קבלה למתקדם – שיעור 12 – תורתו של משיח

קבלה – חכמת הקבלה #קבלה #חכמת #הקבלה #חסידות | 📌 הירשמו לערוץ בקליק והפעילו את הפעמון 🔔 לקבלת עדכונים | שיעורים | ושידורים חיים | הצטרפו לטלגרם לעדכונים נבחרים ותוכן יחודי: http://telkb.net | אתר הבית: https://kabbalah.pw | פייסבוק: https://bit.ly/3JVlHvk
הצטרפו כחברי מועדון לתמוך בהפצת התכנים וקבלת הטבות:
https://bit.ly/3MH1YE2

לכל הערוצים:
https://linktr.ee/kab10

———
כתוביות קבלה
שלום לכולם המשך של הלימוד על הלוי אותי
עזבו ו תורתי שמרו מה שהיה בחלק

א'
אנחנו נקרא את ההקדמה של הרב

נדוי ז ה
צוקל על תיקוני

הזוהר אבל לפני זה
נפתח במספר ציטוטים על מעלת החשיבות

ההתעסקות בפנימיות התורה דבר חשוב שחייב
להשיג ולבוא מוכנים איתו ללג

בעומר ולאחר
מכן נקרא קטע מכתבי הדור

האחרון שמ ספר לנו כמה חשוב ומוכרח לעסוק
בפנימיות לתיקון ושלום

העולם ואז בעזרת השם נלמד מהקדמה מה
שנספיק

אומר הרב קוק צדיק זצוקל היה צדיק גדול
ובעל השגה עצום לדורו זכינו שהוא היה הרב

של ארץ ישראל מקום המדינה אומר אמכ סודות
האלוקים כים פשוט הוא שאין להבינם ביורם

בשכל
אנושי אלא על פי

הקבלה מאנשים מופלאים שהאור אלוקי חדר
לתוך נשמתם ושלומי את דבריהם בהכנה הראויה

בא ההשראה הפנימית ו מיישבת את העניינים
שעל הלב עד שהם אדומים למושגים בשכל הטבעי

הפשוט ולעולם צריכים לצרף אל המדע הזה את
כוח האמת של

הקבלה ואז נעשים הדברים מהירים ושמחים
נתינתם מסיני לכל אחד ואחד לפום דרגה הרב

קוק הורות הקודש עוד תגלה בעולם
גודל ערך הכוח של רצון האדם ומדרגת

במציאות עד כמה היא מכרעת על ידי רזה תורה
וגילוי זה יה הכתר של כל המדע כולו יבוקש

מכל העולם
בישראל וכל זמן שהורתו אומרת בעקשנות

דווקא לא רק גמרא ופוסקים לבדם לא הגדה
ולא מוסר לא קבלה ולא מחקר הרי מדלדלת את

עצמה וכל האמצעים שהיא לוקחת בידה להגן על
עצמה מבלי לקחת את ם החיים האמיתי אור

התורה ב פנימיותה עמלה לא לעזר ולא לעיל
והיא מתמלאת

בקצף מתמלאת
מתמלאה עבודה זרה בקצף חוץ מהדבר הגלוי

והמושג שבתורה ומצוות לבד שלא יכול בשום
אופן להביאו למטרתו בכל הדורות וביותר

בדורינו כי אם ביחד עם התרחבותה של שרשיו
המרובים הרוחניים גרות הרב קוק דברים

עצומים מה שאומר הזוהר מה שאומרים
המקובלים אומר הרב קוק רואים איך כולם

מדברים בדיוק אותו
דבר עוד אומר לא ש אמרנו לכל נביאי האמת

לכל מעולי חכמי הדורות עולמים לכל הצדיקים
והחסידים חכמי המוסר וחכמי

ועזים שצפו והכריזו בכל קולות כי סוף הנהר
של התלמוד המעשי לבדו להיות יבש

וחרב אם לא נמשוך לתוכו תמיד מיני ים מים
ד החוכמה

דקבלה מהים דעת האלוקים האלוקים מה עם
תואר האמונה הטהורה נובעת מנשמת פנימה

מששה כוח חיים אורות

הקודש
אמנם לעולם לא נוכל להתעלם מהתרופה הכללית

הכוללת את הכל וזיבה היא שגרמה לנו את
נפילתו והוא הדבר מה שאני בעוני ו במר

נפשי רגיל לקרוא לשנות ולשלש מאות ואלפי
פעמים מדהים עזבנו את נשמת התורה וזאת היא

הצעקה הגדולה המקפת בעוזה דורות רבים ממי
הנב ים הסופרים

והחכמים גדולי הדורות הראשונים והאחרונים
גדולי הכישרון

שבנו פנו להם בעקר אל הצד המעשי
שבתורה וגם שם רק במקצועות מיוחדים עיבדו

וגילו בחינוך והצד הרגשי ויותר מזה הצד
היוני ומה שלמעלה ממנו הוא בא לאחריו

ממילא
הקדשה האופי שבו הגולה וישועה גנוזה

אותו עזבו
לגמרי וגס רוח ומשוגע יחשב גם מי שבא

וטובע את הלבון הגדול הזה מרוי האומה הכל
הגדול של חקרנו האלוקיים של חסיד העליונים

של המקובלים הטהורים באה סוד השם קדושה
המבט והדירה הרצון חוקי ישועה וצופי גאולה

הלה כל קורה במדבר דווקא בעת משבר גדול
וסכנה עצומה צריכים לקחת את המעולה ש

התרופות כל התורה בפרשה הרוחניים כולם
צריכה היא להתעלות אצלנו כל מי שיש ומץ

בלבבו כוח ביתו ורוח השם בנשמתו קרובו
לצאת אל המערכה ולצעוק הבו אור מחזה אחר

לגמרי אחר היינו רואים בדורנו אלמלה
התנדבו חלק רשום מבעלי הכישרון הממולאים

בתורה ושכל טוב לעבוד את השם את קרם השם
בתוכו פנימה לעסוק בטרם של משגי אמונה

והעבודה בבירור של הדעות בענייני
אלוקות מדהים ואנחנו היינו מתחילים במלאכת

שמיים הגדולה של ביור רוח הטומאה מן הארץ
ושל התחלת הופעת תיקון העולם במלכות אל

עולם ועל זה אנו נתבעים ולזה נוצרנו וכל
זמן שאנו נודדים נשחטים

נטבחים צבעות ו כעלים על אשר אין לנו
כירים את תפקידנו באים אנשים קטנים

ומצמצמים ומרפאים אותנו ברפואות קרות מכל
המינים ואסם החיים העיקרי אותו מניחים

בקרן זווית אלה מתוך טמטום הלב וקטנות
האמונה ואלה מתוך גאווה וחסון ידיעה וקווה

ששום אדם לא כשדן במות אהבה חלילה לתורה
המעשית להתמדה לימודה ולהרחבת תה בפלפול

וסברה בחפות
ופקו הרב קוק אומר את

זה
אבל בעת שהדבר הבא עד לידי הפרה תורת אמת

תורה דל אלה עד לכדי [ __ ] נשמת הנשמה עד
כדי החלשת כוח המחשבה ועד כדי הבאת מעמד

החיים הרוחניים שלנו ושל כל העולם כולו
התלוי בנו למצב של פרפור ואילוף נורא ואם

יבוא אחד ויאמר שישתנו מנחת היא בנשמתה של
התורה בהגדלת והדרתה עליונה אמיתית שזה

אומר רשבי כל המקובלים אגב אבל אם יבוא
יום אחד ויגיד או בתקופתו לפחות יבואו כל

התנים מעברים וימתו עליך מבול של השגות מה
אתה חפץ בקבלה במוסר בחקירה בפילוסופיה

בדרשות בספרות ושירה הללא כל אלה פשטו את
הרגל ולא נתנו לנו את מה שהבטיחו בעת

שהתחילה יסתם וטענות כאלה כבר מספיקים
להחניק את כל השם הקורה בנו מקרב מם כן

נשמתנו ממלא עולמים כולם דרשוני וחיו בעת
כזה אות אנו חייבים להפגין על הגדול ש

בחסרונות

מדהים זה לא נגמר אני רוצה כל כך לקרוא את
זה אבל אני רוצה להספיק לללמוד מתיקוני

הזוהר מצד שני צריך לבוא עם החנה לתיקוני
הזוהר אומר דברים מדהימים תקראו את זה

באתר נזר התורה היא חומת הקבלה אשר רוב
העולם פורשים ממנה באומרם במה שהוריש או

רשי או רבש את התבונן ואין לך עסק
בנסתרות

כי מי שלא טעם טעם חוכמה זה לא ראה מאורות
מימיו והולך בחושך וול אל הבריות מבנה של

תורה מדהים איך כל המקובלים אומרים אותו
דבר ולבאר גודל העוון של

אותן

מדים אני כותב רק לעורר לב ו תלמידי חכמים
לעסוק בין פנימיות התורה וללמוד את הזוהר

הקדוש ממש כ התמדת השס והפוסקים ו מהמקים
כי הארי הקדוש ורבי חיים ויטל אומרים יותר

אומנם לא הכל מוכנים לזה מטבע נפשם על כן
מי שאנו מסוגל וליבו לב חריף ודאי שעליו

להעריך בעומק פלפול בשס הפסקים אבל מי
שמוכשר לעשות בן חוכמת הקבלה עיקר לימודו

צריך שיהיה להכיר את
קונו בדורנו זה כולנו מוכשרים כמו שאומר

רשבי ובעל
הסלם אז זה מדהים זה לא נגמר

אוקיי אז לפני שנתחיל את קצת את תיקוני
הזר את ההקדמה לתיקוני הזר נבוא קצת עם

הכנה להבין את החשיבות של הפנימיות קצת

מבפנים אני קורא קטע מכתבי הדור האחרון של
בעל הסולם חלק

א' מסביר
יסודות בפנימיות וחוכמת

האמת אני קורא את לשונו הבסיס לכל
ביאורי הוא הרצון לקבל המוטבע בכל נברה

והוא שינוי צורה מהבורא ואל כן נפרדה ממנו
הנשמה כאיבר נפרד מהגוף כי שינוי צורה

ברוחניות הוא כמו גרזן מפריד
בגשמיות זאת אומרת בגשמיות מרחק נמדד על

פי רחוק פיזי רוחניות אין בכרך כלום אלא
השוואת הצבועה מקרבת הרוחניים ושינוי

הצבועה מפריד הרוחניים כמו שאנחנו רואים
יכולים להיות 120 אנשים באותו

עולם קרובים פיזית מאוד ורחוקים אחד מהשני
בתכלית

הריחות ומכאן ברור מה השם רוצה מאיתנו הוא
השוואת

הצורה שאז אנו חוזרים ונדבקים בו כי ה
מטרם שנברא וזה שכתוב הדבק במידותיו מה

הוא רחום אף אתה רחום מה הוא חנון אף אתה
חנון וכולי דהיינו שנשנה המידות שלנו שהוא

הרצון לקבל לקחת המידות של הבורא שוא רק
להשפיע באופן שכל מעשה יהיו רק להשפיע

לזולתנו ולהועיל להם בכל יכולתנו בזה
אנחנו באים למטרה להידבק בו שהוא השת

הצורה שזה כל המטרה של התורה בראתי יצר
הרע בראתי לתורה תובלי ומה שאדם עושה

לצרכי עצמו בכרך דין בשיעור מינימום המוכח
לקיומו קו משפחתו זה אנו נחשב בשני צורה

כי אחרכך לא יגנה ולא
ישובח וזה הגילוי הגדול שלא יתגלה בכל

שלמותו אלא במות המשיח וכאשר יקבלו הלימוד
הזה אז נזכה לגאולה השלמה ברגע שהאנושות

והעולם ובעיקר עם
ישראל יפנים לתוכו את הרעיון הזה מה

הרעיון מה התיקון מה המטרה שבאנו לפה
דיינו לא לקיים תורה מצוות רק במעשה או רק

בשביל שכר או רק בלא לשמה אלא כדי להגיע
להשוואת

הצורה שזה נקרא תורה
לשמה רק אז יבוא המזור והרפואה

לעולם וכאשר כמו שאומר בלשונו כאשר יקבלו
הלימוד הזה אז נזכה לגאולה השלמה כבר

דיברתי מזה שיש בי דרכים לגילוי
השלמות נדבר על זה בהרבה

מקומות
או דרך תורה או דרך

ייסורין ולפי
כך סיבב הקדוש ברוך הוא ונתן את

הטכניקה לבנה האדם עד שמצאו הפצצה של
האטום ושל

מימן מענייני דומה אומרים יש לירן
מפצצות שאם עוד לא ברור לעולם החורבן

הכללי שם עתידים להביא
לעולם יחכו עד למלחמות עולם שלישיית או

רביעית חס
ושלום ואז יעשו הפצצות את שלהם השרית

שישארו אחר חורבן לא יהיה להם מצה אחרת
אלא לקחת על עצמם עבודה הזו שאין היחיד

ואין האומה לא יעבדו בשביל עצמם יותר ממה
שצריכים לקומם

הכרחי ושאר כל מעשיהם יהיו לטובת
זולתם זאת אומרת אומר הדך תורה דרך יסורים

כמו רואים מלחמת העולם הראשונה לא הספיקה
האנושות הייתה צריכה מלחמת ול שניה וגם לא

כל כך הספיק כדי להבין שמלחמה
זה לא הדרך אלא יש משהו נעלה יותר

מזה לכן אומר לעתיד לבוא הרי אין שלום
בחיצוניות כל העולם גם נלחם בגלל נקודה

פנימית אנחנו נלחמים עם בני ישמעאל בגלל
נקודה פנימית לעתיד

לבוא גם יראו את זה בבירור אבל זה יכול
לבוא בדרך תורה

שזה הדרך שאנו חפצים בה על דרך החיוב
בבחינת אור לגויים וזה יכול לבוא על דרך

ייסורים מה זה דרך יסורים שיראו כמה הרצון
לקבל רע ומביא חורבן כמו שהרב ש אומר אין

שלום בכוח הזרע בחיצוניות זה מביא עג דוח
זה מביא טנק סליחה זה מביא עג דוח זה מביא

מכונת ירייה זה מביא מכונת ירייה זה מביא
טנק זה מביא טנג זה מביא פצצה ועד שזה כבר

אפשר להמשיך עם המשל היום להרבה עובדים
זאת אומרת בכוח הזורע אין ניצחון אין שלום

בחיצוניות חיצוניות מלשון חצי אי אפשר
להגיע לשלום ברצון לקבל כי כל אחד משך

לעצמו רק דרך הרוחניות הפנימיות אפשר
להגיע לשלום דרך הנקודה שמעבר

למקרה לכן אם לא נבין את זה בדרך תורה אז
על ידי זה שנגיע לחורבן טוטאלי דרך הרצון

לקבל דן על ידי פצצות עעל ידי מלחמה
גרעינית על ידי דרך שתגרום לאנושות להפנים

שהרצון לקבל רע שאי אפשר ככה חס ושלום אני
מקווה שזה לא יגיע אבל יתכן שזה יתגלה

בדרך כזאת אז זה לא יפתור אותנו מהתיקון
פצצות

אטום לא מתקנות את הנשמה גם לא שבירת
הכלים הרוחנית

אבל אולי הי כן אבל פצצות של אטומים
גשמיים לא מביאים לי תיקון אבל בהחלט ישנה

את הפאזה חזק
מאוד אבל חס ושלום וחלילה שלא נגיע לזה

ווא אומר כן מאוד שזה יקרה למה כי זה דרך
הרצון לקבל אבל זה גם העונש שוא התיקון

זאת אומרת זה יביא אותנו גם להבין שהרצון
לקבל ורע אבל למה להיות חולה סרטן חס

ושלום כדי להבין שהפרטיות היא
רעה עדיף בדרך

החיוב ללכן אומר ואם כל האומות העולם
יסכימו לזה אז יתבטלו המלחמות מן העולם

שהרי כל איש לא ידאג כלל לטובת עצמם אלא
לטובת זולתם ואיין מקום זולתם זאת אומרת

אנחנו רואים גם ניצוצת לזה כי העולם שואף
לשלום מדינות שואפות לעזור למדינות אחרות

נכון שהם עושים את זה בעל מנת לקבל אבל זה
מדרגה יותר גבוהה כי פעם לא הה אכפת לאף

אחד מהשני היו שוחטים בוזזים כל אחד ה
דואג רק לכבוש חיצונית לפיסת האדמה שלו

היו מאוד ברברים הנפשות
התפתחה נהייתה יותר עדינה נהייתה יותר

אינטליגנטית יותר שוחרת שלום זה לא מספיק
כי זה עדיין רק בחיצוניות אבל זה עדיין

התפתחות מכובדת מבינים כמו שלמדנו בסמינר
השלום בפסח מבינים שאם יש בעיה במדינה

מסויימת זה משפיע על כל המדינות למה כי יש
קשר בין הפרט לכלל כי יש קשר בין

כולם
לכן יבינו עדייף לא בדרך דין אבל יבינו

שטוב לכולם ההשפעה
והאהבה הרי גם בני ישמעאל מה הם רוצים

רוצים לעבוד את את הלאלה את הקדוש ברוך
הוא זה מה שנו רוצים איסלם זה זה הפירוש

של זה זה
מסירות הם רוצים למסור את עצמם

להלא ואנחנו גם רוצים מסירות נפש נכון שהם
מצד הקליפה אבל עדיין מבחינת המעשה הם לא

עובדי עבודה זרה כמו שמבחינת המעשה אנחנו
גם לא עובדי עבודה זרה מבחינת הכוונה אם

נדבר בדרך עבודה יש לנו הרבה עבודה זרה
לתקן בפנימיות

כמו שתראו בכתובים ותלמדו את דברי הזוהר
והמקובלים ברמת המעשה אנחנו עושים מעשה

נכון אנחנו לא עובדים עבודה זרה ברוך השם
גם הם במקום שלהם לא עובדים עבודה זרה יש

להם המון טעויות אחרות אבל בזה הם דווקא

מתוקנים אבל הם יתפתחו בעוד
שלב ויבינו אבל זה יקרה רק אם נעשה את

התפקיד שלנו כי הם באמת אין פרנות בעל
העולם כמו שראיינו בשיעור הקודם עלא בשביל

ישראל אבל אומר זה יכול לקרות גם בדין
שהיישוב אותם להבנה

הזאת ותורה זו של השוואת הצורה היא תורתו
של משיח שזה תורת הפנימיות שזה הזוהר מדבר

על זה לכן הזוהר הוא תורתו של משיח היינו
אך ועל זה נאמר והה באחרית הימים והלכו

גויים רבים ואמרו לכו ונעלה כי מציון תצא
תורה הד השם ירושלים וגומר ושפת בין עמים

רבים דהיינו שהמשיח ילמד אותם עבודת השם
בהשוואת

הצורה שהיא תורה ומשפט של המשיח והוכחה
לגויים עצומים אבל זה חייב להתחיל

מהיהודים אחרת א אין מצב שזה יבוא לעולם
אלא בדין עצום דהיינו שוכי יוכיח להם שאם

לא יקבלו עליהם עבודת
השם יושמדו כל הגויים על ידי המלחמות אין

הרוחניות ואין הגשמיות ואם יקבלו תורתו
נאמר אז וקטטות חרבותיהם

לעתים הרי בפנימיות שלנו כולנו רוצים שלום
כולנו רוצים אהבה גם הגויים פשוט זה

בקליפות קשות מאוד
אבל אפילו עמלק רוצה להתחבר בסופו של דבר

הרי השורש של
עמלק מה זה מה זה עמלק אגב כתוב כתוב מחו

תמחו את זכר העמלק לא כתוב תמחו את אמלק
את זכר העמלק את הצורה של העמלק למה כי מה

זה
אמלק מקבל בעל מנת להשפיע זה אמלק מה כן

אעזה ועזר הרי

החושך אבל בזמן תיקון זה קליפה גמורה
לחלוטין טומאה ועבודה זרה גמורה למה כי אי

אפשר לקבל להשפיע יש תיקונים קודמים זה
היה חטא אדם הראשון כל החת טעים חטא העגל

זה בדיוק העניין הזה הזוהמה הזאת זועמת
הנחש אבל במקור בשורש זה דבר טוב לקבל ד

להשפיע זה הקדושה הכי גדולה שיש וצריך את
ה את צד הרצון לקבל שזה אמלק אחרת איך

תקבל ד להשפיע יתוקן לעתיד לבוא יבול
המוות

לנצח לכן שמסתכלים על הכל מלמעלה רואים
שהכל מתוקן לסעודה אפילו מבחינה גשמית

עכשיו יש לי פה [ __ ] פסולת מה קורה היא
חוזרת ליסודות חזרת לאדמה וחוזרת לכלל

הטבע
ו משפיעה טוב לעולם

בחזרה אפילו הפסולת מחילה מכבודכם שיוצאת
מהאדם חוזרת

ליסודות יותר מזה מדשנים אפילו את ה את ה
את השדה את

האדמה בזבל למה כי הפנימיות לא נאבדת הא
נושרת ואז ברגע שזה חוזר לשו ש היסודות אז

זה טוב ברגע שמסירים מזה את הקליפות הם
מתפרקות והנקודה הפנימית משתחררת זה חוזר

לאיזון חוזר לטבע
כסימן לכן אנחנו

רואים שבמהות הכל טוב רק מה זה לא נמדד
לפי מה במהות זה נמדד לפי התודעה שלנו עם

מה אנחנו יכולים להשתמש כטוב לנשר בטו
לינום טוקסין לא לא משפיע לא מזיז לו

מחוסן חיסון טבעי לאדם זה הרעל הכי מסוכן
של

לכן כל דבר לגופו התורה מלמדת אותנו דרך
התיקון אבל מה זה תורתו של

משיח מה זה תורתו של רשבי הקדוש תורת
השוואת הצורה דהיינו הפוך לגמרי מתורת

הגוף
לגמרי תורת השוואת הצורה כל אחד שהולך מחר

לרשבי
או מקדש את עצמו ביום זה שיבדוק מה הוא

רוצה מרשבי האם גוף או
נשמה אם גוף גוף זה נגף

אומר אם לא נבין לצאת מהפרטיות יהיה דין
גדול פצצות מימן

פצצות גם רוחניות אגב יותר כואב גשמיות
עוד נשאר לך הנשמה אם אתה מתפוצץ נשמתית

זה הרבה יותר כואב אבל אין לדיין אל משנה
וות חס ושלום מספיק לנו גם פיצוץ קטן כבר

אנחנו
מזדעזעים אבל הרצון לקבל לא לא עומד זה

הטבע
שלו לכן אם יקבלו תורתו נאמר אז וכתתו

חרבותם לאיתם ואם תלכו בדרך התורה ותקבלו
התבלין דיינו הפנימיות מוטב ואם לא תלכו

בדרך הייסורים דהינו שיתגלו המלחמות של
פצצות אטום ומימן בעולם ואז יחפשו כל

עומות העולם אצה איך להימלט ממלחמות ויבוא
אל המשיח לירושלים והוא ילמד אותם את

התורה הזאת
תהיה מצב שהאנושות מאוד תפרט מאוד תתפתח

יהיה טכנולוגיה מטורפת כבר יש רואים את זה
היום רואים אפילו אומרים לאיראן

שש מי יודע כמה אובמה ש הוא בגימטריה גוג
ומגוג סליחה בגימטריה הוא

במגונדרות

מפה יתגלה משם אבל שם העולם
הולך ואם תלכו בדרך התורה והתבלין מותב

ואם לאו תלכו בדרך אסורים דנו שתגלו
המלחמות של צדת אום מימן בעולם ואז חפשו

כל עומות העולם הצר איך להימלט ממלחמות
ובוא אל המשיח לירושלים והוא ילמד אותם את

התורה

הזאת יפה

מדהים אני מדל קצת כי אנחנו רוצים לקרוא
את ההקדמה לתיקוני הזוהר אבל הבאנו את

הדברים האלה כי הם פתח טוב לה להיות ראים
לגשת לתיקונים למה שנבין שהם באו להשוואת

הצורה ולא לפרטיות הגוף אחרת פספסנו לגמרי
את העניין לכן היה חשוב להביא כתבים

קדושים אלה כדי שנבין למה אנחנו לומדים
ואני חוזר למשפט הלוואי אותי הסבי תורתי

שמרו אז אני מדלג קצת לכמה נקודות מפתח כן
הדבר שלפנינו הנה טאינו במדבר הנורא יחד

עם כל האנושות דיינו מדבר זה המקום היבש
שאין את הפנימיות ואתה מצאנו אוצר גדול

הממלא מכל טוב דהיינו הספרי קבלה שבאוצר
שמצביעים נפשנו השוקקת ממלא אותנו דשן

ונחת ושבענו

והותרנו יפה אומנם המרחק קרב בינינו ואין
הדברים נשמעים בינותינו ולפיכך רכנו את

השופר הזה לתקוע בקולות אולי ישמעו אחינו
והתקרבו אלינו ויהיו משרים

כמותנו
יפה מדהים אוקיי מה עוד אנחנו יכולים עוד

לקרוא פה

לענייננו ואנוכי הכותב מכיר מעט את עצמי
ומקומי

שיני מהמצוי ביותר ש במן האדם ואם אדם
כמוני היום יגע ומצא כל זה בספרים הגנוזים

בארונות
שלנו

הרי בן בנו קל וחומר ש יחידי סגולה שבדור
תיגו בספרים האלה כמה האושר והטוב מוכן

להם ולכל

העולם וכל זה שמתי עם ליבי עד שאני יכול
להתאפק עוד והוסכם אצלי לגלות מהסתכלות מה

שמצאתי כתוב בספרים הם כדי דרכי התיקון
העתיד המוחלט לנו וצא קרע לבני העולם

בשופר הזה אשר לפי דעתי וערכתי וערכתי
יספיק לקבץ את כל בני הסגולה שיתחילו

ללמוד וגוד בספרים
והכריעו את עצמם ואת כל העולם לכף זכות

אמן

ואמן תיכוני
הזוהר

הקדמה לתיקוני

הזוהר של רבי יהודה צבי ברנדוויז

הסוכר מחבר פירוש מעלות
הסולם על ספר הזוהר הקדוש על תיקוני הזוהר

ושים מה ההבדל בקצרה בין ספר הזר לתיקוני
הזר תיקוני הזר מדברים יותר

מצד גדלות ההשגה ימות המשיח אחרית
הימים מצד גמר התיקון בחינת גמר

התיקון
וזה דבר הרבה יותר גדול זה כמו הגר של

המדרגה השלמות הגדולה לכן כנראה לא פירש
אותם כי לא הינו ראוים עדיין דיינו בעל

הסולם בעצמו
אז אין דבר גדול יותר ומשובח כי הכנה ללג

בעומר להיות בהשוואת הצורה לרשבי בבחינת
שפתותיהם של צדיקים דובבות בקבר כשלומדים

את תורתם דהיינו כשאתה בהשוואת הצורה
אליהם בבחינת פה אל פה אדבר בו אז מתקשרים

בהם כרוח לרוח אז בעזרת השם שקצת נצא
מהגלות והמדבר והחשכה העצומה של החיצוניות

שמסתירה ומשמ את עינינו בעבודת השם אין
בתורת הנגלה ואין בחיי היום יום בעזרת השם

אולי נזכה לרחמים
גדולים והפנימיות תאיר לנו קצת על מנת

שנתאם ונשיג ממעיינות החוכמה מאדני
הפנימיות מזר הרקיע מנשמות הצדיקים ונגיע

מוכנים תאורים זקים וברורים קצת לרג
בעומר הקדמת המחבר פירוש מעלות הסולם

כתוב
בישעיה וגר זאב עם כבש עם כבש ונמר עם גדי

רבץ לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי לא
הגיוני כי זה בית הפכים איך הם יהיו ביחד

כי מלא הארץ זהה את אדוני כמים להים
מכסים ויש להבין הקשר הזה שהנביא טלה שלום

העולם ומחית הקנאה והשינה מן
האנושות במלאת הארץ את

השם שלפי דברי הפסוק נראים הם כסיבה
ומסובב כי מלא ארץ ד את אדוני הוא התנאי

לקיום המצב של גר זאב עם כבש עם כבש זאת
אומרת יש פה תנאי לשלום לשלמות של כל

העולם

מה דעת
השם אם אתה תשאל אנשים ברחוב יגידו לך

הדתות הם סיבה למלחמה היהדות ההיה הסיבה
חס

ושלום לסבל לשנאה ולרוע בעולם ככה אומרים
וכרי ישראל או מי ש

בגלות אומר לך ההפוך הסיבה לשלום היחידה
שיכולה להיות זה דעת

השם והעניין הוא כי דעת פירושה דבקות כמו
שכתוב והאדם ידע את חווה אשתו דינו דעת

בחינת חיבור השוואת צורה התחברות הזדווגות
וכן ואיש לו ידעה וזל אמרו על הכתוב אחרי

השם אלוקיכם תלכו וכו ובו
תדבקון וכי אפשר לא לאדם להלך אחר השכינה

ועלו כבר נאמר כי השם אלוקיך אש אוכלה הו
דהיינו אש זה דבר שאי אפשר לתפוס אותו כי

לא לכאורה זה לא חומר וגם לא רוח זה
איפשהו כאילו דבר שאתה לא יכול לאחוז

בו אלא להלך אחר מידותיו של הקדוש ברוך
הוא דיינו לא דבקות בחומר ייש אוכלה או

איך איך תתפוס א אין לך הסגה אל דבקות
בצורה כמו שוא אומר להידבק במידותיו מהוא

חנן ורחום אפתה היה חנן ורחום כלומר מהו
יתברך כל מעשיו הם להשפיע ולהועיל לזולתו

ולא לטול את עצמו כלל שההוא יתברך שמו
אינו בעל חיסרון שהצורך להשלימו כי אין לו

ממי
לקבל אף אתה כל מעשיך יו להשפיע ואלוהי

לזולתך ובזה תדמה צורך למידותיו של הקדוש
ברוך הוא וזו הי דבקות ודעת את השם דיוק

יפה קודם כל לא להדפק בחומר שלו הרי שכלה
הו חס ושלום זה לא לא פה תורות המזרח

שצריך לבטל את הרצון את
הבריאה שצריך ל זור להיות עין לא איש

אוכלה הוא לא אמרך דבקות בחומר אלא דבקות
בצורה דהיינו תישאר עם רצון לקבל ר שהרצון

לקבל יהיה מתוקן בעל מנת להשפיע וזוהי
דבקות ודעת את

השם והנה כללות הרע אשר עליו נאמר כי יצר
לב האדם רע מנורד היא אהבה עצמית הנקראת

אגואיזם
שהוטבעה בלב

האדם ש כל תנועתו סובבות על כותבו עצמו
בלי שום ניצוצי השפעה

לזולתו שזה נקרא יצר הרה ועל זה אמרו חזל
שהקדוש ברוך הוא אומר בראתי יצר הרע בראתי

לא תורת
תבלין שעל ידי העסק בתורה

ומצוות לשמה דיינו לשום השבת הצורה מתחנך
האדם לאט לאט עד שמספיק לאבד מקרבו כל

ניצוצים של אהבה עצמית
הוא מקדש את כל תנועתו רק להשפיע אל הזולת

אשר אפילו הדברים החרכים שההוא מקבל הוא
בכדי שתהייה לו יכולת להשפיע לכן נאמר

ואהבתך כמוך כלל גדול

בתורה בשביל זה התורה באה רבי חנניה רצה
הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל אומר רבי

חנניה לפיכך רבה להם תורה ומצוות
דהיינו לזכות הכוונה

לזכך כמו שאומר בעל הסולם ונדע שזכות
מלשון הזדככות והוא עעל דרך ש מוזל לא

ניתנו מצוות אלא לצרף בענת
ישראל וזל החכם רבי אברהם בן עזרא זצל

בספרו יסוד
מורה שער שביעי דף

יב אומר ואתה שים ליבך
ודע כי כל המצוות הכתובות בתורה או

המקובלות או התיקונים שתיקנו האבות אף על
פי שרובם הם במעשה או בפה הכולם לתקן הלב

כי כל לבבו דורש השם וכל יצר המחשבות
מבין והכתוב ולישרים בלבותם והפך זה לב

חורש מחשבות
עוון מצאתי פסוק אחד כולל לכלל המצוות

והוא את אדוני אלוהי חתירה ואותו
תעבוד והנה תירה כוללת לכל מצוות לא תעשה

בלב ובפה
ובמעשה וזוהי המדרגה הראשונה שיעלה ממנה

אל עבודת השם תעלה שהיא כוללת כל המצוות
עשה ואלה הרגילו ליבו וידריכו עד כדבק

בהשם יתברך
הנכבד כי בעבור זה נברא האדם כי לא נברא

לקנות עון ולבנות
בניינים דהיינו אדם לא בא בשביל בעולם הזה

תבנה מיליון בניינים אתה חי 70 שנה מה זה
עוזר לך

בחיים תבנה בניין הכי גבוה אז זה יתן לך
להרגיש גדלות פנימית זה רק סימן בניין זה

נקרא הבנה
דקדושה הבנה שבא לחבר אותך לעבודת השם

הבניין הגשמי הוא רק
סימן לכן כאילו מתפעלים מבניינים

מרכוש
אבל זה זה אור נעיר הוא דקי אנחנו רואים

אנשים יש להם הרבה בניינים והם רקים לגמרי
הגשמיות היא רק סימן האור תמיד מתקבל רק

בנפש רק בפנימיות יכול להיות לך הבניין
הכי גדול בעולם ואתה רק לגמרי מבפנים כי

כל העולם הזה הוא נעיר הו דקיק הוא
פירורים הוא כמו פינוקיו הוא כמו מעשה בלי

נשמה מצד עצמו אם אני יודע לחבר את זה
לפנימיות אז זה יכול להיות אמצעי טוב אבל

מספיק סימן סביר אני לא צריך עכשיו בניין
עד השמיים כדי להגיע לגדלות בעבודת השם

הפוך זה גם הפריע
לי נכון אומר לא נברא לבנות עון ובניינים

לא לא חי מספיק גם בשביל להנות מזה ול כן
יש לו לבקש כל דבר שהביאנו לאהוב אותו

ללמוד חוכמה או לחפש את האמונה
וכולי שזה הדברים נצחים לזה הוא בא והשם

יפקח עיניו ליבו ויחדש בקר בורך אחרת אז
יהיה בחייב אהוב ליוצרו

וכולי ודע כי התורה לא נתנה רק לאנשי לבב
וכולי כי התיבות כגוי והטעמים כנשמות ואם

לא יבין הטעמים כל יגיעו שו ועמל רוח והוא
נמשל למי שיש בידו ספר רפואות והוא מיגיע

עצמו לספור כמה דפים בספר וכולי מזאת יגיע
לא יוכל לרפות מזור ודומה ל גמל נסה משי

והוא לא יעי המשי גם המשי לא יינו עד כאן
לשנו זת

אומרת התיבות דהינו החומר המעשה מצד עצמו
כולל המצוות מצד עצמו הוא כגבוה גופה למה

כי זה רק חיצוניות לכן הוא אומר שאם אני
לא מחבר את החיסוניות לפנימיות זה כמו גמל

שיש לו משי אין לו מה לעשות עם המשי המשי
לא בא בשביל עצמו הוא בא למשהו

מעבר
או מי שיש לו ספר ומתחיל לספור את

הדפים זה לא יעזור לו להתרפא מהכול תשיג
את פנימיות

הדברים אם אני אתחיל לספור מעשים דיינו זה
משל הדפים

פעולות זה לא יעזור לי אני צריך לספור את
הנקודות הפנימיות שהשגתי לא

חיצוניות ממשיך ואומר הרי אנו רואים באליל
ששלם העולם ודעת השם הם דבר אחד

ממש למה כי על ידי שנכון את כל המעשים
להשפיע נחת רוח ליוצרנו נזכה לדעת השם

שדעת מה זה שהיא דבקות דנו אמרנו דעת זה
דבקות חיבור לכן ואהבתך כמוך כלל גדול

בתורה אני השם כי זה עניין אחד כלל גדול
בתורה כי לזה כל התורה להשוואת הצורה

ואהבת לרח כמוך זה הכלי והאימון הכי מסוגל
לזה עד כדי כך

שאמרו קודמות המצוות של בין אדם לחברו
לקומות למצוות של בן אדם למקום לא אומר

שצריך לקיים רק מצוות בדם לחברו ולעזוב את
המצוות בן אדם למקום ודאי שלו אומר אם עשה

את זה מצע המצפון
האנושי לא עשה בכך כלום אלא קודמות הכוונה

שקל יותר להזדכך דרכם למה כי הם מאוד
פרקטיות מאוד מעשיות מאוד מורגשות והמצוות

שלן אדם
למקום הם מאוד גבוהות אתה לא אין לך פידבק

אתה צריך להתחיל מהמצוות בן אדם למקום
סליחה לחברו שהם המכשירות אותך למצוות בין

אדם למקום אתה לא יכול לקפוץ למטרה ולא
לעבור דרך האמצעי אתה גם לא יכול לפעול את

האמצעי בלי המטרה מה חס ושלום שפחה לא שמה
מוות אז מה תעשה תחבר ביניהם

לכן הוא
אומר נזכה לדעת השם שהיא דבקות ומחו כל

זכר של קינאה ושינאה נובים מן אהבה עצמית
ונתקן כולנו לגוף אחד בלב אחד לעבוד את

השם בטהרה גדולה על מנת להשפיע שזה צד
החיבור לכל העולם

כולו ו באמור התבהר היטב הגמרא באותו הגר
שבא לפני הלל ואמר לו למד

כל התורה כולה שאני עומד על רגל
אחת אמר

לו דלח סני לחברה איך לו תעביד זוהי כל
התורה כולה וידך פירושה הו זיל גמור וקשה

עלו המצוות נחלקות
לשתיים א' המצוות שבין ישראל לאבינו

שבשמיים וב המצוות שבין אדם לחברו ואיך
יכולה מצווה אחת שמצווה של ובתך כמוך

לכלול ולהכליל את כל
המצוות ואפילו המצוות של בן אדם למקום גם

מה ש אמר לו וידך פירושה הו זאת אומרת שכל
תריה במצוות כולן הן פירושה של המצווה אחת

של ובטח
כמוך איך נסביר הדברים הללו כיצד הוא הדבר

שהתורה הינה פירוש למצווה יחידה

הזאת ובנל אתי
שפיר שאותו הגר ביקש ילל הזקן שיסביר לו

כללות הנרצה מן התורה כדי שתהייה מטרתו
קרובה לבוא ולא להרבות בהליכה כ אמרנו

כאמרו למדני כל התורה כולה על רגל
אחת ועל כן הגדיר לו המצווה של ובתך

כמוך למה כי אין המצוות שבין אדם למקום
ואין המצוות שבן אדם לחברו כולן מתכווננות

לדבר אחד למה להביא את האדם אל המטרה
הסופית שהיא דבקות ודעת

השם ולא עוד אלא אפילו הצד המעשי שבשני
החלקים הנל היא בחינה אחת ממש למה כי

שבשעה שאדם עושה מעשיו לשמה בלי תערובת של
אהבה עצמית ותועלת מה בעד

עצמו אז לא ירגיש שום הפרש במעשיו בין אם
עושה לאבות חברו ו בין אם עושה לאבות

המקום יתברך משום שחוק טבעי הוא לכל אדם
שכל הנמצא מחוץ למסגרת גופו הוא אצלו כמו

דבר ריק הוא בלתי מציאותי לגמרי למה כי
הכל בתוך הפרטיות שלו כמו שאומרים חכמי

המדע הדום לא מזיז את העצב מפה לפה אלא אם
כן יבין שיקבל מזה יותר תענוג ובדור הזה

זה מאוד ברור

לנו ועל ידי הגיעה גדולה הוא יוצא ונפרש
מחק הבריאה הטבעית ועולה ומתרומם לאט לאט

עד שקונה טבע שני שעבת זולתו ואז זוכה
למטרה הסופית שידבקו בו יתברך זאת אומרת

ברגע שאני קונה את אהבת הבריות זאת אומרת
מטעם דבקות השם כמובן זה מה שמכשיר אותי

לאהוב את המקום זה אותו דבר למה כי ברגע
שאני משיג משהו מחוצה לעצמי אז כבר

אורייתא וישראל וקצה בכו חדו זה לא משנה
רק זה נכון שיותר קל לי להתאמן עם הבריות

למה כי אני עובד כאילו על חומרים יותר
קטנים ו וככל שאני עולה נותנים לי רצונות

יותר
גדולים כמו עם תלמידי רבי עקיבא רואים שהם

לא נהגו כבוד זה בזה איך זה יכול להיות
כאלה צדיקים לא בגלל שהם היו כאלה גדולים

והיה להם ניסיון הרבה יותר

גדול
לכן זה מה שהוא

אומר הוא מתרומם לאט לאט עד שקונה טבע שני
שהיא אהבת זולתו ואז וכל למטרה הסופית ש

הדבקות בו יתברך

וכיוון שכן הרי הסברה נותנת שהמצוות שבין
אדם אדם לחברו הן מסוגלות יותר להביא את

האדם אל המטרה
הנרצית מפני שהמצוות שבין אדם למקום אין

קבועות ואדם מתרגל בהן וכל שעושים מחמת
הרגל איננו מסוגל להביל תועלת דהיינו גם

אפשר לזייף אבל כי אני לא מרגיש את הבורא
אני לא מרגיש את הרוחניות אז יכול לחפף

לעשות בלי כוונה או מצוות אנשים מלו מדע
אבל בין אדם

לחברו יש לי פידבק חזק יש דורשין
לזה משן כן המצוות בנ לחברות שאינן כבועות

ויש להם טובין אל כן סגולתם בטוחה יותר
ומטרתן קרובה יותר זימון קרוב

יותר וזה שאמר הלל הזקן לאותו הג הגר
שעיקר הקוטב שבתורה הו ואהבת לרך כמוך

ויתר תרה במצוות הן פירוש
וכשר אליה ואפילו המצוות שבנם למקום להות

שהמטרה הסופית והתוצאה רצת מן הטובה מצוות
היא לצרב מען את ישראל עד שקונה תבע שני

המוגדר באהבת זולתו שהי המצווה אחת של
ואהבתך כמוך אשר אחריה זוכה לדבקות

השם
נקודה זאת אומרת אנחנו צריכים להבין טוב

מאוד מה המטרה שלנו מעסק בתורה כמו שאמר

אמרנו שלא רכו בתורה תחילה דהיינו מסביר
הרבש הרי ברכה אמרנו זה לא רק בפה דהיינו

שכחו את המטרה שלשמם לומדים תורה מה המטרה
דבקות השם תורת הפנימיות תורת

לשמה זה נקרא שלא ברכו בתורה תחילה דהיינו
שלא התחילו עם ההשקפה

הנכונה עש הברכה זה מרחו דפה שיוצאת לעשות
את זיווג צריך לדעת למה אני מזדווג לאן

אני יוצא יותר מזה זה הלכה
כסימן שאסור ללמוד תורה בטרם שברך ברכות

התורה למה כי הוא צריך להסדיר טוב טוב
בנפשו את המטרה שהיא ללמוד תורה לשמע לפני

שהוא לומד תורה למה אחרת הכל ילך לשפחה
לקליפה זה סימן כמובן אבל סימן

חזק לכן אפשר גם להתחזק מזה על הדרך כל
בוקר בברכות התורה להפנים טוב טוב למה

אנחנו אומרים ברכות התורה ולהזכיר לנו את
המטרה שהיא לזכות לתורת אמת דהיינו תורה

לשמה לכן אומר כלל גדול בתורה ואהבתך כמוך
למה כי זה הכלל שמייצג את הדבקות את

השוואת הצורה את הקרש קפיצה לאהבת השם כמו
שאומר בעל הסלם שכל הנטיות בין אדם לחברו

ניתנו כדי להכשיר
אותנו לנטיות ולעבודה בין אדם למקום ובסוף

זה גם דבר אחד
לכן כלל גדול בתורה כל המצוות באו בשביל

הצרוף הזה וזה הצרוף הכללי של

הכל לכן גם מובן למה בזה תלוי השלום של
האנושות והגאולה והכל למה כי ואהבתך כמוך

זה המפתח לחיבור ואחדות ודעת בין האומות
בין ישראל וובין הבריות אבל זה לא עומד

לבד זה תלו באהבת השם בדעת
אלוקית אם זה עובד לבד זה עדיין בתוך

הרצון לקבל עדיין בגשמיות עדיין בנפרדות
אז אם זה תלוי בנצח בדבקות בבורא בהשוואת

הצורה האמיתית הנצחית האינסופית לבורא אז
זה כמו צינור שמחובר לאינסוף ואז זה לא

נגמר כמו שקרה בקיבוצים כמו שקרה ברוסיה
וכמו שקרה בהרבה מקומות לכן כלל גדול ב

תורה אז אנחנו מקרבים עכשיו לרשבי ללג
בעומר לגל עיניי והביא את הנפלאות מתורתך

צריכים לקבל על עצמנו טוב טוב מה אנחנו
רוצים להשיג מהתורה

מה היא מעוררת בי כמה אני משיג דבקות בהשם
השוואת הצורה מהתורה או האם אני בע לתורה

רק לגשמיות ופרטיות ואז אני עושה הפוך
מהמטרה ואז לוואי אותי עזבו ותורתי

שמרו

כמו שאומר
רשבי תעסקו בפנימיות אמ שנחזיר על

המוב ובזה תבין טעם למה נקרא ספר הזוהר
סליחה ספר זה בשם תיקוני הזוהר או

תיקונים הנה בפנים הספר בהקדמה דף ב באות
ה תבאר טעם קריאת השם ספר הזוהר ולא ספר

האור האור מיטה שהוא נקרא על שם הכתוב
והמשכילים יזהירו כזוהר

הרקיע מישהו ראה את הזוהר של הרקיע פעם
לפחות בטלסקופ דבר

מדהים אזה רק סימן שזוהר הרקיע
פירושו הערת

דגר המתגלה בעולמות על ידי תיקון
הרקיע שזה עניין של צינצון ב

שהוא סעד השיתוף ד מידת הרחמים במידת
הדין ומכל המוחין המתגלים בשיט אלפי שנה

על ידי השיתוף הנל אין תיקון לעולמות רק
בדרך עליה דהיינו שבי עולים לאצילות דיינו

תיקון הזמן זה נקרא תיקון של התכללות
אבל ביאה במקומם אנה מתוקנים כי הם במדור

הקליפות עדיין בקביעות שלהם בעולם העשייה
נעשה מקום קבוע אל הקליפות דהיינו עולם

העשייה אין הכוונה רק לעולם שרואים בחמשת
החושים אם כ זה סימן בהחלט נחמד א העולם

העשייה הזה זאת אומרת מצב תודעתי של פירוד
של אסתר שלא מרגישים את הקדושה שלא

מרגישים את הבורא שאני מקיים תורה ומצוות
בעל מנת לקבל ברמה הרוחנית זה נקרא קליפות

למה כי פרעה חז לי בתורה ומצוות יונק
מהשפע שיורד לישראל זה ה שעבוד מצרים ש

ינק להם מהלא לשמה לא נתן למוחין של לשמה
לרדת וזה מדרגה גבוהה צריך קודם לרדת

למצרים יש כאלה שלא ירדו אפילו למצרים ואי
אפשר לתת תורה למי שאין יצר הרע מה שאמר

משה רבנו למלאכים אם אני לא יודע שיש לי
צרה איך אני אקבל

תורה
לכן מה שאיין כן ולה זכינו ש נתקלל קצת מה

שאין כן ספר תיקוני הזוהר המדבר מת ן עולם
העשייה

במקומו כמו שאמר אליהו לרבי שמעון וכמה
בני נסא לתתה הנו בעולם העשייה התפרנסו

מער חיבור דילך כמו לחם לחיים דהיינו הלחם
סימן למה שמביא את החמימות את האנרגיה את

החיים יש גם סימנים אחרים אזה

סימן כן כמו לחם לחיים כה אחד תגליל התנו
בעת שמתי רגלין ברגלי שרגלי אצילות ורגלי

ביה היו בשווה וביה יחזרו להיות כמו
אצילות בסוד הכתוב ועמדו רגליו ביום ההוא

על הר
הזתים בדר בטרה בסוף יומיה היינו באחרית

הימים שהוא סוד מלכות שהא בחינת השיה בסוד
והיה בחית הימים נכון יהיה הר בית אדוני

בראש
ההרים ובגינה וקראתם דרור בארץ כמובן

אנחנו לא מדברים פה מבחינה גשמית שארץ
ישראל ת התפשט והר הבית תפשט לכל העולם

שארץ ישראל זה בחינת יצירה והר הבית
וירושלים זה בחינת בריאה וארבעת זה בחינת

אצילות ושאר השטחים זה בחינת עולם העשייה
מדור הקבר של הקליפות זה רק סימן אלא

בתודעת
האדם השלמות ואהבת השם תתפשט ל כל הרצונות

שלו שהם הרבה יותר גדולים מפיסת אדמה כ
אנחנו פשוט לא מודעים להם באופן רגיל

לכן זה יהיה השלמות שהעשייה המקום הפרטיות
הגדול שאגב אנחנו מתעסקים עעם צעצוים כרגע

אומנם
צעצועים טובים לאימון אבל כל פעם מגלים

לאדם עוד רצון ועוד רצון ועוד רצון כשהוא
מתקן בעל מנת להשפיע נותנים לו רצון יותר

גדול לתקן אבל כל עוד הוא פועל רק בפרטיות
או רק

בחיצוניות לא מגלים לו כמעט כלום לכן
אנשים לוקחים סמים נכנסים לדיכאון בוחרים

מוות גשמי להתאבד חס ושלום על מוות רוחני
שנקרא דיכאון ובדידות עד כדי כך המוות

הרוחני קשה יותר שאדם נוטל את חייו כי הכל
בנפש

נמצא לכן אין באמת אור בעולם הזה רק שאדם
מתקן מגלים לו אורות רוחניים יותר גבוהים

ואחרית הימים זה מצב שנגיע לתיקון שלם
בסדר הכתוב כי מלא הארץ דה את השם וארץ

וסות מלכות ועשייה דבר עצום דהיינו
הרצונות הכי עמוקים שלי ההשתוקקות הגדולות

שלי שאני לא יכול לתקן אותם יקבלו קדושה
גדולה וזה מה שתיקון הזוהר

מייצג וכן מובא בהקדמה של
המחבר כסא מלך בשם רבנו האריזל שכוונת

הרשבי בספר התיקונים העיקר לתקן עולם
העשייה לכן אמרתי לניו דעתי כסימן בעל

הסולם לא תיקוני הזוהר כי זה המשיח יצטרך
לפרש את זה כי זה תיקון

גדול בעל הסולם מיצה גר ושלמות והינו
מזידים לגמרי אם גם את זה היה מפרש לנו

לכן פירש לנו מה שראוי להשיג את ההכנה
לתיקוני

הזוהר התלמיד שלו כן פירש אבל התלמיד פירש
במקום שלו א זהלא כמ פירוש ה מצד בעל

הסולם אם כי פירוש מדהים ועצום פירש לנו
התלמיד בבחינת אין תלמיד נקרא תלמיד אלא

שהשיג את כל קומת רבו במקומו במדרגה שלו
ורואים שבהחלט לשונו לשון בעל הסולם ממש

לשון מדברת
גדולות ועניין תיקון העשיה

במקומה יצא טוב כי הבאתי את זה כאילו בקטע
של להתחבר לרשבי אבל בעצם הוא מדבר פה על

רשבי כ כי מה זה גמר התיקון זה רשבי אז
זכינו ועניין תיקון העשייה במקומה הוא

הערת אור היחידה שזה מדרגת רשבי וביאת מלך
המשיח ואין לשאל הלא עשייה היא בחינת

מלכות שהי הספירה אחרונה זה ב1 הספירות
ואור היחידה הוא אור הכתר שיא הספירה ה

עליונה של 10 הספירות והתשובה היא כי יש
פוך בין בין הכלים לאורות כמו שמביא

בפתיחה באות כב כמ דומן אורות כו כשר הפוך
בין הכלים לאורות כי בכלים סדר הוא ש

העליונים גדלים תחילה מתחילה הכתר ואחר כך
חוכמה ואחר כך בינה ואחר כך תפארת הכוללת

ו ואחר כך מלכות ולכן אנו מתחילים תמיד בע
ספירות מן הכתר אנו ככ פטו ממעלה למטה מה

שאיין כן באורות שהם בסדר הפוך מן הכלים
והו שהתחתונים באים מתחילה והראשון הוא

אור הנפש ואחר כך הרוח ואחר כך הנשמה ואחר
כך היה ואורך החידה הוא

האחרון לכן אנו מכנים תמיד את האורות בשם
נרנ חי דהיינו ממטה למעלה למה כי התחתונים

נכנסים
תחילה ונמצא לפי זה שבעת שאין במדרגה אלא

כלי אחד ו באחרי ח הכלי העליון שהוא כתר
הגדל תחילה ולא נכנס באור היחידה המיוחס

אל הכתר אלא נכנס האור הקטן שהוא אור הנפש
ומתלבש בכלי

הכתר ובעת שהיו במדרגה כל החמישה כלים ככב
טום אז יהיו בכל החמישה אורות נרן חי וור

העליון שהוא אור היחידה בא עם השלמת כלי
המלכות באופן שאם חסרת לי המלכות שהוא

הכלי הקטן מכל הכלים חסר א היחידה כן מה
שימשוך את אור

היחידה תיקון העשיה יקוים בנו הכתוב ולא
יכנף עוד מורך ויענך רות את מורך דינו ש

גלוי
שלם מה זה קנף דיינו הסטרה הסטרה ש

בעשייה כי זה חוק עליון שאין לך שום גילוי
אלא במקום שה ההסתר כי אין צמיחת החיטה

אלא במקום שנזרע

ונכבה זה מה שבעל הסם מביא בקדמה לטס וכן
באורות העליונים שאסתר והגילוי יש להם יחס

כפתי והאור הנאחז בה וכל שאסתר הוא יותר
גדול הנה בתיקונו התגלה תאחז באור הגדול

והעליון יותר וזו הייתה טענתו של משה רבנו
אל המלאכים קנאה יש ביניכם יצר הרה יש

ביניכם שלכן אי אפשר שיתגלו על יידי
המלאכים אותם האורות הגדולים שיתגלו על

ידי ישראל מקבלי
התורה וכמו שאמרנו מלכים זה כוחות בתודעת

האדם כוחות של הרצון להשפיע אבל זה לא
מספיק צריך את כוחות העשייה את כוחות

הרצון לקבל שזה צד האדם ורק אדם מי שיש לו
רצון לקבל יכול לקבל תורה מלאכים אין להם

מה לקבל תורה ואם מישהו חושב שהוא מלאך
והוא מתוקן ומעשה מספיק לו הוא לא יכול

לקבל את ה

ואתה עליכם אישי מקרא שמעו אלי רודפי צדק
מבקשי השם הנה יש אלפי מאמרים מפוזרים

בזוהר הקדוש בשר הספרים אשר כולם כאחד
אומרים שכל יקוב גאולתנו שכל הרע מסובב על

ידי הגלות וכל ההזנחה המתאוה בדורנו זה
האחרון הוא רק מחוסר לימוד חכמת הנסתר וכל

אחד חייב להגיע עם זה ללג בעומר ולהפנים
זאת היטב

גם אני בעזרת
השם והנכון שהשער הזה של חוכמת האמת

וביחוד כתבי רבנו האריזל היה סגור מסוגר
אין יוצא ואין בא והנה נגלה בדורנו זה אור

גדול אור פני מלך חיים האדמור איש אלוקים
קדוש רבי יהודה הלוי אשל גזיה בחיבורו

הגדולים פנים יראות ומסבירות על עצ החיים
ד חלקים ותלמוד 10 הספירות טז חלקים ממש

שולחן ערוך של הקבלה בספר בית שר הכוונות
עם האילן גם מדבר מהן על גמר התיקון ספר

הסולם על הזוהר בזוהר חדש כ חלקים מדהים
פתח לנו שערי החוכמה ונגלה ספר

השמיים לכל דורש ומבקש החוכמה בחוץ רונו
ברחבות תתנ ה קולה מי להשם אליי לא דבר

ריק אני מכם כינו אני חייכם באורך ימיכם
ובי תלוי כץ סגולתם דינו בפנימי

ברשבי בבעל הסולם ולכן אנשי חי לם קדוש
תחזק נ ידכם לעשות חבורות קדושות להרים

דגל
התורה ודגלו עלי אהבה כמו

שנאמר הדגל מסמל את האידה שלנו ואל נשכח
בדגל במגן דוד להוסיף את הנקודה באמצע של

המגן דוד שכחו להוסיף את הנקודה במגן דוד
אבל בלי המלכות בלי נקודה הפנימית זה לא

מגן דוד זה משהו אחר לכן שלא נשכח את

הפנימיות שעל ידה אנו יוצאים מעבדות
לחירות משיעבוד לגאולה ומפלה לאור גדול עד

שקוים בנו הכתוב כי מעל הרץ ד את השם ימרה
בימינו אמן יהודה צבי בנדון נכד המגיד

הגדול

ממזריץ
שושלת לא סתם הגיע לבעל

הסולם אם כי לפי האגרות בהחלט עשה איתו
עבודה עצומה בעל

הסולם כי בעל הסולם לא לא רצה לקבל
תלמידים מיוחסים עשה להם מבחנים

רציניים דברים חזקים
רשבי

שנזכה לתורת השוואת
הצורה תורתו של משיח תורת הפנימיות שהיא

לחם

התורה דברים

גדולים לסיום אני אקרא קטע
חשוב גנמה

לטס ו ממאמר לסיום הזוהר ובעזרת השם שניקח
את זה ונגיע ללג בעומר מוכנים והפנימיות

היא המזור לכל נפשנו והרפואה למה לא רק
לחילונים לאלא רק לשלום בעולם ולאומות אלא

לדתיים לעובדי השם שבלי תבלין הפנימיות
בלי נשמת התורה החיצוניות תיבלה אותנו

אנחנו רואים גם הרבה עוזבים את הדעת הרבה
חוטאים בסתר הרבה כבר איבדו את הלכלוכית

של התורה אנחנו רואים הרבה בני נוער היום
יוצאים

לחילוניות אנחנו רואים אפילו בני נוער
שורפים תפילין חס ושלום

ום והם היו לפני זה מעריצה התפילין אלא
אין מזור אלא על ידי השוואת

הצורה ואם לא נקבל את זה יבוא דין גדול
לעולם על ידי מלחמות על ידי פצצות לא יודע

מה לא חסר צינורות
לבורא יבוא על ידי דיכאון עצמו כמו שרואים

הרבה אנשים היום בדיכאון לוקחים נמים
לוקחים תרופות וזה לא מתקן את הנשמה רק

המאור שבתורה רק הזור העליון יכול לתקן את
הנשמה וזה מה שאנחנו באמת רוצים לכן כולנו

רוצים לעבוד את השם אנחנו לא מרגישים את
הלכלוכית לא מרגישים את פנימיות

המצווה וזה תורתו של רשבי תורת הפנימיות
בא לתקן לנו ולתת לנו עכשיו אני רק לפני

הסיום שרציתי מהקדמה לטס למדנו תיקון ל
אבל ככה כדי להתחבר לדברים נקרא עוד אחד

מהתיקונים פה ב קוני הזוהר

הקדוש רבי שמעון זל וכולי רבי שמעון הלך
לו הוא ברח למדבר של לוד לוד זה מלשון

מוחין ד הולדה תבינו שהתורה לא מדברת מילה
אחת על גשמיות זה רק סימן היא מדברת על

שורשים רוחניים כמו שהוא
אומר בכל הכתובים צריך להבין את זה מדובר

ע מדרגות רוחניות יכול להיות שהיה לאזה
סימנים מסוימים וזה בסדר גמור אבל תבינו

שמדברים מסוגי מוכין רוחניים שלא תלויים
בזמן ומקום הדר חילוף ותמורה וזה החוק

הראשון שבע לסולם מביא בלימוד
הקבלה אשר המחברים השתמשו בהם באלמה

כסימנים באלמה לרמז על שורשם העליונים אז
אם מערה לא מעניין אותי עכשיו מערה הגשמית

זה רק סימן מערה זה מדרגה של קתנות צריך
להבין את הכל בפנימיות וזה נקרא תורת

השוואת הצורה לא תורת
הגוף אמר לו נו לבנות בניינים התורה בא

לאנשי לבב לכן אומר רבי שמעון הלך לו וברח
למדבר שלוד לוד ונכבה במרה אחת דין מר זה

קטנות מצב של הסתרה מצב של דין הוא ורבי
אלעזר בבנו קרה להם נס ויצא חרוב אחד

ומעיין של מים אחד ע אני לא בדרגה שאני
מבין את זה כל כך אז אני אסביר בפשט

הדברים ונסתפק
בזה חרוב זה בחינת עולם

הניקודים מעיין של המים אחד
מהתורה אכלו מאותו החרוב ושתו מאותן

המים ואליהו זל היה בא אליהם בית פעמים
בכל יום ולמד עמהם ויש לו אדם מהמהם זה

היה כתוב בזוהר חדש פרשת טובו וזה ודי
תקרה וזה נקרא תיקוני הזוהר שהם ש0 פנים

לתורה כי הוא תיקן את עולם הניקודים את
בחינת צמצום

א' שפירש רבי שמעון בן יוחאי ב מילת
בראשית בראשית אגב

זה אותיות את רשבי כמו שאמרנו שהוא ראוי
ליקרי אדם כי הוא תיקן את מה שאדם הראשון

היה צריך לתקן מסתרי התורה קום רבי שמעון
פתח דברים לפני השכינה פתח

ואמר והמשכילים יזרו כזוהר הרקיעה שנזכה
לזה באמת אנחנו משכילים בחושך השם ישמרנו

בפירורים בגשמיות בפירוד גדול
ל אנחנו מתעסקים בשטויות

והמשכילים מילין והמשכילים הם מי רבי
שמעון

והחברים יזהירו פירושו כי כש נתקבצו לעשות
חיבור זה ניתנה להם רשות ואם הם ניתנה

רשות לאליהו כאילו מבשר הגאולה או המקשר
בין הפנימיות חיצוניות ולכל הנשמות

שבישיבה לרדת עליהם ולכל המלאכים במכוסה
ובדרך שכל

פירוש כי כל קומה שלמה מתחלקת על החזה שעד
החזה המורות מחוסנים לחוכמה ונקרא אתת

קסיה מחזהו למטה הם הוראות מגולים בחוכמה
שזה הוא נקרא אורח שכל ואומר שכל אלו

המדרגות שנתגלו
כאן והחברים הייו כומתן שלמה באת קסיה או

באורך שכל ואין להקשות על זה הרי אורות
המגולים הם לכאורה יותר חשובים והיו

צריכים להיות למעלה ומכוסים למטה אלא זה
הסוד מה שאנו אומרים בזמירות שבת במין

סתימין
לגלון

פתגמי שפירושו אשר כל העורות המגולים הם
המסובבים בתולדה מהמין

דסמן ואין בה מסובב ממה שהסיבה לא נותנת
לו דנו זה כמ עניין לאה ורחל דבר אחד לאה

משלימה את רחל הם רשות הדודים זה מזה והם
מתחברים לדבר אחד וכמו שאמרנו שאסתר הוא

הסיבה לגילוי מס הסיבה לא נותנת לו ואין ב
מסובב מס הסיבה לא נותנת לו עדינו אין הדר

רוחני ברוחניות כל שש ב מסובב נמצא תמיד
בהסיבה שלו למה כי אין הדר וחולף תמורה

בגשמיות כי ברוחניות כי הרוחניות היא כלל
היא דבר

אחדותי משמע אין ההדר לכן אם אני אומר
שהסיבה נהדרת בתוצאה אני אומר שיש ההדר

ואיין ההדר ברוחני לכן לא יכול להיות
שהסיבה תהדר מהתוצאה למה כי אם היא נהדרת

זה אומר שיש פירוד ו יכול להיות דבר כזה
לכן זה נגזרה מוכרחת שאין דר

ברוחני והן בעץ חיים בעניין התחלקות אבא
ואמא סות אשר אבא ואמא הם הורות מכוסים

ויסות הם הורות מגולים ואבא וים ה מכזב
מלמה דרך אנפין ויסות מכזב למטה דרך

נפין חיות דגלין אנון דלתתא כותן אלן
אלאין תמרן ונרן מיניו נטלן בגיניה

טוב אני רוצה להכרות קצת זה מזין וילת כל
אז אולי נקרא את זה במקום מה שרצינו נראה

לפי
הזמן

ואל על כולה ועלה על הכל היינו אינסוף
דיינו מחשבת הבריאה נתן רשות האינסוף זה ה

כאילו מה
שמקשר ביננו לבין עצמותו מה מקשר בינינו

לבין עצמותו רצונו להטיב לנברא מחשבת
הבריאה אין לנו תפיסה בעצמותו את עצמנו

אנחנו בקושי תופסים כי עצמנו זה יש מעין
ואנחנו תופסים רק על דרך היצירה רק על דרך

השותפות רק על
דרך המודעות שלנו וההשתתפות שלנו אפילו את

בחינת חוכמה אנחנו לא תופסים שהאור והכלי
ביו כאחד אלא ממינה

ולמטה
לכן אינסוף זה מבחינתנו מחשב את הבריאה

רצונו להטיב לנבראיו לכן ה אומר וילת על
הכל היינו אינסוף נתן רשות לכל השמות

הקדושים בכלל שם זה נקרא תענוג כן אין שם
אל ההשגה תענוג קדוש דבקות חיבור זה נקרא

שם שם הורה על הסגה ולכל שמות הכינויים
לגלות להם סודות

נסתרים דהיינו תענוג שהיה נסתר גילוי אהבה
נצח שהיה נסתר כי לא הייתי יכול לקבל אותו

התגלה כמו כסימן מי שהיה פעם מאוהב אולי
שהיה צעיר שיש קצת ניצוץ של אהבה כדי

אומנם בתוך עצמנו אבל רק כדי לתת לנו
לטעום מזה כמה זה מסתלק אנחנו לא מצליחים

להחזיק את זה עובדים קשה שוברים שיניים
אבל כמו אם פעם טעמתי ניצוץ של אהבת אמת

לשנייה אפילו אז זה רק סימן לאור רוחני
למה כי הוא כי אמרנו אהבה יבור דעת ושמה

זה זאת אומרת נצחי זה לא בהדר הפרטיות לא
מבה את זה פה זהזה השכחה גורמת לזה להסתלק

הפרטיות אבל ברוחניות אין את זה לכן שם זה
חיבור אהבה דבקות

נצחית לכן כל שם במדרגה שלו ונתן רשות ל
הספירות לגלות להם סודות נסטרים אשר לא

ניתנה רשות לגלות אותם הסודות עד שיבוא
דורו של מלך המשיח אבל הם היו צריכים לתת

את השורש את התיקון הזה לכלל העולם לא
לאותו דור לכן גם זה היה נסתר אבל להם זה

התגלה כי הזוהר הרקיע ד יזהירו כזוהר
הרקיע שהוא כולל כל

הצבאים זוהר נסתר וגנו זוהר בעיר
בשחקים זוהר הזוהר ניצוצות הוא מבהיק כברק

לעיניים פעם גם היה להם את הזוהר בלי
טלסקופ לא היו צריכים את גלילאו לפני 400

שנה והם גם לא דיברו על ה זוהר שהמדע
והאסטרונומיה

מתפעלת ומתרגשת שמגלה זה רק סימן הוא מדבר
איתך על זוהר מעבר לזמן ומקום הרבה יותר

נעלה ונצחי
מזה זוהר ניצוצות הוא מבריק כברק

לעיניים זוהר המזהיר בצבע לבן כלבנה זוהר
המזהיר בצבע אדום כמעדן זוהר המבהיק בערה

כלולה שירוקה כחמה זוהר ירוק ככוכב זוהר
הכולל לבן ואדום זו מזהיר לכל צעד כמי

שמכה בפטיש וזורק שביבי אור לכל צעד

מדהים ביור הדברים הזוהר בא להורות לנו
כאן בהקדמה מקורם של כל הגילויים אשר בהם

בא לבאר את
תיקוני

הקודש תיקוני הזוהר הקדוש עד היכן מגיעים
ובזה התבאר גם כן שם קריאת הספר בשם ספר

הזוהר ולא בשם ספר
האור כנראה אוקיי הוא לא ניתן לו כל זה

נדע על ידי פירוש
הכתוב ומשכילים יזהרו כזוהר הרקיעה באמת

שאלה יפה למה לא לקרוא לזה ספר האור שם
הכי טוב כי זה מחשבת הבריאה פה

אינסוף אר זוהר הרקיע פירושו רד גר מתגלה
על ידי שיתוף במידת הרחמים במידת הדין

מדהים למה ספר
הזוהר כי זה כולל את התיקון גם זה לא רק

בעל ההורות זה בעל התיקון לדרך המתוקנת
והאמיתית לקבל את האור לכן הוא נקרא הזוהר

ולא ספר האור כי הוא בא עם שיתוף מידת
הרחמים בדין ווס מה שאמרו חזל בתחילה על

במחשבה לברוא העולם במידת הדין שהכוונה
היא על מלכות דכטר דאק שמזג סופר ספי אק

שהיא בחינת מלכות ד מידת הדין ראה שאין
העולם התקיים והקדים מידת הרחמים למדת

הדין מה הוא לא ידע את זה יכל לעשות אפשר
למדת הרחמים אלא מדובר מצ תפיסת האדם הדין

קודם צריך להתגלות שיהיה לי מה לתת מה
לשתף אבל אחרי שהוא מתגלה צריך להקדים את

מידת
הדין זאת אומרת זה משלים את זה אם לא היה

הדין מתגלה לא היה לי מה להמתיק אם לא היה
לי פרטיות ורצון עצמי לא היה לי מה לתת

לכלל לא היה לי איך לשלם על אהבה אם יתן
איש את כל עון בתו באהבה בוזי

בוזו לכן ש מזוגי יצו רצופי הק שהיא בחינת
מידת הדין רשן העולם מתקיים וגד מידת

הרחמים ש ל מידת הדין פרושה שאין קיום
לעולמות אלה מידת הדין שהיא מלכות ומידת

הרחמים שהיא בינה שעל ידי התחברות של בית
הנקודות יחד יחד נעשה תיקון הפרסה בכל

המדרגות בסוד הכתוב והיא רקיעה בתוך
המים כי על ידע הפרסה נקראת רקיע המבדיל

בין מים עליונים למים תחתונים וזה סוד
הפרסה שבגויים מאוי דבר נש המבדילה בין

אברי החיות אברי החיות שהם לה והרה ובין
המאיים שמברי המזון וייה פרסה באלכסונים

מחזה עד נגד
הטבור פרסה זו נעשתה בפרצוף השני דסג דק

הנקרא נקודות דסג עולם ניקודים לפיכך
מגלגלת אפ סג אין לנו מושג כלל לאותם

מבחינת הזיווג של המלכות במקומה תרם
עלייתה לבינה יפה והזוהר אינו מדבר מהמהם

אלא רמזים דקים כי הוא עוסק בתיקון של
צמצום ב בתחילת הדיבור של חכמי הזוהר

ורשבי מעולם הניקודים ולמטה ש כבר נתתקן
בהם הפרסה הנקראת רקיה שזה

המון זה מטורף
כמובן שנשיג פירור מזה אנחנו עוד לא

נכנסנו לעולם העשייה אפילו ונמצא שעל ידי
זה המלכות עלתה קום בינה שהרוויח הב

ספירות רויות לקבל אור העליון שם ספירת
בינה וספירת תפארת כי ביות מלכות במקום

בינה נמצאת בינה ותפארת מתחתיה ואין
כלולות בה ולכן אחר שבני האדם מעלים מן על

ידי מצוות ומעסים טובים הם הממשיכים הערה
חדשה מלמעלה מורידה את המלכות ומקום

הזיווג בחזרה למקומה דהיינו למטה מתפארת
ויוצאת המדרגה בשלמותה באורות נפש רוח

שמחיה יחידה שהם מוקבלים בספירות בינה
ותפארת שנכללו מקודם לכן

במלכות ואז גם נשמות הצדיקים מקבלות מוכים
עליונים להיותן לכללות במלכות העליונה הרי

שכל האורות והשפע העליונה מתגלים רק מכוח
מלכות שעלתה לבינה ונעשה ים סימוך חדש

שנקרא רקיע ואם לא היה תיקון הרקיע לא היה
שום קיום לעולמות ולכן נקראים כל הרות

הללו בשם זוהר הרקיע הינו הוא מתגלה בסוד
הזיו על המסך המשותף מרחמים ודין וזה

פירוש הכתוב והמשכילים שהם נשמות הצדיקים
המסתכלים בשדות החוכמה שנקראת עיניים

יזהירו דהיינו יקבלו המוחין שלהם מזוהר
הרקיע ועל ממעל הרקיע עין ללא רטה מה

שכתוב שזה בגמר תיקון לכן מביא הזוהר את
הכתוב הזה שבתחילתו והולך ומבאר עשרה מן

הזוהר שם 10 ספיות דאצילות מתחיל מעתיק
דאצילות ה אותו אמצעי בין אק לאצילות

וכולל בו המלכות שלא נמתה בסוד אבן מעשו
הבונים היייתה לראש פינה ו נגנזה בראש לא

את ידה אמנם מלכות ז הפש למלכות ה ממותקת
והיא מדלקת את הערות הבין אחר שנבו וזה

המרו דיו קליל כל גוון אפילו גוון המלכות
הבלתי ממותקת כי יש קשר

ביניהן

יפה יפה
מאוד אוקיי נגמור את הקטע וזהו זוהר תמיר

הוא כתר דאצילות ש פרצוף רי חנפן מה שאומר
תמיר וגני זה הכוונה על בית הראשים השר יש

בו נפין גלגלת וחסימה שראש הא' שהוא גלגלת
הוא תמיר ונעלם ליותר קרוב לרשע דלא את

ידע והוא בשליטת החסידים כמו דלה לכן נקרא
תמיר וראש הבת הוא מוח סתימה נקרא גניז

כמי שיש לו אוצר וחתום לא להשתמש ממנו זה
תיקונים שנעשו באלומת העליונים ר תים

רחוקות לת צורך גדול לוקח משהו מן האוצר
כך היא חוכמה סתמה הראש הג לרד לה שורש

לכל החוכמות וכל החוכמה המתגלה באצילות
היא רק טיפין טיפין בחוכמה סתימאה ועל ידי

הבין הדרך הפין שחזרה על הראש ונקראת ל ב
אנחנו הים בל ב לעומר נתיבות החוכמה כמו

שכתוב לאלן בביאור חוכמה או
בינה יפה מאוד יפה מאוד תיקונים

מדהימים

יפה

אוקיי תיקונה
הזו בעזרת השם

שנזכה
להתקל בפנימיות והפנימיות תאיר לנו

ונזכה לדבקות אמיתית בהשם בצדיקים ולתורת
השבת הצורה אמן ואמן תודה רבה והלוואי

אותי עזבו ותורתי שמרו ושכל אחד יקבל על
עצמו במיוחד אם הוא מתחבר

לרשבי להגדיל את מעלת הפנימיות את מעלת
הנשמה ולא תועלת הגוף שזה הפוך לגמרי

מתורת רשבי הפוך
לגמרי ודווקא בזה מדבקים בו אז אוקיי לא

על מן ישראל כדאי ורשבי לסמוך עליו אבל
שנזכה מתוך שלש לבוא לשמ שבזה תלוייה

הגאולה אמן ות

התורה אומר בעל

הסולם
ותדע במאמר שופרו של משיח ותדע שזה סד

שאין בני ישראל נגלים נגאלין אלא אחר
שהתגלה חוכמת הנסתר בשיעור גדול כמו שכתוב

בזוהר באי חיבורה אפקון בני ישראל מגלות
כי היה בזמן הזה תקווה עלז תקווה לגאולה

שכתיבת
הזוהר שהתחילה בימי רשבי הייתה בזמן גילוי

בר
כוכבה שרבי עקיבא רבו של רשבי אמר עליו

דרך כוכב מיעקב וכן אחר חורבן ביתר היייתה
תקווה גדולה משום זה הרשה רשבי את עצמו

וגילה את חוכמת הנסתר דהיינו בספריו זר
ותיקונים אכן בשמירה גדולה

וכולי וכולי אומנם או נדלק טיפה נגיע
לנקודה והפצת

חוכמת הקבלה או הפצת החוכמה בהמון מכונה
השופר דוגמת

השופר שקולו הולך עד למרחק המרובה כן
התפשט עד החוכמה בכל

העולם שאפילו האומות ישמעו וידעו כי יש
חוכמת אלוקים

בקרב
ישראל ותפקיד הזה אמרו על אליהו הנביא

כגילוי רזין דאורייתא מכונה תמיד בשם
גילוי

אליהו על דרך שאמרו רבותינו זל יה אמונה
חת שיבוא אליהו וכן תשבי תרץ כושיות

והבעיות כידוע בגמרא הרבה פעמים יש
מחלוקות שלא יודעים מה התשובה אז אומרים

נחכה אומרים תקו א נחכה לאליהו הנביא
שיפתור לנו את

העניין ולפי כך אמרו שגמל ימים שהוא רמז
ידוע כודם ביית המשיח ילך אליהו על רבשי

הערים ויתקע בשופר גדול ותבין רמזים האלו
שאין עניין השופר הזה רק גילוי חוכמת

הנסתר בהמון גדול שהוא תנאי מוקדם ומחוייב
לבוא בטרם הגאולה השלמה אז אומר לנו פה

דבר חזק ביותר

שגילוי חוכמת הקבלה זה עצם השופר שתוקע בו
אליהו הנביא שהוא גילוי אליהו כלל נקרא

גילוי רזין דאורייתא
ובעצם אם לא יהיה את גילוי חוכמת

הקבלה בקרב העם אז לכאורה זה מעכב את
הגאולה לכן זה פיקוח נפש לעסוק בפנימיות

התורה כי זה עצם
הגאולה זה עצם הסיבה לחורבן הבית כמו

שאמרנו עסקו בתור המצוות גמילות
חסדים אז למה נחרב הבית משנת חינם עכשיו

ברוחניות הסיבה תמיד מתקיימת בתוצאה בשונה
מהגשמיות שזה לכאורה נסתר ולכאורה התוצאה

מתקיימת גם בלי
הסיבה ברוחניות זה אין דבר כזה זאת אומרת

אם הבית עדיין לא נבנה זה אומר שהסיבה של
החורבן עדיין קיימת אחרת הוא היה נבנה לכן

אם לא נבנה אז
א משמע שהסיבה של החורבן קיימת מה הסיבה

שנת חינם כמו שאומר בתיקוני הזוהר אם תאיר
ואם תראו את אהבה שתחפץ שיש שבועה שעד

שישראל לא מעוררים אתור אהבה שנקרא אהבת
חסד על דרך אהבת עולם האבטיח שהיא אהבת

חינם זה מה שמעכב את הגאולה וכמו שאמרתי
קיימנו מלא מצוות בגלגול

הקודם קיימנו אולי מאות פעמים את אותה
מצווה בגלגול הקודם אז למה אנחנו חוזרים

בגלגול כל הזמן כי המצווה היא רק אמצעי
לזכך את ישראל אבל מה מה מה צריך להשיג את

רזין דאורייתא שזה הפנימיות ש במצוות שזה
נקרא סודות התורה שזה האור אלוקי זה

שמותיו של הקדוש ברוך הוא שמושים במצווה
ועד שלא משיגים את זה אז לא מגיעים לתיקון

הנרצה אבל מה גורם להשיג את זה ודאי רזן
דאורייתא לכן אומר בעל

הסולם שעל הארי הקדוש שהוא שמח שהארי
הקדוש אם היייתה לי לשון מדברת

גדולות הייתי משבח אותו יום יום כיום
שניתנה תורה לישראל

למה כי הוא גילה את חוכמת הקבלה בעולם כל
המקובלים למדו את חוכמת הקבלה מצד ומם

צומח חי מצד פשת רמז דרש שזה הגביל להם
מאוד מאוד את

ההשגה בקבלה ובכלל בחוכמה למה כי חוכמת
הקבלה זה מדרגת החוכמה זה מדרגה בפני עצמה

זה שפה בפני עצמה זה צינור של השגה מיוחד
בפני עצמו רשבי לא בא לדורו כידועה לכן

הוא גנז את הזוהר בדורו לדורה את רבי
עקיבא שהוא הפיץ את תורת הנגלה אבל רשבי

לא בא בשביל דורו הוא בא כדי להכין את
הזרעים לגאולה אחרי זה הרי בא והכין עוד

יותר רי החי בעל הסולם בא בדורנו
וגילה את הדברים כפי שלמדנו רבות אבל יש

פה רעיון מאוד מיוחד הארי זל ממש ובעל
הסולם ודאי הארי החי הוא בא וגילה את

חוכמת הקבלה בעולם שזה ה שופרו של משיח
שיש לה שפה מיוחדת שהיא מגלה את רזה התורה

כי האמת שגם פשט התורה כפי שאומר רבי רבי
חיים ויטל כי לא לחינם כפי רצונם פסקו תמ

ההור איסור והיתר כשר ופסול אלא מתוך
פנימיות התורה קדונה זאת אומרת כל התור

היסודות שלמדו בגמרא לא למדו חיצוני זה
היה 10% מהלימוד כדי להראות את העם הלכה

למעשה אבל עיקר הלימוד היה חוכמת האמת
וודאי שור

חמור בית שמאי בית הלל כמו שאומר הרבש זה
מדבר מצד ראש המדרגה זה מדבר מצד גוף

המדרגה אין מחלוקת רבי יוסי זה מדרגת נשמה
רבי חיה מדרגת חיה וכן על דרך זה קנל אבי

ורביה יש
פה הבה מלשון א

רבה מלשון ריבוי זה הכל סודות עצומים של
מדרגות כידוע היה את תקופת הזוגות כל אחד

נהג את ההלכה על פי רבותיו בית הלל נהג
לפי בית הלל בית שמאי נהג לפי בית שמאי כל

אחד לא היה הלכה פסוקה כל אחד נהג על פי
ביתו אחרי זה יותר ויותר התבררה הלכה

נפסקה אבל בגדול הכל זה סודות עליונים כל
התורה

כולה יותר מזה תורת הנגלי סודות רק מה כל
הצדיקים הגיעו להשגה מוגבלת

דרך ג חלקי התורה פשט רמז דרש היום אנחנו
תופסים אותם לגמרי בפשט אז זה וודאי

שהשגנו מוגבלת מצד שני גם יש לנו פוטנציאל
להבין את זה בפנימיות מה מאוד עמוקה מה

שלא היה לדורות קודמים כמו שאמרתי שכס כמו
שבעל הסולם אומר

שבעלי בדיוק כמו שאברהם לויי אומר פה
שהאינטרנט מחובר על ידי סביב זכוכית זח

שבעלי המצאות התרבו בעולם מה זה התרבו
בעולם הנשמה התפתחה וזה אפילו התבטא

בגשמיות מי היה מאמין שאפשר להעביר ידע
דרך אור דרך סיבים אופטיים

עכשיו בשידור חי במהירות הור פחות או יותר
זה מטורף אז אותו דבר כסימן הנשמות התפתחו

הרי כמו שאמרתי על דרך
בדיחותא א מה זה גוגל אני לא גוגל זה

רק עכשיו מציוד יש מנוח חיפוס יותר רציני
מגוגל גלגלת שזה בריח התיכון של כל

העולמות הוא יודע איפה נמצאים כל הרצונות
כל הפרצופים הוא מלביש על כל האתרים

הרוחניים די בכל אתר ואתר זה נקרא גוגל לא
גוגל החיצוני מה זה

יוטיוב זה הכל הכל על דרך בטיחותה כן כתוב
שצריך קצת לטול את

הלימוד חסידים גם בגמרא אפילו היו נוהגים
להגיד מילה דבדיחותא לפני הלימוד יוטיוב

יו זה הני טיוב זה הצינור חוכמת הקבלה זה
יוטיוב האמיתי מה זה פייסבוק וזה בדיחה

אחרונה אם כי בכל צחוק יש אמת פייסבוק
ברוחניות יש ספר הזכרונות כמו שכתוב ואז

ידברו יראה השם אישל ראו וישמע השם ויזכור
ויכתב בספר הזיכרון ברוחניות זה נקרא לא

פייסבוק יש ספר זיכרון שמה הכל כתוב שמה
יודעים עליך הכל הפייסבוק יודע רק על הנפש

הבהמית הפייסבוק לא יודע את הפנימיות שלך
הוא יודע את הגוף שלך זה לא רציני נחמד

אבל לא רציני צריך ספר זיכרון ספירה זה
יודעת הפנימיות שלך זה הפייסבוק האמיתי

לענייננו חוכמת האמת לכן האריזה על תורתו
כל כך גדולה הוא גם גילה את האור חוזר

שכמו שהרב אומר את העבודה מצד הרצן הוא גם
גילה את העניין של הזר אנפין שמתחלק לשש

ויש בזה הרבה סודות עצומים של עבודת הכלים
וזמן הגיעה וכן עעל דרך זה בכל

אופן כמו שאמרנו חוכמת האמת עצמה היא
גילוי אליהו הנביא לכן עלינו לעסוק בחכמת

האמת עכשיו חוכמת האמת
אה לא מדובר חומת הגבלה סליחה שיהיה לבוש

חוכמת האמת חוכמת הקבלה אבל לא מלומד
מדובר רק על לימוד זה ה אבי חוכמת האמת זה

מושג של מדרגות רוחניות בתודעת האדם שזה
יש ללמוד בשיעור על הקדמת פי חכם לא ניכנס

לזה כאן אבל בפשט הדברים חוכמת האמת היא
חוכמת הקבלה שאנחנו חייבים לעסוק בה ועל

זה נחרב הבית ועל זה הוא יבנה אז בעזרת
השם שנעשה

ונצליח

אוקיי היום בגלל שזה שיור אחרון אני יותר
אתייחס לשאלות בפיייסבוק כי בדרך כלל זה

יותר שיעור לצורך
המאגר כדבר צדדי אני משדר את זה בפייסבוק

אבל היום אנחנו נתייחס לשאלות אז אברהם
לוי שואל האם כוונת שופר שדווקא היום

בעולם של טכנולוגיות חדשות ושל תכונות
מתוחכמות ניתן להתקרב ולהבין את החוכמה

המוצפנת הדע לוג בלי קיים זמין והמסר הוא
אמצעי להפצה ותכלית עברית מלשון להעביר

ולעלות מעבר למצב הקיים אפשר להגיד כן זה
סימן לעניין זה לא עצם הדבר אבל זה סימן

מה שכתוב שהחמור שהמשיח יבוא על חמור לבן
אין הכוונה על סיבים אופטים שמעבירים אור

לבן וקרן לייזר מפרשת אותו לצבעים שמתפרש
ל לאותות חשמליים אבל זה סימן יכול להיות

זה באמת סימן נחמד אה סימן באמת אני אישי
דווקא כן לוקח את זה כסימן יפה אבל זה

סימן זה יכול להתגלות גם על ידי ברק פתאום
אה זה רק סימן יש לקדושה הרבה צינורות אבל

זה בהחלט סימן יפה מצד ההתפתחות של
האנושות שכאילו יש משהו שמחבר את הכל

למרות שהוא באמת מפריד כי משתמשים בזה
לפירוד לא לחיבור אבל למשל אנחנו משתדלים

דווקא כן להשתמש בזה לחיבור אז כן זה
בהחלט סימן יפה

לעניין
אוקיי נקרא

אומר בעל
הסולם בכך פתחנו ובכך נסיים והפצת החוכמה

באמון מכונה שופר דוגמת השופר שכולו הולך
עד למרחק המרובה כן יתפשט עד החוכמה בכל

העולם שאפילו האומות ישמעו וידו כי יש
חוכמת אלוקים בקרב ישראל דהיינו הגויים

בעצמם יבואו ויגידו לנו יש לכם
חוכמה ותפקיד הזה אמרו על אליהו הנביא כי

גילוי רזין דאורייתא מכונה תמיד בשם גילוי
אליהו מה זה גילוי אליהו הנביא גילוי רזין

דאורייתא ועל דרך זה אמרו זל יהה מונח עד
שיבוא אליהו וכן תשבי תרץ כושיות וביות

בגמרא תמיד יש מחלוקת איפה שלא יודעים את
התשובה אומרים אלויה הנבי יפתור לנו את זה

לעתיד לבוא ולפיכך אמרו שג' ימים בבחינת
ג' קוים שהוא רמז ידוע קודם ביאת המשיח

ילך אליהו על ראשי הערים ויתקע בשופר גדול
ותבין רמזים האלו שאין עניין השופר הזה רק

גילוי חוכמת האמת מה זה תקה בשופר גדול
לחרותנו שאנחנו אומרים כל יום בתפילה

גילוי חוכמת האמת בעולם רק זה יכול להביא
את המשיח שזה גדלות ההשגה יותר מזה עם

ישראל צריך להיות אור לגויים הרי בתוך
תוכם הגוי יודע שהוא צריך ליהודי כל

התורות שלהם לקחו ומבוססות על התורה
שלנו גם אפילו הפילוסופים היוונים כמו

שאומר בעל הסולם שהם היו בדיונים עם בני
הנביאים ולקחו מהם חוכמה והתפוח ת שנה

שלהם אבל במקור הכל שייך ליהדות לכן הגוי
בתוכו הטבע שלו קטן בטל בפני גדול הוא

יודע שהוא צריך לה יהודי רק למה זה לא
קורה כי כשיהודי לא עושה את התפקיד שלו אז

חיצוניות אומת העולם עולה וודאי שהם יהיו
נגדנו אבל במצב השלם ודאי שהגוי צריך

ליהודי לכן זה מאוד הגיוני שהגוי יבוא
ויתמוך ביהודי אם נסתכל על זה רגע

מהצד ללכן תבין רמזים האלו שאין עניין שפר
הזה רק גילוי חוכמת הנסתר בהמון גדול שה

הוא תנאי מוקדם ומחוייב לבוא בטרם הגאולה
השלמה זאת אומרת זה תנאי לגילוי חוכמת

האמת ולזאת יעידו הספרים שכבר נגלו על ידי
על ידי בחוכמה הזאת שדברים ה עומדים ברומו

של עולם נפרסו לעיני כמו כל שמלה שזה עדות
נאמנה שאנו מצוים כבר על סף הגאולה זאת

אומרת הרי אמר מה זה גילוי אליהו תקיעה
בשופר זה גילוי סודות התורה אז הוא אומר

אם יתגלו על ידי סודות כאלה גדולים בחוכמת
האמת אם שופר כזה גדול יתגלה לנו ודאי זה

סימן להתקרבות הגאולה למה כי מה זה תקה
בשופר גילוי חוכמת האמת וזה מחויב לפני

הגאולה אכן התחלת גול גדלות הוא מוכרח
לקטנות מתחילה ואין קול גדול אם לא תקדים

אותו דממה דקה כי כן דרך שופר שקולו הולך
וגדול כפי שרואים שבעל הסולם היה בהתחלה

היו מעט מאוד שלומדים קבלה היום כל העולם
לומד קבלה גם אם זה על דרך הקליפה בחלקו

אבל רואים איך השופר הזה
התגלה ו מיות כמוני עצמי יודע שאני ראוי

כלל אפילו להיות רק שליח וסופר לגילוי
שדות

כאלו ואיין צריך להבינם אין צריך לומר
להבינם על שורשם ולמה עשה לישם ככה אין זה

אלא מפני שהדור ראוי כך זאת
אומרת עוד הוכחה מאוד גדולה שזה הזמן

שיתגלו שדות התורה שהוא הדור האחרון העומד
על סף הגאולה השלמה ולפיכך הוא כדאי

להתחלה של שמיעת כל שופרו של משיח שהוא
סוד גילוי נסתרות

כמבואר דבר מדהים אמר
לנו סימן מובהק כמו שאמר גם במאמר לסיום

הזוהר עצם זה שהתגלו סודות התורה בעולם
בצורה כל כך גדולה שניתנה רשות לגלות אותם

זה
סימן להתקרבות לגאולה שלמה לקודי

משיחה לכן בעזרת השם שניקח אחריות ונעסוק
בחוכמת האמת בפנימיות התורה נתקע בשופר

חזק ובעזרת השם אדוני אוז נמו יתן אדוני
יברך את עמו

בשלום נעשה ונ צליח אמן
ואמן נפתח על סיתות על מעלת החשיבות

וההתעסקות
בפנימיות

התורה אומר בעל הסולם
בשופרון קטנטן נמצא גם באור

בהיר כמובן שכל אחד מהאומות יחזיק באיש
יהודי וילכו לארץ הקדושה ואינו מספיק מה

שיוכלו לצאת מעצמם ותבין הנמך יבוא לאומות
העולם דעת ורצון

כזאת דהיינו מאיפה יבוא לגויים רצון
להוביל את עם ישראל ולבקש ממנו שכאילו הוא

אומר פה הומות בעצמם יבואו לנו קחו את ארץ
ישראל יגידו לנו לכאורה זה נראה אזוי

לגמרי אומר תדה שהוא על ידי הפצת החוכמה
האמיתית שרו בעליל אלוקים אמת ותורתו אמת

והפצת החוכמה באמון מכונה שופר דוגמת
השופר שכולו הולך עד למרחק

המרובה כן יתפשט יד החוכמה בכל העולם
שאפילו האומות ישמעו וידעו וידעו כי יש

חוכמת אלוקים בקרב
ישראל נראה לי כורה הזוי אבל האמת שזה לא

כזה הזוי כי
רואים לפני אלפי שנים הרבה אומות היו מאוד

ברבריות מאוד
אכזריות כמו שאמרנו הם נקראים אומות

המאוחדות פעם הם היו אומות ה
מופרדות עבדו עבודה זרה הקריבו קורבנות

אדם בשביל תמורות
גשמיות וכל מיני דברים מוזרים

והיום אומרים אללה אקבר אומרים השם הוא
אחד יש את הנצרות שאמנם הם חותים בעבודה

זרה מצד אחד דהיינו הם מגשימים את האל שזה
ודאי בלתי

אפשרי אבל הם כן מנסים לכוון
שיש אליל אחד נקרא לזה ולא הרבה אלילים אז

רואים שהאנושות התפתחה מצד

אחד פתאום הם נותנים לך סתירה ן תהליך י
שני זה לא היה

דרכם ורואים שכל החוכמות יונקים מהיהדות

דווקא יפה מתאים לשיעור בבחינת בירור אמת
ושקר ושר פח ניצוצים נפלו

לקליפות לרשותם של הקליפות לכלכתם ואז
בעצם הקליפה יונקת מהפרי זה לא באמת של

כמו שאומר בעל הסולם שיונים שהם הרבה מהם
זה השורש להשכלה בעולם גם הרומאים ינקו

מהם גם כל תרבות אירופה ינקה
מהם שהוא אומר

שלו לוזה המראה לא היייתה להם אפשרות
לבדות חוכמה זו מליבם אומר בפרי חכם

דהיינו שהיוונים הם הסתובבו עם הנביאים עם
בני הנבי ולקחו את הממתקים מה שנוח להם

מהחוכמה תעטפו בטלית שאינה שלהם ככ נאמר
על היוונים על

הפילוסופים לקחו מה שנוח להם מהתורה גם
רואים כל החוכמות גם הנצרות גם

האיסלאם בעיקר האיסלאם מבוססות על היהדות
יונקים היהדות

הם גם לא מכחישים הם מקבלים זאת אומרת
טוענים שיש להם בריתות חדשות

אבל הם מקבלים את את התורה המקורית זאת
אומרת הם אומים שהיא נכונה פשוט עכשיו יש

עסק חדש
אבל לכן

רואים שהיה מהמהפך כזה באנושות הרומאים
התנצרו

כל הרומאים הפוך מה תרבות ה לכאורה
מההשפעה כל מה שהם באו לכבוש ולהגדיל את

תועלת
הגוף ופתאום הם התנצרו איך דברים כאלה

קורים אז נכון זה קרה בדרך טומאה אגב דרך
הקליפה אבל אני מביא את זה כמשל

להראות שקרו שינויים
בעולם אם

ככה אם נסתכל טיפה
מהצד זה לא כזה

מפתיע שגם זה יקרה הרי כתוב שה עם ישראל
הוא אור לגויים לכן אומר פה דבר חזק שרק

עלד חומת
הקבלה שזה תורת השוואת השועה שזה גם

האומות רוצות הם פשוט במדרגה של קליפה
ואגב הם חיייבים את עם ישראל כדי לעשות את

התיקון שלהם ואם נסיר רגע את הקליפות
הקשות שיש בהם הם גם רוצים תיקון הם גם

רוצים
להתקרב להשם האנושות

התפתחה התפתחה בדרך היסטורים כמו שאמרנו
אבל התפתחה איך אומר

במאמרי הסולם שלמה זכרו את הטלר ימח שמו
וזכרו כל כך הרבה על חטאים שעשה מה מיוחד

במה שהוא עשה חלילה הרי אותו אותם אומות
עשו את אותו דבר בעבר ויותר חמור אפילו

היו אסונות השואה אסון חמור וכבד ביותר
אני אני ממשפחה של ניצולי שואה שניספו

בשואה ההורים של סבא שלי המשפחה שלו אבל
הי אסונות יותר גדולים מזה בהיסטוריה מה

זה כזה נורע אלא אומר הטלר עם אח שזכ עשה
מעשה

ברברי בשלב שהאנושות כבר התפתחה והיא לא
ברברית לכן זה כזה חמור כי הוא עשה דבר

ברברי בשעה שהעולם כבר מפותח והוא לא
ברברי בשונה

מאחרים שבזמן שלהם הדברים האלה היו לכאורה
מקובלים אבל אין עבדות יותר אנחנו רואים

שאני פשוט מתפתחת ומתקדמת ואותו דבר גם
פה לכן למרות שזה נראה הזוי אף זה לא כזה

רחוק כמו שאמרתי תראו אני מעביר לכם ידע
עכשיו דרך

אור דרך סיבים אופטיים של האינטרנט
מטורף זכוכיות דקות קרן אור עוברת דרכם

ליזר מתמיר אותה לאותות חשמליים אתם רואים
תמונה עובר במהירות ור מטורף מי מי הה

חושב שהיה דבר כזה א אנחנו רואים שהמציאות
מתפתחת

ומשתנה אבל גם זה לא כזה רחוק בעזרת השם
וזה השלמות שאנחנו רוצים להגיע לשלום

ואחדות ואהבה איך הרב אומר נשיח פנימיות
נעשה שלום ונחייה אהבהה לכאורה זה נראה

רחוק אבל ההדר הקדום להוויה
דווקא מתי שיש את החשכ הכי גדולה מתחיל

הנצנוץ הראשון של אור היום
הבא ולכאורה העולם מיצג דווקא מקום של

נפרדות של
אנוכיות אבל התפתחנו ברוך השם אמנם במדרגה

חיצונית אבל זה גם מעלה אנחנו רואים שגם
הומות העולם

אומרים מלחמת העולם הראשונה השנייה לא
הבינו את זה היום מבינים אומרים רוצים

שלום טוב בכלכלה בעזה טוב בכלכלה בארצות
הברית איך

משפיע הכל קשור אחד
לשני העולם התפתח והבין שהרמנו היא טובה

לכולם שהכל זה מערכת אחת כמו מערכת
אקולוגית אתה הורג חרקים מסויימים אתה

משפיע על חרקים במקום אחר איך כי הכל קשור
גם כשלא רואים את

הקשר לכן בעזרת השם אבל האמת בעיקר מדובר
ב פנימיות זאת אומרת הגויים שבנו שהם

מפריעים לנו ומרחיקים אותנו מהקדוש ברוך
הוא תאוות רצונות שהם מאוד נתונים לרשות

הקליפה וגם אי אפשר להוציא אותם מהקליפה
הרי מה ההבדל בין היהודי

לגוי
שיהודי שהנפש הבית שלו מקליפת נוגה יכול

לברר את ניצוצות הקדושה והגוי לכאורה הגוי
שבנו הרצונות שהוא מייצג אי אפשר בכלל

לברר אותם לכן הם אסורים
למה אסור לאכול חזיר הרי אכילה זה עניין

של בירורים אז מה הבעיה לאכול חזיר מה כל
מה שהבורא עשה טוב אלא זה בעיה כי אתה לא

יכול לברר את זה יכול להיות לעתיד לבוא
תוכל לברר את זה תוכל לאכול חזיר לזמן

מסוים לכן אומר כן יתפשט עד החוכמה בכל
עולם שאפילו האומות ישמיעו וידעו כי יש

חוכמת אלוקים בקרב ישראל רואים גם סימנים
קטנים לזה

בעולם רואים גם שאפילו מבחינה גשמית תראו
בשיעור הקודם דיברנו על זה וגם בקליפ

מקבלה למתחיל אני לא אסביר את זה עוד פעם
דווקא נושא מעניין תסתכלו יוטיוב רוחני

באתר הסולם אבל אמרנו שהאנושות התפתחה
התפתחו בעלי ההמצאות כי הרצונות הפוטנציאל

הנשמתי גבוה יותר והמציאו המצאות רואים
יהודי המציאו את הפייסבוק ממציאים הכל

היהודים את גוגל אמרנו יש גלגלת כן גוגל
זה ישן גלגלת זה מנוע החיפו המקורי

בעולמות העליונים אבל עשה יודי את
גוגל רואים יהודים ממציאים של במרות של

הכל בא מהיהודים איינשטיין תורת היחסות
אפילו האטום יודי פיקח על ה צוות

שעסק באטום לטוב או לרע רים בקיצור ומות
יודעים את זה לכן הם גם שונאים אותנו זה

הלכה שעשו
שונא לי יעקב למה הם שונאים אותנו

אבל בגלל שכשאנחנו לא עושים את התיקון
שלנו הם משלמים על זה כי ישראל הם האמת

יצא לדבר על זה הרבה אבל בין המצרים אז לא
נורא אולי קצת שיהיה

טיבול אבל מה גורם למלחמה נגיד בעולם
עכשיו הגויים הם הם רק ענפים הם לא זזים

מצד עצמם כתוב אין אדם נוקף אצבעו מלמטה
אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה דהיינו

בשורש זאת אומרת אם גויים עכשיו פתאום
מתעצבנים מחליטים לעשות דברים רעים כמו

שהוא אומר בתיקוני הזוהר כמו שאומר ב
הקדמה לספר הזוהר מה גורם לזה אומר

שחצניות העולם יורדת וגם הגויים מושפעים
מזה זאת אומרת מה גורם לגוי עכשיו פתאום

לעשות דברים נוראים או פתאום לאיזה אומה
להתעצבן על ישראל מה גורם לזה השר שלהם

בשמיים הכלל
שלהם עולה

למעלה
והוא גורם

לזה רגע יש לנו תקלה קטנה פה אוקיי
חזרנו או שהוא יורד ואז הברבריות של אומות

העולם יורדת אבל מה גורם
לזה מה גורם לשר שלהם לעלות או לרדת והם

מושפעים ממנו מה שגורם לזה זה עם ישראל אם
אנחנו עושים פעולות של קדושה אז הפנימיות

בעולם עולה הטוב בעולם עולה והשר של אומות
העולם מושפע מזה וממילא הוא גם משפיע עלהם

את החיות ואז הם עולים ויורדים בהתאם אבל
מי באמת מזיז אותם מי מזיז את השר שלהם עם

ישראל לכן דווקא כשאנחנו עולים בקדושה
בפנימיות אז אנחנו משפיעים גם על אומות

העולם לכן זה לא כזה רחוק שאפילו האומות
ישמעו וידעו כי חוכמת אלוקים בקרב ישראל

למה כי מצד טיבם הם יודעים שהם צריכים את
עם ישראל

לתיקון הם יודעים זה בטבע של הגוי זה בחוק
רוחני שקטן בטל בפני גדול

קנל לכן עשו מחר את הבכורה ליעקב כי הוא
יודע בטבע שלו שהוא צריך ליעקב שאין לו

חיות מצוד עצמו רק מה כשאנחנו לא עושים את
העבודה כמו שנקרא באות יש בלבול בליה

וקליה הסדרים מתפחים ואז יש בלגנים אבל לא
כי אמרנו מספיק בנושא יש מאמר של הרב אתם

מוזמנים
לקרוא המערכה באור הקבלה ויש גם מאמר

פניני החוכמה אתם יכולים לקרוא שאלות
אקטואליות בנושא א בעזרת השם

ש שנזכה באמת אז אפילו יותר קל להבין את
זה בחיצוניות כ כי רואים את העולם נע

בכתבים האלה אבל בפנימיות דווקא יותר קשה
להבין את זה כי הגויים שבנו הקליפות

הרצונות במיוחד בבין המצרים חוגגים עלינו
וזה לא פשוט

בכלל אז קשה להבין הוא אומר לי פה דווקא
הגוי יגיד בוא תוביל אותי בוא אני מביא

אותך לארץ ישראל בוא על טרמפ קשה להבין את
זה

לכאורה אבל ככה יהיה ולאט לאט נתקרב לזה
יכול להיות שזה יעבור בדרך ייסורים באמצע

נקווה שלא אבל לשם ה העולם הולך למה כי
העולם מתחבר לאט לאט ומתקרב לתכלית ולכלל

והכלל זה כמו בימי שלמה המלך איך כותבים
והארץ תשכו 40

שנה היו מביאים קורבנות מכל אומות העולם
לבית

המקדש והיו באים לשלמה לראות את חוכמתו
המלך שהשלום שלו כל

העולם ולשם אנחנו נגיע לשם המציאות מתקדמת
המציאות רצה פנימיות גם הגויים רוצים

פנימיות כל העולם רוצה פנימיות כי כולם
טבוע בהם להגיע לתכלית בין אם הם ירצו

ובין אם לא
ירצו כל ענף תיבו שווה על שרשו במקור גם

הגויים צריכים תיקון הרי מה זה הגויים
למשל מה זה עמלק קליפה הכי קשה

שיש אבל מה זה המרק בעולם האצילות במצב
המתוקן מקבל על מנת להשפיע כתוב תמחו את

זכר העמלק לא את עמלק דהיינו את הצורה שלה
בעל מנת לקבל אבל העמלק מצד

עצמו צריך אותו איך אומרים גם שאם עשו היה
שהיה איש ציד אם הוא היה מצליח לתקן את

הציד את הג ראשונות שהוא מנסה למשוך הוא
היה כמו משיח בן יוסף איך כל כתבי חסידות

בחבד מלאים בעניין הזה שעשו זה קליפה של
משיח וצריך אותו

ו וכן ה ה והלא
למה כי רק מי שיש לו יצר

הרע ניתנה לו תורה התורה לא ניתנה למלאכים
אבל יש שלבים קודם מתקנים את היהודי

המשפיע בענת להשפיע ואז לאט לאט גם את
הגויים אבל אם אנחנו לא עושים את התיקון

וזה קשור גם לחטא אדם הראשון אנחנו נדבר
על זה אם אנחנו לא עושים את התיקון של

המשפיע על מנת
להשפיע אז אנחנו כאילו תוקעים את הצינור

יש צינור שצריך לעבור דרכו או והוא תקו
והוא מתנפח ואז כולם סובלים מזה כולם

מתבלגן מזה ואז ודאי שהגויים התעצבנו
עלינו אבל הם רק סטטיסטים הם לא זזים מצד

עצמם הם זזים על פי הכלל הרוחני שלהם על
פי המצב הנפשי שלהם על

פי הרוח ומה מזיז את הרוח עם
ישראל אוקיי קצת הרחבנו בציטוט אבל אנחנו

בבין
המצרים אז אפשר לעקב

עוד מילה קטנה בעניין מהרב קוק באמת זכינו
שהוא היה הרב הראשון של ארץ ישראל מי יודע

מה היייתה רמת הדינים עלינו אם הוא לא היה
הרב של ארץ ישראל

הראשון באמת זכות וסימן יפה מאוד אומר
לפנינו חיוב ההרחבה וקביעת העסק בצד

הפנימי
שבתורה בכל ענייני הרוח שבה הכוללת במובן

הרחב חוכמת ישראל בהרחבה שפסגתו
גבוהה הידעת אלוקים באמת על פי המכר הזה

התורה אז צריך בימינו ברור ליבון והסברה
למן יהיה הולך המובן הולך ומתפשט בכל

שדרות אמנו הרי הקו צות

הרעיה יאללה אחרון לבין המצרים תתחזק
ידידי להעיר את אור חוכמת הנסתר בעולם אתה

קרבו הימים שהכל יקיר וידו ששעת ישראל
ושעות העולם כולו תלוייה רק בהופעת חוכמת

האור הגנוז של פנימיות רזה התורה בשפה
ברורה

ואין דרך

אחרת איך
אומר הבור רק אין בו

מים אבל מה יש
בו נחשים ועקרבים גאווה

ואנוכיות הבור זה הרצון של האדם למה כי זה
הכליל לקבל את המים את המים המים זה החיות

האלוקית האור
האלוקי אבל אם הבור לא ממולא במים בקדושה

הוא מוכרח להיות מלא בקליפות למה כי כגודל
החיסרון של הקדושה ככה באים הקליפות לינוק

ממנה לכן דווקא איפה שיש קדושה ומסתלק את
הקדושה יש המון המון קליפות לכן זמן ימי

בין המצרים זה זמנים מאוד קשים למה כי
הייתה קדושה עצומה של הערה של בית המקדש

אבל כשהיא מסתלקת יש מקום של חיסרון מאוד
גדול לקדושה אבל אין מילוי מצד הקדושה כי

נשברו החומות כי ומץ להם בהיכל כ וכל
הדברים שהיו מסביב ואז יש מקום אחיזה מאוד

מאוד חזק
לקליפות ואין פורנות מתחילה אלה מן

הצדיקים בעזרת השם שנזכה להתחזק
ו באמת לא

פשוט אבל נזכה לעשות עבודה
להטהר אמן אוקיי אנחנו נמשיך

בהקדמה מועדים לשמחה מה שלומכם היום
הילולת ורצית יום פטירת רבי יהודה צבי

רנדון הוא היה תלמיד מאוד גדול של בעל
הסולם שכתב את פירוש מעלות הסולם על

תיקוני הזוהר
לפחות עד תיקון

כב באמת
זכה דבר גדול מאוד תיקוני הזוהר הם אנחנו

נקרא את ההקדמה שלהם וגם נקרא את ההקדמה
לפירוש מעלות הסולם וגם נקרא את הקדמת

תיקוני הזוהר עצמה של רשבי עם פירוש מעלות
הסולם קטע קטן כדי להתקל בו אני כרגע לא

רוצה ללמד תקנו הזר
א אבל רק בשביל

הסימן דבר מיוחד תיקוני הזוהר הם הוא דבר
על זה בהקדמה קצת הם גם מדברים מגמר

התיקון אולי בגלל זה בעל הסולם לא פירש
אותם כי אם הוא היה מפרש אותם זה אומר

שצריך להשיג את זה ואנחנו עוד לא שמה לכן
פירש רק את הזוהר לאני הוא דעתי ולא את

תיקוני הזוהר תלמיד שלו יכול לפרש זה כמו
משה ויהושע יהושע יכול לעלות לארץ אבל משה

לא כי הארץ תשרף עד שתהייה ראויה ואז תצא
חמה מן הריקה בכל

מקרה אז אני אקרא מהר את ההקדמה לפירוש
מעלות הסולם כי לימדתי את זה לפני כמה

שנים הוידאו בפייסבוק אתם יכולים לראות
אני מזכיר אתם מוזמנים להירשם לערוץ

היוטיוב שלנו ללחוץ על הפעמון לקבל התראות
ולהירשם לעמוד הפייסבוק שלי ולסמן צק

תחילה
והתראות בשידור חי אתם פשוט נכנסים

לפרופיל שלי אתם הולכים
לעקוב

וראה תחילה אחרת תפספסו ממני הרבה תוכן
וחבל כי אני מעלה כל יום תוכן אוקיי בעזרת

השם נעשה ונצליח שיהיה גם השיעור לעילוי
לזכות המקובל רבי יהודה

וגם לזכותנו ולרפואת כל חולי עמו
ישראל אוקיי אז אני אקרא את ההקדמה מהר את

הקדמת המעלות ויותר לאט את את הקדמת
תיקוני הזוהר

עצמם אני אשתדל לפחות כתוב בישעיה וגר זאב
עם כבש ונמר עם גדיר בץ

וכולי ולא ישחיתו בכל הר קודשי כי מלא
הארץ דעה את השם כמים להם

חסים ויש
להבין הקשר הזה שהנביא טלה שלום העולם

ומחית הקינה והשינה מן האנושות במליאת
הארץ דה את השם שלפי דברי הפסוק נראים הם

כסיבה ומסובב כי מלא הארץ דע את השם הוא
התנאי לקיום המצב של גר זאב עם כבש

וכולי והעניין הוא כי דעת פירושה דבקות
כמו שכתוב

ואדם ידע את חווה אשתו וכן ואיש לא ידעה
חזל אמרו על הכתוב אחרי השם אלוקיכם תלכו

ובו
תדבקון וכי אפשר לו לאדם להלך אחר השכינה

ולא כבר נאמר כי השם אלוקיך אש
אוכלה דהיינו שהקדוש ברוך הוא מכלא את כל

הפרטיות אין בו צד של פרטיות כמו שהאש
מחלה את החומר אלא להלך מידותיו של הקדוש

ברוך הוא להידבק במידותיו מה מה הוא חנון
ורחום אף אתה היהיה חנון

ורחום כלומר מהוא יתברך כל מעשי ומשפיע
ואלוהי לזולתו ולא לתועלת עצמו כלל ש הוא

יתברך שמו אינו בעל חיסרון שיהיה צורך
להשלימו כי אין לו ממי לקבל אף אתה כל

מעשיך יהיו להשפיע ואלוהי לזולתך בזה תדמה
צורך למידותיו של הקדוש ברוך הוא וזוהי

דבקות ודעת את השם זאת
אומרת הדבקות בהשם היא דבקות צורנית מה זה

אומר אין לנו אפשרות להדבק בחומר של הבורא
לא שיש לו חומר אבל כאילו כדי לסבר את

האוזן כמו שגורסים בתורות
המזרח למה

כי הבורא לא נברא אין לו רצון
לקבל אז אין לנו שום אפשרות שבעולם להידבק

פה בצורה הזאת הבורא הוא לא צמצום של
הנברא והוא לא ניצוצות של נבראים זה עבודה

זרה ללמוד את הקבלה ככה וזה נובע מחוסר
הבנה של סודות התורה או היסודות

הרוחניים הבורא אומר בעל הסולם השם בורא
מתייחד רק על החידוש דהיינו המצאת יש מעין

שבחינת חומר של הכלים בלבד מוגדר בבחינת
הרצון לקבל שבכל מהות שלא היה זה בעצמותו

יתברך בטרם הבריאה לכן אין לנו אפשרות
להידבק בחומר שלו במה אנחנו כן יכולים

להידבק בצורה מה זה אומר הצורה זה אומר
שהחומר שלנו הוא רצון לקבל אנחנו לא משנים

את
מהותנו אנחנו נשארים בריאה רק במסגרת

הבריאה במסגרת הרצון לקבל הרצון לאושר
במסגרת הכלי והחיסרון שהבורא ברא אנחנו

מדמים ונותנים לו צורה של השפעה כפי הצורה
של הבורא המתר בעינינו ומה ו של הבורא

המתר בעינינו כמו שאומר כל מעשיו הם
להשפיע ולהועיל לזולתו ולא לטול את עצמו

כלל עכשיו בחומר אנחנו לא יכולים לעשות את
זה כי אנחנו בריאה כל המהות שלנו זה

שאנחנו רצון לקבל אבל בצורה אנחנו יכולים
כי הצורה זה על בעל ההתכללות זה לא משנה

את העצם שלנו שזה רצון לקבל אנחנו רק
עושים תיקונים ואז אנחנו מרוויחים שתי

דברים גם יש לנו את הרצון לקבל הגדול וגם
אנחנו בצורה דומה לבורא וזה הש מות לא

צריך יותר מזה לא באנו לפה לבטל את החומר
ההשתכרות היא מחלה כמו שאומר בובה

ההשתכרות היא לא מחלה השתקת היא היא חמלה
רק צריך לעשות לה

תיקונים עכשיו שואל מה קשור

א שכולם יגיעו
לאהבה לגדלות השם מה הקשר בין

השניים והנה כללות הרעה אשר עליו נאמר כי
יצר לב אדם ר מנורה והיא עבה עצמית זה

נקרא גם אגואיזם שהובעה בלב האדם שכל
תנועתו סובבות על כותבו עצמו בלי שום צצי

השפעה לזולתו שזה הגילוי הראשוני לרצון
לקבל פרטיות אנוכיות גאווה שזה מפריד אותו

מה מאציל אבל צד אחד זה טוב למה כי אם הוא
נפרד מה מציל הוא יכול להתקרב בכוחות

עצמו ועל כן על זה אמרו זל שהקדוש ברוך
הוא אומר בראתי יצר הרע דינו הרצון לקבל

בראתי לו תורה תבלין שעל ידי העסק בתורה
ומצוות לשמה דיק פה יפה לשמה או בבחינת

שהוא מכוון
לשמה הו מתחנך אדם לאט לאט עד שמספיק לאבד

מקרבו כל ניצוצים של הבה עצמית מקדש את כל
תנועותיו רק להשפיע אל הזולת שר אפילו

הדברים החכים שהוא מקבל הוא בכדי שתהייה
לו יכולת להשפיע נכון זה נראה מאוד רחוק

שעושים את זה באמת ולא לכבוד ודברים
אישיים או כסף או בריאות אבל צורת השם כ

רפין אנחנו עשים את ההשתדלות דרת השם
הקדוש ברוך הוא יסייע

בידינו בכל

מקרה דייק יפה וזה תיקוני הזוהר אז אנחנו
חיייבים לדייק רק התורה ומצוות לשמה

מתקנים אם הוא עושה אותם שלא לשמה ונשאר
שם זה הפוך זה מגדיל לו את הרצון לקבל

מטבע בריאתו כמו שאומר בהקדמה לספר
הזוהר אז חשוב שכל התורה ומצוות שלנו יהיו

מכוונים למטרה הזאת ובאמת פנימיות התורה
והזוהר הקדוש והחסידות עוסקים איתנו כל

הזמן בדבר הזה לכן זה חשוב כל כך וז על
החכם בן עזרא בספרו יסוד

מורה מביא את זה גם בפנים ות ומסבירות בעל
הסולה ואתה שים למך ודע כי כל המצוות

הכתובות בתורה ומקובלות ו התיקונים שתיקנו
האבות אף על פי שרובם הם במעשה או בפה הכל

הם לתקן הלב כי כל לבבו דורש השם וכל יצר
מחשבות מבין והכתוב ולישרים בליבו אם הפך

זה לב חורש מחשבות ובון מצאתי פסוק אחד
כולל לכל לכלל המצוות והוא את השם אלוקיך

תירה ואותו
תעבוד כן ראשית חוכמה היראת השם והנה מעלה

טירה מילה טירה כוללת לכל מצוות לא תעשה
בלב בפה ובמעשה וזוהי המדרגה הראשונה

שיעלה ממנה אל עבודת השם תעלה שהיא כוללת
כל מצוות עשה ואלה הרגילו ליבו ודרכו עד

כי ידבק בשם יתברך כבד כי בעבור זה נברא
אדם כי לא נברא לקנות וד ולבנות בניינים

כן הגוף אחרי 70 שנה הוא מנת שוארמה
לתולעים

אז לא הגיוני שתחליטו תהיה בעולם הזה כל
כך המציאות חכמה מושלמת חוכמה נפלאה

מתוקנת ונערכת מרוש בהשגחה נפלאה והכל
הולך לשומה

לתולעים איזה הגיון יש
בזה כל שכן לא

לבניינים
על כן משמע שהמציאות היא מעבר לחושים כי

לא הגיוני על פי השכל הישר שבאנו
להרכב ועל כן יש לו לבקש כל דבר שיבינו

לאהוב אותו ללמוד חוכמה ולחפש האמונה
וכולי והשם יפקח עיניו וליבו וחדש קבו רוח

אחרת אז יהיה בחייו אהוב ליצו וכולי ודע
כי התורה לא ניתנה רק לאנשי לבב כי התיבות

כגוי והטעמים כנשמות ואם לא יבין הטעמים
כל יגיעו שה ועמל רוח והוא נמשל למי שיש

בידו ספר רפואות והוא מגיע לעצמו לספור
כמה דפים בספר מזאת היגיעה לא יוכל לרפות

מזור לרפות מזור ודומה לגמל נושי משי והוא
לא

ילינו לא יועיל המשי וגם המשי לא יועילו
עד כאן לשונו כן ומרת אם אני מתעסק רק

בחיצוניות זה לא יועיל
לי בשמה אני חייב לחדור פנימה הרי אנו

רואים בעלי ששלום העולם ודעת השם הם דבר
אחד ממש כי על ידי שנתכוון את כל המעשים

להשפיע נחת רוח לצנו
נזכה לדעת את השם שהיא

דבקות ומחו כל זכר של קינאה וסינה נובעים
מן אהבה עצמית ונתק את כולנו לגוף אחד בלב

אחד לעבוד השם בטרה גדולה על מנת להשפיע
ו האנושות רואים ש

התפתחה פעם
היו ברברים היו שוחטים בני אדם מקריבים

בני אדם האומות המאוחדות שדואגים לאלה
בעזה דואגים למחבלים פעם הם היו אומות

הברבריות היו עושים פשעים נוראים פתאום
מדברים על השפעה נכון זה במנת לקבל אבל זה

התפתחות פעם היו עובדי עבודה זרה היום
הורים על ה אקבר

התאחדו אפילו הנצו שהיו שורפים אנשים היום
אומרים תן את הלכי השנייה גם אז אמרו אבל

איפה שזה מסתדר להם לכן וגם היהדות כמובן
התפתחה והתגלתה חוחמת

הקבלה ורואים שהעולם במקום אחר פעם ה
שוחטים אנשים היה מסוכן לצאת מהבית בן אדם

היה מנשק את הבן שלו אחר כך שוחט שבט שלם
אחרי זה השבטים תקפצו

למדינות והמדינות התקבצו יותר ועכשיו פחות
או יותר הבנו כמו רואים עם הקורונה שכולם

תלויים בכולם ואם הכלכלה באז לא טובה זה
משפיע גם על ברית המועצות והכלל קשור אחד

בשני כמו רואים נגיף קטן פה משפיע על
כולם אבל הנגיף זה רק סמל יש קשרים יותר

עמוקים שמשפיעים דיברנו על זה במגפה על פי
הזוהר לכן רואים ש זה נראה הזוי מצד אחד

מצד שני זה לא כזה רחוק ם מסתכלים
בהסתכלות רחבה למרות שיש עוד רע בעולם

ושינאה אבל עברנו הרבה תיקונים
התקדמנו בחיצוניות אבל זה כן סימן למשהו

נפשי במדרגת הדומם בכלל
האנושות והיום אומרים צריך אהבה צריך

השפעה לפני עוד 200 שנה מלחמת העולם
הראשונה

השנייה היה שנאה פשעים רוב האלה במגפה
הספרדית מתו מהפחד של מהטראומה של המלחמה

מאשר מה מהמגפה
עצמה רואים העולם היה ב מקום אחר פתאום

התגלה ספר הזוהר ניתנה בדינה מדינת ישראל
פתאום העולם שינה את הפאזה שלו זה סימנים

אבל המלאכים האלה

קשורים ובאמת האנושות התפתחה אבל לא מספיק
אומר בעל הסולם שזה סימן מובק אפילו

שקיבלנו את ארץ ישראל ובפרט שהתגלה ספר
הזוהר שזה דור תחילת הגאולה וארועים אבל

מה זה תחילת הגאולה זה רק הזדמנות לגאולה
כמו שמדייק יפה זה סימן לגאולה אנחנו

עכשיו חייבים לעשות את העבודה וזה שיש לנו
ארץ משלנו זה כביכול מאפשר לנו את ישוב

הדעת להתעסק באמת בפנימיות ולא להיות
עסוקים בדברים אחרים של קיום המציאות

הבסיסית ועברנו הרבה בירורים והיינו בהרבה
גלות ואנחנו עדיין בגלות מבחינה רוחנית

אבל לפחות במדרגת הדומה או
בחיצוניות קיבלנו עכשיו את ה את האפשרות

להתחיל לתקן זה עדיין יש עבודה עדיין יש
גלות רוחנית עדיין יש אומות רוחניות ואומר

בעניין הזה בעל הסולם שלא השתנה כלום אבל
זה סימן זה הזדמנות לגאולה עכשיו אנחנו

צריכים לעשות עבודה ולקחת אחריות וזה
עבודה זה לא קל זה עבודה באנו לעבוד ואין

הנחות הבורא לא מוותר בעניין

הזה לכן הגיוני שדעת השם שהיא מביאה
להשוואה צורה להשפעה לאחדות ודאי תשפיע על

אחדות בין כל האומות וגם הם רוצים לעבוד
את השם במדרגת אלה צועקים עעל הקבר אלה

אומרים bless the lord אז נכון עובדים
עבודה זרה אומנם מקשיים אותו באסלאם דווקא

לא עובדים עבודה זרה ברמה הגשמית היות והם
לא מגשימים את הבורא עשיתי סרטון גם

הסברתי מה ההבדל בין תורות העולם ליהדות
אתם יכולים לראות שמה

לכן רואים שהעולם התפתח אבל יש עוד הפחות
וגם יהיה הרבה דינים לפני ההתפתחות

הסופית אבל החיצוניות היא רק סימן זאת
אומרת שאלה מה קורה בפנים שום פצצה לא

תחליף את התיקון הרוחני אין דבר כזה זה
יכול רק לגרות לגרות חזק אבל לא באנו לתקן

את הגוף באנו לתקן את הנשמה וזה דורש
עבודה רוחנית נפשית

פנימית וזה לא השתנה ממות עולם זה תמיד
החוק הזה עובד

שנזכה לרחמי
שמיים ו באמור התבאר

היטב הגמרא באותו הגרר שבא לפני הלל ואמר
לו למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל

אחת אמר לו דלך סני לחברך ללא תאבד מה ש
שנוי אליך אל תעשה לחברך זוהי כל התורה

כולה וידך פירוש הוזיל
גמור דינו הוא ענה לו על דרך השלילה כי

הוא בחינת גוי וקשה ללא המצוות נחלקות
לשתיים א' המצוות שבין ישראל הבינו

שבשמיים וב המצוות שבין אדם לחברו ואיך
יכולה המצווה אחת שהיא המצווה של ואהבתך

כמוך לכלול ולהכיל את כל המצוות ואפילו
המצוות שבין אדם למקום גם מה שאמר לו וידך

פירושה הוא זאת אומרת שכל תריה מצוות כול
ן פירושה של המצווה אחת של ובתך כמוך איך

נסביר הדברים הללו כיצד הוא
הדבר שהתורה הנה פירושה למצווה חידה

הזאת
ובנל אתי שפיר שאותו הגר שביקש מילד הזקן

שיסביר לו כללות הנרצה מן התורה כדי שתהיה
מטרתו קרובה לבוא ולא להרבות

בהליכה כי אומרו למדני כל התורה כולה על
רגל אחת על כן הגדיר לו המצווה של ובתך

כמוך כי הן המצוות שבן אדם למקום ואין
המצוות שם אדם לחברו כולן מתכוונות לדבר

אחד להביא את האדם אל מטרה הסופית שהיא
דבקות ודעת את השם זאת אומרת זה הכל פרטים

שבאו להביא לאותו כלל לכן מחשבים ביהדות
מאוד את ובטח

כמוך עם כוונה בעיקר לא מטעם המצפון
האנושי למה כי זה

בעצם אמצעי אפילו בסלא אומר שהמצוות של
בין אדם לחברו קודמות למצוות בין אדם

למקום מה הכוונה קודמות לא כמו שכאלה
מפרשים שתעשה קודם מצוות בין אדם לחברו

ואז תעשה עם
המקום

לא קודמות הכוונה
שהמעורבות

קודם כי הם יותר קרובות לאדם אז הם יותר
מסוגלות לזכך את הלב אבל זה בתני שאני עשה

אותם ביחד אם אני מנתק אותם מהמצוות בדל
מקום אז זה כמו שאני מנתק את זה מהתיקון

הרוחני ואז זה חוזר להיות בנוי על דבר
גשמי וכל דבר הגשמי סופו לעבד אז אם אנחנו

מתחברים דרך האייפון או דרך בריכה או דרך
הכסף הגשמי או דרך קבוצת כדורגל דברים

זמניים שמבוססים על הפרטיות ממילא סופם

להוד אבל אם זה מבוסס על משהו רוחני
אמיתי אז זה יכול להביא

למטרה לכן צריך לחבר בין המצוות בין אדם
לחברו למצוות בין אדם למקום לכן רואים

בחסידות שמדגישים הרבה את העניין הזה

ולא עוד אלא אפילו הצד המעשי שבשני החלקים
מבחינה אחת ממש שבשעה שאדם עושה מעשיו

לשמה דהיינו על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו
ולא לתועלת עצמו בלי תערובת של אהבה עצמית

תועלת מה בעדו עצמו אז לא רגיש שום הפרש
במעשיו בין ימוסה לאהבת חברו בין ימוסה

לאהבת המקום
יתברך כן זאת אומרת מצד האמת מצד המצב

השלם הוא לא ירגיש הבדל אבל צריך להגיד
שבדרך ירגיש הבדל להות ויש סדר מדרגות אבל

מצד האמת השלמה זה ככה משום שחר כתיבי הוא
לכל אדם שכל ה נמצא מחוץ למסגרת גופו וא

אצלו כמו דבר ריק ובלתי מציאותי לגמרי כן
כי זה לא משמש לו את הרצון לקבל כמו

יוונים שלא ראו את הפח שמן של ההשפעה ול
ידי הגיעה גדולה הוא יוצא ונפרש מחלק

הבריאה הטבעית והו לא מתרומם לאט לאט דיק
יפה גיה גדולה אין הנחה בעניין הזה אבל

יגיעה זה לא חייב להיות סבל אזה תלוי איזה
שינוי נפשי ואייך באים לדבר עד שקונה טבע

שני שהיא אהבת זולתו ואז וכל המטרה הסופית
ש דבקות בו יתברך אבל רק שאהבת הזולת היא

בא מטעם אהבת השם כי אם אני מנתק את זה אז
זה מטעם המצפון האנושי זה מטעם הרצון לקבל

זה מטעם הכבוד החיצוני
החברתיות רוב האנשים שמשפיעים עושים את זה

בשביל כבוד בשביל
חברה אם הם היו רק עושים ים את זה מטעם

אחר מיד הגולה היייתה קוראת כי עושים הרבה
מעשים של השפעה ברוך השם בדור הזה וזה גם

יפה בלי כוונה כי זה קיום העולם הגשמי אבל
אם הי ספים זה את הכוונה המשיח היה מגיע

מיד היה
מגיע וכיוון שכן הוא הרי הסברה נותנת

שהמצוות שבין אדם לחברו הן מסוגלות יותר
להביא את האדם אל המטרה הנרצית מפני

שהמצוות של בן אדם למקום הן קבועות והאדם
מתרגל בהן וגם מזייף בהם הרבה היות ו לא

מרגיש מקום ויכול
לחרטט וכל שעושים מחמת רגל איננו מסוגל

להביא
תועלת במיוחד שזה אוטומטי מצוות אנשים

מלומדה וכולי מה שאין כן המצוות ש בן אדם
לחברו שאינן קבועות ויש להם טובעים דהיינו

יש אינטראקציה עם הבריות יש
טובעים יש פידבק הבורא לא יודע איפה אין

פידבק החבר הוא יותר קרוב על כן סגולתה
בטוחה יותר ומטרתן קרובה יותר אבל שוב זה

בתנאי שאני קושר אותם שאני אעשה אותם מטעם
אהבת השם רק אני פועל פרטים שהם יותר

קרובים אליי כדי לבטא את הרעיון של אהבת
השם וזה שאמר הלל הזקן לאותו הגר שעיקר

הקוטב שבתורה הוא ואהבת ך כמוך ויתר טרת
מצוות אין

פירושו אין פירוש והכשר אליה ואפילו
המצוות שמם למקום להיות שהמטרה הסופית

והתוצאה הנרצית מן התורה ומצוות היא לצרף
בהן את ישראל עד ש קונה טבע שני המוגדר

באהבה לזולתו ז אומר צורה של השפעה שהיא
המצווה אחת של ואהבת אח כמוך אשר אחריה

זוכה לדבקות בהשם יתברך בזה תבין טעם למה
קרא ספר זה בשם תיקוני הזוהר תיקונים הנה

בפנים הספר בהקדמה דף ב' אות ה נתבאר טעם
קריאת השם ספר הזוהר ולא ספר האור במאמר

הראשון הוא מדבר על זה אנחנו אם נספיק
נלמד את זה מטעם שנקרא על שם הכתוב

המשכילים זהרו כזוהר הרקיע שזוהר הרקיע
פירושו הערת גר המתגלה בעולמות עעל ידי

תיקון
הרקיע הערת גר זהרה של שלמות מוחים גדולים

אבל אי אפשר לקבל אותם כי יש שבירת כלים
נשרף מקרנה בלי

פ שוא סוד השיתוף ד מידת הרחמים במידת
הדין וכל המוכן המתגלים בשיט האל שנה על

ידי שיתוף הנל אין תיקון לעולמות רק בדרך
עלייה דהיינו שביה עולים לאצילות זה תיקון

מיוחד שנקרא עולמות שמקבלים במקום היחד
האהבה והשפעה ולא במקום הפרטיות אלכן יש

עליית עולמות כי מקבלים בצורה של התכללות
אבל ביע במקומם אינם מתוקנים בעולם העשייה

נעשה מקום קבוע אל הקליפות זאת אומרת אני
לא יכול לקבל ברצון העצמי שלי יש תיקונים

מיוחדים של עלייה תודעתית שאני עושה כדי
לקבל את ההערה שזה כמובן הערה עצומה מאוד

עכשיו לא מדובר על עלייה של כדור הארץ ו
השמש במסגרת הגלקסיה במסגרת מרכז הגלקסיה

במסגרת היקום אולי זה סימן אבל לא על זה
מדובר מדובר על עליות של תודעה

בנשמה עליות
של תפיסות רוחניות שעל פיהם אני משיג את

האור

העליון לכן אומר יפה ספר האור למה יותר
מדויק לקרוא לא ספר הזוהר על שם

התיקון מה שאין כן ספר תיקוני הזוהר
מדבר מתיקון עולם העשייה במקומו אוהו זאת

אומרת כמו שהקדמנו בהתחלה שספר הזוהר מדבר
מבחינת גמר התיקון כמו שאמר אליהו לרבי

שמעון בתיקון ו' בסופו וכמה בני נשה לאתת
דינו בעולם העשיה התפרנס מהי חיבור דילך

כמו לכם לחיים כדגל לתתה הינו ב שמעתי
רגלין רגלין שרגלי אצילות ורגלי ביאה יהיו

בשווה וביאה יחזרו להיות כמו אצילות בסוד
הכתוב ועמדו

רגליו ביום ההוא על הר
הזתים התייבש לנו הפה מהמצות בדרה בתראה

בסוף ימיה הינו באחרית הימים שהוא סוד
מלכות שהיא בחינת עשייה בסוד והיה באחרית

הימים נכון יהיה הר בית השם בראש שערים
ובגני וקראתם דורו בארץ בסוד הכתוב כי

מלאה ארץ דעה את השם וארץ הוא סוד מלכות
ועשייה וכן מובא בהקדמה של מחבר כיסא מלך

בשם רבנו האריזל שכוונת הרשבי בספר
התיקונים העיקר לתקן עולם העשייה

יפה אם ככה מבחינה מסויימת תיקוני הזוהר
גדולים מהזוהר כי הם מדברים מהתיקון

הגדול אם כי גדולה הכנסת אורכים מהגבלת
פני שכינה ועניין תיקון העשייה במקומה הוא

הערת אור היחידה ובית מלך
המשיח ואין לשאול עלי עשייה הבחינת מלחות

שהיא הספירה האחרונה שבער הספירות ואור
היחידה הוא אור הכתר שהיא הספירה העליונה

של 10
הספירות התשובה היא כי יש ערך הפוך בין

הכלים לאורות כי בכלים הסדר הוא שעונים
גדלים תחילה מתחילה כתר ואחר כך חוכמה

ואחר כך בינה ואחר כך תפארת הכוללת דוק
ואחר כך מלכות לכן אנו מתחילים תמיד בער

הספירות מן הכתר היינו כתר חומה בינה
תפארת מלכות ממעלה למעטה

מה שאין כן באורות שהם בסדר הפוך מן הכלים
והו שהתחתונים באים מתחילה הראשון הוא אור

הנפש ואחר כך אור הרוח ואחר כך הנשמה ואחר
כך חיה וור יחידה הוא אחרון ולכן אנו

מכנים תמיד את האורות בשם נרן חי דיינו
ממטה למעלה אז זה כידוע לידי כן ומכרי

החוכמה יש סדר מדרגות
בין גילוי

הכלים התפתחות
הכלים

לבין כניסת האורות יש סדר הופכי ביניהם זה
נובע מהרבה

שורשים הכלים העליונים גדלים תחילה זאת
אומרת לא מתחילים ממלכות מתחילים

מהכתר ואחר כך חוכמה בינה תפארת מלכות
וכולי רק הכתר הוא מאוד כללי לפני שיוצאת

המלכות כי אין את הפרטים שמפרטים את הכלל
עדי אבל באורות האורות התחתונים נכנסים

תחילה זאת אומרת כל נכנס אור היחי לא אור
הנפש אחר כך אור הרוח אבל בכלים זה הה

הפוך קודם הכתר היות והכלי הזך נגדל תחילה
ורק שיש לי את כל הקומה יש לי את היכולת

למשוך את האור הגבוה שהתקבל בכלי הזך

בכתר כמו שהרגליים לקחו אותי לבית המדרש
אבל את האור הגדול קיבלתי במה שלמדתי בבית

המדרש אותו דבר
פה אז זה מסביר איך זה קשור לעשייה אם כבר

תגיד אצילות מדברים מצד המשכת
כלים נמצא לפי זה שבעצם במדרגה אל הכלי

אחד ו בהכרח הכלי העליון שהוא כתר הגדל
תחילה ולא נכנס בור היחידה המיוחס אל הכתר

אלא נפש זה יחידה תלוי ממה מדברים אלא
נכנס האור הקטן שהוא אור הנפש הוא מתלבש

בכלי הכתר ובעת שהוא במדרגה כל החמישה
כלים ככ פטום דיינו יש השתוקקות שלמה אז

יהיו בכל החמישה ורות חי והאור העליון רק
מצד שני שיש שוקות גדולה ואני לא מוכן אז

גורם לשבירת כלים לכן יש תיקונים ויש
סדרים ועור העליון שהוא ור היחידה בא עם

השלמת כלי המלכות באופן ש מחסר כלי המלכות
שהוא הכלי הקטן מכל הכלים חסר ו היחידה

ובתיקון העשיה יקוים בנו הכתוב ולא יכנף
עוד מורך ויהיו עיניך ראות את מורך מה

שאומר הנבי שנזכה לראות את גדלות השם
יתברך בצורה אינסופית דחוף

אמן אומר דבר יפה מביא את זה בעל הסולם גם
בהקדמה לתלמוד ר הספירות כי זה חוק עליון

שאין לך שום גילוי אלא במקום שהיה

ההסתר כי אין שצמיחת החיטה אלא במקום
שנזרע ונכבה כמובן מדובר על אסתר שבא לשם

הגילוי
הסתר אמיתי מתוך מקום לגלות לא מדובר על

כל הסתר יש הסתר שהוא אם אתה לא יודע שם
משחקים איתך מחבואים אז זה לא אסתר אתה

צריך לשחק
מחבואים לכן איפה שיש אסתר יתור גדול שמה

המקום לגילוי יותר גדול בתנאי שמגלים את

ההסתר כי אין צמיחת החיטה אלה במקום שנזרע
ונכבה לכן באות העליונים שאסתר והגילוי יש

להם יחס כפתי ואור הנאחז בה וכל שאסתר הוא
יותר גדול באת תיקונו יפה באת תיקונו יגלה

ויתייחס באור הגדול והעליון יותר בגמר
תיקונו וזו היייתה טענתו של משה רבנו אל

המלאכים כינ יש ביניכם יצר הרה יש בניכם
דהיינו אין להם רצון

לקבל אז איך יקבלו את האור הגדול מדובר גם
על המלאכים שבאדם לא רק על המלאכים ככוחות

שמשמשים את האדם גם וגם גם על מלאך שבאדם
שזה צד של

השפעה לא עליו ניתנה התורה התורה ניתנה
בגלל הרצון

לקבל שלכן אי אפשר שיתגלו על ידי המלאכים
אותם הורות הגדולים שיתגלו על ידי ישראל

מקבלי
התורה ואתה לכם אישים אקרא שמעו אליי

רודפי צדק מבקשה השם הנה יש אלפי מאמרים
מפוזרים בזוהר הקדוש ובשאר הספרים אשר

כולם כאחד אומרים שכל עיכוב גאולתנו שכל
הרע מסובב עידי הגלות וכל ההזנחה מתה

בדורנו זה הוא רק מחוסר לימוד חוכמת הנסתר
יש זה 2000 ציטוטים שהבאנו פעם קיבצנו

אותם
למאמר כי היא מתעסקת בתיקון הזה ורק לימוד

גמרא לימוד חיצוניות אי אפשר להגיע לתיקון
הזה סולת יחידה סגולה ולא בדורנו כי

מתעסקים איתך במעשה לא בכוונה לא בפנימיות
לא בנשמה היינו פה ב1 גלגולים עשינו מספיק

מעשים למדנו מספיק חיצוניות התורה לא צריך
לא שלא צריך ללמוד אותה אבל לא צריך רק

ללמוד אותה אלא העיקר זה פנימיות התורה
ודיברנו על זה בתיקוני הזוהר תשלימו שם

תיקון למד נתיב תנינה והנכון שהשער הזה של
חוכמת האמת הוא בייחוד כתבי רבנו ארי זל

היה סגור מסוגר אין יוצא ואין בה היות וזה
לא היה הזמן עדיין מבחינת התפתחות הנשמות

והנה נגלה בדורנו זה אור גדול אור פני מלך
היים לגמרי האדמור איש אלוקים קדוש רבי

יהודה לבי השלג זיע בחיבוריו הגדולים פנים
יראות ופנים מסבירות על עץ החיים ד' חלקים

תלמוד 10 הספירות טז חלקים וספר בית שער
הכוונות עם האילן ספר הסולם ל הזר וזוהר

חדש כא
חלקים פתח לנו שערי החוכמה ונגלה ספר

השמיים לכל דורש ומבקש והחוכמה בחוץ טרונה
ברחבות יתן קולה מי להשם אליי לא דבר רק

אני מכם כי אנו חייכם ואורך ימיכם ובי
תלוי כץ גאולתכם

לכן אנש חילם קדוש תחזקנה אתכם אמן לעשות
חבורות קדושות להרים דגל

התורה ולהחזיק בלימוד הקדוש הזה אשר על
ידו אנו יצים מעבדות לחרות משעבוד לגאולה

מאפלה לאור גדול עד שקוים בנו הכתוב כי
מלא הארץ דה את השם במהרה בימינו אמן

יהודה צבי ברנדון ברנדווין נכד המגיד
הגדול ממזריץ'

המגיד מזל שוב וכולי וכולי זכותם תגן
עלינו ועל כל ישראל

אמן יפה יפה
מאוד

אוקיי אנחנו נלמד עכשיו את תיקוני הזוהר
עצמם קטע קטן בשביל

הסימן הקדמת תיקוני
הזוהר בעזרת השם נעשה

ונצליח

אוקיי

אז רצה שם נעסה

ונצליח אני אקרא טיפה תרמית בהתחלה
ואחר כך אני אקרא ישר למטה על מנת להקל על

הלומדים ולעשות זה ממוקד
יותר מביא פה תפילה קודם לימוד מארי נקרא

ריבון העולמים ואדוני אדונים אחמים
והסליחות מודעים אנחנו לפניך אדוני

אלוהינו ואלוהי אבותנו בקידה ובשת חווייה
שקרת לתורתך ולעבודת עבודת הקודש ונתת לנו

חלק בשדות תורתך
הקדושה מה אנו מה חיינו אשר עשית אמנו חסד

גדול כזה על כן אנחנו מפילים תחנונינו
לפניך שתמכו תצלח לכל חטאותינו עוונותינו

ו ובנותינו מבדילים בינינו ובינך כן יי
רצון לפניך אדוני אלוהינו ואל אבותנו שת

כונן את לבבנו לרתך לאהבתך ותקשיב
אוזניך לדברינו אלה ותפתח לבבנו הרל

בסודות תורתך ויהיה לימודינו זה נחת רוח
לפני כיסא כבודך כריח ניכוח ותציל עלינו

אור מקור נשמתנו בכל בחינת ושיתנו צצו
ניצוצות עבדיך הקדושים אשר על ידם לית

דבריך אלה בעולם וזכותך וזכות אבותם וזכות
תורתם ותמימות וקדושתם יעמוד לנו לבל נכשל

בדברים אלו ובזכותם תאיר אינינו במה שאנו
לומדים כמאמר נז מירות ישראל גל עיני ובית

הנפלאות
מתורתך כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת

ותבונה יו רצני מרפי והגיון לי בפניך צו
גולי אוקיי רבי שמעון זל רק למדבר דלו

והגז בחד מרתא וורבי אלעזר בר י ניס נפק
לוחת חרוב אחד מיננה דמ אכ מהו חרוב ושתן

ו מיה אבא אליהו זכו לטוב אתי לאון בכל
יומה תר זמנה וליפ לון ולא ידע א נשבעו

בזוהר חדש פרשת הבוא כתוב שם ודתי תיקוני
הזוהר דנון שפין לאורייתא דפריש רבי שמעון

בר יוחאי במילת בראשית מסתרי אוריתא קום
רבי שמעון יפתח מילין כ שכ תח ובר משכילים

הרו כזוהר הרקיע וגומר ומשכילים מילין רבי
שמעון

וחבריה יזהרו כד הכנש למעבד הי חיבורה
רשותא אתת יהיב לאון לאליהו אמון ולכל

נשמתין מתיון לנחת בניהו ולכל מלאכיה באת
כסאה ובאורח

שכל

אוקיי מאמר
והמשכילים יזהרו כזוהר

הרקיע אות א' רבי שמעון עזה כולי רבי
שמעון הלך וברח למדבר של לוד ונכבה במערה

אחת הוא ורבי אלעזר

בנו

אוקיי נקרא למטה מעלות הסולם רבי שמעון זל
וכולי רבי שמעון הלך לו וברח למדבר של לוד

ונכבה במערה אחת הוא ורבי אלעזר
בנו לוד זה מוחין ד הולדה מוחין של

גדלות קרה להם נס ויצא חרוב אחד שזה עולם
הניקודים שהוא נשבר בשבירת הכלים ומעיין

אחד של מי שזה מהתורה מהתיקון אח מאותו
החרוב ושתו מאותן המים חיברו אותם ואליהו

זל היה בא אליהם בת פעמים בכל יום ולמד
עמהם ואיש לאדם מהם זה כתוב בזוהר חדש

פרשת

תבוא ב ודי הת כרי וכולי וזה נקרא תיקוני
הזוהר שהם שבעים פנים לתורה שפירש רבי

שמעון בן יוחאי במילת בראשית מסתרי התורה
קום רבי שמעון פתח דברים לפני השכינה פתח

ואמר והמשכילים יזהרו כזוהר וגומר
והמשכילים אלין וכולי והמשכילים הם רבי

שמעון והחברים יזהרו פירוש כי כש נתקבצו
לעשות חיבור זה ניתנה להם רשות ומם ניתנה

רשות לאליהו ולכל הנשמות שבישיבה לרדת
אליהם ולכל המלאכים ומכוסה ובדרך שכל יש

פה עניין מיוחד למה ניתנה להם רשות כי זה
שהם כתבו את זה זה סימן שהם הורידו את

התיקון הזה
עולם כמו משה רבנו שהוריד תורה לעולם זה

לא כמו שאנחנו כותבים ספר או עושים איזה
מעשים

או ממציאים אינטרנט או לא יודע מה אנחנו
לא מחוברים באופן ישיר אבל זה שהם כתבו את

זה זה סימן מובהק לזה שהם הורידו את
האפשרות לתיקון הזה לעולם בגלל

מדרגתם לכן כולם תקפצו העליונים
והתחתונים בגלל שהם עשו פה ש שנו

במציאות זה לא כתיבה גשמית הם כתבו גשמית
כסימן לזה שהם השיגו את זה

רוחנית פירוש כי כל קומה שלמה מתחלקת על
החזה שעד החזה הם הורות מכוסים מחכמה

ונקראים את
קסיה ו מחזה למטה המורות מגולים בחוכמה

שזה הוא נקרא אורך
שכל ואומר שכל אלה המדרגות שנתגלו כאן

לרבי שמעון והחברים היו קומתם שלמה
באטקסיה או בורך שכל ואין להקשות על זה

הרי האורות המגולים הם לכאורה יותר חשובים
היו צריכים להיות למעלה ומכוסים למטה אלא

זה הסוד מה שאנו אומרים בזמירות שבת
במילין דיסטימי

תגלו
פתגמי שפירושו אשר כל האורות המגולים

הם מסובבים ותולדה מעמילן ד סתימין ואין ב
מסבב ממה הסיבה לא נותנת לו וברוחניות כל

שיש ב מסבב נמצא תמיד ב סיבה שלו אז חוק
רוחני שהסיבה חייבת להיות תמונה בתוצאה

וזה נובע מהשורש של הכל של ריבון אלמין
שהוא סיבת הסיבות והוא הסיבה לכל

הבריאה שהוא מקיים ומהווה את

הכל הוא הסיבה הראשונית
להכל ולכן גם כ השלכה לזה יש חוק של סיבה

ותוצאה בכל המציאות אפילו בגשמיות בכל דבר
אנחנו אפילו לא מבינים את זה ככה הלוגיקה

ככה השכל ככה תפיסת מציאות שלנו בנוייה רק
הבעיה ש סיבה ותוצאה שלנו עובדים רק בזמן

ומקום דרך אילוף ותמורה ואז אנחנו לא
רואים את המציאות

האמיתית ואן בעץ חיים עניין התחלקות אבא
ואמא ויסות אשר אבא ואמא הם ורות מכוסים

ויסות המרות מגולים ואבא ואמא מחזה ולמעלה
דרך אנפין וויסות מחזה ולמטה דרך אנפין

וכולי חית גלין נינון
דלתתא תחות לי ד

מתמן תנן מנהו נטלן מו ד
ולת על כולה ולה על הכל הנו אין סוף ברוכו

נתן רשות לכל השמות הקדושים בכלל לכל שמות
הוויות ולכל שמות הכינויים לגלות להם

סודות
נסתרים כי כל מוחן נמשכים מאינסוף ברוך

הוא מהמקור של הכל
נקרא באופן כללי מחשבת

הבריאה אבל מלכות האינסוף זה
ה שורש של הבריאה המקור שהכל נמצא שמה

שהכל מובנה שמה וזה משתלשל אלינו על פי
התיקונים והשגה שלנו אבל להיות וזה מקור

האורות וזה נמשך גם מרצונו להטיב לנבראיו

לכן צריך רשות משמה כי משמה מקבלים את
האור יש מקור לכל

דבר לכל השמות הקדושים שם הורה על השגה
קודש זה גילוי

אלוקי בכלל לכל שמות הביות ולכל שמות
הכינויים גם לענפים של השמות לגלות להם

סודות נסתרים כל שם במדרגה שלו ונתן רשות
לער הספירות לגלות להם סודות נסטרים אשר

לא ניתנה רשות לגלות אותם הסודות עד שיבוא
דורו של מלך המשיח

נכון ובאמת את הזוהר כל שכן תיקוני הזוהר
הוא כתב לדורנו לקוות ד משיכה שלנו יש את

הפוטנציאל להשיג את זה היות
ו הנשמות

עכשיו יש להם את הפוטנציאל להשיג את כל ק
כפי המדרגות וות וזה אותם נשמות שבאו

בגלגול לדורו זה היה רק להם אבל הם הורידו
את התיקון הזה

לעולם לכן זה ד חידוש גדול היה בעולם
שניתן להם רשות לדבר על

זה זה לא המצאה של איזה אינטרנט זה
אינטרנט

רוחני לאינסוף לעולם

האצילות א כזוהר הרקיע יזהרו כזוהר הרקיע
שהוא כולל כל הצבעים זוהר נסתר גנוז זוהר

בהיר בשחקים זוהר הזורק ניצוצות מביא כברק
לעיניים זוהר המזהיר בצבע לבן כלבנה זוהר

המזהיר בצבע אדום כעדים
זוהר

המבהיק בהערה כלולה שהיא רוקה כחמה זוהר
ירוק ככוכב זוהר הכולל לבן ואדוב זוהר

המזהיר לכל צד כמי שמכה בפטיש וזורק שביבי
אור לכל צד ביאור הדברים הזוהר בא להוראות

לנו כאן בהקדמה מקורם של כל הגילויים אשר
בהם בא לבאר את תיקוני הזוהר הקדוש עד הכן

מגיעים בזה התבאר גם כן שם קריאת ספר בשם
ספר הזוהר ולא בשם ספר האור וכל זה נדע על

ידי פירוש הכתוב והמשכילים יזהרו כזוהר
הרקיע וגומר אשר זוהר הרקיע פירושו הערת

גר רק שניה הפה שלי מיובש

מהמצות המתגלה על ידי השיתוף במידת הרחמים
במידת הדין והוא סוד מה שאמרו חזל בתחילה

עלה במחשבה לברוא העולם במידת הדין
שהכוונה היא על מלכ דכטר דק שמזג יצאו

פרצופי הק שהיא בחינת מידת

הדין ראה שאין העולם התקיים והקדים מידת
חמים ושטפה למידת הדין דהיינו פרצופי עק

עובדים על מגלים את הרצון לקבל אומנם
בצורה שורשית אבל מתעסקים ברצונות מאוד

מאוד גבוהים אבל בגלל שהם כל כך גבוהים זה
לא מאפשר להתעסק עם מידת הדין כי אם אני

ארב אותם עם מדת הדין יש
שבירה אז ככה אי אפשר לתקן

אותה מה עושים ראה שאין העולם מתקיים
הקדים מידת הרחמים ושטפה למידת הדין פירוש

ראה שאין קיום לעולמות
אלה מידת הדין שהיא מלכות למידת הרחמים

שהיא בינה אשר על ידי התחברות של בית
הנקודות יחד נעשה תיקון הפרסה בכל המדרגות

בסוד הכתוב יעי רקיע בתוך המים כי הפרסה
נקראת רקיע מבדיל בין מים עליונים למים

תחתונים וזה סוד הפרסה שבגויים מאוי דבר
נש המבדילה בין אברי אברי החיות שהם הריאה

והלב ובין המים שהם אברי המזון והיא פרסה
באלכסונים מהחזה עד נגד

הטבור ופרסה זו נעשתה בפרצוף שני דסג דאק
הנקרא נקודות סג עולם ניקודים ולפיכך

מגלגלת הפסג אין לנו מושג כלל ותה מבחינת
הזיווג של המלכות במקומה תרם עלייתה לבינה

והזוהר אינו מדבר מהם אלא ברמזים דקים
חילת הדיבור של חכמי הזוהר ורשבי הוא

מעולם הניקודים ולמטה אשר כבר כבר נתתקן
בהם הפרסה נקראת רקיה זאת אומרת הזוהר

מדבר אותנו בעיקר מצמצום ב למה יש הרבה
דברים בעולמות הרבה הרבה גם רובדים ושלבים

אבל הוא מדבר איתנו ממה שנוגע לתיקון

שלנו חשוב לדייק שכל מה שמדברים מאק או
מאצילות אפילו זה רק ממה שעולמו ביע עולים

לאצילות שעולה לאק שעולה לאינסוף ברוך הוא
אבל גם במסגרת ביע

שעולים או לעתיד לבו זה התפשט אבל
שעולים גם כשהם עולים במסגרת ביעה אנחנו

מדברים רק מהתיקון הזה של הרקיע למה כי אם
ה מדברים איתנו על מה שאנחנו לא יכולים

להשיג זאת אומרת שאנחנו יכולים להשיג א
אותו ואין להם עניין אלא תורה תורת אמת

מדברים איתנו ממה שאנחנו צריכים להשיג
ולתקן לעתיד לבוא ידברו איתנו גם

יותר לכן הוא לא מדבר איתנו על גלקסיה
עכשיו שלא קשורה אל האורות שלנו סתם כמשל

לא קשור אליך עכשיו מה שקשור לתיקון שלך
למרות שיש הרבה הרבה רובדים במציאות אבל

מה שקשור לתיקון זה מה שהוא מדבר איתך הוא
לא מדבר איתך על דברים בטלים מה שקשור לצד

האדם שבך לתיקון הרצון שלך זה מה שהוא
מדבר וזה מתחיל מצמצום ב מתיקון

הרקיע מדבר ברמזים דקים אומנם כי כן צריך
שיהיה איזה קשר כי הכל קשור וגם לצדיקים

שהם במדרגה הם יכולים להבין חילת הדיבור
של חכמי הזוהר ורשבי הוא מעולם הניקודים

ולמטה אשר כבר נתתקן בהם הפרסה נקראת
רקיע ונמצא שעל ידי זה שהמלכות עלתה במקום

בינה שה הרוויחה בית ספירות רויות לקבל
אור העליון

שם ספירת בינה וספירת תפארת כי ביות מלכות
במקום בינה נמצאות

בינה ותפארת מתחתיה ואין כלולות בה ולכן
אחר שבני אוקיי זאת אומרת נעשה פה תיקון

מידת הדין היא חושך אי אפשר לקבל בא את
האור היות והשתוקקות

עצומה אז מה נעשה העלו את מידת הדין למידת
החכמים ואז מידת הדין התקלה במידת הרחמי

זאת אומרת היה אז רצון לקבל גדול מאוד
גבוה אבל אם אני אביא אותו לעצם הרצון

לקבל תהיה שבירה לא יכול להכיל את
זה אז מה אני צריך לעשות לתקן בחלקים אז

בשביל החלוקה הזאת היו צריכים להעלות את
המלכות לבינה ואז בעצם נהיה לי רצון יותר

קטן זה כמו שהיה כמו שלקחו את הלב וחילקו
אותו לשתיים לפני זה היה לב רק של אהבה

אבל מצד שני הוא לא יכול לבטא את האהבה
השלמה כי הוא יודע רק מה זה שלמות

אז מה עשו שברו את הלב הזה לשתי חלקים
ליראה ואהבה אבל אהבה מאוד גנוזה ביראה

לפני זה לא היה היראה ביטאת האהבה מה שאני
אראה ואני יכול לגלות אני מגלה אבל זה לא

מאפשר לי לתקן את העצם ההוה את גדלות
הרצון בשביל זה צריך הסתרה מיוחדת וחלוקה

לחלקים של הרצון וזה מאפשר לי לתקן לאט
לאט את הרצון בחלקים עד שאני יהיה חזק

מספיק לחבר את הכל או שיהיה לי תפילה
מספיק טובה לחבר את הכל שזה יקרה בגמר

תיקון לכן כאילו שברו לנו את הלב חילקו
אותו ללב של השפעה ולב של

קבלה ויש קשר ביניהם למה כי הלב של הקבלה
עלה ללב של ההשפעה אבל זה רק התכללות אבל

ההתכללות הזאת נותנת פתח
לאפשר לתקן את שניהם אבל מצד שני זה גם

עשה צמצום במקום השפעה עליה קוצבה אבל רק
ככה אפשר

לתקן לכן ח שבני אם מעלן על ידי מצוות
ומעשים טובים מעשים טובים הכוונ לשם שמים

בעל מנת להשפיע נחת רוח וצרה אם הם עושים
את זה שלא לשמה על מנת לבל זה לא גורם

להערה הזאת אבל זה הכנה אם הממשיכים הערה
חדשה מלמעלה מורידה את המלכות מקום הזיווג

בחזרה למקומה כי מעלים את ה רצון שראוי
לקבל את האור העליון דהיינו למטה

מתפארת על ידי שאלות הביקוש עכשיו נמשך
אור והאור מוריד את המלכות למקומה במקומה

היא עושה זיווג רק זה המלכות המתוקנת
כמובן ויוצאת המדרגה בשלמותה ב האורות נפש

רוח נשמה היחידה שהם מקובלים בספירות בינה
ותפארת שנכללו קודם לכן

במלכות ואז גם נשמות הצדיקים מקבלות מוכים
עליונים לאותם נכללות במלכות העליונה הרי

שכל האורות והשפע העליונה מתגלים רק מכוח
מלכות שעלתה לבינה ונעשה שם סיום חדש

שנקרא רקיע ואם לא היה תיקון הרקיע לא היה
שום קיום לעולמות לכן נקראים כל הורות

הללו בשם זוהר הרקיעה היינו הור מתגלה
בסוד הזיווג על מסך המשותף מרחמים ודין

כן כמשל מה שהוא אמר שלא היה קיום לעולמות
משל בלבד לא מדובר על זה כמו שאם לא היה

את האוזון ולא היה את הכוכבי לכת מסביבנו
ולא היה את ה אסטרואידים מסביב השמש לא

היה מ ולא היתה השמש עצמה ולא הת השדה
המגנטי של כדור הארץ לא היה לנו חיים לא

היה היינו מתים מרוב אורות קרינה
קוסמית כל מיני קרינה

מהחלל לא היינו שורדים אבל לא על זה מדובר
זה רק משל אותו דבר מבחינת התודעה של האדם

כדי שיהיה קיום לעולם הרוחני שלו לו הוא
חייב לעשות את התיקונים

האלה וזה פירוש הכתוב והמשכילים שהם נשמות
הצדיקים המסתכלים בשדות החוכמה שנקראת

עיניים יזהרו יקבלו המוחין שלהם מזוהר
הרקיע אבל ממעלה רקיע אין ללא רעתה זה רק

בגמר התיקון ולכן מביא הזוהר את הכתוב הזה
בתחילתו והולך ומבאר עשרה מיני זוהר שם ר

הספירות דאצילות הוא מתחיל מעתיק דאצילות
לאותו אמצעי בין אק לאצילות וקל ב המלכות

שלא נמתה בסוד אבן מעשו הבונים היייתה
לראש פינה יש בה גם את הצד של מלכות

שנגנזה והוא מקשר באמת בין ממעל הרקיע
למתחת

לרקיע ברשע דלא הת יידע בראש שלא ידוע כי
היא גנוזה שם אבל היא שמורה גם

אומנם מלכות זה יש שורש למלכות הממותק
והיא מדלקת את האורות הבינה אחר שנכבה וזה

המרו דיו קליל כל גוון אפילו גוון המלכות
הב

ממותקת כל גוון זאת אומרת אפילו את המלכות
שנגנזה ברדלה רק

בהתאם לאפשרות להשתמש בה שזה בגניזה
בבחינת אסתר זוהר תמיר וגניז הוא כתר

דאצילות שהוא פרצוף הרי חנ פין ה מה שאומר
תמיר וגניז הכוונה על בית הראשים אשר יש

בריחן פין גלגלתא ומוך הסתימה שראש הא'
שהוא הגלגלת הוא תמיר ונעלם לאותו קרוב

לריש דלא תידה והוא בשליטת חסדים כמו דלה
שהוא סתר גדול לכן נקרא תמיר והראש הב שוא

מוך הסתימה נקרא
גניז יש שתי תיקונים שנקראים מלכות נגנזה

ברדלה וגני זו ד אבא ואמא כמי שיש לו אוצר
גנוז וחתום לא להשתמש ממנו רק לעיתים

רחוקות לאץ צורך גדול לוקח משהו מן האוצר
כך היא חוכמה

סתימה הראש שלג' לרדה שהוא ראש לכל
החוכמות וכל החוכמה המתגלית באצילות היא

רק טיפין טיפין מחוכם סתימה ועל ידי הבינה
דרי חנפן חזרה לראש ונקרא לב נתיבות

החוכמה כמו שכתוב ללן בביאור חוכמה ובינה
שזה בעצם מה שאומר בספר היצירה לב נתיבות

זה הנתיבות של הלב שאפשר לקבל דרכם את
החוכמה בצורה מתוקנת על פי ג קווים במידת

ההשפעה לכן האדם צריך להבין מה הצינורות
לקבל את החוכמה אחרת הוא לא יכול לקבל אם

מנסה לקבל אותם כקליפה אז החוכמה תהיה
נסתרת ממנו אבל החוכמה לא מדובר על שכל

חיצוני חוכמה זה
הרגש

מוחין אלוקיים
בתודעה כל אחד יכול לקרוא את אותו תפילה

את אותו ספר להגיד את המילה אהבה ולחוות
ממנה משהו אחר לגמרי במה זה תלוי במילה לא

יכול להגיד אותה יותר חיצונית באהבה באהבה
באהבה או להגיד נורמלי באהבה אבל להרגיש

את זה אחרת על פי הכלים
הרוחניים זוהר בי בשחקים זה החוכמה פרצוף

אב דאצילות וין בהדר זותה וכולי שירות הדע
לכולה התחלה זו ש חוכמה דלב נתיבות הוא אב

לכל פרצופי אצילות אב לכולה הואבן שם חסד
גבור תפרת זירן פין שנקראים אבות בסוד

האבות הן הן המרכבה התחברו חוכמה אובינה ד
בד וירו ד בדה אחד התחברו הולידו תפשת

ממנטה על ידי החיבור של אבא ואמא נולדו
זון

ואמונה שמלכות נתפשה הכוונה היא היות כי
מקום המלכות היא בתפארת ו בגדלות כש נקראת

חוכמת הת מתפשטת
ותופסת כל

המקום שמן החזה ולמטה שהוא נצח ועוד יסוד
ויונקת מהמהם כמו שכתוב בזוהר מטרוניתא לא

מתברך אלא בכללה דתל תילין דינו נצח עוד
יסוד בזכותם זאת אומרת ונצח עוד נקראים

שחקים שוחקים מן לצדיקים הנו יסוד לכן
נקראת חוכמה זוהר בהיר בשחקים אשר הוא

מהיר ומתגלה במלכות על ידי שנצח עוד על
ידי צחות שנקראים שחקים אתה לא יכול לבטא

ישירות את הלב אלא דרך נצח דרך אהבות דרך
משה ואהרון יש תיקונים אני לא יכול לפעול

ישר את אהבה בלב אני עושה את זה דרך
צינורות לכן אם אין לאדם רגש שהוא בדיכאון

יכול להיות שהוא לא יכול לפעול ישירות על
מקום הדיכאון אלא על הסביבה הוא צריך

לפעול על התובנות שלו על השקפת העולם שלו
ואז זה גם ישפיע לו בהתקלות על הלב ואז גם

הוא יצא מהדיכאון
לכן צריך שמשה ואהרון ישחקו את הרצון

שיגלה את האור של השעשועים והמשחקים
והמשחקים וזוהר זריק ניצוצין מביא כברק

לינין זהו בינה ותדע שבכל מקום שנזכר
בזוהר ניצוצין רומז על אור חוזר שהוא אור

דחסדים ועיניים הין תמיד אור חוכמה ובינה
משורשי צם חוכמה היינו בחינה א' שנתפשט מן

הכתר בכדי לגלות את בחינת ד' שיכלי
המשתוקק לקבל את אור החוכמה כן היות

ו בינה היא מלכות חוכמה היות והכתר דעליון
היות והמלכות דעליון היא הכתר ד תחתון אז

בינה היא עצם חוכמה היות והיא נובעת
ממלכות חוכמה בסופה כמו שאומר בפתיחה

והיות אשר בכל התפשטות כלולה גם כן הערת
השורש שהוא רצון להשפיע אחרת לא היה קשר

בין המציל הנצל אם זה לא היה ככה ולכן
התעורר רצון זה במלכות חוכמה וממנה נעשתה

הבינה בסוד כי חפץ חסדו זה ה טמון בה שהיא
בינה ולכן אומר כאן זוהר זריק ניצוצין

שהוא בינה החפצה באור
החסדים ואחר שבינה הוציאה את אור החסדים

לחוץ פנתה פניה לחוכמה בכדי להמשיך הערת
החוכמה שהעור החייה שעל כן בינה נקראת אם

בסוד אם לבנים תקרא אשר כל צרכות של
התחתונים ממנה באה או חסדים או הערת חוכמה

ולכן אומר כאן בספירת בינה הוא מביא כברק
לעינין אשר החוכמה נקראת עיניים הבעל

התחתונים על ידי הבינה היא רק הערה לשעתה
כמו הברק אבל עיקרה היא

חסדים זוהר זיר חיבר כי שעירה הו חסד
בסוד חסד דמת גליה פומה דהמה שהותרת היסוד

ובת אשר השכינה הקדושה מקבלת אור החסד הזה
אז מירה בכל

שלמותה זוי שעירה בשלמותה שהיה בימי שלמה
כמו זיווג פנים

בפנים שהיה גילוי מלא ללב במסגרת התיקון
כמובן זירן פין חיו כשעיר שמתגלה לנו גוון

חסד זה על ידי הלבנה במילואה שהלבנה
במילואה לא מדובר על הלבנה הגשמית זה סימן

זאת אומרת שהלב של האדם מלא בלובן העליון
אז התגלה בו החסד

האלוקי

זוהר זהיר סומקה כ מאדים זהו גבורה בסוד
אברהם הוליד את יצחק שהוא קבלה עלמנת

להשפיע ן בהקדמת ספר הזוהר ובסוד תרו כן
זאת אומרת יצחק זה הדין זה הרצון לקבל

נולד מאברהם מידת ההשפעה זוהר מבי כליל
ירוקה כחמה הוא תפר את כו האמצע המכריע

בין ימין ושמאל מתלבשים הגבורות ד שמאל
שהם גוון אדום בחסדים דמין אשר גוונה הו

לבן ולכן מבהיק כלולה ותדע שהתפר הבינה
דחסדים כמו הבינה בגר כן כי התפארת הבינה

ד
גופה ואנחנו רואים

שהחמה החמה הוא מדובר פה על השמיש ללא על
כוכב חמה חזל קוראים הוא בכלל לא מדבר על

גשמיות כן אבל מדבר ברוחניות חזל מה
שקוראים לכוכב חמה היום כוכב הקטן שקרוב

לשמש חזל לא מתכוונים חמה כשהם מדברים על
הם לא מתכוונים במילה לכוכב חמה אז המציאו

את זה אחר כך הם קוראים לו
כוכב חזל קוראים כוכב חמה זה הכוונה לשמש

רואים שהשמש לא ירוקה קודם כל השמש לבנה
היא לא צהובה אבל היא גם לא לבנה זאת

אומרת באמת האורך גל שלה הוא ירוק אבל הם
לא מדברים על גשמיות פה הם מדברים על

מוחים רוחניים בצורה הטהורה שלהם זה שפה
זה מתבטא ככה כי פה זה סימן למשהו מיוחד

וזה עובד דרך זמן ומקום דרך אילוף תמורה
לא לא לומדים מגשמיות לרוחניות אמר לנו

שמש ירוקה ירוקה
זה ש גילו שהעורך גל החזק שלה זה רוג זה

לא משנה זה לא
העניין

אוקיי זוהר ירוק ככוכב הוא נצח והוא וק
הוא בעצם מסביר לנו את כל העניין של

המשכילים יזהרו כזוהר הרקיע ומה הם
גורמים לא מדובר על גלקסיות ועל כוכבים

אלא על
כוחות נפשיים והתפעלו נפשיות בנשמת ותודעת

האדם זו רוק הכוכב הוא נצח ועוד דווק ד
תפארת ולכן הערתו ירוקה ולהיות הנצח הוא

גר דנאי כמו החסד שהוא גר דחג לכן עומד
בימין ואין בו דמימ כמו בתפארת ושולט בו

הלבן על האדום בסוד נעימות בימינך נצח
ובסוד נצח ישראל לא ישקר זוהר קליל חיבר

וסומק זהו עוד שהוא בקו שמאל והאודם שולט
בו על הלבן והוא יה תוקן בגמר

התיקון זה גם כמו בית המקדש מה שכתוב
בזוהר בראשית יהושע התנו מעודו של מ דכתיב

ונתת מאודך עליו ומרת שזה לא האוד שלו
עצמו אלא זה האוד שקיבל ממשה כי אודו של

משה הוא מבחינת פנימיות זירן פין בסוד משה
מלגאו זר זיר לכל איבר כמן

דמוך בפטיש זריק שבין לכל סתו אז זהו יסוד
כי הזיווג של היסוד נעשה על המסך בסוד

ההקאה המעלה הוא חוזר להלביש את אור הישר
ואז ישנם חוכמה וחסדים בקומה אז זה אומר

זוהר זהיר לכל איבר אין לחוכמה ואין לחסד

כמן דמח בפטיש רומז על זיווג דעקה ועניין
זיווג דעקה ולתור חוזר שנעשה לכלי קבלה

במקום הרצון לקבל הוא עניין ארוך ומפורש
שת בפתיחת חוחמת הקבלה למרן בעל הסע מה

שמביא באות יח בפתיחה אני חושב או י יז
מביא שמה

שה אור חוזר הוא הכלי קבל על האור העליון
דהיינו סיבת הקבלה החדשה באופן רגיל לפני

הצמצום הרעה והתיאבון השתק
הם היו הכלי קבלה אבל עכשיו הרצון בעל מנת

להשפיע הרצון להתחבר ולהתקשר לנותן הוא
סיבת הקבלה זה לא אומר כמו שאמרנו בהתחלה

בהתחלה שהראה והטאבון מתבטלים הם עדיין
כלי הקבלה רגילים רק אני עושה להם תיקון

ומוסיף להם את הצורה שאני לא משתמש בהם
מחמת עצמה אלא מחמת הרצון להתקשר לנותן אז

עדיין צריך את הרע והתיאבון אבל אני משתמש
איתם מתעם רצון להשפיע מטעם הרצון ליחד

מטעם
האהבה אבל בגשמיות אפשר

לזייף אני מחייך תודה רבה אבל אני באמת
אכפת לי רק

מתאוות גם בשבת אפשר לזייף לכבוד שבת
לכבוד התאווה ברוחניות אי אפשר לזייף זאת

אומרת האור האלוקי הרוחני לא הפירורים של
הגשמיות שמה אם אתה לא מכוון אתה לא מקבל

כלום לכן גם מתאמנים דרך
הגשמיות לכן הם כלי הקבלה ו אחי מ זוהר כן

מזוהר הזה מאיירים כמה נשמות הום ירים
כולם בתיקון הרקיע ואלה הם הנשמות מאותם

המשכילים שיש להם שכל לדעת את סודות אדונה
דהיינו נפש השכלית להתחבר עם אדונם כל אלה

הנשמות רשומות המצוירות דהיינו יש להם
רשמים וצורות דקדושה במלכותו של

הרקיע כמו כוכבים שמאירים ברקיע וזהו
יזהרו כזוהר הרקיע מהוא רקיע שואל מהוא

התיקון הנקרה רקיע המשיב הוא אשר הנשמות
של המשכילים מאיירות בו כמו הכוכבים ברקיע

וכן הם מאירים בכיסא כמו שהכוכבים מאיירים
לי את המציאות ככה הזכרונות והרשימות

בתודעת האדם מאירות לו את המציאות האלוקית
אבל בשביל זה הוא צריך לעשות את תיקונים

שיאפשרו את זה ואם לא הוא לא רואה כלום
אפילו אתור נראה הוא לא רואה פירוש הדברים

כי על ידי עבודת הצדיקים עושים מצוות
ומעשים טובים בענת להשפיע כמובן כדי לעשות

נח רוח ליוצרם א אוקיי דיק את זה לא צריך
להוסיף עולה מן זאת אומרת אם עושים את זה

למ קבל לא עולה מן אבל זה תרגול טוב
למעלה הוא מתעדכן ממען אלו מסך ואור

העליון שאלא פוסק להשפיע מזדווג על המסך
הזה ויוצאת קומה שלמה של אור מתלבשת באור

חוזר הזה שעלה ממטה
למעלה ואותו אור מגיע אל הנו כוה שהיא

השכינה הגדושה זה כלל גדול אשר כל מה
שהתחתון גורם תוספת אור

בעליון חוזר והורד אותו האור גם אל התחתון
כן ברה מזקה אב ולכן אחר הזיווג הזה נעשה

המסך לרקיע שדרך בו משיגים הצדיקים לאותה
קומת הזיווג שנעשה עליו כשהמדיה יורדת אל

הצדיקים דרך הרקיע היא מתלבשת
בלבוש הנמשך מן הרקיע שהוא בחינת אור חוזר

המתהפך מן הרקיע ולמטה עם אור ישר שמן
הרקיע ולמעלה פירושו של לבוש הבא מן הרקיע

הוא כי אפילו אחר שבאה מדרגה להשגת
התחתון אינו נהנה משהו מן האור העליון שבא

אליו אלא לפי מידת פעת נחת רוח
ליוצרו ואינו מקבל משהו אם לא ימצא בו

השפעה
ליוצרו אין מה לעשות ורי ואז הקבלה מתלבשת

תוך ההשפעה אור ישר באור חוזר וזה אמרו
אחי מאי זוהר שו רד גר של כל 10

הספירות דרין כמה נשמתין דינון זרין כולהו
ברקיע שכולם מירים בלבוש של השפעה בא מ

תיקון הרקיע שלמעלה אמרתו דבר מאוד יסודי
חוק רוחני אגב במקום אחר אומר האור אינו

דבג בעיגול אור
אינסוף פירושו של לבוש הבא מן הרקיע הוא

כי אפילו אחר שבאה מדרגה להשגת התחתון
אינו נהנה משהו מן אור העליון שבא אליו

אלא לפי מידת השפעת נחת רוח ליוצרו ואינו
מקבל משהו אם לא יצא בו השפעה ליוצרו למה

זה שמירה אחרת לא היינו מגיעים לאהבה
אמיתית מצד שני זה באסה לכאורה מה כי לא

מקבלים שוור מקבלים
פירורים אז תתאמן עם פירורים ובעזרת השם

תזכה
ליותר לכן בגשמיות אפשר קצת לזהב זה גם

נועד לאמן אותנו אבל באור
האלוקי אפילו אחרי שמתגלה והגיע זמן

הגילוי אם אין כלים לא זה כמו אור שעובר
בחלל אם אין מה שמכה בו רק פה הקה היא

נשמתית אז הוא לא נתפס חושך בין כדור הארץ
השמש יש חושך

מוחלט כל שכן חור שחור זה כבר רגע כבר
אה

בטומאה לא קל להבין את זה שאני אזכה כי זה
הסיבה היחידה לזה שאיין לנו אורות אלוקיים

ואהבה אמיתית זה הדבר
היחיד אם ככה זה גם מלמד אותנו על מה

אנחנו צריכים לתת את הדגש לתיקון זה גם לא
עניין של מעשים אתה יכול לקיים מצוות כל

היום המעשה החיצוני הוא לא העניין עשינו
פה 2פ מאות אלפי מצוות בגלגולים הקודמים

רובכם הייתם פה גלגולים אין לכם גם מה
לשכלל יותר בחיצוניות למדתם מספיק

חיצוניות מה שנשאר לנו לתקן זה את הנשמה
את הפנימיות אנחנו חיייבים להעזר במעשה כי

הוא מפגיש לנו עם התודעה הוא מגרה בנו את
התודעה אבל התיקון הוא בלב בפנימיות

בנשמה אם כל האלה שעושים צדקה הו רק
מוסיפים את הכוונה להשפיע אנח צם ממשך היה

מיד
בא אבל אי אפשר כי זה לא עומד בפני עצמו

זה עם התורה ביחד לכן אמר פה חוק גדול
צריך לסמן את זה רק

שנייה בסוד הזמירות וילין מליה יהון לרקיע

ואומר הנשמות הללו הן מאלה המשכילים שיש
להם שכל לדעת ודות אדונם דהיינו נפש

השכלית לדעת להתחבר עם ודות אדונם
בחינת כבוד

אלוקים אסתר דבר כבוד מלכים חקור דבר דינו
אם לומדים כדי

להמליך כדי לעשות
עבודה כולהו רשמיים ומציירים במלכות דרקי

הנו בשליטה גמורה שהיא מלכותה לא להמשך חס
ושלום אחרי כבלה לעצמו השם יעזור לנו

ויציל לנו זה גם הסיבה שכל האורות
העליונים

מסתרים ככוכבי הדנ הרין ברקיע הנו לקבל
טיפין טיפין של אור לפי השיעור שלחת רוח

שיש של
הנותן ו במסגרת מה שוא יכול גם בזמן תיקון

מהי רקיה חוזר פעם ב לבאר מהוא תיקון
הרקיע משיב היינו הערת הנשמות של המשכילים

המהירים טיפין טיפין ככוכבים היינו דערין
בין נשמתין ד משכין כוכביה ברקיע מה שכתב

אחי נרין
בכרס היינו בתיקונים של עולם הבריאה שנקרא

כיסא מלשון כיסוי
ולם

כי אור החוכמה מסתיים במלכות
האצילות ואינו עובר ע מלכות האצילות

ולמטה וכל המוכים דעולם הבריאה הם מבינה
דאצילות בסוד אמא מננה בקורסה וג כמו

קינון שזה
לפרקים וגם זה אור של תולדה לא עצם אור

חוכמה זאת אומרת את האהבה אני לא יכול
להרגיש במקום ביאה כי יש שם קליפות אני

יכול
להרגיש תאווה אמיתית שזה אור חוכמה אני

יכול להרגיש ור ד חסדים קצת הערת
חוכמה אבל בשביל זה אני צריך שבת אני צריך

עלית
עולמות וגרד בריאה נקראות כיסא הכבוד

שאיין כיסא לאצילות שנקרא כבוד שכבוד זהור
חוכמה בסוד לב נתיבות החומה אוקיי הוא

אומר בסוד לב נתיבות החוכמה ש בגימטריה
כבוד

מגניב ושישה הקצוות נקראים שש מעלות
לכיסא וכן יש לפרש גם כן

מלשון כיסא שהי בבחינת ישיבה כורות
האצילות נקראים עמידה כמו שעומדים ב-18

מטעם שמרות החוכמה בגלל זה אני עומד בדבר
תורה לשבת ומתגלה בהם כל שיעור הקומה

בשלמותו כאדם העומד מה שאין כן אור הבינה
הוא אור אדם היושב על הכיסא אשר קומתו

מתמעטת זאת אומרת ביחס לאצילות זה ישיבה
ביחס אלינו זה זה סופר אמידה ביחס להצילו

את זה ישיבה ונשמות הצדיקים ירות בכל
התיקונים והורות בריה כנראה זה הסיבה שמלך

יושב וכולם עומדים היות והקטנות שלו זה
הגדלות של כל התחתונים אבל ביחס לבורא הוא

צריך
לעמוד ז וכולה פרחין וכל הנשמות פורחות מן

הרקיע והוא צדיק חי העולמים אשר ממנו
פורחות נשמות הצדיקים מהירים באור הלבנה

שהיא מלכות שממנה בא אור החוזר ועליהם
כתוב וייתן אותם אלוקים ברקיע השמיים לעיר

על

הארץ ויהו רקיע דיו ח אותו הרקיע אשר הוא
למעלה מן החיות זהו שכתוב וממעל הרקיע אשר

על ראשם והפוך רקיע ותמצא לו עיקר ואיסור
של המרכבה העליונה שעליו מתקיימים החיות

והכיסא של המרכבה העליונה ביור
הדברים כבר ביארנו לאל אש רקיע הוא הפרסה

שפירושו צמצום ב' מעליית המלכות לבינה
והוציא בינה ותום דכל מדרגה ו מורידם

למדרגה שמתחתיה היות כדי שהיה אפשר לעשות
זיווג ובעת גדלות חוזרת הפרסה שה

הרקיע לסיום הצמצום הא'
שזה

תעבור
או מחצי בינה למקומה ומחזיר הספירות בינה

ותפארת מלכות למדרגה היות וברגע שהצמיד
מהם אז הכלים חוזרים למדרגה כי אז הצמצום

סתם אותם בכלל יש ג פרסות בעולם
האצילות א'

ו רקיע סמן לי את זה א' הוא הרקיע הראשון
שבמקום הפה דרך

אנפין שהוציא בינה וטום מראש דרי חנפי
למדרגת אבא ואמא ונשאר בראש ריח אנפין כתר

וחוכמה לבד והוא רקי הראשון כי פרצוף איק
אמרנו לאיל שהוא כולל כל גוון והוא אמצעי

ושורש בבחינת בקה ולא בקה ועדיין לא נקבע
בו פרסה כן אין בו צמצום בעניין הזה הוא

מקושר לצמצום

א' מצד שני אבל אבל הוא לא משפיע ישירות
לתחתונים בגלל הסיבה הזאת ב הוא רקיע

אמצעי העומד במקום החזה דרכן פין מוציא
בינא ותום דחג דריך

אנפין
מבחינתם תוך למקום יסוד וזון שלמטה

מחזה ג' הוא רקיע התחתון העומד במקום סיום
עולם אצילות מוציא בינא ותום דזו דאצילות

לביא עצמם כותב לביה זאת אומרת אני אומ
לבי עצמם שזה יהיה

ברור ב ג שניה אני מסמן לי את
זה ולעת גדלות שערת הפסק דק מבטלת לשעתי

את הסיומים צמצום ב'
ומחזירה את הסיומים צמצום

א' אשר בזה מתבטל הגבול של סיום
אצילות אז יורד רקיע התחתון מסיום אצילות

למקום נקודה דעולם
הזה מעלה את ג' העולמות ביאה ד פרודה

לאצילות אל המקום שמחזה ולמטה דרי חנ פין
ששם עומדים יסו וזון והם מלבישים עליהם

ואחרי זה יורד רקי המצאים ממקום
החזה דרך אנפין למקום שים אצילות ומעלה את

היסוד וזון עליהם ומלבישים ג' עולמות ביאה
אל מקום אבא ואמא דאצילות בעצם מסביר לנו

פה את עלית אולמות אני לא אכנס לפרטים כדי
לא לסבך אתכם כי הגבול שבזק כבר נתבטל אבל

בקיצור זה אומר שכדי לתת אור צריך לבטל את
הגבול אבל יש סדר לעשות את זה וגם הם

מקבלים רק בדרך
עלייה עולים למקום הכלל למקום היחד למקום

ההשפעה ושם מקבלים ב מקומם פרטי הם לא
יכולים לקבל זאת אומרת זה כמו אהבה אבל

במקום

היחד ואחר כך יורד לעתיד לבוא אגב נוכל
לקבל את האהבה במקום הפרטי איך אזה סותר

אךד שני כי המקום הפרטי יהיה מתוקן אבל זה
אחרי שהקדוש ברוך הוא שוחט למלאך המוות

ואחר כך יורד הרקי העליון שבפה דר חנ פין
אל מקום החזה הוא מתבטל הגבול שבין הראש

דרח פין לחג שלו ששם אבא ואמא

אלאין אבא ואמא ועליהם מלבישים יסוד וזון
ועליהם ג עולמות ביעה ונמצא שכולם עולים

אל ראש ארי חנ פין על כל אחד על פי לבשת
ומקבלים שם אור חוכמה וזה המרו א קי דיו

לאל מכיון הוא רקיע העליון שבפה דורו שרי
חן פין הכולל כל התחתונים בזמן ביטול

הפרסות וסיומים זה שאמר הפוך רקי הנו
הורדת הנקודה ד מידת הדין למקומה ותשכח

לעיקר וסודה ד מרכבת אילהה כ יש מרכבה דחג
שלמעלה מחזה ונקראת מרכבה עליונה ויש

מרכבה דנאי ונקראת מרכבה תחתונה לאותם
למטה מחזה וכן יש חיות גדולות שהן גת

וחיות כננות שהן נאי והפרסה שבפה דרי חנ
פין וממעל למרכבה העליונה עצמה ולת גדלות

מעלת את כולם היינו שנתהפך הרקיע
לשעתו תשכח ותמצא את העיקר שהוא החוכמה

סימה שעליה נאמר כולם בחוכמה עשית מה שכתב
בזוהר שהיא מכוסה בקרום ד לא התפתחה היינו

בקביעות כי אפילו אחרי ביטול כל הפרסאות
כבר ביארנו לאל שכל הגדלות נקרא בשם זוהר

ולא אור הרומז על גר דגר אור רומז על גר
דגר וגילויים הם בבחינת כוכבים טיפין

טיפין
שלו כי אי אפשר לקבל אותם ישירות כוכב

מלשון כוח בו כוכב
זה כב

כו שזה שם השם מאיר
ל כב אותיות שהם בסוד לב נתיבות החוכמה

וכולי וכולי ובכל העליות אשר הח דכל מדרגה
מתחברים לקט וחוכמה לא נעשים לאחד

ממש רק מבחינת ימין ושמאל כמו שכתוב
במקומו בגמר תיקון כרגע אי אפשר שזהו עיקר

התיקון של השבירה שיש גדלות בבחינת עליית
עולמות לבד בלי לבטל את המסכים כי אם

המסכים התבטלו זה אומר שהאורות ירדו
למקומם והיה שבירת כלים מזה אז עד שנתקן

את הכל ונגיע לזמן המתאים
זה מאפשר לנו להיות שותפים בהרכבת הפאזל

של אהבה לא לקבל אהבת חינם אבל להות ואי
אפשר לזייף

ולרמות אז חייב לבנות אהבה בצורה אמיתית
זה לא מסחר אתה עושה מצוות קבל עולם הבא

לא אתה אתה עובד כדי להגיע לאהבה שאהבה זה
דבר ניסי ופילי

ומיוחד ולא מתמטי אתה עושה את כל מה שאתה
יכול בחלקים ושנהיה בתיקון השלם גם אהבה

תתגלה לנו בצורה מלאה וגם הזיווג
של חוכמה סתימה הוא רק מבחינת החסד שלה

ולא מכל קומתה שהחסד שלה לבד מספיק לבטל
הפרסאות

לשעתה שזה סוד חסד עולה
אב באמת חסד זה בגוף גם כנגד חוכמה ויש

כאן עוד עניין סגב שב התהפכות הרקיע וכל
העורות מתגלים רואים אשר מלבד הנחת רוח

וששון הגדולים שיש למעלה מגינו בתורה
ומצוות ב זמן הסתרת הפנים שהם גדולים יותר

מפעולת המלאכים שהם מוכרחים בשליחותם חשוב
לדייק מדבר מצד העבודה אבל מצד

השלמות דווקא שאתה בוחר בזמן הגילוי זה
המעלה הגדולה אבל עיקר עבודת הבחירה היא

על הרצון לקבל ולא על הרצון להשפיע לכן זה
יותר גדול מהמלאכים איין המלאכים

שבאדם ואין המלאכים ב כלל

המציאות ק
רגע אני לא מטורה עכשיו דברו איתי אחר

כך

שנייה
כן

ורי

אוקי

איפה היינו

כאן כן דיברנו על מכים
כן לכן הגיעה במצוות בזמן הסתרת הפנים

גדולה מפעולת המלאכים שהם מוכחים
בשליחותם

מתגלה עוד שאסתר אחר תיקונו בעת הגילוי מה
שאמרנו בהתחלה הוא משמש כמו פתילה לאור

הנאחס בה וכל האב יותר נעשה לכלי לאור
גדול וחשוב יותר וזה המרו הפוך רקיע היינו

ביציאה מן ההסתר פנים תשכח לעיקר תמצא
להסתר עצמו שהוא המקשר העיקרי לאור השם

יתברך אשר על ידי זה הוא כל גילוי החוכמה
זאת אומרת בזכות ההסתר זה גם מאפשר לנו

להתאמן לקנות אהבה מציד
וגם לא לפגו לפגום באורות העליונים שיפלו

לקליפות דהיינו לרצונות של האנוכיות שבנו
אז מצד אחד ההסתר הוא מאוד מאוד קשה יותר

מזה כמה שאדם גדול יותר ההסתר שלו בהתחלה
הרבה יותר גדול כי כל אחד יש לו מדרגה

מסויימת אחד יש לו 100 גרם רצון אחד 200
גרם רצון אז אסתר הוא לא נמדד על

פי הכלום אלא דווקא על פי הרגשת החושך זאת
אומרת אסתר זה נקרא שאני מרגיש שאסתר אם

אני לא משחק מחבואים עם הבורא אני לא
באסתר אם אני משחק מח בורים רק על 100 גרם

עם הבורא אז אני באסתר אם משחק איתו ב100
גרם 200 גרם קילו הסתר יותר

גדול
לכן קשה דווקא בזמן ההסתר לא קל זה עבודה

דווקא הצדיקים יש להם אסתר יותר גדול בזמן
עד שהם מתקנים את הרע שבהם זה לא קל בכלל

זה הרבה עבודה אבל אומר אל תשכח שבזכות ה
הח בוים אתה מגלה אחר כך ההסתר הוא סיבת

הגילוי כפתי לאור הנרכס כפי שאומר בהקדמה
לתז ואם ירא בכלים ד אחוריים בסוד וראית

השורות דחכמה נקראים ריה והסתכלות את
אחוריים ירים בכלים ד אחוריים דווקא

דהיינו
באסתר בפנים אין חוכמה מהירה בסוד ופני לא

יראו רק
חסדים כי הם מושכים את ה ט

ולתמר רק שנייה
אנחנו לקראת סיום

המאמר ברוך אתה אגי ברחתי את זה יש לנו
כללים בפסח למנהגי השלג

ש לא שמים כלום
על דבר שאין עליו נייר כסף זה מנהגים של

בעל
הסולם גם בחבד נוהגים דברים דומים של הרבש

מנהגים של מקובלים פסח זה עניין מיוחד
אנחנו נוהגים

אז דפקו לי בדלת בלבלו אותי בטעות ברחתי
את [ __ ] אז אני אביא לי [ __ ] יין אחרת ואני

חוזר אוקי דוקי
נמשיך ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם

בורא פרי

הגפן לכבוד הצדיק הרב
ברנדוין זכינו

ללמוד קצת מתיקוני הזר הלוואי נסכה להשיג
פירורים

מזה ט ועלי התמר
וצדיק וכולי ועליו על הרקיע ש בפה דרי

חנפי נאמר וצדיק יסוד עולם הצדיק העליון
מתקיים העולם המכוסה והצדיק התחתון כם

עולם המגולה והיינו מצדיקי הרבים מאותו
צדיק יסוד עולם תלויים הרבים ושואל מי הם

הרבים ומשיב אלו שנאמר עליהם הלחה כרבים
שהם בחינת האבות שהין רבים פחות מג דהיינו

ג' קווים פירוש כי בית עולמות יש אשר מחזה
ולמעלה נבחן לעולם מיליון והוא בחסדים

מכוסים ועומד על הרקיע
העליון שבפ דרי חנ פין ועל הרקיע האמצעי ש

בחזה עומד העולם
המגולה כי ברוחניות עומד היסוד למעלה מן

הבניין בגשמיות תחשבו זה כמו מראה שמראה
הפוך את התמונה למרות שאפשר לסדר את זהם

בסלפי אבל אז פה כאילו היסוד הו מלמטה כי
אנחנו עובדים ממטה למעלה אבל ברוחניות

היסוד הוא
למעלה וזהו פירושו מצדיקי הרבים כי אין

רבים פחות מג והם האבות שהם חג הנקראים
רבים והם תלויים על הרקיע העליון שהוא

ממעל המרכבה העליונה כנל אולי גם כי זה
חגה שעלול לחבד הלכה כרבים

דה רגע אנחנו בסוף המאמר לכבוד הצדיק
הגדול שפירש את הקדמת תיכוני הזוהר לפחות

עד תיקון כב הוא הגיע אני
חושב שאני

אזכה לתיקון עזור השם יעזור לנו

ויצילנו

הלכה כרבים היש שכינה ומשם ואמך כולם
צדיקים ולם ירשו ארץ אותה שנאמר

בה הלכה אותיות הקלה גם וארץ דום רגליי ז
הי השכינה שהיא כלולה מע ספירות ומשם

נקראים ישראל מלכים צדיקים חוזים נביאים
בעלי תורה גיבורים חסידים נבונים חכמים

רשה עלפי ישראל פירוש הלכה היא מלכות
אותיות הכלה ויש בת בחינות מלכות אחת הי

להה הלכה גימטריה קלי גם המלב שת מחזה
ולמעלה זירן פין ואחת היא רחל המלב שת

מחזה ולמטה דזר אנ פין ובאת הערת המוחין
השלמים בהערת חוכמה אז נעשו בית הנוק ווין

זירן פין רחל ולאה פרצוף אחד אשר לאה
בפנימיות ורחל

בחיצוניות כן
רחל זה החיצוניות שמבטאת את הפנימיות ולאה

זה
הפנימיות

ובעצם זה כמו יראה ואהבה שהם שאמרנו
שהפרידו ביניהם ועכשיו הם מתחברים לדבר

אחד במצב הראוי והשלם ואז הלכה כרבים שהם
גת ואז הוא מתמן ואמר לך כולם צדיקים כי

השכינה הקדושה מקבלת אז מכל קומת זירן פין
וחג זירן פין נעשו

לחבד השכינה הקדושה מקבלת אז מכל קומת
זירן פין וחג נעשו לחבד ונשלם בגר ויש לו

10 ספירות שלמות והשכינה מקבלת מכל 10
ספירות זירן פין דהיינו הלב היחד

האהבה כי היא לא יכולה לקבל ישירות היא
צריכה את מה שהסברנו את נשמות הצדיקים את

התיקונים כי אי אפשר לפעול ישירות על
המטרה לזה אומר ד שכינתה ד קלילה מ ספירן

ואז משפיע על התחתונים מכל 10 הספירות וזה
אומרו ומתמן יתקררו ישראל אשר השכינה

מתארת לישראל מכל קומת 10 הספירות שלה
ונקראים מלכים צדיקים אז הסביר לנו פה

במאמר והמשכילים זהרו כזוהר הרקיע שכמו
שהרקע זוהר על ידי תיקונים מסויימים ככה

נשמות ישראל נשמות הצדיקים התודעה שבאדם
צריכה לעשות תיקונים כדי לגלות את הזוהר

העליון פה זה כבר המאמר כי ציפור נודדת מן
הקנה כרגע אנחנו לא מלמדים תיקוני

הזוהר צריך רשט מהשמיים ללמד את זה ויש
לנו דברים אחרים ללמד

בינתיים אז רק עשינו טעימה לכבוד הצדיק
הגדול תלמידו של בעל

הסולם בעזרת השם שנזכה להידבק בזוהר
ולהשיג את מעלתו

לחיים אמן
ואמן אין לנו מניין אז נגיד רבי חנין בן

עקש אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את
ישראל דהיינו לזכך אותם שיהיו בענת להשפיע

ואז בעזרת השם נזכה לאור הגנוז ולאור
הרקיע והמשכילים דהיינו מי שמשכיל להידבק

בהשם ולהגיע ל להראת הרוממות
זר כזוהר הרק היות ויוכל לגלות את האלוקות

בצורה מתוקנת ולהגיע לאהבה אמיתית שלמה
ונצחית כפי שתכנן לנו הבורא אמן ואמן

לחיים ושיהיה לכם המשך חג שמח והשיעור
יהיה לרפואת כל חולי הקורונה בישראל

אמן

שלום וברכה שבוע טוב
ומבורך אנחנו נלמד טיפה על ענייני משיח בן

יוסף משיח בן דוד מהזוהר
הקדוש

לה אני אחבר לזה לסרטון אחרי זה עוד קליפ
שדיברתי

בנושא קצת מליקוי מוהרן ומתכוני הזוהר א
אבל כרגע אנחנו נקרא מזוהר בראשית את

העניינים של משיח בן יוסף משיח בן דוד משה
רבנו וניגע טיפה

בעניינים ובעזרת השם נעשה ונצליח נעשה
כלים דהשפעה

ונצליח לזכות לאור האמונה אמן ואמן
קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני

ישראל חבריו ו לקח עץ אחד וכתוב עליו
ליוסף אתץ אפריים זה היה באמת מענייני

ההפטרה זוהר בראשית אות

רלד וכל שיח השדה דע משיח ראשון תרם יהיה
בערה וכל עסב השדה תר מצמח דע משיח

שני ולמה בגין דלת תמן משה לא אסור שבט
מיהודה ד משיח בן דוד מחוקק מבין רגליו דה

משיח בן יוסף עד כי יבוא שילה דה משה
חשבון דע כדה ואליו יק ממי מתון ולבי קת

תכף

תסביר פירוש הסולם דבר
אחר וכל שיחס דה דע משיח ראשון תרם יהיה

בהרה וכל עסב השדה תרם יצמח דע משיח שני
בכל סיח השדה קי על משיח ראשון דיינו משיח

בן דוד תרם שיהיה בארץ וכל עשב השדה כי על
משיח שני שהוא משיח בן

יוסף אב אותיות גם אפ
ש'

ולמה בגן דלת תמן משה לפלך לשכנתה דעלי
תמר ואדם אין עין לעבוד את האדמה ושואל

למה לא היו משכן בארץ ואומר שהוא משום
שאין מהם משה שעליו

נאמר ואדם עין לעבוד את האדמה ורזה דמילה
לא סור שבט מיהודה כרגע זה קורא את התרגום

תכף נסביר את זה ד משיח בן דוד מחוקק מבין
רגליו ד משיח בן יוסף עד כי יבוא שילה דם

משה חשבן ד כדה ולוי קעת אמי מדון ולבי
קעת בסוד הדבר לא יסור שבט

מיהודה זה הוא משיח בן
דוד מחוקק מבין רגליו זה הו משיח בן יוסף

עד כי יבוא שילה זהו משה כי משה בגימטריה
שילה אגב משה פלוס יג דהיינו אהבה גימטריה

גם משיח ולו יקה תמים הוא אותיות ולוי קעד
כלומר שהגיע התיקון ממשה עד קעד ועד לוי

שהם
אבותיו ויש להבין אומר בעל הסולם הקדוש

עניין בית משיחין הללו מהוא ומה ההפרש
ביניהם ולמה אינם יכולים להתגלות זולת אחר

גילוי נשמת משה והעניין הוא
כי מסיבת שיתוף מידת הרחמים בדין שהמלכות

נכללה
בבינה נחסר עצמותה של המלכות ואיין בע

לבחינת ת ראשונות דמלכות דהיינו בחינת
התכללות של המלכות בהם זה

סוד
ויסוד חזק ביותר לכל חוכמת הקבלה ולכל

הוויית המציאות זה נקרא צמצום ב המתקת
המלכות בבינה ויש לזה הרבה השלכות בהוויית

המציאות לתיקון הזה ובפרט לנשמות בני

האדם אומנם בחינתה עצמה נגנזה בראש איק
ומסיבה זו נחלקה מלכות זירן ין לשתי

ממלכות שמחזה ולמעלה היא
אולאה והוא עלמ דת קסיה משם נמשך משיח בן

דוד שהוא בן
ומחזה ולמטה יואל רחל אלמה דת גליה משם

נמשך משיח בן יוסף שהוא בן רחל זה גם ויחץ
לשתי מחנות זה אותו

עניין זאת אומרת מלכות נגנזה ברדלה זאת
אומרת הלב האמיתי ההשתכרות הגדולה של האדם

מבחינת הנקודה האמצעית השר באמצע ממש היא
נגנזה למה אבן מעשו בונים הייתה לראש פינה

כי אי אפשר להשתמש ברצון ה זה יש וירת
כלים קודם צריך הכנות תיקונים עבודה השפעה

ושנהיה ראויים בתחיית המתים יתנו לנו את
הרצון

הזה אבל משיח זה גדלות ההשגה האלוקית ואם
חסר את הכלים אז מה ימשך את האורות

הגבוהים האלה אז אומר קודם כל תבין שעצם
זה שהמלכות נגנזה ברדלה יש לזה השלכות מה

ההשלכות שהעבודה מתחלקת המציאות מתחלקת
העולמות מתחלקים עלמה דת לי למדת קסיה

יעקב יוסף לאה

רחל משיח בן
יוסף משיח בן

דוד ונחם מוצא שהמלכות ש מכזה ולמעלה יש
בה 10 ספירות

שלמות אבל במלכות שמחזה ולמטה חסרה המלכות
שלה והיא מסתיימת ביסוד כי היא

נגנזה ולפי כך יש מחלוקת בין משיח בן דוד
משיח בן יוסף למטרת גמר התיקון כי

משיח בן דוד רוצה למלוך היינו להנהיג את
ישראל

בבחינת שהמלכות מהמלכות שלמעלה מהחזה
שהזיווג הוא שלם שם מפני אדם ועל כן הערתו

שלמה זה גם מה שיהודה רצה בעצם לכן הם רצו
להר וג אותו מה זה להרוג אבות קדושים

צדיקים רוצים לשחוט אחד את השני מה זה
התורה הזאת ובאמת כל הגדול מחברו גדול

יצרו גדול ממנו ויש ניסיונות אבל עדיין
מדובר על בעלי השגה גבוהים אלא להרוג הם

חשבו שהוא עשו זאת אומרת יש הרבה תירוצים
דיברתי על זה בפרשת שבוע המתאימה וישב

השלימו את זה שם המראה לנשמה אבל הרון
הכללי הוא שהם מייצגים תכונות בעבודת השם

כל האחים
תכונות קיצוניות בעבודת

השם צדדים מסויימים או שמאל או ימין אבל
יוסף הוא הקב האמצעי עכשיו יש את יהודה

שהוא בחינת המלכות והוא בחינת משיח בן דוד
והוא רצה את תורת ארץ ישראל תורת הגאולה

אבל זה לא היה הזמן עדיין אי אפשר להגיע
לגאולה מטרם

הגולה לכן להרוג אותו הכוונה להרוג את
שליטתו כל הערכים האלה זה לא איזה סיפורי

מעשיות כמו שאומר רשבי בפרשת בעלותך אני
מתנצל שאני קורא מהר כי עוד מעט יש שיעור

של הרב כאן אבל רציתי בכל זאת ללמד את זה
לכבוד מוצאי שבת מענייני

ההפטרה בכל
אופן להרוג אותו הכוונה אז זה תכונות

בתודעת האדם אז להרוג אותו הכוונה להרוג
את השליטה את ההנהגה הזאת

בתודעה
במציאות הם רצו את התודעה של יהודה הם

חשבו שכבר הגיע תיקוד והוא אמר לא עוד לא
צריך לרדת למצרים יש פה עוד הרבה תיקונים

צריך לברר את הניצוצות הקדושה לכן הם רצו
להרוג

אותו ויש על זה גם הרבה הסברים רצו רק
להרוג את החיצוניות שלו אבל לא את

הפנימיות כי הם כן הבינו שיש לו מקום אבל
לא בצורה הזאת יש הרבה פלפולים ורובם על

דרך הפנימיות אמיתיים ונכונים
אבל כל דבר במקומות בכל מקרה זה המחלוקת

האם הגיע זמן הגאולה או שאנחנו עדיין
בגלות וצריך עוד לברר לכן הם גינו את בני

השפחות ו אומר לה צריכת ללא לשמ אנחנו
עדיין עושים

עבודה לכן הם גם היו צריכים להשתחוות
להתבטל לקבל את השליטה של הצדיק של יוסף

שהוא דווקא באמת סוג של תורת
גלות אבל אי אפשר בלי כנה הזאת באמת לקבל

את ארץ

ישראל ויהודה בלי
יוסף אין לו קיום לכן אחרי זה האחים גם

נידו אותו הרחיקו אותו ועת הסיפור עם תמר
ויהודה אבל כמובן גם כל

הסיפור עם ה מהפרשת שבוע
שיהודה נלחם ביוסף זאת אומרת איזה הנהגה

תשלוט ולא יכל להתאפק והכל זה בירורים
שהאדם עובר בתודעה שיוסף מייצג את מדרגת

הצדיק את גילוי השגחת הבורא את סוד
הגאולה ויהודה בבחינת ויגש ואין הגשה אלא

תפילה הוא מייצג את המלכות שהיא דווקא
דלה והכל תהליכים ובירורים שכולם נצרכים

לתיקון השלם ואחרי שבאמת עברו את הבירורים
וורה שהם באמת רוצים אמת והם הצטערו על

החטא אז יכל להתגלות אליהם והם גם קיבלו
אותו כשליט הבינו שדרכו היא דרך האמת שדרך

הצדיק ידרך האמת רבי נחמן ללמדנו את זה
פעם בליקוי

מוהרן אני אחפש את הקטע אחר כך אני אחבר
אותו לאחד

הקליפים שקשה לקבל את הנהגת הצדיק והשכל
סתר את הנהגת הצדיק וזה מאוד מאוד קשה אבל

הוא מוביל את האמת ובאמת ההנהגה שלו היא
גם הנהגה של מיעוט כותונת הפסים מאיר ולא

מאיר והם רצו הנהגה שלמה אבל אי אפשר
אנחנו בזמן תיקון וזה כל המחלוקת האם

הגענו לאהבה הגענו לגמר תיקון או לא וזה
בדיוק המחלוקת בין משיח בן דוד לבן יוסף

ובאמת צריך את שניהם וכל אחד יש לו את
זמנו ובאמת בארץ ישראל זה הה הזמן של דוד

המלך נאים זמירות ישראל היקר ובאמת שאול
בדק אותו כי הוא היה סוד משיח בן יוסף

והוא גם אמר זה לא הזמן האם אתה באמת משיח
בן דוד האם אתה זה זמנך לשלוט זה הכל

מחלוקות של דרגות תודעה במציאות איך נכון
לגלות את השגחת הבורא וזה דברים מאוד

עמוקים זה לא איזה סיפורי מעשיות שהוא סתם
רצה להרוג אותו התורה הכל סודות פנימיים

בכל מקרה אומר אומנם משיח בן יוסף הנו
מרוצה מהנהגת משיח בן דוד להיותו מבחינת

אלמא דקסיה והרת ממטה
למעלה כי כל הנמשך מבחינת מחזה ולמעלה

אינו ממהיר ממעלה למטה רק ממטה למעלה יש
שם תיקון של חסדים מכוסים כי זה רצונות גם

מאוד
גדולים ועל כן הוא רוצה למלוך ולהנהיג

לישראל להעיר עליהם מבחינתו שהיא מהמלכות
שמחזה ולמטה המאירה ממטה למטה א ממעלה

למטה בהנהגה גלוייה להיותה למדת גליה וזה
הסוד המחלוקת שהיה בין שאול ודוד כי שאול

היה מבני רחל דהיינו משיח בן יוסף ודוד
היה מבני לאה דהיינו משיח בן דוד וכן בין

רוכב עם וורב עם וכן בכל דור ודור נמצא
הללו נמצא בת הללו שמקרים זה לזה זה באמת

המחלוקת הזאת בין השלמות בין הגלות לגאולה
בין

ההכנה בין הדרך לתכלית בין הפנימיות
לחיצוניות בין הגלוי לנסתר וצריך את שניהם

שניהם חשובים וקדושים ועסקינן כאן בקדושה
רק צריך לדעת למה לתת לשלוט באמת המצב

השלם שמתאחדים ובאמת רחל
יורשת את הכלים של לאה אבל היא לא יכולה

להתגלות באופן שלם זה למדנו עם הרב בתלמוד
10

הספירות כי אנחנו לא בגמר תיקון אז היא
תלוייה

בלאה יעקב אהב את רחל מלאה מהתיקון של
החסידים

החוסים זאת אומרת האהבה תלוייה ביראה ואי
אפשר שהאהבה שלמה תתגלה ויבטל צינצון

ב' אז בעצם הכל פה מחלוקות על דרכי השגחת
דרכי גילוי של השגחת הבורא לבריותיו שאם

האדם הולך בתודעה מסויימת בדרך עבודה
מסויימת אז הוא מגלה גילוי אלוקות מסוים

אבל אם זה לא הזמן המתאים אם עושה שבת
בימי חול אז זה לא טוב אבל אם אתה עושה

שבת חול בשבת זה עוד יותר לא טוב אז יש פה
מחלוקת אבל זה מחלוקת אמיתית לשם שמיים רק

צריך לעשות את הבירורים
הנצרכים בזה תבין סוד הכתובים שאמר לו

יהונתן בן שאול אל דוד ואני שלושת החצים
צד ההורה וגומר אם אמר אמר לנהר הנה החצים

ממך
והנה כחנו הובא כי שלום לך ואין דבר חי

השם
ומכה אמר לעולם הנ החצים ממך

והלאה לך כי שלכך השם והעניין הוא כי סוד
שלושת

החצים הם ג
ענפין דש שהם ג' ספירות חסד גבורת תפארת

הרומזים עעל ג' רגלי הכיסא אשר דוד הוא
רגל רביעי

אליהם במרכבה
הקדושה

וכן הם רומזים על ג' אנפין
דשין

התחתונה שם ג' ספירות נאי אז יש את
ה כן

אז אז יש את הגפ דש העליונה הח הגד
והתחתונה

נ אשר מלכות בית יוסף היא רביעי אליהם
בסוד שביה לבניין לפיכך נקראים

חצים משום שנחסוך ג ענפין הללו בין משיח
בן דוד למשיח בן יוסף חץ משון לחצות את

המדרגה בסוד מותו גע החץ בי ולא

בבני וגם ויחץ את העם לשת מחנות את אותו
עניין משום שחצו ונחלקו ג' אנפין הללו בן

משיח בן דוד למשיח בן יוסף הג שלמעלה מ
חזה למשיח בן דוד והג של למטה מחזה למשיח

בן
יוסף וזה סוד אם אמר אמר לנער הנה החצים

ממך
והנה שפירושו ממטה למעלה דהיינו כטבע הערת

ג אנפין שלמעלה מחזה שהוא סוד משיח בן דוד
משיח בן דוד הוא דווקא למעלה

מחזה כי זה זה סוד בסוד התיקון הוא דווקא
בחינת

לאה
אבל חשוב להבין שבמצב השלם הם מתאחדים והם

דבר אחד ויראה ואהבה מתאחדים ומשלימים אחד
את השני והבנים של לאה ואפילו הבכור של

לאה זה הבן של רחל ולא סתם הוא הביא לה את
את הדודים אבל כל דבר

בזמנו תדע ברור כי שלום לך שזהו אות אשר
אבי שאול שהוא משיח בן יוסף מודה בהנהגת

ואינו חושב להרגך אבל ואם כה אמר לעולם
הנה החצים ממח והלאה שפירושו ממעלה למטה

בית גליה ממח
והלאה ממטה למעלה בת גליה כמו ג' אנפין

שמחזה ולמטה שהוא מידת משיח בן יוסף ואז
לך כי שלכך השם שזה האות שהוא מקנה אותך

ורוצה להורגך ולבטל
הנהגת בכדי להנהיג את ישראל בהרת משיח בן

יוסף שממעל למטה בת גליה ובאמת רואים
שמשיח בן יוסף למשל

פה הוא צדק הוא היה צריך לשלוט אבל פה
פתאום רואים הפוך דווקא משיח בן דוד היה

צריך לשלוט ושאול היה צריך לוותר באמת
שהוא ראה שהוא

ראוי אז קיבל את דבר השם אבל זה כל זמן
והתיקון שלו אבל הכל חשוב הכל אמת והכל

נצרח לתכלית השאלה מה איפה ומתי והנה
נתבאר כי סיבת התחלקות המלכות לבית ממלכות

לאה ורחל

שמאן בית משיחין משיח בן דוד ומשיח בן
יוסף שמשיח בן דוד זה חסדים מכוסים משיח

בן יוסף זה חסדים
מגולים זה למדת קסייה וזה למדת גליה ומחמת

חיסרון המלכות דמלכות שלא יכולה להימנות
מתר מגמר התיקון א והמלכות חסרה אז זה

מכריח את כל המציאות להתחלק לבית הבחינות
האלה כי על כן

התקנה

רגע על כל פנים מלכות השלמה ש למעלה מחזה
שהיא לאה אשר מכוחה מקבלת גם רחל תיקונה

אף על פי שחסר על המלכות במלכות דהיינו על
ידי עלייתה והתל בלאה שורשת את הכלים של

המתכללת
בה ותדע שמלכות דמלכות זו הוא סוד ה שבמשך

משה רבנו הצדיק והוא סוד שער הנ המכונה
נתיב לא ידעו ית שדרשו זל ית זה משה כי

ככב טוב יש במלכות שכל אחת מהן כלולה מ1
הרן נ שערים וכיוון שהמלכות במלכות חסרה

אין רק מט שערים שמבחינת הכלים חסרה מלכות
במלכות מבחינת האות היא חסרה כתר כי יש

ערך הופכים מכלים
לאורות ונתבאר כי הי ד משה הוא סוד המלכות

החסרה שהוא סוד שער הנ והיה הסיבה
להתחלקות משיח בן דוד ומשיח בן יוסף היות

וצריך את התיקונים המיוחדים ו שרחל תתקל
בלאה שיהיה חסדים מכוסים ומגולל ולהקדים

את העבודה של תורת הנסתר לתורת הנגלה ואת
כל ההמתקה והתיקונים הנצרכים אז זה יוצר

את המציאות של החלוקה אבל מה השרש לכל זה
המלכות שנ נזה שזה העי

דמשה הוא דיבר על זה גם בתיקוני הזוהר אני
אחפש את הקטע אחר כך אני אחבר אותו

לקליפ שם הוא אומר שמשה רבנו באמת השיג את
שער הנ אבל יש את ש מצד לב נתיבות החוכמה

אבל יש את שער הנ מצד החוכמה עצם החוכמה
זה הוא לא הסיג וזה מה שהוא מדבר פה בעצם

זה סוד בזוהר תצא דף
רעח דאמרו מרי מתניתין רעיה מאמנה ולת חלך

למשיחי למפרט לישראל בר מינח ובנך אנון
מתקין ואין כוח לבית המשיחי לגול את ישראל

בלעדיך ובשבילך הם נעקבים ואינם גולים את
ישראל אין שם הטב ובאמת משה רבנו הוא

המשיח המקורי הייתי אומר אין גאלתי אתכם
אחרית כראשית הגואל הראשון הוא הגואל

האחרון רק הוא יכול לחבר
ביניהם הוא המשיח

האמיתי רק יש בזה יש בגמרא קוראים לו מנחם
קוראים לו זה אבל זה הכל בחינות בתוך

משה משה פלוס אהבה גימטריה
המשיח משה פלוס אחד גימטריה

המשיח דהיינו כמבואר שכל עוד שלא נתקן אי
דמשה מוכחים להיות בית

מלכויות כד שעל כל פנים תהיה אחת מהם שלמה
לגמרי דהיינו שמחזה ולמעלה דהיינו צד

היראה והשנייה תקבל שלמותה על ידי הראשונה
ול כן גם המשכן נמשכין מהן אינם

בשלמות למה כי ערת משיח בן דוד אינה שלמה
להיותה בחינת חסדים

מכוסים והתחתונים לחסדים גולים הם צרכים
הם רוצים

אהבה והרת משיח בין יוסף הנמשך מרחל אינה
שלמה כי להות כל תיקונה של רחל תלוי בלאה

כנל על כן מתמעטת הערתה שלא תוכל להאיר את
החסדים המגולים שלה אלא ממטה למעלה זת

אומרת יש שם גילוי אהבה גילוי חוכמה אבל
באופן ממוט שזה גם דבר עצום וגדול אבל זה

לא שלם

עדיין כמו
לאה כי על כן חולק משיח בן יוסף על משיח

בן דוד והיא רוצה לתקן את רחל שלא תהיה
צריכה לקבל

מלאה והוא רוצה ואז תעיר רחל גם ממעלה
למטה דיינו התפשטות אהבה עצומה ושלמה לכל

הביית
המציאות אבל אם לא נהייה מוכנים יש שבירת

כלים ומה הועילו חכמים
בתקנתם כנל הרי ששניהם אינם שלמים כי

האהבה תלוייה
ביראה רה גם תלוייה

באהבה ואל כן לת חלה למשיך על מפרק לישראל
מטרם שתתקן א דמשה ויתגלה שער

הנן שזה ה מלכות
בעצם ותכף הוא רכיב בזה ש ובגינה חינן

מתקין דהיינו בגין אי ד מושה שאינה מקבלת
תיקונה השלם

כמבואר ובאמת זה צריך זה לכן כל העבודה
אניו דעתי זה העניין של האמונה למעלה

מהדעת שזה הכוח של משה רבנו ביטול עבודה
זרה כניסה לקדושה זה היסוד של הכל ובלי זה

לא מתחילים אפילו זה ה כניסה לעבודה
התגברות על מי או מה הוא הגואל הוא מוציא

ממצרים אבל יש בירורים שצריך לעשות ועד
שהם לא נשלמו אז אי אפשר שיבוא המשיח למשל

אם לא לומדים פנימי התורה כמו
שהרכבנו ברוך השם זכינו להרחיב בהרחבות

רחבות והרחבות בעשרות מקומות מה שהזוהר
אומר תיקוני הזוהר והמקובלים והדמים של

חבד ורבי נחמן ומי שתרצו ורשבי
הקדוש כמה חמור מי שלא עוסק בפנימיות

התורה ומרחיק את המשיח למה כי זה ההכנה
לגילוי ואם לא עושים את זה אז מביאים

חורבן ועוונות לכלל העולם השם יצילנו

צריך לפחד ללכת לקבר רחל אם לא דים
פנימיות זה שכתוב בתיקוני הזוהר תיקון כב

שאומר שם אשר הי ד משה
יהו במשכנה לגבי אברהם שר אי ד

משה תמשכנה אצל אברהם שמה זה היה זהירה
וכן אומר מעד אברהם למוי ב שם עולם ובא

השתלים א דמשה מןי דאברהם
להיות בה שם

עולם נשלמה
בא בא ה דמשה הן שם והטעם הוא כי ה דאברהם

הוא ה הממותק במידת הרחמים שהוא סוד ה
זירה דאברהם

כן וי דאברהם הי הכוונה למלכות אבל זה
מלכות ממותקת והיד אברהם נתבאר לל כבר

שזול מיתוק הזה לא היה שום מציאות מוחין
לזן ול התחתונים הין שם למה כי כל היכולת

לקבל את המוחין זה בזכות התיקון של מידת
ההשפעה שזה תיקון מאוד מאוד מיוחד בסוד

צמצום
ב' ואלו המוכן וסוד גילוי שמותיו הקדושים

שם זה נקרא השגה התפשטות אור
בכלי שם קדוש דהיינו גילוי

אלוקות שבשבילם ברא את ה העולם דהיינו את
מקום האלם כדי שנהייה שותפים לעשות את

העבודה ואת ההכנה לגלות את
שמותיו ונמצא שכל עוד אידה אברהם לא גילתה

כל המוחין עד לגלות כל שמותיו הקדושים
דהיינו את כל התיקונים

הנצרכים לגילוי שמותיו הקדושים בבחינת
המתוק של מידת הרחמים של צמצום

ב' שזה כל העבודה של שהתעלפה צריך

להגיד אי אפשר לבטל את מתוקה של מלכות
בבינה ממלה לא תוכל להתגלות די משה זאת

אומרת עוד כל עוד לא תיקנו את התיקונים של
מידת ההשפעה של המשפיע בעל מנת להשפיע שזה

למדנו את זה בהקדמה לתלמוד 10 ספירות שאם
תאירו ם תרו את אהבה שת אכפת שעד שבני

ישראל עם ישראל לא יעורר את אהבת החסד
הזאת את אהבת החינם הזאת זאת תהיה שבועה

שהמשיח לא יבוא לגול אותנו וזה אפשר רק על
ידי פנימיות התורה לכן כל פעם שלא לומדים

פנימיות התורה לא סתם רשבי הקדוש ונתן לנו
סימן מפחיד בגימטריה

מה השם יעזור בעזרת השם שגם השיעור יהיה
לעילוי נשפת הצדיקים שנספו בגללנו שאנחנו

מזלזלים במעלת פנימיות התורה אומר רשבי
הקדוש שזה מביא חורבן ואסונות לכל העולם

ואיזה אסון השם יצילנו הביא ממש לפתחו
בבחינת הלוי אותי זבי בורותי

שמרו לכן אם אנחנו לא עושים את התיקונים
האלה שזה הפנימיות

התורה בעיקר אז מרחיקים את המשיח אז לא
יבוא המשיח הוא אומר לא יכול להתגלות בטרם

נשלים התיקונים האלה לכן כל אחד חייב קבל
על עצמו להגביר את מעלת פנימיות התורה

לקבל על עצמו לעסוק בפנימיות התורה כי זה
בעצם עושה את הבירורים של שית אלפי שנה של

המלכות הממותק של לאיד אברהם וכאשר הם
השתלמו אז יכול

להתגלות לאט לאט המשיח וגול אותנו אמן
ואמן וברוך השם בדור הזה שאני למדתי 20

לפני 20 שנה קבלה זה לא היה כמו היום ושב
ל הסולם לימד קבלה היה 10 תלמידים חמש

ברוך השם העולם מתקדם והרחבנו על זה
בשיעורים המתקדמים אבל יש עוד הרבה עבודה

וכל עוד אנחנו דוחים את העבודה ומזלזלים
בפנימיות הו ועוסקים בה בשעה שלא יום ולא

לילה אנחנו מרחיקים את רוח המשיח כמו
שאומר רשבי הקדוש מי יעיז לצייץ ולנשום

מול רשבי שישרוף אותו במבט בעולם הזה
ובעולם הבא אז זה רשבי

אומר ראו תיקוני הזוהר תיקון ל נתיב תנינה
לכן זה צריך לחזק אותנו לללמוד פנימיות

התורה לעסוק בפנימיות התורה כי זה משלים
את תיקון של צמצום ב וכל עוד לא נשלים

אותו לא יכול להתגלות אומר אי אפשר לבטל
את מתוקה של המלכות בבינה ו ממילא לא תוכל

להתגלות אי דמשה דהינו המשיח האמיתי לא
יכל

להתגלות דיוק חשוב שהרב אמר בהרבה מקומות
מה זה אי אפשר לבטל את מתוקה של המלכות

בבינה מה המתוק התבטל חס ושלום אז מה הילו
חכמים בתקנתם לא המתוק לא התבטל רק צד

הצמצום שביתו התבטל אבל ההמתקה
הצורה עצמה וודאי תישאר אבל צד

ה צמצום שאי אפשר לקבל מעט להשפיע ו ש
המדרגה מחולקת זה תבטל אבל המתוק ואין הדר

רוחני ברוך השם זה
ישאר אומנם אחר שה ה ממותקת דהיינו א

דאברהם תגלה כל שמותיו
הקדושים דהיינו של זמן התיקון של צמצום

ב שזה כל המוחין של שיט לשנה בעצם המוחים
הרוחניים כמובן לא מדובר על לחמניות אז

תתבטל השיתוף ד מידת הרחמים בדין שהוא
בחינת הי דאברהם ותתגלה אי דמשה בכל

שלמותה אמן ואמן דהיינו אהבה השלמה גילוי
האלוקות האינסופי הגדול

ביותר כל אחד לפומה ד משאר בליבה הרי שאי
דמשה היא

במשכונות
האמיתית היא במשכון אצל עי ד אברהם עד

שנעשה את התיקון הנצרך של מידת הרחמים שזה
נקרא עליית מלכות לבין אנחנו כל הזמן

עושים את זה כל יום מבררים לצצ הקדושה
עושים עבודה פנימית זה כל התיקון של התורה

זה הסוד של סמסום
ב' וכל עד שעדה אברהם לא גילתה כל המוחין

הצרכים היא מעכבת את הגילוי דאי דמשה וזה
רק על ידי פנימיות התורה אפשר ולא זולת

בשום פנים ואופן ראו שיר השירים בזוהר ראו
הקדמת פי חכם דיברנו על זה ברוך השם זכינו

לדבר על זה בהרבה מקומות אכן בגמר גילוי
כל השמות הקדושים תתבטא לבחינת השיוף

בבינה ותגלי אי דמשה הגנוזה ברשע דעתיק
בסוד הכתוב אבן מעשו הבונים הייתה לראש

פינה דהיינו הבונים את עולם האצילות מעשו
במלכות במידת הדין וגנזו אותה ברדלה אבל

שהמיתו יסתיים בעזרת השם נוכל לגלות אותה
ואז יחזרו בית המלכויות לא ורחל להיות

פרצוף שלם אחד בכל
השלמות

ויחד עם הן יחזרו וגם הפרסה תתבטל וכל
ההגבלות ויחד עם הן יחזרו משיח בן דוד

ומשיח בן יוסף להיות אחד בכל השלמות ויגלו
את ישראל דהיינו להיות משה רבנו אבל

בבחינת

המשיח ועל את ההי נאמר קח לך עץ אחד זה
מההפטרה וכתוב עליו ליהודה וג ולקח עץ אחד

וכתב עליו וגו וכרוב אותם אחד על השני
דהינו את החגה האלה שאמרנו למעלה ואת הנאי

שלמטה והיו לאחדים בידי ולא יחצו עוד לשתי
ממלכות כמבואר למה כי הכל יוכל להתחבר

לשלמות אחת לאהבה אחת אבל כרגע אנחנו
חצינו את העבודה לרצון להשפיע לרצון לקבל

לגלגל הביניים לחב לזמן תיקון לגמר תיקון
לפנימיות לחיצוניות ללאה לרחל למשיח בן

דוד ל בן יוסף וזה בעצם מחלק לנו את
העבודה וזה מצוין לפנימיות התורה

לחיצוניות
התורה

אבל
עכשיו במצב הזה בעזרת השם אז זה תגלה אבל

אמר פה חוק רוחני שכל עוד אנחנו לא מגלים
את השמות הקדושים בסו צמצום ב של דיינו

המוחין והתיקונים של
האלוקות

אז לא יכול להתגלות משה ואיך עושים את זה
רק על ידי לימוד פנימיות התורה זאת אומרת

כמובן לימוד נימות התורה זה הסגולה הכי
נעלה לעשות את זה וזה דיברתי בהקדמת פי

חכם א' בהרחבה ברוך השם אבל בקיצור אני
אגיד שהלימוד הוא סגולה עצומה ביותר אין

אין יותר ממנה אבל זה לא הלימוד הטכני
הלימוד זה רק

הסביבה הגירוי הנפשי הגבו ביותר אבל בעצם
זה דברים בתודעת האדם בפנימיות שבו

תהליכים ומצבים ומוחין
ותפיסות שהוא עובר

בתוכו וכאשר הוא עוסק בהשפעה האמיתית
בסודות האמיתיים בעבודה האמיתית באמונה

האמיתית בהגיעה האמיתית הוא בעצם עושה את
התיקונים האלה רק אין סגולה יותר נעלה בכל

הקוסמוס מאשר חוכמת הקבלה ופנימיות
התורה לכן אם לא מתחילים את זה אפילו לא

מתחילים את העבודה אפילו מתעסקים בדומם
דומם דומם דומם והרכבתי על זה בקורס של

הפתח לספר הזוהר ובקורס חוכמת ה קבלה
למתחיל והקדמות בעל הסולם והקדמה על תלמוד

10 ספירות ובקדמת פי חכם ובצת בעל הסולם
והקדמה לתיקוני הזוהר ובעוד המון מקומות ב

אדמורי חבד על החשיבות העסק בזוהר ו המון
המון מקומות 50 שעות של קליפים הצטברו כבר

ברוך
השם אז אולי באמת שאני אתחזק

מפה
ש כדי לגלות

את פנימיות
התורה את גילוי אלוקות

הגדול רק בזכות זה נשלים את המוחין ד
אברהם את המוכן דה את השמות הקדושים

ואז נוכל גם בעזרת השם להגיע לגאולה השלמה
ונסיים במה שאומר רשבי

הקדוש שבזכות ספר
הזוהר יצאו מהגלות

ברחמים אמן ואמן שבוע מבורך חודש
טוב המשך חודש טוב צום קל ושנזכה

לגילוי משיח גדלות ההשגה האלוקית בדרך
האמת ימרא בימנו אמן ואמן תודה רבה לכולם