגיות יהיה לך

כמו שזה לא משנה כמה אנשים יהיו לך אם אתה
לא אוהב בפנימיות והדבר החיצוני לא מחייב

את הדבר הפנימי אבל הוא כן יכול לגרות
אותו ולהיות מקום אימון עבורו ואפילו זה

מצויין שזה ככה וככה זה גם עובד אק צריך
להשתמש בו נכון התורה הפנימיות חוכמת האמת

שזה בעצם החוכמה של התודעה על דני האמת
היא מלמדת אותנו איך לעשות את זה ובלי

התורה האדם בטוב ובוא בחושך על פני

תאום
אוקיי עוד משהו קטן אז כן אמרתי שאנחנו

שואפים לאיזון ובאמת בעל הסיה אומר
שהתיקון גם צריך להיות חברתי ואני לא אכנס

לזה פה דיברתי על זה בנד בעל הסולם תראו
את זה שמה ממה ש מדבר על מלחמת עולם

שלישית ורביעית שאולי תהיה שסביר גם שזה
יהיה ככה לפחות לפי מה שנראה כרגע אבל עם

זאת הפצצת הטום היא לא מתקנת את הנפש וגם
לא לא היתוך גרעיני ולא ביקוע

גרעיני היתוך זה דווקא כוח של חיבור אבל
אם מחברים לא

נכון או מחברים מה שזה לא הזמן לחבר זה
גורים לפיצוץ מאוד גדול או הם מחברים

דברים שאיין להם מספיק
חסדים או זה לא הזמן לאחד

אותם או הפוך זאת אומרת כן אבל נמשיך או
אם או

אם מפזרים סנת חינם על רצונות שהם מאוד
רגישים כי הם מאוד

אגואיסטים כמו שאמרתי לא סתם הכוכב מפסיק
את ההיתוך גרעיני באטום

ברזל נאמר לא תניף עליו
ברזל דהיינו חרבות ברזל

אבל זה יכול להיות
חבר לב רז אבל זה יכול להיות חרב שזה זאת

אומרת זה המשחית שהוא משחית את
האדם שזה נקרא הגאווה לכן לא תניף עליו

ברזל כי אסור לבנות את האהבה מתוך
גאווה מה זה גאווה שאני רוצה תמורה אישית

מהדבר לכן דוד המלך שהיה צדיק גדול אבל
עדיין לא יכל לבנות את בית המקדש כי הוא

בחינת המלכות וזה דין אז היה צריך
ששלמה

יבנה זה הכל שדות
פנימיים כי מלכות זה כמו גמר תיקונים הוא

היה בונה זה כאילו אנחנו בגמר תיקון
ואנחנו ואז היה היתוך גריני תרם זמנו והיה

בלאגנים נחזור

לעניין אם נעשה את העבודה הנצרכת אז ה
באופן אבל זה צריך להיות מצד כלל

האומה
א כי כי באופן פרטי הקדוש ברוך הוא מג

לצדיקים את את בית המקדש את המשיח את
הגאולה גם אם זה לא קורה במטריקס זאת

אומרת המציאות הי בנשמה אבל יש את המציאות
המשותפת לנו בגשמיות אז גם אם זהלא הסתנן

במטריקס של כולם אבל מישהו צדיק נגיד כמו
ניו אז הוא כבר רוא את המטריקס מעבר

למטריקס אבל כדי שכלל האומה תראה את זה
הטרק הנכן לה כמו שאומרים שיה עון תוכנה

זה
דורש את העבודה של כלל האומה וכשב הזוהר

אומר רשבי הקדוש שכ שנעסוק בתורה ומצוות
לשמה ובאהבת הזולת לשמה הרי כתוב כל דור

שלו נבנה בימיו כאילו נחרב בימיו למה נחרב
בית המקדש השני בגלל שינאת חינם למה שינאת

חינם כתוב שעסקו בתורה ומצוות ובגמילות
חסדים נכון אבל עשו את זה כדי לקבל תמורה

בשביל האגואיזם וממילא זהד ר הרי זה מתחיל
ככה כמו נגיד איזה פוליטיקאי שמתחיל בטוב

אני לא מדבר על אף אחד באופן פרטי מדבר
רגע על רעיון ופתאום באמת התחיל עם איזה

רעיון ובסוף הוא רק רוצה למלות את האגו
שלו כי זה טבע הרצון לקבל זה לא פשוט זה

תבע האגואיזם בלי תורה בלי תבלין אין
סיכוי נגד יצר

הרע טוב יש פה עוד נקודות אני לא אספיק
להיכנס אליהם אני אולי אסיים על רחל אמנו

א אז כן אז אני רק ממקה את הנקודה שאם
בעצם נעשה את העבודה הנצרכת אז הבורא גם

יעזור לנו בגשמיות זאת אומרת שהיא תעבוד
בצורה טובה שהיא תאפשר לנו לעשות את

התיקון הנצרך ואם לא זה לא משנה כמה צבא
יש לנו וראינו את זה עכשיו על

הבשר הקדוש ברוך הוא יהפוך את הגשמיות
לטוב ובור ואין לו גם בעיה לעשות את זה

הוא אל רחום וחנון וזה הכל
אמת אבל הוא לא עושה את זה בשביל הגשמיות

אם צריך הוא יחריב את הגשמיות לגמרי זה
דברים קשים אני אומר אני

יודע אבל אבל צריך להבין ורואים את זה
להיסטוריה מה שהיה היינו בגלות כל כך הרבה

דם נשפך ועזבו היסטורייה עכשיו תראו השם
יעזור מה היה אני לא אומר שזה בגלל הנשמות

האלה החשבון הוא לא כללי יכול להות שהם
צדיקים גדולים מאוד והיה להם איזה עניין

של מסירות נפש
להשלים החשבון הוא לא פרטי הוא

כללי כל אחד מאיתנו הוא במה שקרה שם לא רק
הצבא ופוליטיקאים ואין ספק שם מסופה שלה

רצינית ומגלגלים חובה על ידי חייו אבל אני
לא עוסק בזה מי שעוסק בזה שיעסוק

כל אחד אחראי למה שקרה שם כל אחד בארבע
אמות של השנאת חינם שלו אבל שזה מיליארד

אנשים או לא משנה אלף
אנשים זה מוכפל בת העצומות והקרינה שינת

חינם הזאת
היא משפיעה על כל אחד בצורה אחרת אבל שהגל

כבידת אגואיזם הזה
מגיע לגוי שהוא גם ככה אורני הוא מאושר

מצד המידות שלו והבריות שבו אז הוא מתפרק
לגמרי ומבד צל [ __ ] לגמרי ועוד הוא מעיז

בחוצפתו להגיד אללה אקבר בזמן שהוא אפילו
עובר על דברי הנביא שלו

עצמו איך זה יכול להיות

קשה להכיר את הבורא דרך אחוריו אמרתי לכן
אין לנו ברירה אלא להגביר אהבת חינם

אמיתית לעסק בפנימיות ולהתפלל לבורא יותר
מזה אין בידינו אבל לא להתפלל ולהגיד

הבורא יעשה זה לא צריך צבא וצריך לעזור
לחיילים וצריך לתמוך בחיילים וצריך לפול

אהבת הזולת אבל כל הפעולות האלה הם אמצעי
לשנות את הכוונה מה ש מעניין את הבורא זה

לא כמה אני אעשה בחוץ
אם כי אני צריך להעזר בזה אלא זה מה

הכוונה שלי כל מה שאני עושה בחוץ זה כדי
לשכלל את הכוונה שלי וברגע שהבורא ייראה

שהכוונה שלנו היא טובה אז הבורא בעצמו
האלוקים בעצמו שהוא הכוח שמנהל את הכל הוא

יתן את ברכתו לצהל ואת ברכתו לעם
ישראל ולכל מי שצריך איין לו בעיה הוא

מזיז את כל הגלקסיה על אצבע אחת וזה רק
משל אז בעיה בשבילו אבל הוא רוצה שאנחנו

נרצה את זה נביא את הלב ואת הכלים ואת
התודעה ואם לא נעשה את זה אז הוא מחכה

לנו אף על פי שהת מאמע בכל יום מחכה ל
שיבוא ומה זה משיח אז דיברנו מזה ב בנבואת

בעל השלם תראו את זה שמה אב זה תודעת
האחדות שלא על מנת לקבל פרס זה נקרא גדלות

ההשגה זה גם מלשון שיח שיהיה שיח בין
האומות כי רק דרך הנקודה הפנימית הם

יכולים להתחבר כי הם גם רוצים הצד הטוב
שבהם ויש גם טוב באסלאם

יש טוב באסלאם פשוט הרק רגע עולה יותר אבל
יש שמה

טוב שנעלה את הטוב בכולנו אז אז דרך השיח
דרך הדתות נוכל להתחבר כי האסלם אגב בלי

קשר לזה שכל התורות והדתות ינקו מאיתנו
זמרתי את זה בפתח לספר הזור האסלם מאוד

דומה ליהדות כאילו א זה משהו אחר לגמרי
אבל הוא מאוד דומה הסברתי את זה בשיעורים

המתאימים אני לא אכנס לזה פה מי שרוצה
שישלים זה באמת דברים מאוד מעניינים

וחשובים
אוקיי צריך לזכור שתשעה השם כערב

עין עין זה הרצון לקבל לעצמו במקרה הזה
ברגע שאני ארפא את האגואיזם אז נגלה את

תשועת השם אז כל העסק הזה רוצה שנכין כלים
בנפש שיהיה לנו כלים דהיינו כלים רצונות

אמיתיים
לתפילה אז גם הבורא יעזור לנו והבורא כל

יכול ואיין עוד מלבדו ואם הוא נתן רשות
למשחית ועוד בשמחת

תורה זה בא כדי לעורר אותנו עמוק לצאת מכל
הסנת חינם ולפעול לאהבת חינם גם אם זה שו

לשמע אבל לכוון לאן להגיע וברגע ש מכוונים
לשם נוצרת תפילה לאלוקים בעצמו כי באמת

לנו לבד גם אין את הכוח לעשות את אהבת
חינם כי זה כוח שהוא אלוקי כי הטבע שלנו

זה לקבל אבל אם אנחנו עושים את העבודה ואת
ההשתדלות ואת ההכנה אז הבורא יתברך בעצמו

עוזר לנו ונותן את את האור האלוקי של אהבה
וזה גם יתן קרינה של אהבה לאומות העולם

ויעלה את הטוב שבהם שרוצה
אחדות

וזה המשיח
יעשה תודעת המשיח וגם אדם אבל האדם זה לא

העניין כמו שמשה רבנו לא העניין זה רק היה
צינור

אבל הרי היו כאלה ששנאו את משה וחלקו עליו
זה עניין של תודעה שצריך להשיג זה ישויות

רוחניות ודרגות
של של

לבבות טוב אני כבר לא אספיק לדבר על רכל
אמנו אז רק רגע

אולי אני אסכם ואני אגיד ציטו יפה מם בעל

הסולם ובסוף כמנהגי אני מחבר את כל הקטעים
ככה מי שרוצה לראות את הכל

ביחד את כל השיעורים שבנושא

מרתון אומר בעל הסולם
בכתביו מתן

תורה וזה גלוי לכל אלא מה שאני מחדש הוא
דבר אחד כי הם

הסוברים אשר סוף כל סוף יבין הצד שכנגד את
הסכנה ואז יחרים ראשו ויקבל את דעתו שזה

לכאורה מה שחשבו כרגע המודיעין
וצל ומי שלא יהיה הממשלה לגבי החמס

למשל ואני יודע שאפילו נקשור אותם בכפיפה
אחת לא יוותר אחד לשני כ הם לא

מה ושום סכנה לא תפריע למי מלבצע את
שאיפתו למה כי הכל בנוי על האגואיזם

במשפט אחד כל עוד שלא נגביה את מטרתנו
מתוך החיים הגשמיים לא יהיה לנו תקומה

גשמית זאת אומרת אפילו הגשמיות לא תתקיים
אם לא נתעלה מעל

הגשמיות כי הרוחני והגשמי שבנו אינם
יכולים לדור בכפיפה אחת כי זה בת הפכים

כי אנו בני היידה ואף אם אנו שקוים במט
שערי החומריות עם כל זה לא ותר על

האידאה שזה יהיה שער נון על פניו ועל כן
למטרה הקדושה שלשמו יתברך אנו צרכים מה זה

המטרה אהבה ואחדות השוואת הצורה אבל לא
כדי לקבל פרס וזה בדיוק כל התורה עוסקת

בזה גם חיצוניות התורה אגב אבל בגלל ש
[ __ ] הבית התנתקנו כל כך א שאנחנו

ניגשים לחיצוניות התורה אנחנו הכל מבינים
אותה באהבה

עצמית וגם הדתיים אם הם לא הבינו את זה
אמרתי ההשגחה

היא היא מעניין אותה התכלית הרוחנית אם
צריך לפוצץ את

המטריקס עם כל הכאב שבזה ההשגחה תעשה את
זה ומה קורה אנחנו מעניין אותנו המטריקס

כמה האם מעניין אותנו אהבת חינם אז קודם
כל כן כי אנחנו יהודים אבל זה אחוזים

קטנים אנחנו חיייבים להגביר את זה כי
אנחנו בדור מאוד מיוחד שקרוב לגאולה

לשלמות הב הבורא דורש מאיתנו הרבה
יותר אבל עם כל זה צריך לזכור שהכל לטובה

והעונש הוא התיקון כתוב שהקדוש ברוך הוא
הוא אל קנה ונוקם אבל זה לא נקימה של בשר

ודם אלא זה נקימה אה שמביאה לתכלית כאילו
זה נקמה של אהבה נקמה זה עניין של קנאה

שהוא מקנה על זה שנגיע לתכלית
ולאהבה זה משהו אחר לגמרי זה לא נקמה

גופנית יש קינאת חמורים תרבה חומריות ויש
קינאת סופרים תרבה

חוכמה היות ואנחנו בלא לשמע אבל מתוך שלא
לשמע בעלי שמע כל פעם שאנחנו לוקחים את

הנקודה שבלב שזה רחל
עמן מחזקים אותה ומגבירים

אותה דהיינו
עכשיו אני הולך לעשות חסד אז אני מעורב מה

אני עושה את זה גם בשביל כבוד גם כי זה
נחמד אוקיי אבל אבל בגלל שאני יהודי יש לי

גם נשמה שם נקודת נשמה שהיא אומרת שאני
עושה את זה רק כדי להשפיע בגלל האמת בגלל

אהבה טהורה ואמיתית רק הנקודה הזאת היא
קטנה היא אחוז אחד 3ל אחוז 5% כל אחד

והתודעה
שלו זה לא מספיק אני צריך להגדיל אותה

שהיא תהיה 100% והקדוש ברוך הוא גם יעזור
או לפחות שיהיה 50% מחצית השקל אבל אם היא

חצי אח ומה ש בפרונט זה שיהיה לי גשמיות
יותר טובה ובריאות ועולם

הבא זה הפך האלוקות אבל זה חלק מההתפתחות
אבל לא להישאר

שמה לכן לסיום וחפרת אבל אין
בריירה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו אהבת

חינם אמיתית פנימית אזור מלמד אותנו
והקבלה

והחסידות איך לעשות את
זה הקדוש ברוך הוא לא עוצה פעולות

חיצוניות כדי לצאת ידי
חובה והכוונה של הפעולות האלה היא רק

להגדיל את הגשמיות ואת החיצוניות הוא לא
רוצה שנפעל את הרוחניות בבחינת שפחה כתיש

גבירתה אבל הוא מרשה להתחיל מזה כאמצעי
בתנאי שמכוונים

למטרה העסק בפנימיות התורה הוא מהווה
סביבה מאוד טובה לאדם לפעול את הפנימיות

ואת האהבה האמיתית והטהורה היות וכל העסק
כל הזמן עוסק בזה כמו שאני עוסק בבריאות

טבעית או בספורט זה נותן לי חשק לפעול
ספורט וגם לעשות כי זאת האווירה שלי אבל

אם כל האווירה שלי איך להגדיל את האגו את
הגאווה את האגואיזם את התענוג לא משנה גם

מהתורה וגם לא מהתורה אז זה מה שאני

אוליד
אצלי זה מוליד אומנם ברמה מסויימת אבל זה

מקרין למי שבמקום אחר אצלו הקרינה הזאת הי
מאוד גדולה אבל כל אחד נמדד לפי המדרגה

שלו עם תלמיד חכם למשל פועל בשביל גאבה
וכבוד הפגם שלו הוא מאוד גדול גם אם הוא

לא רואה את זה אותו דנים על זה בכל אחד
מתוכנו יש הרבה מחבלים וחמ סניק אמנם

אצלנו זה עובד אחרת כי אנחנו יהודים
וצדיקים אבל

עדיין זה קיים בנו ועד שלא נמגר את זה
מתוכנו שזה נקרא שנאת

חינם וכעס וגאווה ואגואיזם וש אכפת לנו רק
מעצמנו או שאם אנחנו משפיעים זה כדי לקבל

בחזרה וזה הבורא לא רוצה אנחנו לא רואים
בזה פגם בהתחלה כי אנחנו

כאילו ב כאילו בהתפתחות נמוכה אבל ככל
שאדם עולה רוחנית הוא רואה כמה זה דבר רע

שה משפיע על מנת לקבל זה כליפה קשה אנחנו
חושבים שאם אני משפיע אז זה בסדר אל זה

נאמר בזוהר של כל חסד דאבדין לגרמי הו
דאבדין זאת אומרת למה החסדים של הגויים

פסולים כי הם עושים את זה לעצמם אבל
הכוונה לגוי שבאדם כמו שהזר אומר בהרבה

מקומות כמו שאומר גם סליחה בהקדמה חיים
ועוד הרבה מקומות אבל כדי לראות את זה כרע

זה רק הבורא והאלוקים והתורה נותנת לנו את
הכוח לראות את זה השלב הראשון לראות את זה

זה נקרא לרדת למצרים ואחר כך גם צריך לצאת
ממצרים זה השלב

הב ושנעשה את זה באופן כללי
כאומה אז תתחיל הגאולה גם הגשמית שזה אומר

שיש שלום ויהיה פה חברה טובה ומתוקים נת
והרבה דברים

טובים אבל זה לא בא כמטרה זה יהיה רק
אמצעי כדי לאפשר לנו לעבוד מבחינה פנימית

רוחנית יותר עמוק כי באנו לפה לשכלל את
הרוחניות לא את הגשמיות יש בינה מלאכותית

יכולה לעשות את זה באנו לתקן את הפנימיות
שבנו מה הפנימיות מקולקלת כן יש בה צדדים

מקולקלים שהם ניתנו כדי שאנחנו נתקן אותם
כדי שנהייה שותפים

במציאות כמובן הצד האלוקי כ הגבוה אנחנו
לא יכולים לפגום בו אבל זה גם לא העניין

שלנו אותנו דנים על חלק שאנחנו אחראים
לתקן עליו זה נקרא עולמות ביה אצילות לאג

ורח רע אבל יש ביה דקליפה ביה דקדושה שמה
אנחנו צריכים לעבוד ולתקן זה לא נמצא

בפיזי זה נמצא בנפש בתודעה אבל דרך הפיזית
אני מתאמן על זה זה נושא עמוק שזה לא

המקום להיכנס אליו תראו בקורס כבלה
למתחיל פתח לספר הזר ובמקומות המתאימים

אוקיי אני אספיק להגיד משהו על רחל
אמנו רציתי 10

דקות

טוב
ננסה רחל זה לא איזה סבתא מלפני 3000 משהו

שנה

רחל א 4000 2000 טו תעשה את את ה חישוב
אחר כך

רה דרות
מנוח רחל

אמנו זה סוג של
תודעה הכל זה השכינה הקדושה הכל זה אלוקות

רק השאלה איזה צורה אני נותן לזה בתודעה
אני יכול לקחת את האלוקות ולקרוא לה לילי

או לקרוא לה רחל זה
תלוי איזה כלים אני

מביא רכל זה צד הפנימיות אהבה האמיתית
התאורה שבאדם הרכבנו בזה בסרטון של השת

חיל מה זה
אה איך זה הולך

שנייה נחפש את

הפסוק

כן מזוהר
וישלח והי בצת נפשה כ מתה אמר רבי אבא וכי

כיוון שאמר והי בצאת נפשה איני יודע שמתה
ולמה נאמר כי מתה ומשיב אלא שנצרך לומר כי

מתה להראות שהנפש לא חזרה יותר על
הגוף ומתה רחל מתת הגוף כי יציאת הנפש

אינה מורה עדיין על מיתת הגוף משום שיש
בני אדם שיצא נשמתה וחזרה אחר כך למקומה

כממה שרואים כסמל במוות

קליני כמו שכתוב ותשב נפשו אליו ויצא ליבם
נפשי יצא בדברו לא נטרה בו נשמה אבל

זו רחל יצאה נשמתה ולא חזרה למקומה ומתה
רחל אני קורא פשוט הזוהר לפי הסדר אז אני

קורא גם את זה ויצא יעקב מצבה על קבורתה
עד היום אמר רבי יסי מהטעם שאומר הכתוב עד

היום ואומר הוא משום שלא נתכסה מקום
קבורתה עד אותו היום שעתיד הקדוש ברוך הוא

להחיות מתים כמו שנאמר עד היום עד אותו
היום ממש דהיינו יום תחיית

המתים תכף אני אסביר רבי יהודה אמר עד
היום הורה עד היום שתחזיר השכינה מגלות את

ישראל במקום ההוא של קבורת
רחל כמו שכתוב וזה מה שרציתי להגיע ויש

תקוו
לאחריתך והיא שבועה שנשבע לה הקדוש ברוך

הוא לשכינה
ועתידים ישראל בעת שיחזרו מן הגלות לעמוד

על קבורת רחל ולבכות שם כמו שהיא בכתה על
גלות ישראל ועל זה כתוב בבכי יבוא

ובתחנונים מוביל וכתוב כי יש שכר לפעולתך
ובאותה שעה תידה רחל שהיא בדרך לשמוח עם

ישראל ועם השכינה
בירו חברים אומר זוהר שיר

השירים שיש
שבועה זה נקרא אם תאירו ואם תראו את אהבת

שתחפץ מה זה פץ חפץ חסד עד שעם ישראל
יעסקו בתורה ומצוות או בתיקון

החברתי
לשמ זה מה שהביא את המשיח את הגאולה ואת

הגילוי של רחל אמנו כל עוד אנחנו עוסקים
בתורה ומצוות שלא לשמה או בחברה שלא

לשמה שלא לשמה זה נקרא רק כדי לקבל פרס או
רק לטול את עצמנו אז השכינה היא בגלות

והיא לא יכולה להתגלות והיא מחכה לנו
היא מחכה שנכין את הכלים של אהבת חינם

ואומר הזוהר ברגע שנעשה את התיקון הזה מיד
הגאולה

מתגלה כי אין אין הגבלה וחנית כי מרו את
האור הרוחנית זה מתפשט בבת

אחת כמו גל ביחס

לחלקיק אבל צריך לבכות עם רחל מה זה הבכי
הזה שכואב לנו שאיין אהבת חינם הרי רחל זה

הנקוד הפנימית שבכל אחד ואחד זה הרחלים
וקיבוץ של כל רחל שבכל נשמות ישראל זה

נקרא השכינה הקדושה אז אם
נבכה דהיינו אכפת לנו חסר לנו

קטנות על היחד האמיתי והטהור שאין לנו
אותו זה יביא לנו תפילה אמיתית שהבורא

יגעל אותנו אבל אם כל מה שאנחנו בוכים זה
על האגואיזם

ועל אהבה עצמית אז זה
מה שמרחיק את

הגאולה אבל העונש הוא
התיקון הבורא מסדר את המציאות זה נקרא חוק

ההתפתחות באופן שיכריח אותנו להגיע לאהבת
חינם אבל עדיף דרך תורה דרך

טוב שזה נקרא ויהיה אור דרך

הצדיקים לכן
שנזכה לגלות את רחל שבתוכנו זה נסיכת

דיסני ד סיני כמו שאמרנו בהילולה אישת חל
מי ימצא ורחוק מפניני מכרע דהיינו אהבה

שלא תלוייה בדבר אהבת
אמת אהבה שלמה ובאמת לנו אין את הכוח לזה

רק את התפילה והיגיעה לזה זה נקרא אמונה
תפילה יגיעה יש עלזה פסוק שבעל הסולם אומר

ובזה
נסיים הפסוק אומר אומר ויאמר אדוני הנה

מקום איתי וניצבת על הצור מה זה המקום
המקום זה הרצון צור זה עניין של צורה מעבר

לחומר יש עוד פירושים אבל אני הולך על זה
כרגע אומר בעל הסולם הקדוש איתי ראשי

תפילות אמונה תפילה יגיעה שזה
ג הדרכים הכלים

הדרכי
עבודה לגלות את

האלוקות אנחנו יבים את ההשתדלות כי אנחנו
צריכים להיות שותפים ולהביא את

הכללים ואנחנו צריכים להאמין דהיינו לכוון
את ההשתדלות למקום האמונה

והאהבה ואנחנו צריכים להתפלל דהיינו שיהיה
לנו ביקוש אמיתי לעזרה מלמעלה כי באמת

האור מגיע מלמעלה ולא בידינו אנחנו רק
מכינים את

הכלים ולפעמים יש תפילה על תפילה זה
שאנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו

שיהיה לנו בכלל את הכלים וזה גם חלק
מהעבודה והאמונה תפילה הגיעה החיבור שלהם

ביחד יוצר כלי אמיתי וראוי ורצוי לתפקידו
לזכות לגאולה אז בעזרת השם חפרתי לכם אבל

היה צריך להגיד את הדברים בתוך כל זה
כמובן עם ישראל יקר הפנימיות כל כך גדלה

בעולם זה כל כך
משמח והזוהר התפשט לכל מקום

והחסידות
ו

וזה נפלא וזה סימן יפה ורק נשאר לנו
להעמיק פנימה ולעשות את העבודה

לשמה ואז נזכה לעזרת
הבורא אבל זה באמת עניין של התפתחות

תודעתית ואבולוציה רוחנית אין לנו אלא
לעשות ההשתדלות להתפלל לרחמים ולפעול טוב

על הסביבה בענווה ולא בדרישה כמה שאנחנו
יכולים ומעבר לזה הבורא מזיז את

העולם אבל אנחנו מחוייבים לחלקה

שלנו בעזרת השם
שנזכה לגלות את האמת לפעול נכון להשתמש

בגשמיות בשביל הרוחניות ולא ברוחניות
חלילה לגשמיות ונזכה באמת להגיע להתעלות

רוחנית ולראות מעבר לגשמיות את האמת ואז
גם נוכל לחיות לא רק לדבר על זה אלא באמת

נרגיש ונראה את הטוב כמו שאני רואה חלקיק
אבל אני רואה גם את הגל שמעבר לחלקיק כי

החלקיק הוא מפריד והוא מראה דבר נגיד היה
פה פיצוץ עכשיו אז אני רואה את ה את הרע

רק את החלוקה אבל אם אני ראה גם בעיניים
הרוחניות אני רואה בעצם שלא קרה כלום כי

הכל מתוקן הכל אלוקי אבל זה פילוסופיה לא
זה פילוסופיה כי לא הורדתי את זה ללב שאני

אחיה את זה ויעבוד על זה ויוריד את זה ללב
זה לא היהיה

פילוסופיה זה
יהיה המציאות שלי

שלנו שנזכה אנה אדוני הושיענה אנה אדוני
הצלי חנה ואולי אני אסיים בתפילה רגע זה

על הפוסט שלי אני לא זוכר בעל פה מהנביא

ישעיהו אם נפרק את המילה
לזה כן לא ישמ אות חמס בארצך שד ושבר

בגבול וקרא את הישועה ישועה זה מלשון
יהושע זה צד הלב לכן הוא כבש את הארץ

חומותיך ושריך תהילה חומות זה הדברים
שמגנים על האדם הגבולות

שלו השערים זה מלשון שיעור כל אחד משער
ומגלה את

המציאות לפי הכללים
שלו תהילה זה עניין של מלכות זה

תהילים צד הנשמה הפנימיות השלא יות חמס
חמס זה צד האגואיזם אהבה העצמית

הפרטיות סליחה שאצלנו מתבטאת בשנאת חינם
ובקנה ובגז

ובתעוזה רק גם בוודאי בפנימיות שבנו
במחשבות שבנו לדבר לשון הרע זה לא לדבר

בפה זה כל התודעה שלי יראה על כולם כל
היום זה לא פחות

חמור כל מה שאני לא מדבר בפה זה כדי
להתאמן דרך זה שהלב שלי לא ידבר לשון

הרע ואז נזכה ם מגרת החמס שבתוכנו ממלא
הקדוש ברוך הוא העיף לכל הרוחות את החמס

החיצוני שזה ד הרע שבאומות
העולם אנחנו ראינו פה לא רק חמאס ראינו פה

עמלק
וחמס ביחד ועוד דברים

קשים כי באמת המציאות הגיעה למצב לא
פשוט סליחה אין פורנות בע לעולם אלא בשביל

ישראל
שנזכה לגאולה אמיתית

בהקדם וכמו שכתבתי ב בפוסט פוס טראומה כבר
נהיינו היום לא פשוט מה שקרה אמן כן יהי

רצון בסוגריים כתבתי כלי זאת אומרת אם
יהיה כלי אז גם נוכל לגלות את האמונה ואת

האור האלוקי אמן ואמן תודה רבה אני אשמח
ללייק שיתוף ותגובה שתמשיכו לראות מאיתנו

תוכן שנייה אני קצת עוד ח טיפול שניים
קשוח

היום אשמח אם תצטרפו כחברי מועדון לערוץ
כדי לתמוך ב עלויות הפרסום היקרות של

התכנים והתחזוקה של
הדברים ובבקשה ואנא ממך בורא עולם יתברך

קודם כל שיהיה אכפת לנו מעם ישראל ומכל
השבויים כאילו זה

אנחנו ומשפחתנו ממש וכנו שנרגיש את זה
בלב שבזכות הרגש האמיתי והתפילה

הכנה תסייע בידינו ותחזיר אותם בהקדם
הביתה באהבה שלמה והגנה שלמה על כל עם

ישראל עושה שלום במרומיו דהיינו בפנימיות
ואז הוא יעשה עלינו גם בחיצוניות ונאמר

אמן תודה רבה בעזרת השם נעשה

ונצליח לב נשבר ונדכה אלוהים לא תבזה גם
כלך בגץ על מוות לא ררה כי אתה עמדי שפתך

ומשך נחמוני ואני אולי עוד תפילה קצת יותר
פנימית שהקדוש ברוך הוא יתברך הבורא יתברך

יתן כוח

נשמה לחטופים ולנפגעי
קודם כל שיחזרו הביתה במרה אבל

גם
שיחזרו שלמים בנפש וגם

עכשיו איפה הם איפה שהם באשר הם שייתן להם
כוח רוחני ונשמתי שיגן עליהם ויעזור להם

לעבור את
זה ולהתגבר על הכל כי הנפש היא חזקה יותר

מהכל אבל בעיקר הנפש האלוקית כי היא
מחוברת לבורא מעבר

לחומר אמן ואמן ושבו בנים לגבולם שיהיה
לנו תפילה אמיתית וקנה וטהורה לזה ו

שהקדוש ברוך הוא גם יקבל את תפילתנו
ברחמים

רבים ובעזרת השם
גם יש כיפת ברזל ויש כיפת לב רז שזה עירת

הרוממות שמגלה את האהבה שזה המגן האמיתי
על עם ישראל כיפה זה עניין כמו כיפה זה

יראה זה דבר שמכסה זה הסתרה וברזל אמרתי
זה יכול להיות לב זר שזה מצד הקליפה גאבה

או רז לב שזה הדבר הכי גדול שיש
שזה מה ששומר עלינו תחיל אורחים או כיפת

ברזל זה נקרא ראה ואהבה לא
בחוץ אמיתיים

בפנים שנזכה זה ההגנה האמיתית זה כיפת
ברזל ראה ואהבה וזה מה שמגן על עם ישראל

שום דבר אחר
לא יכול להיות שהמציאות משתמשת בכלים

מסויימים בוודאי אבל רואים עם הכפת ברזל
קוראים דברים ולכל טיל יש את הקטור וחייב

את ההשתדלות גם ואדם שלא שומר על
ההנחיות הוא עובר על חוקי התורה ואומר בעל

הסולם
שמי שעובר על חוקי ההשגחה הטבע מעשו כי

הטבע זה סליחה מי שעובר על חוקי הטבע עובר
על חוקי ההשגחה אז הטבע דורש השתדלות בזמן

סכנה זה גם הלכה אבל אחרי שעשית את
ההשתדלות ירדת לחדר ביטחון ירדת על החדר

מדרגות עכשיו זה ביד הקדוש ברוך הוא תתפלל
ותכוון טוב זה כבר לא בידך אבל את

ההשתדלות תעשה אבל מה שיגן עליך פה באמת
זה רק העירה והאהבה זה הכייפת ברזל

האמיתית

שנזכה מה עוד נגיד לסיום וידום אהרון תודה
רבה