מאמר מאת הרב"ש זצ"ל בעניין פרשת תצווה מתוך "ברכת שלום על התורה"